De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Voorstellen van en redeneren over kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Voorstellen van en redeneren over kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Voorstellen van en redeneren over kennis

2 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Vorig uur: Kennissystemen

3 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Nu

4 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? verwerft kennis van Kennisingenieur Kennisgebruiker Specialist (expert)

5 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Vragen van de kennisingenieur (1) •Woordenschat –Wat zijn de belangrijke objecten? –Wat zijn de typen van deze objecten? –Wat zijn de relaties tussen verschillende objecten?

6 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Jan, Piet, Joris en Corneel Al die willen te kap’ren varen moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden,die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel die hebben baarden, zij varen mee.

7 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? •Wat zijn de belangrijke objecten in “Al die willen…” A.Jan, Piet, Joris en Corneel B.mannen met baarden C.diegene die te kap’ren willen varen D.geen enkele antwoord is juist

8 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Mogelijke antwoorden •Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel •Types: man- met-een- baard, meevaarder •Relaties: geen •Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel •Types: man, baardeigenaar, meevaarder •Relaties: geen •Objecten: Jan, Piet, Joris, Corneel, baard •Types: man, meevaarder •Relaties: hebben

9 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Vragen van de kennisingenieur (2) •Expliciete kennis –Basisfeiten over de individuele objecten •Jan, Piet, Joris en Corneel hebben baarden –Algemene feiten over meerdere objecten •Al die willen te kap’ren varen moeten mannen met baarden zijn. •Impliciete kennis –Jan, Piet, Joris en Corneel zijn mannen.

10 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? “Juist vandaag valt de kieslijst voor Provinciale Staten in de bus. ‘Ik sta er niet op. Dat voelt toch wel vreemd’, zegt Martien van der Wielen.” Welke van de volgende stellingen is juist? A. “Martien van der Wielen staat niet op het lijst” is een algemene feit. B. “Martien van der Wielen stond op het lijst in het verleden” is een impliciete kennis.

11 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Taken van de kennisingenieur •Kies een representatieformalisme –Wat verwachten we van een representatieformalisme? •Zet de kennis om in dit formalisme

12 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Ondubbelzinnigheid •Iedereen houdt van een dier Nicolas PoussinOnbekende schilder Iedereen van één dier of ieder van zijn/haar dier?

13 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Expressiviteit •Hoe spel je microtonale muziek (< ½ toon) op een klassiek piano? ½

14 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Compositionaliteit verplicht fietspad einde van einde van verplicht fietspad parkeer- verbod einde van verboden stil te staan

15 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Leesbaarheid voor mens en machine

16 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Onafhankelijk van een breder context Redeneer- module(s) Kennisbank(en)

17 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Dus, … •Het representatieformalisme moet –ondubbelzinnig –expressief –compositioneel –leesbaar voor mens en machine

18 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Kandidaten natuurlijke taal logicaXML, RDF,… ondubbelzinnig-++ expressief++++/- compositioneel-++ leesbaar voor mens++++/- leesbaar voor machine +/-+++

19 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Kandidaten •Logica’s –eerste orde logica, prepositielogica, beschrijvende logica’s, versteklogica, modale logica, … •XML – RDF - … –XML, RDF, RDFS, OWL •nog veel meer… Volgende week meer!

20 Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Wat hebben we gezien? •Objecten, types en relaties. •Kennis: impliciet en expliciet. •Wat verwachten we van een representatieformalisme? –ondubbelzinnigheid –expressiviteit –compositionaliteit –leesbaarheid voor mens en machine ½


Download ppt "Vragen van een kennisingenieur Wat verwachten we van een representatieformalisme? Voorstellen van en redeneren over kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google