De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Datum Gemeente Deurne Opgroeien in Deurne 12 t/m 23 jaar Paul van der Klein Donderdag 12 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Datum Gemeente Deurne Opgroeien in Deurne 12 t/m 23 jaar Paul van der Klein Donderdag 12 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Datum Gemeente Deurne Opgroeien in Deurne 12 t/m 23 jaar Paul van der Klein Donderdag 12 november 2009

2 9 september 2008 Dia 2 O Opzet onderzoek O Onderzoeksresultaat •Thuissituatie •School / werk •Sport •Wijkcentra •Wijk •Vrije tijd •Uitgaan O Conclusies Inhoud presentatie

3 9 september 2008 Dia 3 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Opzet (I) O Achtergrond onderzoek Jeugdbeleid neemt zowel landelijk als in de gemeente Deurne een belangrijke plek in. “Alle jongeren in Deurne groeien op tot volwaardige burgers. Dit betekent dat zij op volwassen leeftijd lichamelijk en psychisch gezond, sociaal-emotioneel zelfredzaam en economisch zelfstandig zijn. Dit door hun kansen te vergroten en uitval tegen te gaan.” Betere regie op jeugdbeleid door: •Beleid beter aan sluiten op de vraag en de belevingswereld van jeugd en ouders; •Wijk ‑ en burgergericht werken •Lokale beleid ‑ en besluitvormers dichterbij achterban brengen.

4 9 september 2008 Dia 4 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Opzet (II) O Doel onderzoek •Inzicht in zaken die ouders en jongeren belangrijk vinden als het gaat om opvoeden en opgroeien in Deurne. •Uitkomsten zijn uitgangspunt voor het formuleren en aanpassen van het jeugdbeleid in de Gemeente Deurne.

5 9 september 2008 Dia 5 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Opzet (III) O Doelgroep •Gehele onderzoek: jeugdigen van 0 tot 23 jaar en de ouders van deze jeugd van 0 t/m 18 jaar. •Deze presentatie: 12 - 23 jarigen. O Methode Kwantitatief onderzoek in 5 geselecteerde wijken/dorpen •Mogelijkheid om de vragenlijst schriftelijk of online in te vullen.

6 9 september 2008 Dia 6 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Opzet (IV) O Respons verstuurd ingevuld online ingevuld post ingevuld totaal respons 12-23 jarigen88550126176 verstuurd ingevuld online ingevuld post ingevuld totaal respons 12-23 jarigen8855012617620%

7 9 september 2008 Dia 7 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 1. Thuissituatie

8 9 september 2008 Dia 8 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Thuissituatie (I) O Ruime meerderheid jongeren woont thuis •96% van de jongeren woont nog bij ouders thuis. •De meeste jongeren maken deel uit van een ‘traditioneel’ gezin. Thuissituatie: Totaal één ouder of verzorger7% twee ouders of verzorgers88% één of meer broers of zussen66% partner3% ander(e) familielid/leden3% niemand, ik woon alleen1%

9 9 september 2008 Dia 9 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Thuissituatie (II) O Beoordeling thuissituatie: •De jongeren beoordelen de thuissituatie en de band met de ouders met rapportcijfers tussen de 9 en de 10.

10 9 september 2008 Dia 10 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Thuissituatie (III) O Als er problemen zijn: •Jongeren die problemen hebben praten hierover vooral met moeder (80%) of met vrienden (71%). Totaal mijn moeder80% vrienden71% mijn vader56% familie22% een leraar/decaan op school20% vrienden/kennissen van mijn ouders6% vertrouwenspersoon op school5% anders1% niemand2% •Jongens geven vaker aan dan meisjes bij problemen met een leraar/docent op school te praten (jongens 29%, meisjes 13%).

11 9 september 2008 Dia 11 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 2. School / werk

12 9 september 2008 Dia 12 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen School / werk (I) O De meeste jongeren zitten nog op school •Ruim driekwart van de jongeren zit fulltime op school (77%). •De jongeren zijn tevreden over hun school, de opleiding en de leraren.

13 9 september 2008 Dia 13 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen School / werk (II) O Jongeren die werken zijn hierover tevreden •Jongeren die niet meer naar school gaan maar werken gaan graag naar het werk en kunnen goed opschieten met collega’s.

14 9 september 2008 Dia 14 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 3. Sport

15 9 september 2008 Dia 15 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Sport (I) O Voetbal is populairste sport •57% van de jongeren is lid van een sportvereniging binnen of buiten Deurne. •Jongens zijn vaker lid van een sportvereniging dan meisjes (jongens 71%, meisjes 48%). •Voetbal is over het geheel genomen de populairste sport, met name onder jongens.

16 9 september 2008 Dia 16 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Sport (II) O Tevredenheid sportverenigingen •De jongeren zijn in het algemeen tevreden over hun sportvereniging.

17 9 september 2008 Dia 17 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Sport (III) O Redenen om niet te sporten •Jongeren willen tijd aan andere dingen besteden. •Sporten is niet (meer) leuk. O Quotes van jongeren betreft sporten ‘Ik wil een fatsoenlijk zwembad, De Wiemel is te vol.’ ‘Ik mis een damesvoetbalteam in Neerkant.’ ‘De voetbalveldjes worden slecht onderhouden.’ ‘Er zou een goed skatepark moeten zijn.’

18 9 september 2008 Dia 18 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 4. Wijk, buurt- en jongerencentra of gemeenschapshuizen

19 9 september 2008 Dia 19 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijkcentra (I) O Bezoek wijkcentra •Ruim een kwart van de jongeren van 12 t/m 23 jaar bezoekt wel eens een wijk- buurt of jongerencentrum. •Jongeren in Heiakker bezoeken nauwelijks wijkcentra. Bezoekt wijkcentra: Sint Jozef parochie NeerkantHeiakkerVlierden Deurne West Totaal ja30%45%4%33%22%28% nee70%55%96%67%78%72% •Ongeveer 40% van de jongeren die een wijkcentrum bezoeken heeft aangegeven een wijkcentrum 1 tot 4 keer per maand te bezoeken.

20 9 september 2008 Dia 20 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijkcentra (II) O Beoordeling wijkcentra •Vergeleken met de beoordeling van de thuissituatie en school is de beoordeling van wijkcentra aan de lage kant. •De jongeren zijn kritisch over: −het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt; −of er genoeg te doen is voor de jeugd van hun eigen leeftijd; −de hoeveelheid spullen die in het wijkcentrum voorhanden is om je mee te vermaken.

21 9 september 2008 Dia 21 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijkcentra (II) O Behoefte betreft wijkcentra •Niet-bezoekers hebben vaak geen behoefte aan het bezoeken van het wijkcentrum. Voor hen hoeft er dus ook niets veranderd te worden. •Jongeren die wel open staan voor het bezoeken van een wijkcentrum, zijn vooral op zoek naar leuke activiteiten gericht op hun eigen leeftijd.

22 9 september 2008 Dia 22 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijkcentra (III) O Quotes: waarom gaan jongeren niet naar wijkcentra? ‘Bij de soos komen alleen jonge kinderen. Er is niets voor mijn leeftijd.‘ ‘Ik en mijn zusje hebben daar geen tijd voor en we hebben het idee dat dit voor jongeren onderen de 16 is. Vooral de soos.’ ‘Dat vind ik saai, en suf.’ ‘Geen interesse in. Het is voor mij geen ontmoetingsplek voor vrienden, aangezien zij er ook niet naar toe gaan.’ ‘Omdat ik niet weet waar dat is of wat ik er zou moeten doen.’ heengaan.

23 9 september 2008 Dia 23 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 5. Wijk

24 9 september 2008 Dia 24 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijk (I) O Jongeren voelen zich thuis in wijk •Beoordeling van de wijk is redelijk positief: gemiddeld 7,5.

25 Sint Jozef parochie NeerkantHeiakkerVlierden Deurne West Totaal genoeg jeugd van mijn leeftijd8,06,67,96,75,77,0 ik woon in een leuke wijk7,97,88,07,36,77,6 ik voel me thuis in de wijk8,08,17,77,97,17,8 er is genoeg groen7,58,2 8,06,67,7 voldoende plek om buiten te sporten7,47,88,38,05,97,4 voldoende plek om buiten te spelen7,68,28,98,06,47,8 9 september 2008 Dia 25 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Wijk (II) O Verschillen per wijk •Onderling verschillen de wijken van elkaar qua beoordeling: Sint Jozef parochie NeerkantHeiakkerVlierden Deurne West Totaal genoeg jeugd van mijn leeftijd8,06,67,96,75,77,0 ik woon in een leuke wijk7,97,88,07,36,77,6 ik voel me thuis in de wijk8,08,17,77,97,17,8 er is genoeg groen7,58,2 8,06,67,7 voldoende plek om buiten te sporten7,47,88,38,05,97,4 voldoende plek om buiten te spelen7,68,28,98,06,47,8

26 9 september 2008 Dia 26 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 6. Vrije tijd

27 9 september 2008 Dia 27 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Vrije tijd (I) O Internetten en TV kijken •Internetten is over het algeheel genomen de meest favoriete bezigheid van jongeren in hun vrije tijd, gevolgd door televisie kijken. •Meisjes noemen vaker dan jongens dat ze winkelen, lezen en uitgaan. •Jongens noemen vaker dan meisjes dat ze computerspelletjes spelen. Vrijetijdsbesteding: Totaal internetten (msn, chat etc.)75% televisie kijken69% uitgaan59% winkelen46% sporten buiten een vereniging om43% computerspelletjes spelen34% "rondhangen" met vrienden30% lezen23% anders33%

28 9 september 2008 Dia 28 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Vrije tijd (II) O Sporten buiten vereniging om •Sporten buiten een vereniging om is een populaire vrijetijdsbesteding. Van de jongeren heeft 70% aangegeven dit te doen. Sporten buiten vereniging: Totaal ja70% nee30% •Vooral joggen / hardlopen en voetballen zijn (buiten een vereniging om) populair.

29 9 september 2008 Dia 29 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Vrije tijd (III) O Verveling •Bijna de helft (47%) verveelt zich wel eens. •Jongeren van 19 t/m 23 jaar vervelen zich minder dan de jeugd van 12 t/m 18 jaar. •21% van de jongeren is het (helemaal) oneens met de stelling ‘er is in de gemeente Deurne genoeg te doen voor jeugd van mijn leeftijd’. Genoeg te doen: Totaal helemaal oneens7% oneens14% neutraal33% eens40% helemaal eens5%

30 9 september 2008 Dia 30 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat 7. Uitgaan

31 9 september 2008 Dia 31 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Uitgaan (I) O Uitgaan in Deurne •Driekwart van de jongeren van 12 t/m 23 jaar gaat wel eens uit. Gaat wel eens uit: Totaal ja75% nee25% •70% van deze jongeren gaat meestal uit in de gemeente Deurne zelf. •Jongeren van 12 t/m 14 jaar gaan minder vaak uit dan jongeren van 15 jaar en ouder.

32 9 september 2008 Dia 32 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Uitgaan (III) O Uitgaan: met name naar het café •Het café is de meest populaire uitgaansgelegenheid, maar ook de discotheek en de bioscoop / het filmhuis zijn populair. Uitgaansgelegenheid: Totaal café78% disco62% bioscoop/filmhuis52% concerten bezoeken24% wijk-, buurt- en/of jongerencentrum8% theater/schouwburg8% speelhal/gokhal2% coffeeshop2% anders4%

33 9 september 2008 Dia 33 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Onderzoeksresultaat Conclusies

34 9 september 2008 Dia 34 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Conclusies (I) Algemeen •De jongeren zijn over het algemeen tevreden over het leven in de gemeente Deurne. •De thuissituatie biedt een goede basis en wordt positief beoordeeld. •Zowel op school als werk zijn jongeren tevreden over contacten met leerlingen en collega’s. Wijk •De tevredenheid over de wijk waarin jongeren wonen is verschillend per wijk. •Jongeren in Heiakker zijn het meest tevreden over hun wijk, de jongeren in Deurne West zijn het minst tevreden over hun wijk.

35 9 september 2008 Dia 35 Opgroeien in Deurne 12 – 23 jarigen Conclusies (II) Wensen •Een meerderheid van de jongeren heeft betrekkelijk weinig wensen als het gaat om voorzieningen voor sport, spelen of uitgaan. •Jongeren zijn vooral op zoek naar leeftijdsgenoten en willen activiteiten en uitgaansgelegenheden die toegespitst zijn op hun eigen leeftijd.


Download ppt "Presentatie Datum Gemeente Deurne Opgroeien in Deurne 12 t/m 23 jaar Paul van der Klein Donderdag 12 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google