De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Koninklijke Militaire School Studiecenttum voor Stress en Trauma OMGAAN MET AGRESSIE van zorgverlener tot problem solver Erik LJL de Soir.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Koninklijke Militaire School Studiecenttum voor Stress en Trauma OMGAAN MET AGRESSIE van zorgverlener tot problem solver Erik LJL de Soir."— Transcript van de presentatie:

1 Koninklijke Militaire School Studiecenttum voor Stress en Trauma OMGAAN MET AGRESSIE van zorgverlener tot problem solver Erik LJL de Soir

2 PROGRAMMA 1. Intuïtieve benadering 2. Theoretische benadering ‚ Definitie agressie ‚ Agressie en communicatie ‚ Determinanten van gedrag ‚ Determinanten van agressief gedrag 3. Omgaan met agressie 4. Conclusies

3 ‘Laten wij het probleem vooral niet opblazen!’ door MICHIEL SCHRADER 6 OKTOBER 2006 - NOORDWEST-OVERIJSSEL - Is er tijdens de laatste ‘long hot summer’ van 2006 een trend ontstaan? De trend van toenemende agressie richting hulpverleners? Van lastige omstanders? Je leest het veel: ambulancepersoneel dat steeds vaker het werken onmogelijk lijkt te worden gemaakt door aangeschoten, sensatiezoekend publiek in de uitgaanscentra.

4 INTUITIEVE BENADERING 4 Denk aan je meest agressieve ervaring –als “slachtoffer” –als “agressor” 4 Wat denk je dat de oorzaak was? 4 Hoe verliep het proces tussen begin en einde? 4 Was, achteraf bekeken, een andere oplossing mogelijk geweest?

5 DEFINITIE Agressie = gedrag van een bepaalde persoon (groep) gericht tegen een andere persoon (groep) met de bedoeling te kwetsen en dat door deze als een letsel wordt ervaren

6 INTERPRETATIE DEFINITIE 1. Emotioneel aspect: = Onvermogen om op een andere manier te communiceren = dikwijls uitdrukking van onmacht 2. Instrumenteel aspect = Wijze om gedrag van de andere te beïnvloeden - proactief - reactief

7 COMMUNICATIE Vier communicatiekanalen  Verbaal  Paralinguaal  Houding  Handelingen dus : vier vormen van agressie!

8 AGRESSIE & COMMUNICATIE 4 Verbale agressie –bedreigingen uiten –scheldwoorden gebruiken (“ontmenselijken”) 4 Paralinguale agressie –roepen –“gekapte” toon 4 Houding –voorover leunen –armen voor de borst kruisen 4 Handelingen –wijzen met de vinger/aanraken –op tafel slaan met de vuist

9 DETERMINANTEN GEDRAG B = f(P, S) P = kenmerken van de persoon S = kenmerken van de situatie Gedrag is functie van de wijze waarop de P de S waarneemt, ervaart !!

10 PERSOONSKENMERKEN 1. Biologische 2. Psychologische 3. Morele

11 Biologische kenmerken 4 Uiterlijke verschijning 4 Autonoom zenuwstelsel –Parasympatisch: routine situaties –Orthosympathisch: stress situaties 4 Alcohol - Drugs - Medicatie 4 Geslacht 4 Hormonen 4 Hersenstructuren

12 Psychologische kenmerken 4 Kennis (gebrek aan info, ambiguë info,...) 4 Cognitieve complexiteit (zwart-wit-denkers) 4 Perceptie van de relatie –meerderwaardig vs. minderwaardig 4 Verwachtingen t.a.v. effect van agressie op – Reactie van de andere(n) – Eigen gedrag 4 Emotionele stabiliteit 4 Angst

13 Morele kenmerken 4 Maatschappelijke waarden en normen –ideeën over rechten vs. plichten –ideeën over middelen/doel verhouding –banalisering van geweld (TV) –racisme –xenofobie –... 4 Belang nagestreefde doel

14 SITUATIE KENMERKEN (1) 4 Probabiliteit “aanval” op integriteit –fysieke (bvb. verbod te betreden) –psychologische (bvb. denigreren) –morele (bvb. inbreuk op rechten van de mens) = ervaren als crisissituatie Fight/Flight-reactie

15 SITUATIE KENMERKEN (2) 4 Niveau van “frustratie” door beperking vrijheid van handelen –van zichzelf –van dierbare anderen

16 SITUATIE KENMERKEN (3) 4 Voorbeeldgedrag van andere(n) 4 Sociale activatie  risicogedrag 4 Grootte van de “groep”  anonimiteit 4 Cohesie in de groep  conformisme 4 Wij-zij-gevoel  vijandbeeld

17 SITUATIE KENMERKEN (4a) 4 Stimuli met “trigger”-waarde o.b.v. vroegere (negatieve) ervaringen werken dikwijls onbewust lokken “dominante respons” uit (fight/flight)

18 SITUATIE KENMERKEN (4b) Voorbeelden –(gevechts)uniform, – wapenstok & schild – elke uitdrukking van macht – sensoriële (over)stimulatie (geluiden, geuren,...) – hoge temperatuur – grote drukte – ongezonde lucht

19 SITUATIE KENMERKEN (5) 4 Lichaamstaal der woede –uitzetten neusvleugels – opgetrokken of gefronste wenkbrauwen –open gesperde of dichtgeknepen ogen –wit of rood aanlopend gezicht –versnelde ademhaling –geklemde kaken –gespannen spieren –benadrukte “tic nerveux”

20 Ik (wij) andere(n) risico op geweldspiraal: agressie lokt agressie uit INTERACTIE P-S

21 AGRESSIE ALS PROCES 4 Opbouw spanning –psychologisch –hormonaal 4 Agressief gedrag –verbaal –niet-verbaal 4 Terugkeer tot kalmte –psychologisch –hormonaal

22 OMGAAN MET AGRESSIE 4 Ken u zelf !! 4 Kennis van oorzaak-gevolg-relaties 4 Kennis van de concrete situatie 4 Communicatieve vaardigheden 4 Reactie met geweld –Noodzaak = geen alternatief –Wettigheid = opportuun –Wettelijkheid = formeel toegelaten –Evenredigheid = gepast antwoord

23 DO & DONT 4 Observeer nauwkeurig 4 Analyseer de situatie 4 Vermijd agressie uit te lokken (cf 2 hierna): – door woorden (blijf beleefd) – door houding (kordate houding) – door daden (correct gedrag)

24 DO & DONT (2) 4 Desescalerend gedrag –blijven communiceren (cf 3 hierna) –meegaan in de stemming (empathische feedback) –afleiding - defuzing (humor) –even laten domineren –isoleren van bystanders –tijdelijk terugtrekken gelijk hebben  gelijk krijgen

25 DO & DONT (3) 4 Wees duidelijk –in wat je zegt of doet –in wat je bereiken wil –over uw eigen emoties D.w.z. wees –specifiek (wat kan wel en wat kan niet) –precies (geef duidelijk grenzen aan) –assertief (zelfzekerheid - bekwaamheid) –eerlijk t.o.v. jezelf & t.o.v. de andere(n) –positief

26 DO & DONT (4) 4 Bewaar oogcontact 4 Respecteer “privé-territorium”  culturele verschillen !!  (fysieke) afstand

27 BESLUITEN 4 Agressie = destructief 4 B= f(P,S), ook voor agressie 4 Effect P << Effect S 4 Interactie  spiraal van geweld 4 Agressie = communicatie 4 Omgaan met agressie kan geleerd worden

28 Vragen? Bedenkingen?


Download ppt "Koninklijke Militaire School Studiecenttum voor Stress en Trauma OMGAAN MET AGRESSIE van zorgverlener tot problem solver Erik LJL de Soir."

Verwante presentaties


Ads door Google