De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleur en lichtinval op tekst geven Tekst 3 Dimentioneel maken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleur en lichtinval op tekst geven Tekst 3 Dimentioneel maken"— Transcript van de presentatie:

1 Kleur en lichtinval op tekst geven Tekst 3 Dimentioneel maken
Algemeen Opstart & Toolbars Invoegen tekst Kleur en lichtinval op tekst geven Tekst 3 Dimentioneel maken Tekst laten bewegen Toevoegen van Objecten Output mogelijkheden Demo EDF

2 Algemeen Creatie geanimeerde 3D titels , grafische presentaties Output Animatie , video en macromedia flash Voor macromedia flash /.SWF file aanmaak is de Plug_in “Envector Module” nodig. Envector saaft 3D object in .C3V formaat welke exporteerbaar is in .SWF Internetlink : www. ulead.com/cool3d/samples.htm www. ulead.com/learning.htm Instal onder WinMe – Win2000 – Xp // wel als Administrator Inloggen noodzakelijk Output : Save Image as Picture : File – Create Image File : BMP / GIF / JPEG /TGA Bij Gif : max 256 kleuren liefst <236 (stabiel alle Pc) bij transparent background => Alpha channel Die transparante Background (zwart) is als Alpha channel bruikbaar in video op overlay spoor Met Dither (convertering kleuren object ->GIF = betere weergave) ; Clear Interleave (controle bij openen Gif =betere indruk weergave) Saving als Frame-Based wordt ieder frame van het object gesaafd Bij TGA file als True color data opslaan met ondersteuning Alpha Channel / transparante background. Bij JPEG(compressie formaat) fakter compressie kiezen < = betere kwaliteit EDF

3 Save Image as Animation => File – Create Animation File : GIF animatie of als Video file
GIF animatie : File – Create Animation File Kleurformaat instelbaar –> max 256 en tijdsinterval opeenvolging beelden (x fakter met 1/100sec) Dither: kleurovervloeiing (betere weergave kleuren) Looping: fakter aantal malen animatie bezien / of Infinite = oneindig Interlace: fading in beeldweergave bij ophalen van de file Preview : weergave gesaafde file via browser Met Remove redundant pixels en create global Palette krijgen we kleinere file size Vb. PcAktief.Gif Video File => Avi , Mov , QT // Avi => data 32 bit RGB data type => Pal / NTSC Output => WEB bestemming animatie als GIF animatie (256 kleuren/alpha channel background) default setting 32 colors / frame delay =10 / (bezien in Pspro / launch animatie) => AVI keuze Microsoft avi , Quicktime movie , Realnetwork file Formaat afhankelijk CODEC (Compressie bij saven / DECompressie bij openen file) van je Pc. Formaat : Quick time formaat : Apple Quick time player nodig Flash formaat : flash player & Macromedia shockwave nodig Real tekst formaat .R3T : Real player nodig EDF

4 Instellen voorwaarden saving als AVI :. Options
Instellen voorwaarden saving als AVI : Options Frame type = framebased enkel voor Pc gebruik terwijl Frame type = Field (A) of (B) is outputfile bruikbaar op TV en videobewerkingssoft Als Data_track = Video only bij 25 fps / 720x576 PAL en aspect 4:3 zonder compressie Meest gebruikte compressie WEB bestemming is Cinepak Codec by Radius (mpeg1) Audio (webfile) als 8Khz/8 bit mono) Opslag doeleinde video : Dvd (digital Versatile Disc) // mpeg2 – 720x fps – Pal bij videorate 6 Mb/sec met CBr of VBr en Audiosetting 48 Khz stereo bij Mpeg Audio bitrate =192->384 Kb/sec Mini DVD mpeg2 opslag op Cd-R(w) gelijke instel.als Dvd disk maar opslagtijd beperkt =18 min Vcd video compact disk // mpeg1 352x fps – Pal bij videorate 1152 Kb/sec en audiosetting 44 Khz audio bitrate 224 Kb/sec. Opslagtijd Cd-R(w) = 65min Kwaliteit =VHS / gebruikt media type op het WEB Svcd super video compact disk // mpeg2 – 480x576 Pal bij videorate 2600 Kb/sec en VBR bij Audiobitrate 160-> 384 Kb/sec mpeg1 layer2 EDF

5 EDF

6 Easy Palette Plugins Attrbute Toolbar EDF

7 Statusbar : weergave info en tips(help) gebruikte tool en commando
Standaard Toolbar Animatie Toolbar Locatie Toolbar Tekst toolbar Standaard toolbar : bevat meest gebruikte commando’s (File , Open , Save as , Edit …..) Animatie toolbar : bevat keyframes , tijdlijn , data framestools ,afspeeltools preview Locatie toolbar : weergave positie elementen uit 3D voorstelling (X,Y,Z) Tekst toolbar bevat tekst tools , spatie afstand Char en lijnen bijwerken Werkvenster : hierin object / tekst invoer ,de afmeting is instelbaar via Image / dimensions Object Manager : overzichtsvenster geopende objecten / tekst . Keuze :Selektief per Char of groepsbewerking van het object. Geometrische toolbar weergave invoerbare 3D voorgedefineerde shape(9 stuks) ->size/uitzicht Easy Palette :Plugins 3D style-effecten & modulen keuze overganginstelling licht-kleur orientatie settings Attribute toolbar : settings (instelbaar) gekozen objecteffekt alsook gewenste module effect + Add button Statusbar : weergave info en tips(help) gebruikte tool en commando EDF

8 Tekstspatie / Char / Lijn
Front/Side/Back Face Add/Remove Keyframe Wireframe Rendering Front/Back Bevel Move Rotate Size Standaard Toolbar Animatie Toolbar Ping Loop Play Show/Hide Frame Locatie Toolbar Reverse Key Tekstspatie / Char / Lijn Tijdlijn Keyframes Move : Verplaatsen object/tekst , Rotate :draaibeweging geven object/tekst , Size : grootte object / tekst Ping : weergave animatie Voor / Achterwaarts , Loop :herhalen animatie voor->einde Play : Preview start animatie Smooth: animatie overgangsframe smooth maken , effenen / egaliseren Tijdlijn: geeft volledige controle over de beweging animatie, met de schuifknop naar bepaald frame navigeren Keyframe : Iedere keyframe (diamantvakje op tijdlijn) is inwerkbaar op je animatie(ratatie,kleur,grootte enz..) Add / Remove keyframe : een key opdracht tussen huidige key en volgende bijvoegen of verwijderen Reverse key : laatst gedefineerde animatie herroepen(intrekken) of omgekeerde bewerkingsuitvoering. Front / Side / Back Face & Bevel : Voor-Zij-Achteraanzicht object / tekst en van Bevel effekt (animatie) Wireframe rendering : lijn weergave object/ tekst , geometrisch - architektuur uitzicht ,geen kleuroppervlak Show / Hide : Zichtbaar / verborgen weergave animatie of objekt van je project op geselekteerde keyframe Frame rate bepaald snelheid animatie (25 fps / PAL ) , voor GIF default 3 -> 15 frames EDF

9 Start Projekt => NEW Werkvenster afmeting => Image – Dimension (pixel,cm,inches) Onder Window – Fit to Image :werkvenster grootte = Image afbeelding Invoegen tekst werkvenster : F3 of Edit /Insert tekst , Max 128 char Editeren tekst : F4 of Edit /Edit tekst Font van tekst kiezen , grootte (Comic Sans Ms => 24) intypen tekst vb “ COOL “ “ 3D” Move ,Rotate en Size icoon in standaard toolbar kan je inwerken op tekstobject in werkvenster (L.muis=groter / kleiner ; Rechtermuis = voor /achterwaarts(diepte object) De spatie char en lijnen vergroten/verkleinen met tekst toolbar alsook uitlijning tekst. Kleur toekennen : selekteer object of als groep geheel de tekst in Objekt manager window In Easy Palette onder Object style -Light/color option ,de kleur wijzigen via color dialoogbox(onder) –Brightness,Saturation,Hue (eerst Hue en dan Brightness/Saturatie) ; herhaal deze bewerking voor ieder object of de groep Onder module Adjust in vorige plugin kies in popupmenu effect (Surface,Light,Specular,Ambient) Met Light placement 4 lichtinvalshoeken bepalen in lokatie en mode(Point / Direktioneel) Onder Studio plugin kies Camera en via Lens/Distance object aanpassen Onder Studio plugin / Shape :gedefineerde shape invoegen die editeerbaar is (lengte,diepte,rotatie) EDF

10 Aanmaken 3D uitzicht: selekteer object in Object Manager en kies BEVEL in Easy palette , je kan de Bevel zijn mode kiezen (flat/hallow/chiseled/round)en verfijn instellingen van die Bevel door waarden te geven aan Extrusion(diepte tekst /vb.50) ; Weight(dikte letters/vb.10) ; Border (rand tekst /vb 100) en de Depth (lengte letters /vb.100) Rotatie aan tekst toevoegen (3D maken) , bewegen rond X,Y,Z as .Selekteer in Objekt manager het object ,klik handicoon (move tool) uit standaard toolbar bovenaan en laat object roteren Linker muis => rond X / Y as op / neer of links / rechts bewegen terwijl Rechter muis => rond Z as beweging voor / achterwaarts (uitzicht in/uit zoom Speciaal verplaatsingseffekt aan tekst toekennen :selekteer het object en via Easy palette en onder OBJECT Effect een voorgedefineerde Motion Path selekteren en toewijzen aan het object Preview met Play knop in animatie toolbar. Om snel overzicht op rendering te krijgen IMAGE –Display kwaliteit op Draft of Fair zetten. De Output Preview onder IMAGE bevat laatste update van je projekt. De lengte en duur van effekt bepaal je door aantal frames tussen begin_eindframe, hoe meer frames hoe trager effekt uitvoering EDF

11 Keyframe wordt geplaatst op timelime voor het bewerkte frame
Inwerken op frames (1..10) door selektie frame nr -> per frame toekenning instellingen object. Vb frame 1 /startobject terwijl frame 10 eindobject is met daartussen gewenste bewegingen , kleur , grootte , positie , schaal enz..van ons projekt. Met preview resultaat bezien Invoegen object in Easy palette onder Studio tool kies een object in de Objectmodule en sleep het in het werkvenster.Onder module Object style selekteer Light & color en regel kleur en effecten bij via adjust settings. Object Roteren,Verplaatsing geven met Move object icoon in tandaardtoolbar(voor/achter/L&R). Rotatie geselekteerd object met Rotatie icoon uit Standaardbar (Linkermuis rotatieobject Z.as terwijl Rechtermuis rotatie rond X/Y as ) Keyframe wordt geplaatst op timelime voor het bewerkte frame Met slider timeline naar volgende gewenste frame en via add icoon standaardbar nieuwe key maken. Inwerken op uitzicht en snelheid uitvoering animatie: - aantal frames , -camera opties (camerahoek onder module Studio) , -lichtinval op tekst/object(onder Object Style / Light & color ) , aantal keyframes(opsplitsing segmenten). Exporteren animatie (tekst / objecten) EDF

12 Eigen effekten aanmaken :Onder Easy Palette (Plugins met voorgedefineerde effekten) selekteer Custom Bevel ,klik in Attribute toolbar op Rechtermuis en kies “ Insert as key frame” (voorkeur) of “Insert as animation ” Insert as keyframe saaft thumbnail met aktieve titelsettings onder Easy Palette terwijl Insert as animation zal thumbnail met aktieve titelanimatie saven in Easy palette. Importeren X model onder File : 3D objecten uit andere programma’s zoals CAD3D / 3D Studio welke geconverteerd zijn naar X file formaat / Polytrans programma -> .C3D(laat toe kleur/tekst invoegen) en -> .D3D (kleur & tekst niet wijzigbaar) om dan als object geimporteerd worden in Ulead 3D OLE File exporteren => Object uit Ulead 3D : File – Copy As OLE Object m.a.w. ons opgeslagen object kan geimporteerd worden in andere programma’s die OLE ondersteunen (vb. MsWord) De ingevoegde file in Msword zal bij 2x aanklik object de link leggen met Ulead 3D zodat editerering object mogelijk is en autom. aangepast wordt. Background (achtergrond) onder plugin Studio -> Background bepalen Solide kleur als achtergrond :klik kleurvakje (Color) en via kleurpallet ,Brightness,Saturation ,Hue kiezen Foto als achtergrond : klik vakje “use Image” en met explorer window foto(BMP/JPEG) ophalen Met de button voeg je de achtergrond toe in het Easy palette. EDF

13 Onder IMAGE Use Hall Rendering : werkt in op video hardware abstraction layer “Hall” waardoor snellere rendering en display preview Display kwaliteit :Preview editeren -> Fair snelle rendering/kwaliteit 0k Optimaal = Traag Output kwaliteit : kwaliteit uitsturen project. Hoe beter kwaliteit ,hoe groter file size. Output Preview (F8) : hoe zal men eindprodukt er uit zien (laatste update) Object kwaliteit : weergave kwaliteit Objecten (overgang / kleur ) Hoe hoger kwaliteit ,hoe groter file size. Apply Video filter : “PAL” als je animatie op TV uitstuurt(color pixel formaat belangrijk) Use cache view : Cache vangt vertraging ten gevolge van 3D effect overgangen bewerking EFFECTEN: Motion path : 3D object beweegd volgens voorgedefineerd path. Vb => Surface :object beweging cube, cylinder, sphere => Token : object letters bewegen in elke gewenste richting bij ungroup tekst (Object toolbar) / per Char en per frame plaats letter bepalen. Bevel effekten : => Board 3 D : border rond tekst /aanpassen dikte (extrusion),in_uitzoom,diepte enz… => Frame module = 3D frame rond titel => Hallow module = titel doordringen in border =>Imprint module : tekst ingeprint in border enz.. EDF

14 Global Effect : aan object voorgedefineerde effect toekennen vb
Global Effect : aan object voorgedefineerde effect toekennen vb => Fire: tekst in vuur / parameters richting,amplitude,kleur,lengte,burn in/outside . => Glow: aura effekt ,titel als neon licht , parameters bijwerken(breedte,transparantie,kleur) =>Lightning : lichteffekten op animatie (bliksem schicht) Transition Effects: het ene object verdringt het andere door botsing, exploderen , verspringen….. => Blast : tekst explodeert in stukjes om nieuwe titel te maken , inwerken Target – Shape – Collapse type movements type (swirrl / X,Y,Z as ) => Bump :tekst botst of loopt doorheen tekst heen / terug => Jump : tekstobject springt van Top / Bottom .Inwerken richting voor / achter Voorbeelden Vragen EDF


Download ppt "Kleur en lichtinval op tekst geven Tekst 3 Dimentioneel maken"

Verwante presentaties


Ads door Google