De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEUGDELIJK OVERHEIDSBESTUUR: Risicobeheer, interne controle, interne audit, externe audit Van conceptueel Babylon naar integrale visie? Pedro Facon RIZIV-INAMI.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEUGDELIJK OVERHEIDSBESTUUR: Risicobeheer, interne controle, interne audit, externe audit Van conceptueel Babylon naar integrale visie? Pedro Facon RIZIV-INAMI."— Transcript van de presentatie:

1 DEUGDELIJK OVERHEIDSBESTUUR: Risicobeheer, interne controle, interne audit, externe audit Van conceptueel Babylon naar integrale visie? Pedro Facon RIZIV-INAMI College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Studiedag 28/02/2013

2 Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur2

3 Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur3

4 Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur4

5 Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur5

6 Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur6 “[…] het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen [van], beheersen [van] en toezicht houden [op] een overheidsorganisatie, […] […] gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, […] […] alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.” Nederlands Ministerie van Financiën 2000

7 De controlepiramide Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur7 Sterck e.a., 2005Pieter Breughel de Oude, 1563

8 Interne controle gedefinieerd? Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur8 Activiteitsniveau •Zeer waarneembare controleactiviteiten •Ingebouwd in proces en werkorganisatie •Zoals bv. •Procedures •Functiescheiding •Delegatiemechanismen •Kwaliteitscontroles •Goedkeuringsmodaliteiten •… Organisatieniveau •“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: •effectiveness and efficiency of operations •reliability of reporting •compliance with applicable laws and regulations” Publieke sector •Ethische aspect •Bestrijding van fraude en corruptie •Vrijwaring van de middelen •“safeguarding resources against loss, misuse and damage.”

9 Interne controle en risicobeheer Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur9 “ERM is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and to manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.” (COSO-ERM 2004)

10 Interne controle en kwaliteit Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur10

11 Interne controle: een zaak van allen of van specialisten? Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur11

12 Interne controle: nood aan een integrale visie Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur12

13 Interne audit Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur13

14 Externe audit Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur14

15 Audit: in functie van de maturiteit van andere ‘lagere’ toezichtsactoren? Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur15

16 Audit: ‘assurance’ versus ‘consultancy’ Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur16

17 Audit: positionering Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur17 Entiteit ‘Shared service’ tussen 2 of meer entiteiten ‘Shared service’ tussen set van gelijk type van entiteiten ‘Shared service’ op bestuursniveau Outsourcing

18 Audit: onafhankelijkheid en Auditcomité •Onafhankelijkheid –Complex concept, zeker in de publieke sector •Auditcomité –Positionering –Samenstelling: aangepastheid, onafhankelijkheid, competentie –Rapportering •Nood aan pragmatische en geloofwaardige benadering Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur18

19 Audit: eigenaarschap en gebruik van rapporten? •Wie is eigenaar van de rapporten? •Evaluatief gebruik van auditrapporten? –Op organisatorisch vlak –Op persoonlijk vlak •Openbaarheid van auditrapporten Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur19

20 ‘Single audit’ of ‘audit explosion’ (1) Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur20

21 ‘Single audit’ of ‘audit explosie’? (2) •Geïntegreerde visie van toezichtsactoren –Verwachtingen van belanghebbenden? –Hoe samen toegevoegde waarde bieden én aantonen? –Gemeenschappelijke taal en raamwerken –Rolverdeling in aard van toezicht –Taakverdeling –Geïntegreerde planning –Hergebruik van rapportering •Dynamische visie? –Toezichtsvolume –Aard van toezicht •Autonomie en vertrouwen? Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur21

22 Wensdroom of realiteit? Studiedag VLO 28/02/13Deugdelijk overheidsbestuur22

23 23Deugdelijk overheidsbestuurStudiedag VLO 28/02/13 Pedro.Facon@riziv.fgov.be


Download ppt "DEUGDELIJK OVERHEIDSBESTUUR: Risicobeheer, interne controle, interne audit, externe audit Van conceptueel Babylon naar integrale visie? Pedro Facon RIZIV-INAMI."

Verwante presentaties


Ads door Google