De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie tot het boekenvak De algemene uitgeverij 20 april 2012 Johan de Koning WPG Uitgevers België nv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie tot het boekenvak De algemene uitgeverij 20 april 2012 Johan de Koning WPG Uitgevers België nv."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie tot het boekenvak De algemene uitgeverij 20 april 2012 Johan de Koning WPG Uitgevers België nv

2 • Geschiedenis • WPG Uitgevers • De markt • De uitgeverij • Uitdagingen • Papier en digitaal

3 1932 1938 1971-78 1986 De 21 jarige Waalse Angèle Manteau start “Algemene Importboekhandel A. Manteau” Eerste uitgaven Elsevier Brussel-Amsterdam Leegloop Manteau Manteau wordt imprint van SU Geschiedenis van ideologie en inspiratie

4 Oprichting De Standaard NV (krant, boekhandel en uitgeverij) Oprichting Scriptoria NV (Standaard Uitgeverij en Standaard Boekhandel) Faillissement krant: Scriptoria wordt verkocht aan Bürhmann Tetterode (grafische groep NL), krant wordt gered door VUM Opsplitsing van Scriptoria in 2 onafhankelijke bedrijven. Standaard Uitgeverij wordt enige malen verkocht 1919 1967 1976 1981 Geschiedenis van ideologie en inspiratie

5 Juridische band tussen boekhandel en uitgeverij verdwijnt definitief Manteau wordt imprint van Standaard Uitgeverij Standaard Uitgeverij/Manteau wordt onderdeel van PcM Algemene Boeken (A.W.Bruna, De Boekerij, J.M. Meulenhoff, Prometheus/Bert Bakker, Het Spectrum, Unieboek) Meulenhoff/Manteau imprint van Standaard Uitgeverij Van PCM naar De Persgroep 1986 1994 2003 2009 Geschiedenis van ideologie en inspiratie 1985

6 Van De Persgroep naar WPG Uitgevers Verkoop en marketing activiteit van WPG Uitgevers NL wordt samengevoegd met Standaard Uitgeverij nv Standaard Uitgeverij nv wordt WPG Uitgevers Belgie nv Meulenhoff/Manteau wordt De Bezige Bij Antwerpen Ludion/Lido wordt onderdeel van WPG Uitgevers Belgie nv 2010 Geschiedenis van ideologie en inspiratie

7 Algemeen • Ideologisch geïnspireerde informatiegroepen • Familiebedrijven • Import en uitgeverij onlosmakelijk verbonden • Bloeitijd Vlaamse uitgeverij tijdens WO II: geen import uit Nederland • 1940 : 275 titels in VL • 1943 : 742 titels in VL • Exportproblemen naar Nederland na WO II Geschiedenis van ideologie en inspiratie

8 WPG Uitgevers • Is een onafhankelijke groep van multi-mediale uitgeverijen, • gericht op het rendabel uitgeven en exploiteren van relevante, kwalitatief hoogstaande producten en diensten, • die schoonheid en inzicht verschaffen aan volwassenen en kinderen.

9 WPG Uitgevers Kernactiviteiten • Het uitgeven van boeken • Het uitgeven van tijdschriften • Het uitgeven van leermiddelen voor het primair onderwijs • Internet en multimediale uitgaven hebben in alle markten hun positie verworven.

10 WPG Uitgevers Educatie Zwijsen Zwijsen België Boeken De Arbeiderspers/A.W. Bruna De Buitenspelers De Bezige Bij Balans Oog & Blik Thomas Rap Cargo WPG Uitgevers België De Bezige Bij Antwerpen Ludion Lido Manteau Standaard Uitgeverij Querido Nijgh & Van Ditmar Athenaeum-Polak & Van Gennep Leopold Ploegsma Querido Kinderboeken Tijdschriften Weekbladpers Tijdschriften Vrij Nederland Opzij J/M voor ouders Psychologie Magazine Hoe Overleef Ik…? Yoga Magazine Runner’s World Men’s Health PARK Magazine Happinez Magazinez Happinez Voetbal International Hard Gras Overig WPG Service Centrum WPG onroerend goed

11 WPG Uitgevers België nv 5 eigen Uitgeefmerken - Standaard Uitgeverij - Commerciële non-fictie, lifestyle - Culinair - Strips - Kids - Standaard Uitgeverij Professional - Manteau - Thrillers - Fictie, non-fictie - Jeugd : Edge - Ludion / Lido - Kunstboeken - People / places / stories : geïllustreerde boeken - De Bezige Bij Antwerpen - Literatuur, literaire non-fictie - Standaard Uitgeverij Professional

12 WPG Uitgevers Belgie nv Import Algemene Uitgaven  A.W. Bruna / De Arbeiderspers  De Buitenspelers  Querido  De Bezige Bij / Balans  Zwijsen – Zwijsen.be  Prometheus / Bert Bakker  Memphis Belle  Unieboek / Het Spectrum  Nieuw Amsterdam  Elsevier Gezondheidszorg

13 De markt Marktomvang – Entertainment De markt Marktomvang – Entertainment VL BE

14 • Economisch beperkte sector • 43 mio exemplaren • S boeken: 70 mio netto • W boeken: 115 mio netto • A boeken: 130 mio netto • Klein speelveld voor de Vlaamse uitgevers (60% 80 mio)  Import economische noodzaak De markt Kerngetallen

15 •Vermoedelijke omvang – netto omzet Vlaanderen 130 miljoen28 % Nederland 330 miljoen72 % Totaal 460 miljoen 100 % •Aandeel Nederlandse import in Vlaanderen: +/- 40 % De markt Kerngetallen

16 • Overvol langs aanbodzijde: nieuwe titels in 2011  18.000 in 1932  329 • +/- 115 aanbieders  34 importeurs  21 wetenschappelijk- en educatieve uitgevers  11 informatieve uitgevers  47 algemene uitgevers De markt Kerngetallen

17 • Leenvergoeding • Vaste boekenprijs • Beperkte commerciële oppervlakte • Vermindering aantal winkelpunten (2011 – 13% $) • Belang van het niet-boekhandelskanaal • Afwezigheid Nederlandse ketens • Toenemend belang van bestsellers • Groei online verkopen De markt Kenmerken

18 • Media hebben minder aandacht voor boeken • Strengere selectie door retail (wel 216.208 verschillende titels verkocht) • Inkoop meer door marketingverhaal dan op inhoud • Bestselleritis (2011: kookboeken 12% van totale omzet) • Gecentraliseerde inkoop, eenvormiger aanbod Top 20 2011: 5 kookboeken, 6 strips, spannnende boeken, 2 non-fictie titels (Congo, Dag Vlaanderen) • Groter belang van e-marketing, social media De markt Kenmerken

19 • Centraal Boekhuis: 45 miljoen ex. op voorraad • 15 miljoen ex. kennen nauwelijks commerciële beweging • Bijna 20.000 titels hebben in 2010 nul keer “bewogen” • 70.000 titels verkochten minder dan 250 ex. • 5,7 miljoen boeken worden jaarlijks versnipperd • 2011 Vlaanderen: 216.908 verschillende titels verkocht De markt Kenmerken

20 De markt Retail

21 De markt Genres

22 De markt Marktaandelen voor/na overnames

23 De markt

24

25 De markt GfK marktaandelen 2011

26 De uitgeverij Auteur Verkoop/Marketing Markt Uitgeverij Missie van WPG Uitgevers Belgie: Het creëren en aanbieden van zingeving, inspiratie, en verstrooiing als eerste partner voor auteurs, retail en lezers in het Nederlands taalgebied. Schoonheid, relevantie en inzicht

27 Structuur WPG Uitgevers België De uitgeverij als onderneming

28 • Auteur en/of uitgever gedreven onderneming • Vertalen en creëren • Opvoeding of ontspanning en informatie? (need to have & nice to have) • De toegevoegde waarde van de uitgever • Selectie/creatie • Redactie • Vormgeving • Productie • Marketing • Verkoop De uitgeverij Het manuscript van schrijver naar lezer

29 Toegevoegde waarde uitgever • Uitgevers schermen contact af tussen auteurs en markt • Uitgevers verzoenen kunst met zakelijke belangen • Schrijvers moeten niet zelf verkopen en behouden zo imago van onbaatzuchtige kunstproducent • Auteurs kunnen hun tijd aan artistieke arbeid wijden • Geen contact met correctoren, persklaarmakers, typografen, drukkers, binders, verkopers, pers, verdelers, etc. De uitgeverij Het manuscript van schrijver naar lezer

30 Het auteurscont(r)act • De relatie met de auteur staat centraal • Juridische en feitelijke relatie met auteurs • Alle niet expliciet overgedragen rechten blijven bij auteur • De uitgever heeft het recht om voor een bepaalde duur een bepaalde tekst in een bepaalde vorm tegen een bepaalde vergoeding te exploiteren • Toenemend belang van afgeleide rechten De uitgeverij Exploitant van copyrights of cultureel producent?

31 • Zakelijker wordende relatie (agenten, managers)  hogere royalties, hogere voorschotten • Voor internationale auteurs is lokale persoonlijke band minder belangrijk • Succes internationale rechtenaankoop moeilijk voorspelbaar : Dan Brown, Hosseini, Jamie Oliver, J.K. Rowling, Nicci French, Stieg Larsson, Zafon, S.Meyer, Collins (Hungergames) De uitgeverij Exploitant van copyrights of cultureel producent?

32 De uitgeverij Het boek tussen object en toegevoegde waarde Calculatie • Opstartkost: Vertalingen / Tikwerk / Illustratierechten / Afkoopsom / OCR • Redactie • Prepress: Scanwerk / Tekenwerk / Kaftontwerp / Opmaakstramien / Zetwerk / Kleurproeven • Druk: Offsetdruk / Rotatiedruk/ Digitale druk / Kopies / CD-duplicatie / Afwerking van het boek / Papier / Uitbelichten films / POD / App • Afwerking: CD insteken bij boek / Sealen / Manueel werk / Stickeren • Onwikkeling e-boeken en apps

33 Prijsstelling (kostenstructuur van de uitgeverij) 106 incl. BTW 100 excl. BTW 46 Retailkorting 54 Netto omzet = 100% 15% Auteursrechten 31% Productiekosten 7% Distributiekosten 2% Afschrijving onverkocht 45% BrutoToegevoegde waarde 24% Personeelskosten 8% Promotiekosten 5% Indirecte kosten 1% Overige kosten 7% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en belastingen De uitgeverij Het boek tussen object en toegevoegde waarde

34 Waardedrijvers: Oplage (hoe hoger hoe lager de kostprijs/ex.) Quasi alle andere kosten liggen contractueel vast Marketinggeld Mogelijke impact digitale boeken op waardeketen De uitgeverij Het boek tussen object en toegevoegde waarde

35 • Voorschot € 70.000 8% royalty over verkoopprijs € 18,95 = € 1,43 royalty Inhalen voorschot  48.951 ex. + vertaal- en marketingkosten + rol Boekenclub/ECI • Dwingt tot selectiviteit en grotere marketing campagnes

36 • Merken  Auteur als merk  Uitgeverij als merk  Reeks als merk De uitgeverij Het boek tussen object en toegevoegde waarde

37 • Maakbaarheid van bestsellers/longsellers/ concepten • Inspelen op maatschappelijke trends • Rol uitgever wordt beconcurreerd door magazines/bedrijfsbrochures en internet (bvb. Encyclopedieën; cultuur) • Herexploitatie • Reeksen De uitgeverij

38 • Alleenstaand boek: duur in ontwikkelingskosten, promotie inspanning voor slechts 1 titel • Reeksen: moet behoefte dekken (bv reisgids, woordenboek), herkenbaarheid, eenheid van vorm en inhoud, prijs, vast verschijningsmoment

39 • De 5 P’s + Passie: personeel, product, prijs, promotie, plaats • Media: betalende en free-publicity • PR voor de uitgeverij/ auteurs, relaties • Contact lezer-auteur • Festivals • Boekenbeurs • Positionering De uitgeverij Hoe vindt het boek zijn lezer?

40 Uitdagingen • Dalende foliomarkt, trage groei e-boeken • Ongunstige macro economische omstandigheden • Afhankelijkheid van bestsellers wordt steeds groter • Het risico verschuift steeds meer naar de uitgever • Nieuwe toetreders te verwachten in de markt : Apple, Amazon, Google, … • Het medialandschap zal blijvend veranderen • Toenemende concurrentie op het vlak van vrijetijdsbesteding

41 • Verdringingsmarkt is toenemende concurrentie • Meer partijen in de waardeketen • Iedereen uitgever: sinds begin 2008 > 10 nieuwe uitgeverijen in Vlaanderen • Self publishing (individu, Rowling) • Retailer wordt uitgever (Amazon) • Afname honger naar boekenbezit? • Ontlezing? Vermindering kwaliteit onderwijs? • Maatschappelijke en culturele vervlakking? Uitdagingen

42 • Toenemende concurrentie op de vrijetijdsmarkt • Sterke toename succesvolle Vlaamse films (50% tickets is Vlaamse productie) • Groei verkochte tickets (Kinepolis 22 mio) • Forse groei musicalmarkt (9 Vlaamse producenten) • Toenemend museumbezoek (2000: 1,5 mio > 2 moi 2010) • Toename popfestivals en ticketverkoop • Toenemend gebruik internet en digitale tv-abos • Toename verkoop mp 3spelers en smartphones • Toename verkoop reizen Uitdagingen

43 Uitdagingen Mogelijke antwoorden • Krimpende foliomarkt : • selectiever titelbeleid • slim samenwerken: data uitwisseling, logistieke kosten reduceren • Offensieve communicatiestrategie naar lezer/koper • Kennis koper vergroten • Verdere uitbouw 360°model • Kleinere clusters met meer marktfocus: uitgevers + marketing + verkoop • Ontwikkeling e-retailing • Direct contact met koper • E-books & apps

44 • Crossmediaal uitgeven: inhoud of techniek? • POD • Luisterboeken • E-boeken: Aanbod e-readers / e-boeken stijgt • Ipad/ Tablets/ Smartphones Papier en digitaal

45 • e-boeken: +/- 1,3% van folio • Discussie over prijszetting/verdienmodel • Ontlening/verhuur • Ipad versus android Papier en digitaal

46 Aanbod content Rechten, redactie, productie, marketing Prijsbepalingcoördinatie ProductieFysieke distributieVerkoop via bricks of clicks retailmarketing Kassa aanslag AuteurUitgeverPre press en drukkerij CBBoekhandel / boekverkoper Koper/lezer Aanbod contentRechten, redactie, marketing, realisatie, coördinatie VormgevingBeveiligingDragerVerkoop, marketing, prijsbepaling klantenkennis Kassa aanslag AuteurUitgeverPre pressAdobe?Ebook readerE retailerKoper/lezer

47 Digitale desillusie • Markt = overschat: • Negatieve gebruikservaringen • Schendingen privacy & veiligheid • Consument wil niet permanent “in control” zijn Papier en digitaal Chronische chaos • Heel veel initiatieven binnen medialandschap: • Enorme concurrentie • Consument ziet door bomen bos niet meer • Bedrijven hopen nog op “de pot met goud”

48 Crossmediale consolidatie • Hoge adoptie door consumenten en bedrijven: • Goed functionerende, betalende, diensten • Makkelijke cross-over van ene medium naar andere • Mediabedrijven zijn zeer winstgevend (merken) • Keerzijde: menig partij wordt uit markt gedrukt = innovatie remmend Papier en digitaal Volledige versnippering • Consumenten aanvaarden snel de vele nieuwe diensten en technologieën (user-generated) • Deze zijn gebruiksvriendelijk, laaggeprijsd en/of gratis. • Keerzijde: veel concurrentie, marges zijn laag


Download ppt "Introductie tot het boekenvak De algemene uitgeverij 20 april 2012 Johan de Koning WPG Uitgevers België nv."

Verwante presentaties


Ads door Google