De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bérénice Storms Vormingssessie collectieve schuldenregeling oktober-november 2012 Schulden afbouwen en menswaardig leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bérénice Storms Vormingssessie collectieve schuldenregeling oktober-november 2012 Schulden afbouwen en menswaardig leven."— Transcript van de presentatie:

1 Bérénice Storms Vormingssessie collectieve schuldenregeling oktober-november 2012 Schulden afbouwen en menswaardig leven

2 Inhoud Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie: -Situering en verantwoording -Maatschappelijke participatie -Voorwaarden voor maatschappelijke participatie -Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie -Achterliggend theoretisch kader? -Wat is minimaal nodig? -Ontwikkeld door experts en burgers -Voorbeeld referentiebudgetten -De hoogte van de referentiebudgetten Referentiebudgetten en schuldhulpverlening -Referentiebudgetten herordend naar bestedingscategorieën -Referentiebudgetten en leefgelden -Kunnen alle schuldenaars menswaardig leven én schulden afbetalen?

3 Situering en verantwoording: Hoeveel inkomen heeft een gezin minimaal nodig om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen?  Behoeften aan referentiebudgetten voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid:  OCMW’s  Arbeidsrechtbanken  Collectieve schuldenregeling  Vredegerechten  …  Nood aan wetenschappelijke norm om uitspraken te doen over:  Omvang van de armoede  Doeltreffendheid minimuminkomensbescherming

4 Sociale participatie = Actief deelnemen en bijdragen aan de samenleving = Adequaat vervullen van sociale rollen  verwachtingen verbonden aan sociale posities = erbij horen en bijdragen

5 Voorwaarden voor maatschappelijke participatie

6 Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie: achterliggend theoretisch kader

7 Referentiebudgetten: wat is minimaal nodig? • Hét (absolute) minimum bestaat niet! • Noodzakelijk inkomen hangt af van noodzakelijke uitgaven  Worden bepaald door individuele en maatschappelijke factoren • Twee extremen:  Een ondergrens: inkomen dat volstaat om volwaardig te participeren aan de maatschappij in vrij gunstige omstandigheden (voor gezonde, competente en goed geïnformeerde burgers)  Een inkomensniveau dat volstaat om volwaardig te participeren voor bijna alle burgers

8 Referentiebudgetten ontwikkeld vanuit een nauwe samenwerking tussen experts en burgers • Rol van de experts:  Universele behoeften vertalen naar concrete korven van goederen en diensten  Zo veel als mogelijk vertrekken vanuit een normatief standpunt (≠ prescriptief!)  ≠ reële budgetten  = voorbeeldbudgetten, aanvaard door burgers en politici  Tonen de weg naar een inclusieve samenleving  Versterken van individuele competenties  Toegang verschaffen tot grondrechten

9 Referentiebudgetten ontwikkeld vanuit een nauwe samenwerking door experts en burgers • Rol van burgers:  Ondersteunen van experts bij het vertalen van universele behoeften naar concrete korven van goederen en diensten  Aanvaardbaarheid garanderen  Maken de experts realistische veronderstellingen?  Methode: Focus groups  Beter dan(survey of diepte-) interviews omwille van interessante interactiemogelijkheden tussen deelnemers

10 Voorbeeld: referentiebudgetten voor niet werkenden, die huren in de private sector en in goede gezondheid verkeren (prijzen voor juni 2008*) * 1.066 voor jan 2012

11 GEZONDE VOEDING  Criteria:  Gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding (Hoge gezondheidsraad, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie)  voorkeur /middenweg: 5/2  Voorkeursproducten: goedkoopste  middenwegproducten: zoveel mogelijk variatie, verantwoordbaar binnen een minimumbudget  Aanvaardbaar (focusgroups)  Inclusief eet-en bereidingsbenodigdheden

12 gezonde voeding

13 Gezonde voeding

14 Geschikte kleding  Criteria:  Bescherming bieden tegen alle weersomstandigheden ‏  Casual kleding, multifunctioneel  Identiteit verschaffen  Nieuwe kleding  Ondergoed:  Hoge kwaliteitseisen aan schoenen en regenkleding  Lage, maar geen bodemprijzen  Levensduur: kinderen (1 jaar), volwasssenen (2 jaar)  Zeeman, Wibra, C&A, JBC, Brantano  Inclusief: materiaal voor opbergen en onderhouden van kleding

15 Geschikte kleding

16

17 Persoonlijke verzorging en adequate gezondheidszorg  Achterliggende principes persoonlijke verzorging:  Handhaven gezondheid en bestrijden van infecties  Zelfrespect ( sociale exclusie)  Persoonlijke verzorging  Handhygiëne  Mondhygiëne  Algemene hygiëne  Cosmetica  Voorbehoedsmiddelen

18 Persoonlijke verzorging en adequate gezondheidszorg  Achterliggende principes gezondheidszorg:  Budgetten voor “gezonde” personen  Gebruik van medische zorgen wordt bepaald door: -Behoefte -Neiging tot gebruik -Mogelijkheid tot gebruik  Geen harde criteria: externe validering (Domus Medica)  Gezondheidszorg:  Arts, geneesmiddelen (infectieziekten, traumata, psycho-sociaal welzijn, preventie)  Ziekenfondsbijdrage  Hospitalisatieverzekering  Zorgverzekering  reële medische kosten!

19

20

21 Adequate huisvesting  Criteria (geoperationaliseerd m.b.v data van de Woonsurvey 2005 door K. Heylen (HIVA)) :  Kwaliteitsvolle woning:  Veiligheid en bescherming bieden  Interne en externe bouwfysische kwaliteit  Sanitair moet dagelijkse hygiëne toelaten  Comfortniveau: badkamer (bad of douche), toilet  Voldoende ruim  Aantal slaapkamers: één voor ouders, één per twee kinderen van hetzelfde geslacht  Woonomgeving  Aanwezigheid van voorzieningen  Woonzekerheid  Een betaalbare prijs Adequate huisvesting

22  Huisvestingskosten: illustratief  Mediane huurprijs van kwaliteitsvolle woningen in Vlaanderen  Private huisvestingsmarkt (sociale huisvestingsmarkt)  Mediane verbruikerskosten in kwaliteitsvolle woningen  Overige huisvestingskosten  Onderhoud (poetsen, verven, behangen,…)  Herstel  Hulpverlening: vertrekken van reële huisvestingskosten! Adequate huisvesting

23

24

25  Veiligheid  Basisbankdienst  Brandverzekering  Familiale verzekering  Preventie brandveiligheid Veiligheid:veilig wonen

26

27 Rust en ontspanning  Uitgangspunten:  Gezondheid  Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing (art. 23 Belgische grondwet)  Participatiedecreet  Steunpunt vakantieparticipatie  Rust en ontspanning:  Bed en beddengoed  Binnenlandse vakantie  Deelname aan georganiseerde (verenigingsleven) en niet- georganiseerde vrijetijdsaanbod  Tv, dvd, radio-cd

28

29

30

31 Veilige kindertijd  Criteria :  Opgroeien in liefde en veiligheid  Nieuwe ervaringen opdoen  Lof, erkenning en positieve feedback  Graduele uitbreiding verantwoordelijkheden  Concreet gemaakt o.b.v.  Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind  Vlaams Jeugdbeleidsplan  Deskundigen jeugdbeleid en –zorg (Delphi)

32 Veilige kindertijd  Concrete uitgaven:  Gezinsuitstap  GSM tieners  Verjaardagsfeestje voor klasgenootjes  Bibliotheekabonnement  Deelname aan georganiseerde (verenigingsleven) en niet- georganiseerde vrijetijdsaanbod  Speelgoed  Cultuurparticipatie  Directe onderwijskosten  Uit eten/afhaalmaaltijd  Zakgeld

33

34

35 Onderhouden van relaties  Mensen zijn sociale wezens:  Fundamentele behoefte aan verbondenheid: identiteitsontwikkeling  Wederkerige afhankelijkheid  Onderhouden van relaties  Vrienden- en familiebezoek  GSM, computer, internetaansluiting en fototoestel  Feesten  Uit eten, afhaalmaaltijd  Huisdieren  Gezelligheid thuis  Burgerverplichtingen

36

37

38 Mobiliteit  Uitgangspunten:  Mobiliteit noodzakelijk om verschillende maatschappelijke rollen adequaat te kunnen vervullen  Decreet basismobiliteit: 90% woonzones een gegarandeerd aanbod openbaar vervoer  Mobiliteit:  Fiets  Busabonnement  Rail Pass

39

40 De hoogte van de referentiebudgetten 1/2012

41 Referentiebudgetten 2012 Niet werkendwerkend Referentie- budget, niet werkend, huurder prive sector Referentie- budget, niet werkend, huurder sociale sector Referentie- budget, werkend, huurder prive sector Referentie- budget, werkend, huurder sociale sector Alleenstaande vrouw 10358041073841 Alleenstaande man 10398081074843 vrouw+kind (j, 2 jaar) 1370109715351262 vrouw+kind (m,4jaar) 1396112315661293 vrouw+kind (j, 8 jaar) 1506123216781404 vrouw+kind (m,15 jaar) 1649137616871414 vrouw + kinderen (2, 4 jaar) 1548125817871496 vrouw + kinderen (4, 8 jaar) 1685139419221631 vrouw + kinderen (8, 15 jaar) 1997164621671816 koppel 1388121614591288 koppel + kind (j, 2 jaar) 1658138517301457 koppel + kind (m,4jaar) 1693142017651492 koppel + kind (j, 8 jaar) 1793152018661592 koppel + kind (m,15 jaar) 1940166720121739 koppel + kinderen (2, 4 jaar) 1838154719101619 koppel + kinderen (4, 8 jaar) 1965167420381747 koppel + kinderen (8, 15 jaar) 2283193223562005 alleenstaande oudere, niet zorgbehoevend 1016782 bejaard koppel, niet zorgbehoevend 13951221 alleenstaande oudere, zorgbehoevend 1160933 bejaard koppel, zorgbehoevend 16721509

42 Referentiebudgetten en schuldhulpverlening

43 Noodzakelijk inkomen en uitgekeerd leefgeld in het kader van schuldbemiddeling all vrouw all man all+ ki 2 all+ ki 8 all+ ki 15 all+ ki 2,4 all+ ki 8,15kop kop+k i 2 kop+k i 8 kop+ ki 15 kop+ 2,4 kop+ 8,15 TOTAAL Leefgeld 319322463599738628101058172286110048921275 TOTAAL Spaargeld vervanging consumptiegoederen 68 787982879181948993100 TOTAAL NOODZAKELIJK INKOMEN 386390542677820715110266281595010979921375 Noodzakelijk inkomen na betaling vaste kosten(referentiebudgetten, 2012) Cumulatief % dossiers naar toegekend maandelijks leefgeld (VCS, 2009) 0-1000-2000-3000-4000-5000-7500-1000 Alleenstaand101950799399100 Eenoudergezin4619376489100 Koppel361427589096 Koppel met kinderen7133352708796

44 Belgische referentiebudgetten en minimuminkomens, 2012. Kunnen alle gezinnnen schulden afbetalen en een menswaardig leven leiden?

45 Belgische referentiebudgetten en minimum- inkomens, 2012. Kunnen alle gezinnnen schulden afbetalen en een menswaardig leven leiden?

46

47 Belgische referentiebudgetten en minimuminkomens, 2012. Kunnen alle gezinnnen schulden afbetalen en een menswaardig leven leiden?

48 -Belgische minimuminkomens zijn onvoldoende adequaat zijn om alle burgers een menswaardig inkomen te garanderen. -Vooral de hoge huisvestingskosten zorgen ervoor dat heel wat minimuminkomens, zowel uit sociale zekerheid als uit arbeid, niet volstaan om alle noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen. -De situatie is gunstiger voor gezinnen met beperkte huisvestingskosten. -Evenwel volstaan voor heel wat gezinstypes de laagste inkomens (leefloon en minimum werkloosheidsuitkeringen) ook niet wanneer ze zich in deze relatief gunstige woonsituatie bevinden. -Meer in het bijzonder zijn de tekorten aanzienlijk voor gezinnen met kinderen en nemen deze toe met de leeftijd van de kinderen en met het aantal kinderen in het gezin. Belgische referentiebudgetten en minimuminkomens, 2012. Kunnen alle gezinnnen schulden afbetalen en een menswaardig leven leiden?

49 BRON: NBB, Centrale voor kredieten aan particulieren (2012) Statistieken 36,9% ≠ kredietschulden, maar medische, huur- en fiscale schulden,… Kunnen alle gezinnnen schulden afbetalen en een menswaardig leven leiden?

50 REMI, berekent referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen op maat -Online webapplicatie -referentie-budgetten op maat van iedere cliëntsituatie -Output: een haalbaar budget-overzicht van noodzakelijke: -vaste kosten -leefkosten -reserveringsuitgaven -Verschaft inzicht in welke inspanningen door de cliënt en het OCMW kunnen geleverd worden met het oog op het garanderen van een menswaardig inkomen info@cebud.be

51 Hartelijk dank voor uw aandacht! www.menswaardiginkomen.be Berenice.storms@khk.be BereniceML.storms@ua.ac.be


Download ppt "Bérénice Storms Vormingssessie collectieve schuldenregeling oktober-november 2012 Schulden afbouwen en menswaardig leven."

Verwante presentaties


Ads door Google