De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013

2 Begeleiding van school •Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”. •3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar? Nee, doorlopende leerlijn. •Decanen • vraagbaak: brochures, handboeken enz. • gesprekken / adviezen •adviezen vakdocenten inwinnen •Testen afnemen / adviseren. • HAN-dag november • Profieldag: - met leerlingen 5 havo » - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)

3 Inspanning door leerling -Goede cijfers scoren voor de belangrijke vakken. -Dagelijks werk in voldoende mate doen. -Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden -Overgaan! -CIJFERS ZIJN BELANGRIJK ! -Leren welk profiel het beste bij je past. -Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!! -Inzicht en kunnen tonen aan docenten !! -Inzet tonen voor het vak / de docent !! -Interesse in opleiding/beroep in HBO!!

4 ADVIES-FORMULIER A

5 Methode Wat is kiezen ? Wie ben ik?Eigenschappen Wat wil ik ?Interesse Wat kan ik ?Capaciteiten •Vakken in de bovenbouw •Uitleg profielen •Uitleg studielast •Vervolg in het HBO •Wereld van arbeid & beroep

6 Rol van de ouders •Klankbord voor uw kind  toekomst ? •Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. •Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”) •Begeleiding open dagen / voorlichtingsdagen (4 havo, zaterdag) •Studiehouding controleren ???? ( en verbeteren ???) •Toetsen aan de werkelijkheid. •Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer” •Bovenal ………. Trajectbegeleider

7

8 Studielast •1600 uur per jaar dus totaal 3200 uur –Lessen + zelfstudie ! –Op het LC “Studielasturen” = slu. •Studielast verdeeld in: –“Gemeenschappelijk deel” ca. 1100 slu. –“Profieldeel” ca. 1200 slu. – “Keuzedeel profiel” 320 / 400 slu –Vrij deel => 1 examenvak320 / 400 slu – “Geheel Vrij deel” ca. 300 slu. •Leerling verplicht 1040 klokuren op school •38 lesweken x 27 klokuren ! •Verplichte studie-uren 3 e verdieping!

9 De vier profielen •Cultuur & MaatschappijCM •Economie & MaatschappijEM •Natuur & GezondheidNG •Natuur & TechniekNT

10 Gemeenschappelijk deel •Verplicht voor iedereen: –Nederlands –Engels –Rekenen Aanpassing: eindcijfer rekentoets telt nog niet mee in de slaag-/zakregel tot 2015-16 (ten minste een 5) –Maatschappijleer (Mij) –Lichamelijke Opvoeding (LO) –Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1) –Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur –Profielwerkstuk 80 uur (begeleide middagen) –Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel

11 Natuur-profielen •Natuur & Techniek –Wiskunde B –Natuurkunde – Scheikunde •Keuzedeel: •1 vak uit: –Biologie •Onderzoek en Ontwerp Biologie Economie Management en Organisatie Onderzoek en Ontwerp

12 Wat kan ik er mee? •Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2 e mvt/Bi) •Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle economische opleidingen kiezen. OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Logistiek en technische vervoerskunde  B Luchtvaarttechnologie  na of nl&t  B Maritiem officier¹  na of nl&t  B Medisch ingenieur  B Milieukunde  sk  B Forensisch onderzoek  na of nl&t  B Game architecture and design  B Ruimtelijke ordening en planologie  B Scheepsbouwkunde  na of nl&t  B Technische bedrijfskunde  B Technische commerciële confectiekunde  B Technische commerciële textielkunde  B Technische informatica  wib B Technische natuurkunde  na of nl&t  B Verkeerskunde  B Werktuigbouwkunde  na of nl&t 

13 Natuur-profielen •Natuur & Gezondheid –Wiskunde B of •Wiskunde A –Scheikunde –Biologie –Keuzedeel: •1 vak uit: –Natuurkunde –Aardrijkskunde –Onderzoek en Ontwerp Onderzoek en Ontwerp Natuurkunde Aardrijkskunde Management en Organisatie

14 Wat kan ik ermee? OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Aot-techniek (energie- techniek)  na of nl&t  B Autotechniek  na of nl&t  B Aviation  na of nl&tna  B Game architecture and design  B Bewegingstechnologie  wi (a of b) B Luchtvaarttechnologie  na of nl&t  B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek  B Gezondheidszorgtechnologie  B Biotechnologie  B Bouwkunde  na of nl&twib + na  B Bouwmanagement en vastgoed  ec + wi (a of b) B Chemie  B Chemische technologie  B Civiele techniek  na of nl&t  B Informatica  wi (a of b) B Communication and multimedia design  wi (a of b) B Elektrotechniek  na of nl&t  B Engineering, design and Innovation  na of nl&tNa 

15 Maatschappij-profielen •Economie & Mij. •Wiskunde A • Economie •Geschiedenis •Keuzedeel 1 vak uit: •Aardrijkskunde •Duits •Frans •Maatschappijweten- schappen • Management en Organisat ie FransDuits Kunst (tekenen)Aardrijkskunde BSM Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie

16 Wat kan ik ermee? •Bijna alle economische opleidingen. OpleidingenN+TN+G E+ M C+M B Accountancy ec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) B Bedrijfseconomie ec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) B Bedrijfskundige informatica  (ec of m&o) + wi (a of b) B Bestuurskunde /overheidsmanagement ec  B Commerciële economie ec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) B Communicatie ec of m&o  (ec /m&o of mw)+ wi (a of b) B Food and business  (ec of m&o) + wi (a of b) B Hbo-Rechten  B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt  B Hoger hotelonderwijs¹ 2e mvt ec of m&o B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs  ec of m&o B Informatiedienstverlening en –management  B Integrale veiligheid  B Integrale veiligheidskunde ec  B International business and management studies ec of m&o of 2e mvt  ec of m&o B Journalistiek  B Kunst en economie  B Logistiek en economie ec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b)

17 Maatschappij-profielen •Cultuur & Mij. –MVT 2 (Fa of Du) –Geschiedenis – Kunst (tekenen) Keuzedeel: 1 vak uit: - Aardrijkskunde -Economie (alleen met WiA) DuitsFrans Wisk A (vwo) BSM Maatschappij- wetenschappen

18 Wat kan ik ermee? •Alle studies in cultuur/welzijn, zorg en onderwijs OpleidingenN+TN+GE+MC+M B Creatieve therapie¹  B Culturele en maatschappelijke vorming  B Godsdienst-pastoraal werk  B Integrale veiligheidskundeec  B Maatschappelijk werk en dienstverlening  B Pedagogiek  B Personeel en arbeid  B Sociaal-juridische dienstverlening  B Sociaal pedagogische hulpverlening  B Social work  B Sport en bewegen¹ 

19 OPLEIDINGEN IN DE ZORG •Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst. Opleidingen N+ T N+ G E+ M C+M B Fysiotherapeut, opleiding tot  B Huidtherapie  B Kunstzinnige therapie  B Logopedie, opleiding voor¹  B Management in de zorg¹  B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (Röntgen enz.)  wi (a of b) B Mondzorgkunde  B Oefentherapie Cesar  B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot  B Optometrie  wi (a of b) B Orthoptie  wi (a of b) B Podotherapie, opleiding  B Sport, gezondheid en management  B Verpleegkundige, opleiding tot  B Voeding en diëtetiek 

20 instroom TECHNASIUM in bovenbouw! •Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t •Kenmerk is het vak O & O (320 slu) –Ontwerp en onderzoek (technisch) – praktische opdrachten in groepjes – opdrachten uit het bedrijfsleven – 2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo – meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel?) – lessen op 1 dagdeel aaneengesloten –Geen CSE maar schoolexamen •Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies) •Alleen bij Natuur- profiel.

21 Onze ideale leerling

22 Belangrijke data •vanaf nudecanenkamer voor info •tot eind januariProfielKompas en mentoruren •Week 51/01Profielkeuzemarkt, proeflessen. •Januari/februariadviezen docenten • bij cijferoverzicht maart 2014 advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling. •Profielgesprekken met mentor. •Maart/april 2014gesprekken met decaan • april 2014definitieve profielkeuze •mei planning volgend schooljaar •overgangsrapport keuze bijstellen vanwege resultaten?

23 Hoe kies ik het juiste profiel ? •“Goede” redenen: –Ik ben goed in die vakken. Slaag wel. –Ik vind die vakken leuk. –Ik denk, dat ik later een beroep in die profielrichting kies. –De adviezen van de vakdocenten zijn goed. –Werk / activiteiten passen goed bij mijn persoon. •“Foute” redenen: – Mijn vriend(-in) kiest dit ook. – Deze leraar/ lerares vind ik (niet) leuk ! – Ik wil mij niet zo druk maken. – Eigenlijk weet ik niets beters. – Ik wil rijk worden.

24 Bang dat ‘t te moeilijk wordt? •De meeste leerlingen lopen in één keer door 4 + 5 havo heen. •Zwaardere exameneisen vanaf 2012 –Ned, Eng en Wiskunde vanaf 2013 niet meer dan 1 x 5. –CSE moet voldoende zijn: gemiddelde van 5,5 –Rekentoets vanaf 2014: moet minstens 5 zijn. (uitstel tot 2016!!) •Aan de slag komen en blijven is het halve werk. –De laatste jaren gaat meer dan 90% over naar 5 Havo Slagingspercentages MC hoog: - 2007: 97%2012: 86% –2003: 94% - 2008: 95%2013: 94% –2004: 95%- 2009: 89% –2005: 97%- 2010: 86% –2006: 98% - 2011: 88%

25 Informatiebronnen •Het internet is zeer direct bijv : www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl of www.schoolweb.nl of www.scholieren.tv & www.HAN.nl www.avans.nl www.hu.nlwww.studiekeuze123.nl www.tkmst.nlwww.schoolweb.nlwww.scholieren.tvwww.HAN.nlwww.avans.nlwww.hu.nl •http://www.mondialcollege.nl/Lindenholt/Begeleiding/Decanaathttp://www.mondialcollege.nl/Lindenholt/Begeleiding/Decanaat •De “KEUZEGIDS HOGER ONDERWIJS” een bundeling van de verslagen van visitatiecommissies en dus vergelijkingen van gelijksoortige opleidingen. •De decaan wil de leerlingen helpen bij hun queeste ! –Kamer 123 op de eerste verdieping. –Wij verspreiden een aantal tijdschriften/bladen/folders enz.. –Wij geven info via onze site ……… zie decanennieuws –Email decanaat@mondialcollege.nldecanaat@mondialcollege.nl

26 Na het HAVO • HBO –Vervolg op profiel techniek (HTO) met NG ? –Betere aansluiting? –BACHELOR / MASTER •1 + 3 jr +1-2 jr –Elk profiel: •GEZONDHEID /MEDISCH •SOCIALE OPLEIDINGEN. •ONDERWIJS –Los vak geëist: •Toerisme 2e mvt geëist •Economie – Ec/ MeO + Wa •Economie – Ec/MeO+ MVT •Zie lijst boekje! • C&M met eco / wi ???? !! • MBO –Vervolg profiel kan –2e klas starten –Minder eisen –Niveau 4 kiezen voor doorstroming naar HBO – Doorstroomtrajecten !! –Zeer praktisch, volledig op beroep gericht. • VWO –Aansluitprobleem –Nieuwe 2e Fase in klas 4 –Taal moet! (FA of DU) –Vrijstellingen – Wi A/C verplicht

27 Overwegingen •Definitieve richtingkeuze door profielkeuze? •Ik heb nu onvoldoende(s) voor Profielvak •“Management”-opleidingen in HBO! •“Functie” tegenover opleidingsniveau! •“Ik weet nog geen beroep!” •Eerst slagen, dan vervolgstudie. •Doubleren in 4 Havo ? Of MBO ? (ROC) •Na Havo eerst MBO ? Nee, eerst HBO! •Na MBO gaat 50% door in HBO

28 • Decanaat Mondial College Tim van de Berg Tel.: 024 – 378 69 93 decanaat@mondialcollege.nl www.mondialcollege.nl


Download ppt "PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google