De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decanaat 2008Decanaat 2007 PROFIELKEUZE HAVO 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decanaat 2008Decanaat 2007 PROFIELKEUZE HAVO 4"— Transcript van de presentatie:

1 Decanaat 2008Decanaat 2007 PROFIELKEUZE HAVO 4 Introductie voor toekomstige bewoners van ‘t Studiehuis. MONDIAL COLLEGE, LINDENHOLT NIJMEGEN Decanaat november 2013 November Havo voorlichtingsavond Mondial CollegeMondial College

2 Begeleiding van school
Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”. 3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar? Nee, doorlopende leerlijn. Decanen vraagbaak: brochures, handboeken enz. gesprekken / adviezen adviezen vakdocenten inwinnen Testen afnemen / adviseren. HAN-dag november Profieldag: met leerlingen 5 havo - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)

3 Inspanning door leerling
Goede cijfers scoren voor de belangrijke vakken. Dagelijks werk in voldoende mate doen. Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden Overgaan! CIJFERS ZIJN BELANGRIJK ! Leren welk profiel het beste bij je past. Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!! Inzicht en kunnen tonen aan docenten !! Inzet tonen voor het vak / de docent !! Interesse in opleiding/beroep in HBO!!

4 ADVIES-FORMULIER A

5 Methode Wat is kiezen ? Wie ben ik? Eigenschappen
Wat wil ik ? Interesse Wat kan ik ? Capaciteiten Vakken in de bovenbouw Uitleg profielen Uitleg studielast Vervolg in het HBO Wereld van arbeid & beroep

6 Rol van de ouders Klankbord voor uw kind  toekomst ?
Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”) Begeleiding open dagen / voorlichtingsdagen (4 havo, zaterdag) Studiehouding controleren ???? ( en verbeteren ???) Toetsen aan de werkelijkheid. Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer” Bovenal ………. Trajectbegeleider

7

8 Studielast 1600 uur per jaar dus totaal 3200 uur
Lessen + zelfstudie ! Op het LC “Studielasturen” = slu . Studielast verdeeld in: “Gemeenschappelijk deel” ca slu. “Profieldeel” ca slu. “Keuzedeel profiel” / 400 slu Vrij deel => 1 examenvak 320 / 400 slu “Geheel Vrij deel” ca slu. Leerling verplicht klokuren op school 38 lesweken x 27 klokuren ! Verplichte studie-uren 3e verdieping!

9 De vier profielen Cultuur & Maatschappij CM Economie & Maatschappij EM
Natuur & Gezondheid NG Natuur & Techniek NT

10 Gemeenschappelijk deel
Verplicht voor iedereen: Nederlands Engels Rekenen Aanpassing: eindcijfer rekentoets telt nog niet mee in de slaag-/zakregel tot (ten minste een 5) Maatschappijleer (Mij) Lichamelijke Opvoeding (LO) Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1) Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur Profielwerkstuk uur (begeleide middagen) Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel

11 Natuur-profielen Natuur & Techniek Keuzedeel: Wiskunde B Natuurkunde
Scheikunde Keuzedeel: 1 vak uit: Biologie Onderzoek en Ontwerp Biologie Economie Management en Organisatie Onderzoek en Ontwerp

12 Wat kan ik er mee? Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2e mvt/Bi) Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle economische opleidingen kiezen. Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Logistiek en technische vervoerskunde B Luchtvaarttechnologie na of nl&t B Maritiem officier¹ B Medisch ingenieur B Milieukunde sk B Forensisch onderzoek B Game architecture and design B Ruimtelijke ordening en planologie B Scheepsbouwkunde B Technische bedrijfskunde B Technische commerciële confectiekunde B Technische commerciële textielkunde B Technische informatica wib B Technische natuurkunde B Verkeerskunde B Werktuigbouwkunde

13 Natuur-profielen Natuur & Gezondheid Wiskunde B of Scheikunde Biologie
Onderzoek en Ontwerp Natuurkunde Aardrijkskunde Management en Organisatie Natuur & Gezondheid Wiskunde B of Wiskunde A Scheikunde Biologie Keuzedeel: 1 vak uit: Natuurkunde Aardrijkskunde Onderzoek en Ontwerp

14 Wat kan ik ermee? Opleidingen N+T N+G E+M C+M
B Aot-techniek (energie-techniek) na of nl&t B Autotechniek B Aviation na B Game architecture and design B Bewegingstechnologie wi (a of b) B Luchtvaarttechnologie B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek B Gezondheidszorgtechnologie B Biotechnologie B Bouwkunde wib + na B Bouwmanagement en vastgoed ec + wi (a of b) B Chemie B Chemische technologie B Civiele techniek B Informatica B Communication and multimedia design B Elektrotechniek B Engineering, design and Innovation Na

15 Maatschappij-profielen
Economie & Mij. Wiskunde A Economie Geschiedenis Keuzedeel 1 vak uit: Aardrijkskunde Duits Frans Maatschappijweten-schappen Management en Organisatie Frans Duits Kunst (tekenen) Aardrijkskunde BSM Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie

16 Wat kan ik ermee? Bijna alle economische opleidingen. Opleidingen N+T
E+M C+M B Accountancy ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b) B Bedrijfseconomie B Bedrijfskundige informatica B Bestuurskunde /overheidsmanagement ec B Commerciële economie B Communicatie (ec /m&o of mw)+ wi (a of b) B Food and business B Hbo-Rechten B Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt B Hoger hotelonderwijs¹ B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs B Informatiedienstverlening en –management B Integrale veiligheid B Integrale veiligheidskunde B International business and management studies ec of m&o of 2e mvt B Journalistiek B Kunst en economie B Logistiek en economie

17 Maatschappij-profielen
Decanaat 2008Decanaat 2007 Maatschappij-profielen Cultuur & Mij. MVT (Fa of Du) Geschiedenis Kunst (tekenen) Keuzedeel: 1 vak uit: - Aardrijkskunde Economie (alleen met WiA) Duits Frans Wisk A (vwo) BSM Maatschappij- wetenschappen Mondial CollegeMondial College

18 Alle studies in cultuur/welzijn , zorg en onderwijs
Wat kan ik ermee? Alle studies in cultuur/welzijn , zorg en onderwijs Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Creatieve therapie¹ B Culturele en maatschappelijke vorming B Godsdienst-pastoraal werk B Integrale veiligheidskunde ec B Maatschappelijk werk en dienstverlening B Pedagogiek B Personeel en arbeid B Sociaal-juridische dienstverlening B Sociaal pedagogische hulpverlening B Social work B Sport en bewegen¹

19 Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst.
OPLEIDINGEN IN DE ZORG Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst. Opleidingen N+T N+G E+M C+M B Fysiotherapeut, opleiding tot B Huidtherapie B Kunstzinnige therapie B Logopedie, opleiding voor¹ B Management in de zorg¹ B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (Röntgen enz.) wi (a of b) B Mondzorgkunde B Oefentherapie Cesar B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot B Optometrie B Orthoptie B Podotherapie, opleiding B Sport, gezondheid en management B Verpleegkundige, opleiding tot B Voeding en diëtetiek

20 instroom TECHNASIUM in bovenbouw!
Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t Kenmerk is het vak O & O (320 slu) Ontwerp en onderzoek (technisch) praktische opdrachten in groepjes opdrachten uit het bedrijfsleven 2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel?) lessen op 1 dagdeel aaneengesloten Geen CSE maar schoolexamen Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies) Alleen bij Natuur- profiel.

21 Onze ideale leerling

22 Belangrijke data vanaf nu decanenkamer voor info
tot eind januari ProfielKompas en mentoruren Week 51/01 Profielkeuzemarkt , proeflessen. Januari/februari adviezen docenten bij cijferoverzicht maart advies over voorlopige keuze + advieslijst vakken per leerling. Profielgesprekken met mentor. Maart/april gesprekken met decaan april definitieve profielkeuze mei planning volgend schooljaar overgangsrapport keuze bijstellen vanwege resultaten?

23 Hoe kies ik het juiste profiel ?
“Goede” redenen: Ik ben goed in die vakken. Slaag wel. Ik vind die vakken leuk. Ik denk, dat ik later een beroep in die profielrichting kies. De adviezen van de vakdocenten zijn goed. Werk / activiteiten passen goed bij mijn persoon. “Foute” redenen: Mijn vriend(-in) kiest dit ook. Deze leraar/ lerares vind ik (niet) leuk ! Ik wil mij niet zo druk maken. Eigenlijk weet ik niets beters. Ik wil rijk worden.

24 Bang dat ‘t te moeilijk wordt?
De meeste leerlingen lopen in één keer door havo heen. Zwaardere exameneisen vanaf 2012 Ned, Eng en Wiskunde vanaf niet meer dan 1 x 5. CSE moet voldoende zijn: gemiddelde van 5,5 Rekentoets vanaf : moet minstens 5 zijn. (uitstel tot 2016!!) Aan de slag komen en blijven is het halve werk. De laatste jaren gaat meer dan 90% over naar 5 Havo Slagingspercentages MC hoog: : 97% 2012: 86% 2003: 94% : 95% 2013: 94% 2004: 95% : 89% 2005: 97% : 86% 2006: 98% : 88%

25 Informatiebronnen Het internet is zeer direct bijv : of of & De “KEUZEGIDS HOGER ONDERWIJS” een bundeling van de verslagen van visitatiecommissies en dus vergelijkingen van gelijksoortige opleidingen. De decaan wil de leerlingen helpen bij hun queeste ! Kamer op de eerste verdieping. Wij verspreiden een aantal tijdschriften/bladen/folders enz.. Wij geven info via onze site ……… zie decanennieuws

26 Na het HAVO MBO HBO BACHELOR / MASTER VWO Vervolg profiel kan
2e klas starten Minder eisen Niveau 4 kiezen voor doorstroming naar HBO Doorstroomtrajecten !! Zeer praktisch, volledig op beroep gericht. VWO Aansluitprobleem Nieuwe 2e Fase in klas 4 Taal moet! (FA of DU) Vrijstellingen Wi A/C verplicht HBO Vervolg op profiel techniek (HTO) met NG ? Betere aansluiting? BACHELOR / MASTER 1 + 3 jr jr Elk profiel: GEZONDHEID /MEDISCH SOCIALE OPLEIDINGEN. ONDERWIJS Los vak geëist: Toerisme 2e mvt geëist Economie – Ec/ MeO + Wa Economie – Ec/MeO+ MVT Zie lijst boekje! C&M met eco / wi ???? !!

27 Overwegingen Definitieve richtingkeuze door profielkeuze?
Ik heb nu onvoldoende(s) voor Profielvak “Management”-opleidingen in HBO! “Functie” tegenover opleidingsniveau! “Ik weet nog geen beroep!” Eerst slagen, dan vervolgstudie. Doubleren in 4 Havo ? Of MBO ? (ROC) Na Havo eerst MBO ? Nee, eerst HBO! Na MBO gaat 50% door in HBO

28 wij wensen u en uw kind succes in dit proces Decanaat Mondial College Tim van de Berg Tel.: 024 –


Download ppt "Decanaat 2008Decanaat 2007 PROFIELKEUZE HAVO 4"

Verwante presentaties


Ads door Google