De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe conformiteit met STS aantonen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe conformiteit met STS aantonen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe conformiteit met STS aantonen
Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen Eric Winnepenninckx, BUtgb vzw Na-isolatie van bestaande buitenmuren - Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk - Hoe conformiteit met STS aantonen

2 Hoe conformiteit met STS aantonen
Overzicht Voorstelling BUtgb vzw Technische goedkeuringen als een van de instrumenten in een breder kader De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren Andere technieken Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

3 Hoe conformiteit met STS aantonen
Overzicht Voorstelling BUtgb vzw Technische goedkeuringen als een van de instrumenten in een breder kader De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren Andere technieken Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

4 BUtgb … van de bouwsector, ten dienste van de bouwsector
Na-isolatie van bestaande buitenmuren - Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk - Hoe conformiteit met STS aantonen BUtgb … van de bouwsector, ten dienste van de bouwsector De BUtgb vzw is een koepelorganisatie, bestaande uit gespecialiseerde instanties en organisaties, die de belangrijkste bouwactoren vertegenwoordigen. De belangrijkste belanghebbenden bij de door de BUtgb afgeleverde technische goedkeuringen, de certificatie ervan en op basis daarvan en de met de technische goedkeuringen verband houdende verklaringen van overeenkomstigheid, zijn: De lidorganisaties De Belgische overheden De aanvragers van kwaliteitsverklaringen De fabrikanten, verdelers en invoerders De openbare en private voorschrijvers, inbegrepen de architecten, De aannemers, De projectontwikkelaars, De ingenieursbureaus, De conformiteitsbeoordelingsinstanties De controlebureaus, De verzekeringsmaatschappijen De bouwheren Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

5 Hoe conformiteit met STS aantonen
Doel van de BUtgb vzw Verspreiden van onafhankelijke en betrouwbare technische informatie m.b.t. de gebruiksgeschiktheid; Vergroten van het vertrouwen in innovatieve, complexe en/of equivalent presterende producten, technieken en diensten; Leveren van een bijdrage aan de technische harmonisatie en de wederzijdse erkenning op Europees vlak; Ondersteunen van de communicatie van de regels der kunst Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

6 Samenwerking op nationaal en internationaal niveau
Met complementaire activiteiten Met de overheden Met de certificatie-instellingen Op Europees niveau (EOTA en UEAtc) Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

7 Hoe conformiteit met STS aantonen
Overzicht Voorstelling BUtgb vzw Technische goedkeuringen als één van de instrumenten in een breder kader De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren Andere technieken Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

8 Hoe conformiteit met STS aantonen
Kader, bestaande uit … Eengemaakte technische specificatie (STS), uitgegeven door FOD Economie Technische voorlichting (TV), uitgegeven door WTCB Vorming van de aannemers Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

9 Beantwoorden van de gestelde eisen
Technische goedkeuringen (ATG), uitgegeven door BUtgb vzw (of gelijkwaardige documenten) die de gebruiksgeschiktheid volgens STS 71-1 bevestigen Lijst van aannemers die bekwaam zijn om gebruiksgeschikte na-isolatieproducten te verwerken volgens de regels der kunst, ttz. volgens de WTCB TV. Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

10 Hoe conformiteit met STS aantonen
Na-isolatie van bestaande buitenmuren - Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk - Hoe conformiteit met STS aantonen STS Aanpassen aan gecorrigeerde agenda. Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

11 Hoe conformiteit met STS aantonen
Normatieve, publiek beschikbare referentiedocumenten Model voor technische voorschriften van bouwwerken. Resultaat van een collectieve redenering van en consensusvorming tussen alle, voor desbetreffend technisch onderwerp, belanghebbende actoren in de bouw. Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

12 Hoe conformiteit met STS aantonen
Naleving ervan is juridisch niet afdwingbaar Afdwingbare regelgeving, zoals een wet, een koninklijk besluit of een regionaal besluit kan verwijzen naar specifieke STS Wanneer partijen in hun overeenkomst uitdrukkelijk naar een STS verwijzen dan wordt het naleven ervan bindend voor deze partijen Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

13 Hoe conformiteit met STS aantonen
Normatieve documenten, maar onderscheiden zich als volgt van normen: Initiatief van de bouwactoren, onder toezicht van de TCB Niet noodzakelijk aangemeld, maar kunnen aangemeld worden Gericht op het optimaliseren en/of normaliseren van de kwaliteit van bouwwerken in België Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

14 Van STS, via verklaring van overeenkomstigheid tot premies
Regels der kunst Verklaring van overeenkomstigheid Systematische aanpak cf. ATG (of gelijkwaardig) Premie vd Gewesten Geval per geval aantonen van conformiteit Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

15 Hoe conformiteit met STS aantonen
Overzicht Voorstelling BUtgb vzw Technische goedkeuringen als een van de instrumenten in een breder kader De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren Andere technieken Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

16 Verklaring van overeenkomstigheid
1 Verklaring van overeenkomstigheid TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

17 Verklaring van overeenkomstigheid
Verklaring door de installateur Ter beschikking gesteld door BCCA, mits aan de gestelde eisen werd voldaan De klant kan de echtheid van de verklaring nagaan Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

18 De installateur moet over iedere bouwplaats informatie verlenen aan BCCA (via internet) zodat hij een verklaring van overeenkomstigheid kan afleveren Aanmelding bouwplaats + inspectieverslag Planning, zodat inspecties kunnen plaatsvinden Verslag van de werken waaruit de conformiteit ervan blijkt Verklaring van overeenkomstig-heid Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

19 Goedkeuringsleidraad en certificatiereglement
2 Verklaring van overeenkomstigheid TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

20 BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad en BCCA certificatiereglement
Vertaling van de in STS en TV gestelde eisen naar BUtgb aanpak Eisen voor het bekomen van: BCCA certificaat voor leveranciers van grondstoffen ATGs voor systemen ATG certificaten voor erkende instalateurs Verklaring van overeenkomstigheid TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

21 Technische goedkeuringen (ATG)
3 TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 Verklaring van overeenkomstigheid UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement ATG BCCA Certificatie goedgekeurde systeem / product Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

22 Technische goedkeuringen (ATG)
Doel Voorstelling aan de markt van het product/systeem met haar prestaties Inhoud: Identificatie van de grondstoffen / componenten Verwerkingswijze, -uitrusting en -condities Prestaties van het systeem Verwijzing naar stelsel van “erkende” installateurs BCCA Certificatie goedgekeurde systeem / product Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

23 BCCA certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten
4 TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 Verklaring van overeenkomstigheid UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement ATG BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

24 BCCA certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten
Doel Eenvoud voor de ATG-houder Uitwisselbaarheid Kenmerken: Geen prestaties Louter eigenschappen (densiteit, viscositeit, lengte en diameter vezels, cream time, ...) BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

25 ATG certificaten voor installateurs
5 TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 Verklaring van overeenkomstigheid UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement ATG ATG Certificaten voor erkende installateurs BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs BCCA Certificatie goedgekeurde systeem / product Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

26 ATG certificaten voor installateurs
Doel Voorstelling aan de markt van installateur die erkend werd voor één of meerdere in ATG beschreven producten / systemen Kenmerken: Geen prestaties (zie ATG) BCCA certificeert de bekwaamheid m.b.t. na-isolatie volgens één of meerdere ATGs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

27 Terugkoppeling van prestaties en vorming
6 Vorming ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs BCCA Certificatie goedgekeurde systeem / product Terugkoppeling van prestaties Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

28 Terugkoppeling prestaties
De ATG tekst vermeldt de prestaties van het in-situ product Deze prestaties worden bepaald a.d.h.v. monsters genomen op de bouwplaats bij alle door de ATG-houder erkende installateurs Regelmatig worden deze proeven herhaald en desgevallend worden de in de ATG opgenomen prestaties bijgesteld Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

29 Hoe conformiteit met STS aantonen
Vorming Cf. STS bestaat vorming uit: Een algemeen luik Een systeem specifiek luik Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

30 Algemene vorming (BCCA)
Basisbegrippen Regelgeving [Uittreksel Staatsblad] Certificatieschema [STS en BUtgb/BCCA Infoblad] Veiligheid op de bouwplaats [NAVB] De ATG voor de na-isolatie van spouwmuren [Model ATG] Basiskennis bouwfysica [De spouwmuur] Uitvoering en controle [NIT/TV] Externe controle [Certificatiereglement] Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

31 7 TV/NIT WTCB/CSTC STS 71-1 Verklaring van overeenkomstigheid
UBAtc/BCCA Guide d’agrément – Règlement de certification BUtgb/BCCA Goedkeuringsleidraad - Certificatiereglement ATG ATG Certificaten voor erkende installateurs BCCA Certificaten voor leveranciers van grondstoffen en componenten ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs ATG Certificaten voor erkende installateurs BCCA Certificatie goedgekeurde systeem / product Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

32 Hoe conformiteit met STS aantonen
Voor de gebruiker … Na-isolatie met in-situ producten is een betrouwbare techniek, mits geschikte producten en bekwame installateurs Goedkeuringen en certificatie bieden geen garantie, … … maar werken met goedgekeurde producten/systemen en gecertificeerde installateurs vergroot de betrouwbaarheid Eenvoudige boodschap: Vraag naar … verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1 Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

33 Hoe conformiteit met STS aantonen
Overzicht Voorstelling BUtgb vzw Technische goedkeuringen als een van de instrumenten in een breder kader De BUtgb/BCCA aanpak voor de na-isolatie van spouwmuren Andere technieken Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

34 Voorziene aanpak behandelde isolatietechnieken
Na-isolatie van spouwmuren STS en TV afgewerkt, worden gepubliceerd Aanvang VEA subsidieregeling op basis van kwaliteitseisen: 1/7/2012 Buitenbekledingen / Buitenbepleisteringen Binnenisolatie Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

35 Voorziene aanpak behandelde isolatietechnieken
Na-isolatie van spouwmuren Buitenbekledingen / Buitenbepleisteringen STS in voorbereiding TV mogelijk Aanvang VEA subsidieregeling op basis van kwaliteitseisen: 1/1/2013 (?) Binnenisolatie Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

36 Voorziene aanpak behandelde isolatietechnieken
Na-isolatie van spouwmuren Buitenbekledingen / Buitenbepleisteringen Binnenisolatie STS? TV? Aanvang VEA subsidieregeling op basis van kwaliteitseisen: ? Navullen van bestaande spouwmuren met in-situ isolatieproducten in de praktijk Hoe conformiteit met STS aantonen

37 De Octrooicel van het WTCB
Octrooien : - voor het beschermen van eigen uitvindingen - als informatiebron bij het zoeken naar innovatieve oplossing Website: Contact : 37


Download ppt "Hoe conformiteit met STS aantonen"

Verwante presentaties


Ads door Google