De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunstenaars 20 november 2010 Hans De Vriese vzw Kleis Kenniscentrum Sociaal Europa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunstenaars 20 november 2010 Hans De Vriese vzw Kleis Kenniscentrum Sociaal Europa."— Transcript van de presentatie:

1 Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunstenaars 20 november 2010 Hans De Vriese vzw Kleis Kenniscentrum Sociaal Europa

2 Doel  Zicht krijgen op eigenheid/kenmerken Europese subsidies  Inzomen op een aantal Europese subsidieprogramma’s  Koppelen aan voorbeelden  Out of the box denken

3 Structuur van de sessie 1. Voorstelling Kleis 2. Inleiding tot Europese subsidies 3. Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunsten

4 Kleis vzw  Kenniscentrum Sociaal Europa  Intermediair niveau (Vlaams)  Een krachtenbundeling rond de EU van 8 Vlaamse koepelorganisaties binnen social- profitsector, sociale economie en de lokale besturen  Informatiedeskundige inzake Europa voor de Vlaamse social-profitsector  Ledenvereniging: individueel lidmaatschap  www.kleis.be www.kleis.be

5 Dienstverlening  Online nieuwsbrief Europees Subsidie Nieuws  Mailing bij Europese subsidieoproepen  Subsidiefiches  Mailservice Partnersearch uit buitenland  Steun bij zelf partners zoeken  Individueel advies en ondersteuning  Specifieke activiteiten: studies, infosessies,…

6 Samenwerkingsverbanden   Vlaamse Gemeenschap, adm. WVG   Vlaams Europees Verbindingsagentschap (vleva) http://www.vleva.euhttp://www.vleva.eu   Vereniging voor Social-profit ondernemingen (VERSO)   Koepels uit social-profitsector

7 1. Voorstelling Kleis 2. Inleiding tot Europese subsidies 3. Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunsten

8 Meerwaarde  Extra financiële middelen o.m.  Innovatie dienstverlening  Personeelsbeleid en org. ontwikkeling  Grens- en sectoroverschrijdende netwerking  Mobiliteit  Ook netwerking binnen Vlaanderen  Uitwisseling van goede praktijken en toepassing van projectresultaten (valorisatie)  …

9 Vooraf  Europese subsidies: niet sector specifiek maar eerder breed in focus  Cultuur jong actieterrein EU  Europese subsidies dienen hoofdzakelijk voor: mobiliteit, uitwisseling, innovatie en ontwikkeling  Dé grote thema’s: opleiding en onderwijs / werkgelegenheid / innovatie / regionale samenwerking / onderzoek

10 Kenmerken van Europese subsidies  Gestoeld op Europees beleid & Europese meerwaarde  Duidelijk omlijnde doelstellingen  Geen louter bijkomende bron van financiële middelen  Cofinanciering

11  Prefinanciering  Geen dubbele financiering  Transnationaal  Vernieuwend  Disseminatie en valorisatie  Nooit retroactief

12 Enkele tips  (Tijdig) zicht hebben op subsidieprogramma’s en oproepen  Europese subsidies niet voor dagelijkse werking organisatie, noch voor structureel tekort  Kies voor iets waar uw organisatie mee bezig is en beter van wordt  Zoek tijdig cofinanciering

13  Externe ondersteuning aangewezen bij uitschrijven en/of beheren project?  Feedback vragen bij afgewezen dossier en eventueel opnieuw indienen  Goed projectbeheer is onontbeerlijk  Goede partners in binnen- en buitenland essentieel (via Kleis – vleva)  Respecteer de draagkracht van uw organisatie

14 Toegankelijk ?  Onderscheid toegankelijke en minder toegankelijke subsidies  Laagdrempelig: Jeugd in actie, onderdelen van Leven Lang Leren,…  Hoogdrempelig: Cultuur, Burgerschap, …

15 Europees of Vlaams ?  Onderscheid Europees en Vlaams beheerde programma’s  Vlaams: Leven Lang leren, ESF, Jeugd, Interreg …  Europees: Cultuur, Burgerschapsprogramma  Hierdoor: contactpunt ≠ agentschap

16 Structuur van de sessie 1. Voorstelling Kleis 2. Inleiding tot Europese subsidies 3. Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunsten

17 Subsidiemogelijkheden Subsidiemogelijkheden  Leven Lang Leren  Leonardo da Vinci  Grundtvig  Burgerschapsprogramma  Cultuurprogramma  Jeugd in actie  Interreg  Europees Jaar

18 Leven Lang Leren  Groot programma, groot budget, relatief toegankelijk  Laagdrempelige onderdelen  Veel mogelijkheden en voor iedereen  Leren, opleiding, onderwijs, … (maar alles is leren en iedereen leert !)  Onderdelen Leonardo en Grundtvig

19 Leonardo da Vinci  Beroepsonderwijs of beroepsopleidingen: informeel, formeel, …  Zeer ruim: iedereen !  Wat kan hieronder: 7 onderdelen! 1. Voorbereidende bezoeken - Bezoek om een project voor te bereiden - Zeer toegankelijk en eenvoudig: 6 weken vooraf - Kosten en verblijf terugbetaald van 1 pers per org.

20 2. Contactseminaries - Samenkomst rond één thema tussen organisaties - Zeer toegankelijk en eenvoudig 3. Buitenlandse stages voor 3 groepen: - jongeren in initiële opleiding - werkzoekenden en werknemers (= iedereen!): Stageperiode: 2 - 26 weken - Buitenlandse stages voor opleiders en personen betrokken bij het opleidingsgebeuren 4. Partnerschappen - Rond centraal thema, min. 3 partners - Samenwerken en proces belangrijk - Niet eindproduct

21 5. Multilaterale projecten: transfer van innovatie - Transfer - Innovatie - 3 partners min. 6. Multilaterale projecten: ontwikkeling van innovatie - Innovatie - Nieuwe instrumenten, concepten - Ontwikkeling - Europees beheerd - 3 partners min. 7. Thematische netwerken - Grote netwerken rond thema - Multitude van partners - Europees beheerd, hoogdrempelig

22  Deadline: febr.  Contact: EPOS vzw, H endrik Consciencegebouw 6A Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel tel: 02/553.97.31, fax: 02/553.97.50 e-mail: info@epos-vlaanderen.be info@epos-vlaanderen.be website: www.epos-vlaanderen.be www.epos-vlaanderen.be

23 Grundtvig-programma  Volwasseneneducatie  Zowel formele als non-formele sector (iedereen die vorming geeft aan volwassenen en krijgt)  Grundtvig is er zowel voor cursisten uit de volwasseneneducatie, org, en instellingen die vorming geven aan volwassenen, personeel uit zulke organisaties (leraren, secretariaatsmensen, directies…), vzw’s, vrijwilligersorganisaties, ngo’s,...

24  Ook zeer ruim !  Veel gelijkenissen met Leonardo  Afstemming niet altijd duidelijk  Wat kan hieronder: 10 onderdelen ! 1. Voorbereidende bezoeken (idem als Leonardo) 2. Contactseminaries (idem als Leonardo)

25 3. Mobiliteit - een werkbezoek brengen aan een ander land - Max. 3 m. 4. Nascholingsbeurzen - een scholing van maximaal zes weken - medewerkers van org., ook vrijwilligers - on-linedatabase beschikbaar 5. Assistentschappen - werken in een organisatie voor volwasseneneducatie in andere land 6. Workshops - Nieuw - workshop-catalogus - 18 +, elke volwassene kan individueel deelnemen - 18 +, elke volwassene kan individueel deelnemen

26 7. Senior vrijwilligersProject - nieuw - 50-plussers, - steun voor vrijwilligerswerk in buitenland 8. Leerpartnerschappen (idem als Leonardo) - procesgericht, niet eindproduct - Samenwerking - Rond bepaald thema 9. Multilaterale projecten (idem als Leonardo) - productgericht - vernieuwend 10. Multilaterale netwerken (idem als Leonardo) - minimum 10 partners uit 10 verschillende landen - forum of platform

27  Deadline: feb-maart  Contacteer: EPOS vzw, H endrik Consciencegebouw 6A Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel tel: 02/553.97.31, fax: 02/553.97.50 e-mail: info@epos-vlaanderen.be info@epos-vlaanderen.be website: www.epos-vlaanderen.be www.epos-vlaanderen.be

28 Europees Burgerschap  Doel: actief burgerschap en actieve betrokkenheid in het proces van de Europese integratie  Wat kan hieronder voor jullie sector?  Steun voor projecten waartoe maatschappelijke organisaties de aanzet hebben gegeven

29  Initiatief maatschappelijke org.  Aangaande Europese vraagstukken  concrete projecten van maatschappelijke organisaties die op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau actief zijn, om meer bewustwording over Europese kwesties te ontwikkelen  2 soorten activiteiten: evenementen en productie- en realisatieprojecten  evenement: conferenties, seminaries, colloquia, workshops, debatten, hoorzittingen, bijeenkomsten, opleidingsactiviteiten en sociaal-culturele activiteiten

30  productie- en realisatie: publ., websites, tv- en radio-uitzendingen, productie audiovisueel materiaal, opiniepeilingen, studies, analyses, projectie van onderwijs- en opleidingsmaterialen en toepassing van nieuwe informatietechnologieën  Deadline: feb.  Voorstellen dienen zeer uitgewerkt te zijn  Klein programma & “onduidelijk”  Vlaams contactpunt: Europees gestuurd

31  Contact: Marie Renier Dep, Cultuur, Jeugd, Sport en Media Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel: +32 2 553 06 70, Fax: +32 2 553 69 59 E-mail: europavoordeburger@vlaanderen.be europavoordeburger@vlaanderen.be Website: http://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp/ http://www.cjsm.vlaanderen.be/ecp/

32 Cultuur  3 doelstellingen:  de transnationale mobiliteit verzorgen van personen die in de culturele sector werkzaam zijn  het transnationale verkeer van kunstwerken en van artistieke en culturele producten aanmoedigen  de interculturele dialoog bevorderen

33  Enig progr. Cultuur centraal!  Klein programma (400 milj.)  Interesse groot. Deelname beperkt.  Vlaams contactpunt: Europees gestuurd  Acties en evenementen: 1. Ondersteuning van culturele acties (!) 2. Ondersteuning van cultuurorganisaties op Europees niveau 3. Ondersteuning van analyses, van de verzameling en verspreiding van informatie

34  Onderdeel Culturele projecten: 1. Meerjarige samenwerkingsprojecten: 3-5 j., 6 partners 2. Kortlopende samenwerkingsacties: 2 j., 3 partners 3. Samenwerkingsacties met 3 de landen  Voorstellingen, tentoonstellingen, tournee, mobiliteit van culturele spelers (jonge prof.), uitwisseling van kennis, ervaring en cultuur, nieuwe techn., interdisciplinaire benadering, nieuwe samenwerkingsverbanden

35  Deadline: oktober  Contact: Gudrun Heymans Departement CJSM Arenbergstraat 9, 1000 Brussel Tel (32) 2 553 06 59 Fax (32) 2 553 69 59 E-mail: cultuurcontactpunt@vlaanderen.be cultuurcontactpunt@vlaanderen.be Website: www.vlaanderen.be/cultuurcontactpunt www.vlaanderen.be/cultuurcontactpunt

36 Jeugd in actie  Zeer toegankelijk  Groot  Acties met een aanbod voor:   Jongeren   Jeugdwerkers/begeleiders   Organisaties die met jongeren werken  Meestal jongeren + organisatie  Alle domeinen, ook kunst/cultuur

37  Belangrijkste onderdelen voor uw sector:  Groepsuitwisselingen (actie 1.1)  van 1 - 3 weken tussen groepen jongeren uit verschillende landen  rond 1 thema  kan rondreizend  Jongereninitiatieven (actie 1.2)  kleinschalig en vernieuwend in eigen land  ook vormen van netwerken tss landen  door de jongeren zelf bedacht

38  Europees vrijwilligerswerk (actie 2)  2 weken- 12 maanden in niet winstgevend project  individueel of groep (2-100 personen)  kan gekoppeld zijn aan evenement  activiteiten o.a. inzake cultuur  ook activiteiten voor opl. en begeleiding van jonge vrijwilligers.  Vorming en netwerkprojecten  tussen organisaties (cursussen, seminarie, training, netwerken, studiebezoek, partnerschapsontw., …)

39  Deadline: verschillende data  Contact: Jint vzw Grétrystraat 26, 1000 BRUSSEL Tel. 02/209 07 20, e-mail: jint@jint.be, jint@jint.be website: www.jint.be www.jint.be

40 Interreg  Interregionale samenwerkingsprogramma  Grensstreek/grensoverschrijdend !  Laagdrempelige en hoogdrempelige onderdelen  Groot programma  Projectidee aftoetsen  Vlaams  “4” specifieke programma’s voor Vl.

41  Vlaanderen-Nederland  Grensgebied Vl-NL en aangrenzend gebied (VL)  Grensoverschrijdende culturele/bestuurlijke integratie, welzijn  Maas-Rijn  Provincies Limburg en Vlaams Brabant (arr. Leuven)  Sociaal-culturele integratie, innovatie gezondheidszorg, culturele uitwisseling

42  Vlaanderen-Wallonië-Frankrijk  Arr. Veurne, Ieper, Kortrijk en aangrenzende gebieden Arr. Brugge, Diksmuide, Roeselare, Tielt, Oostende, Gent en Oudenaarde.  Microprojecten !  Afstemming opleidingsaanbod en behoeften arbeidsmarkt  Grensoverschrijdende dagelijks leven en cultureel erfgoed

43  Maritieme regio Eng. – Fr. – Vl.  Delen van VK, Nl, Fr en Vlaanderen  Vl: provincies Antwerpen, West- en Oost- Vlaanderen  Integratie arbeidsmarkt, werkgelegenheid, opleiding en sociale inclusie  Opzetten van duurzame culturele partnerschappen

44 Contacten Interreg   Interreg Vlaanderen-Nederland Albert Building Belpairestraat 20 B10 B-2600 Antwerpen (Berchem) Tel. +32 (0)3 240 69 20 Fax. +32 (0)3 240 69 29 E info@grensregio.euinfo@grensregio.eu Website: http://www.grensregio.eu/contact.aspxhttp://www.grensregio.eu/contact.aspx

45   Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan, 41 B 8200 SINT-ANDRIES Tél. : 00 32 (0) 50 40 34 70 Fax : 00 32 (0) 50 40 31 06 E-mail : interreg.nf@west-vlaanderen.beinterreg.nf@west-vlaanderen.be Website: www.interreg-fwvl.orgwww.interreg-fwvl.org

46   Euregio Maas-Rijn Provincie Limburg Universiteitslaan 1, 4de Directie B-3500 HASSELT FAX: +32 (0)11 23 74 10 e-mail: interregemr@limburg.beinterregemr@limburg.be Website : http://www.interregemr.info/site_nl/interreg_prog ramm/interreg_programm.php http://www.interregemr.info/site_nl/interreg_prog ramm/interreg_programm.php

47 Europees Jaar van de vrijwilligers 2011  Elk jaar een thema (nu armoede)  Europa en lidstaten organiseren activiteiten. Hoofdzakelijk:  vergaderingen en evenementen  informatie-, promotionele en onderwijscampagnes  studies, bevragingen op nationaal of Europees niveau  Beperkte middelen, wel visueel

48 DANK ! Kleis vzw Kenniscentrum sociaal Europa Tel. 02/ 205 00 45 E-mail: info@kleis.beinfo@kleis.be Website: www.kleis.bewww.kleis.be Kolonel Bourgstraat 122 1140 Evere


Download ppt "Europese subsidiemogelijkheden voor amateurkunstenaars 20 november 2010 Hans De Vriese vzw Kleis Kenniscentrum Sociaal Europa."

Verwante presentaties


Ads door Google