De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMO Groenten en Fruit •Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) •Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen • door Henk de Jong • Productschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMO Groenten en Fruit •Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) •Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen • door Henk de Jong • Productschap."— Transcript van de presentatie:

1 GMO Groenten en Fruit •Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) •Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen • door Henk de Jong • Productschap Tuinbouw

2 Relatie Overheid - Productschap Tuinbouw •Autonome taken PT (Productschap Tuinbouw) • Uitvoering Europese Regelgeving door Medebewind • Samen met LNV ‘mede het bewind” • Sinds 2006 is PT een delegated body; DR is betaalorgaan.

3 Oorsprong van de GMO •Vòòr 1996: Interventieregeling • 1996: Gemeenschappelijke Marktordening voor Groenten en Fruit. • Vo 2200/1996:Reguleren en controleren van het aanbod • Telers moeten marktgerichter gaan werken.

4 Ontwikkeling GMO-uitgaven 2008200620042002Gem Project- kosten mln Personeel9,59,612,311,8 Investering68,164,438,258,4 Externen20,714,612,114,5 Overige kst 3,8 crisis 35,939,98,425,3 Totaal179,3134,1128,671,1110,1

5 TELERSVERENIGING (TV) • om subsidie te kunnen ontvangen moeten telers georganiseerd zijn in een Telersvereniging (TV) • TV’s worden erkend door PT • na erkenning kan een Operationeel Programma ingediend worden • er zijn 22 door het PT erkende Telersverenigingen; CA 90 % omzet Gr/Fr

6 ERKENNINGSEISEN - bestaansduur • Telersvereniging dient minimaal 1 jaar gefunctioneerd te hebben alvorens voor erkenning in aanmerking te komen • tenminste 1 jaar, maar ook daarna, dient een Telersvereniging aan de volgende voorwaarden te voldoen: • betalingen en facturering afnemer via de TV • voeren van daadwerkelijk milieu- en kwaliteitsbeleid door gekwalificeerd personeel • TV voert duidelijk de regie • rechtspersoonlijkheid en regelgeving zijn vastgelegd in statuten

7 ERKENNINGSEISEN – leveringsplicht + omvang • de leden dienen hun volledig productie via de Telersvereniging te verkopen • minimaal 10 telers per categorie waarvoor erkenning is verleend • minimum volume waarde verkochte productie € 25.000.000,-

8 Oorsprong van de GMO •Subsidie voor projecten/activiteiten: •Kwaliteitsgericht •Vergroting afzet. •Ontlasting milieu • Nu:EG Verordening 1234/2007 • Uitvoeringsverordening 1580/2007 Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

9 OJ 2009 Nieuw Nationale Strategie incl Milieurichtsnoeren Strategisch Plan: •Uitgangssituatie indicatoren; •Visie; •GMO doelstellingen; •Samenhang tussen de maatregelen. Indicatoren:Crisispreventie •Input- en outputindicatoren; •Resultaatindicatoren; •Impactindicatoren.

10 Uitgangssituatie indicatoren Waarde in handel gebrachte productie (EUR) Hoeveelheid in handel gebrachte productie (Ton) Waarde per eenheid in handel gebrachte productie (EUR/kg) Schommeling van de marktprijzen Areaal met verlaagd/beter beheer van meststoffen Areaal met waterbesparingsmiddelen Andere acties ter bescherming habitat en diversiviteit Kasverwarming, vervoer (energie-efficiëntie)

11 Resultaatindicatoren •Verandering in de hoeveelheid van de in de handel gebrachte productie •Verandering in de waarde van de in de handel gebrachte productie •Geraamde impact op de productiekosten •Geraamde verandering in het jaarlijkse verbruik van minerale meststoffen per hecatare, per minerale meststof

12 Resultaatindicatoren •Geraamde verandering in het totale waterverbruik per hectare •Geraamde verandering in het jaarverbruik van energie, per energiebron of brandstof per ton in handel gebrachte productie •Geraamde verandering in het jaarvolume van geproduceerd afval per ton in de handel gebrachte productie

13 OJ 2009 Indiening Projectkosten; € 222 mlnSubsidie totaal: € 112 mln •Maatregel 1: Productieplanning € 18,5 mln •Maatregel 2: Productkwaliteit € 30,7 mln •Maatregel 3: Verbetering afzet € 70,1 mln •Maatregel 4: Onderzoek en experiment € 3,1 mln •Maatregel 5: Opleiding en advies- diensten € 2,3 mln •Maatregel 6: Crisis-preventie € 21,6 mln •Maatregel 7: Milieuacties € 68,6 mln •Maatregel 8: Andere acties € 7,3 mln

14 Voorbeelden Productieplanning Mtr 1 • IT aanvoerprognose+areaalenquete • Koel-huizen/-cellen/-installaties • Sorteer-/verpak-/distributie centra • Grondaankoop • Aankoop bomen en meerjarig planten • belichting in kassen voor jaarrond Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

15 Voorbeelden Productkwaliteit Mtr 2 • Overkapping klein fruit/hagelnetten • Geconditioneerd transport •Sorteer- verpakkingslijnen, palletisrdr. • Interne aanvoersystemen,kettingbaan • Plukliften champ., electr. heftrucks •Kwaliteitszorgsystemen. • Keurmeesters. Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

16 Voorbeelden Afzetverbetering Mtr 3 • Verwerkingscentra en koeling • Flowpackers, prijs- en etiketteerders • Snij- en wasapparatuur • Licenties merken en zaden. • Aankoop klantbestanden en aandelen • Merkpromotie, reclames, beurzen, etc •Accountmanagement,marktonderzoek Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

17 Voorbeelden Onderzoek en Exp Mtr 4 • Ontwikkeling machines (oogstrobot) • Onderzoek nieuw rassen (INOVA) • Smaakproeven • Houdbaarheidsproeven • Kwaliteitsproblemen (schilvlekjes) •Onderzoek water- /energie-besparing Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

18 Voorbeelden Opleiding en Advies Mtr 5 • Teeltbegeleiding; voorlichting/advies • Trainingen, cursussen • Studiereizen, beursbezoek • 100 %:biologische teelt • advies gewas en bodem analyses • begeleiding GlobalGAP, Milieukeur • mineralen- en energiereductie Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

19 Voorbeelden Crisispreventie Mtr 6 • Marktonderzoek • Incidentele crisis: Voorbereidende uitgaven voor promotie en reclame • Structurele crisis: Promotie/reclame • Let op: Aanvullende promotieacties • Rente en aflossingen van leningen • Opleidingen: Risicomanagement •Oogstverzekering Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

20 Crisispreventie •Maximaal één derde van het totale operationele programma •Verhoging financiële steun van 4,1 naar 4,6% •Of rechtstreeks financieren of door middel van leningen, nooit op beide wijzen tegelijk

21 Voorbeelden Milieuacties Mtr 7 Let op milieurichtsnoeren of kies mtr 8 • Emissiebeperkende apparatuur • Zonnepanelen, windmolens • WKK en rookgasreinigers; CO2. • Investeringen in aardwarmte, WOK • Geënt plantmateriaal, biologische gewasbescherming. • Recycling Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

22 Voorbeelden Andere acties Mtr 8 • Strategische investeringen aandelen • Fusies en overnames. • Contributie DPA en bijdrage PAK 8 • Milieuinvesteringen minder dan 25 %: • warmtepompen, -wisselaars, - buffering (aquifers, WOK/warmtebuffertank) Subsidie voor projecten/activiteiten:Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu:EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

23 OPERATIONEEL JAARLAN - eisen • strategisch plan • onderbouwing gekozen activiteiten tabel • begroting met onderbouwing • doelstellingen: kwaliteit, afzet, milieu • evenwichtseis maatregelen • milieueis: 10 % of twee activiteiten Resultaat: beschikking subsidie 4,1 % of 4,6 % WVP

24 ACTIEFONDS • activiteiten van een OP worden gefinancierd door het actiefonds, dat wordt beheerd door de Telersvereniging; • Actiefonds is 8,2 % of 9,2 % van de WVP) • 50% van het actiefonds wordt gevuld door GMO-subsidie (4,1 % of 4,6 % WVP) • 50% van het actiefonds wordt gevuld door de eigen bijdrage van de leden • bijdrage van de leden wordt gebaseerd op:omzet product

25 ACTIEFONDS - randvoorwaarden • alle telers moeten bijdragen aan het actiefonds; differentiatie mag • alle telers moeten de gelegenheid hebben om van het actiefonds te profiteren • alle telers nemen om op democratische wijze deel aan de besluitvorming over de financiële middelen van de TV en over de financiële bijdrage aan het actiefonds. • Telersvereniging dient het programma open te stellen voor alle leden • goedkeuring jaarplan door ALV


Download ppt "GMO Groenten en Fruit •Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) •Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen • door Henk de Jong • Productschap."

Verwante presentaties


Ads door Google