De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMO Groenten en Fruit Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen door Henk de Jong Productschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMO Groenten en Fruit Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen door Henk de Jong Productschap."— Transcript van de presentatie:

1 GMO Groenten en Fruit Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) Dinsdag 10 maart Wageningen door Henk de Jong Productschap Tuinbouw

2 Relatie Overheid - Productschap Tuinbouw
Autonome taken PT (Productschap Tuinbouw)  Uitvoering Europese Regelgeving door Medebewind  Samen met LNV ‘mede het bewind”  Sinds 2006 is PT een delegated body; DR is betaalorgaan.

3 Oorsprong van de GMO Vòòr 1996: Interventieregeling  1996: Gemeenschappelijke Marktordening voor Groenten en Fruit.  Vo 2200/1996: Reguleren en controleren van het aanbod  Telers moeten marktgerichter gaan werken.

4 Ontwikkeling GMO-uitgaven
2008 2006 2004 2002 Gem Project- kosten mln Personeel 9,5 9,6 12,3 11,8 Investering 68,1 64,4 38,2 58,4 Externen 20,7 14,6 12,1 14,5 Overige kst 3,8 crisis 35,9 39,9 8,4 25,3 Totaal 179,3 134,1 128,6 71,1 110,1

5 TELERSVERENIGING (TV)
om subsidie te kunnen ontvangen moeten telers georganiseerd zijn in een Telersvereniging (TV) TV’s worden erkend door PT na erkenning kan een Operationeel Programma ingediend worden er zijn 22 door het PT erkende Telersverenigingen; CA 90 % omzet Gr/Fr

6 ERKENNINGSEISEN - bestaansduur
Telersvereniging dient minimaal 1 jaar gefunctioneerd te hebben alvorens voor erkenning in aanmerking te komen tenminste 1 jaar, maar ook daarna, dient een Telersvereniging aan de volgende voorwaarden te voldoen: betalingen en facturering afnemer via de TV voeren van daadwerkelijk milieu- en kwaliteitsbeleid door gekwalificeerd personeel TV voert duidelijk de regie rechtspersoonlijkheid en regelgeving zijn vastgelegd in statuten

7 ERKENNINGSEISEN – leveringsplicht + omvang
de leden dienen hun volledig productie via de Telersvereniging te verkopen minimaal 10 telers per categorie waarvoor erkenning is verleend minimum volume waarde verkochte productie € ,-

8 Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht
Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Oorsprong van de GMO Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu  Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007

9 OJ 2009 Nieuw Nationale Strategie incl Milieurichtsnoeren
Strategisch Plan: Uitgangssituatie indicatoren; Visie; GMO doelstellingen; Samenhang tussen de maatregelen. Indicatoren: Crisispreventie Input- en outputindicatoren; Resultaatindicatoren; Impactindicatoren.

10 Uitgangssituatie indicatoren
Waarde in handel gebrachte productie (EUR) Hoeveelheid in handel gebrachte productie (Ton) Waarde per eenheid in handel gebrachte productie (EUR/kg) Schommeling van de marktprijzen Areaal met verlaagd/beter beheer van meststoffen Areaal met waterbesparingsmiddelen Andere acties ter bescherming habitat en diversiviteit Kasverwarming, vervoer (energie-efficiëntie)

11 Resultaatindicatoren
Verandering in de hoeveelheid van de in de handel gebrachte productie Verandering in de waarde van de in de handel gebrachte productie Geraamde impact op de productiekosten Geraamde verandering in het jaarlijkse verbruik van minerale meststoffen per hecatare, per minerale meststof

12 Resultaatindicatoren
Geraamde verandering in het totale waterverbruik per hectare Geraamde verandering in het jaarverbruik van energie, per energiebron of brandstof per ton in handel gebrachte productie Geraamde verandering in het jaarvolume van geproduceerd afval per ton in de handel gebrachte productie

13 OJ 2009 Indiening Projectkosten; € 222 mln Subsidie totaal: € 112 mln
Maatregel 1: Productieplanning € 18,5 mln Maatregel 2: Productkwaliteit € 30,7 mln Maatregel 3: Verbetering afzet € 70,1 mln Maatregel 4: Onderzoek en experiment € 3,1 mln Maatregel 5: Opleiding en advies- diensten € 2,3 mln Maatregel 6: Crisis-preventie € 21,6 mln Maatregel 7: Milieuacties € 68,6 mln Maatregel 8: Andere acties € 7,3 mln

14 Voorbeelden Productieplanning Mtr 1
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Productieplanning Mtr 1 IT aanvoerprognose+areaalenquete Koel-huizen/-cellen/-installaties Sorteer-/verpak-/distributie centra Grondaankoop Aankoop bomen en meerjarig planten belichting in kassen voor jaarrond

15 Voorbeelden Productkwaliteit Mtr 2
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Productkwaliteit Mtr 2 Overkapping klein fruit/hagelnetten Geconditioneerd transport Sorteer- verpakkingslijnen, palletisrdr. Interne aanvoersystemen,kettingbaan Plukliften champ., electr. heftrucks Kwaliteitszorgsystemen. Keurmeesters.

16 Voorbeelden Afzetverbetering Mtr 3
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Afzetverbetering Mtr 3 Verwerkingscentra en koeling Flowpackers, prijs- en etiketteerders Snij- en wasapparatuur Licenties merken en zaden. Aankoop klantbestanden en aandelen Merkpromotie, reclames, beurzen, etc Accountmanagement,marktonderzoek

17 Voorbeelden Onderzoek en Exp Mtr 4
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Onderzoek en Exp Mtr 4 Ontwikkeling machines (oogstrobot) Onderzoek nieuw rassen (INOVA) Smaakproeven Houdbaarheidsproeven Kwaliteitsproblemen (schilvlekjes) Onderzoek water- /energie-besparing

18 Voorbeelden Opleiding en Advies Mtr 5
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Opleiding en Advies Mtr 5 Teeltbegeleiding; voorlichting/advies Trainingen, cursussen Studiereizen, beursbezoek 100 %: biologische teelt advies gewas en bodem analyses begeleiding GlobalGAP, Milieukeur mineralen- en energiereductie

19 Voorbeelden Crisispreventie Mtr 6
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Crisispreventie Mtr 6 Marktonderzoek Incidentele crisis: Voorbereidende uitgaven voor promotie en reclame Structurele crisis: Promotie/reclame Let op: Aanvullende promotieacties Rente en aflossingen van leningen Opleidingen: Risicomanagement Oogstverzekering

20 Crisispreventie Maximaal één derde van het totale operationele programma Verhoging financiële steun van 4,1 naar 4,6% Of rechtstreeks financieren of door middel van leningen, nooit op beide wijzen tegelijk

21 Voorbeelden Milieuacties Mtr 7
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Milieuacties Mtr 7 Let op milieurichtsnoeren of kies mtr 8 Emissiebeperkende apparatuur Zonnepanelen, windmolens WKK en rookgasreinigers; CO2 . Investeringen in aardwarmte, WOK Geënt plantmateriaal, biologische gewasbescherming. Recycling

22 Voorbeelden Andere acties Mtr 8
Subsidie voor projecten/activiteiten: Kwaliteitsgericht Vergroting afzet. Ontlasting milieu Sheet 4: Nu: EG Verordening 1234/2007 Uitvoeringsverordening 1580/2007 Voorbeelden Andere acties Mtr 8 Strategische investeringen aandelen Fusies en overnames. Contributie DPA en bijdrage PAK 8 Milieuinvesteringen minder dan 25 %: warmtepompen, -wisselaars, -buffering (aquifers, WOK/warmtebuffertank)

23 OPERATIONEEL JAARLAN - eisen
strategisch plan onderbouwing gekozen activiteiten tabel begroting met onderbouwing doelstellingen: kwaliteit, afzet, milieu evenwichtseis maatregelen milieueis: 10 % of twee activiteiten Resultaat: beschikking subsidie 4,1 % of 4,6 % WVP

24 ACTIEFONDS activiteiten van een OP worden gefinancierd door het actiefonds, dat wordt beheerd door de Telersvereniging; Actiefonds is 8,2 % of 9,2 % van de WVP) 50% van het actiefonds wordt gevuld door GMO-subsidie (4,1 % of 4,6 % WVP) 50% van het actiefonds wordt gevuld door de eigen bijdrage van de leden bijdrage van de leden wordt gebaseerd op: omzet product

25 ACTIEFONDS - randvoorwaarden
alle telers moeten bijdragen aan het actiefonds; differentiatie mag alle telers moeten de gelegenheid hebben om van het actiefonds te profiteren alle telers nemen om op democratische wijze deel aan de besluitvorming over de financiële middelen van de TV en over de financiële bijdrage aan het actiefonds. Telersvereniging dient het programma open te stellen voor alle leden goedkeuring jaarplan door ALV


Download ppt "GMO Groenten en Fruit Presentatie voor Vereniging Agrarisch bedrijfsadviseurs (VAB) Dinsdag 10 maart 2009 Wageningen door Henk de Jong Productschap."

Verwante presentaties


Ads door Google