De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.khk.be Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Een budgetstandaard voor Vlaanderen Bérénice Storms 25-01-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.khk.be Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Een budgetstandaard voor Vlaanderen Bérénice Storms 25-01-2010."— Transcript van de presentatie:

1 www.khk.be Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Een budgetstandaard voor Vlaanderen Bérénice Storms 25-01-2010

2 www.khk.be SITUERING EN VERANTWOORDING Inkomensbescherming in België:  Bovenwettelijke en privé-verzekeringen  Sociale verzekeringen  Minimale voorzieningen  Minimumuitkeringen sociale zekerheid  Gewaarborgde minimuminkomens  Individuele bijstand  Recht op maatschappelijke integratie (Leefloonwet)  Recht op maatschappelijke dienstverlening  Geldelijke materiële hulpverlening  Niet-geldelijke materiële hulpverlening  Immateriële hulpverlening

3 www.khk.be Gevolg:  Grote ongelijkheden tussen de verschillende OCMW’s  Lappendeken aan steunnormen Recht op maatschappelijke dienstverlening: ruime en discretionaire opdracht

4 www.khk.be Aanvullende steun VlKempen Cliëntsiuatie A(vrouw, relatiebreuk) 71,269,2 Cliëntsiuatie B(koppel, ziektekosten) 76,580,8 Cliëntsiuatie C(koppel + kinderen) 81,776,9 Cliëntsiuatie D(asielzoeker) 55,646,2 Cliëntsiuatie E(langdurig werkloze) 64,661,5 Cliëntsiuatie F(vrouw, kachel) 62,465,4 Cliëntsiuatie G(student, messenset) 64,280,8 Percentage van de OCMW’s dat aanvullende financiële steun verleent aan: Bron: Van Mechelen, N., Bogaerts,K., 2008, aanvullende steun in Vlaamse OCMW’s, CSB-Berichten, juni 2008 Storms, B., 2008, Menselijke waardigheid en aanvullende steun in de Kempen, Geel: KHK

5 www.khk.be Aanvullende steun: omvang MinimumMaximumMediaan Cliënt A(vrouw, relatiebreuk)6 15 1 084 256 173 195 Cliënt B(koppel, ziektekost)15 50 982 426 190 209 Cliënt C(koppel + kinderen)16 15 860 612 235 250 Cliënt D(asielzoeker)6 16 1 238 1132 249 882/101 Cliënt E(langdurig werkloze)4 15 515 277 163 192 Cliënt F(vrouw, kachel)4 15 825 256 150 181 Cliënt G(student, messenset)4 15 615 284 135 142 Bron: Van Mechelen, N., Bogaerts,K., 2008, aanvullende steun in Vlaamse OCMW’s, CSB-Berichten, juni 2008 Storms, B., 2008, Menselijke waardigheid en aanvullende steun in de Kempen, 2008, Geel: KHK

6 www.khk.be PROBLEEMSTELLING Vraagstelling: Hoeveel middelen heeft een gezin nodig om op een menswaardige manier te participeren in onze samenleving? Doelstelling: Richtnormen ontwikkelen voor het toetsen van leefsituaties aan de menselijke waardigheid.

7 www.khk.be MAATSCHAPPELIJKE EN WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  Behoeften aan een algemeen normensysteem voor:  OCMW’s  Arbeidsrechtbanken  Collectieve schuldenregeling  Vredegerechten  …  Nood aan wetenschappelijke norm om uitspraken te doen over:  Omvang van de armoede  Doeltreffendheid minimuminkomens- bescherming

8 www.khk.be Maatschappelijke participatie: bijhoren & bijdragen Sociale uitsluiting Gezondheid: • Gezonde voeding  Geschikte kleding  Adequate huisvesting  Gezondheidszorg en persoonlijke verzorging  Rust  Ontspanning Autonomie: • Veilige kindertijd  Betekenisvolle relaties  Mobiliteit • Veiligheid

9 www.khk.be Inhoud korven (aard, kwaliteit, hoeveelheid en prijs)  Drie criteria:  Gezonde levensstijl mogelijk  Autonome keuzes over invulling maatschappelijke rollen  Aanvaard door lage- inkomensgezinnen

10 www.khk.be 17 typegezinnen  Variërend naar gezinsomvang- en samenstelling 1.Alleenstaande vrouw 2.Alleenstaande man 3.Alleenstaande vrouw met één kind (jongen, 2 jaar) 4.Alleenstaande vrouw met één kind (meisje, 4 jaar) 5.Alleenstaande vrouw met één kind (jongen, 8 jaar) 6.Alleenstaande vrouw met één kind (meisje, 15 jaar ) 7.Alleenstaande vrouw met twee kinderen (2 en 4 jaar) 8.Alleenstaande vrouw met twee kinderen (4 en 8 jaar) 9.Alleenstaande vrouw met twee kinderen (8 en 15 jaar) 10.Koppel 11.Koppel met één kind (jongen, 2 jaar) 12.Koppel met één kind (meisje, 4 jaar) 13.Koppel met één kind (jongen, 8 jaar) 14.Koppel met één kind (meisje, 15 jaar ) 15.Koppel met twee kinderen (2 en 4 jaar) 16.Koppel met twee kinderen (4 en 8 jaar) 17.Koppel met twee kinderen (8 en 15 jaar)

11 www.khk.be 17 typegezinnen Geen variatie naar:  Leeftijd: alle volwassenen op actieve leeftijd  Huisvesting: huurwoning (private of sociale huisvestingsmarkt) in omgeving met voldoende voorzieningen en gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer  Gezondheid : geen chronische ziekten of bijzondere ziektekosten  Activiteitsstatus volwassenen: langdurig werkloos

12 www.khk.be Vuistregels:  Normatieve budgetten  Maximale transparantie  Flexibel aanpasbaar  Lange termijnbudgetten

13 GEZONDE VOEDING  Criteria:  Gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding (Hoge gezondheidsraad, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie)  voorkeur /middenweg: 5/2  Voorkeursproducten: goedkoopste  middenwegproducten: zoveel mogelijk variatie, verantwoordbaar binnen een minimumbudget  Aanvaardbaar (focusgroups)  Inclusief eet-en bereidingsbenodigdheden

14 gezonde voeding

15 Gezonde voeding

16 www.khk.be Geschikte kleding  Criteria:  Bescherming bieden tegen alle weersomstandigheden ‏  Casual kleding, multifunctioneel  Identiteit verschaffen  Nieuwe kleding  Ondergoed:  Hoge kwaliteitseisen aan schoenen en regenkleding  Lage, maar geen bodemprijzen  Levensduur: kinderen (1 jaar), volwasssenen (2 jaar)  Zeeman, Wibra, C&A, JBC, Brantano  Inclusief: materiaal voor opbergen en onderhouden van kleding

17 Geschikte kleding

18

19 www.khk.be Persoonlijke verzorging en adequate gezondheidszorg  Achterliggende principes persoonlijke verzorging:  Handhaven gezondheid en bestrijden van infecties  Zelfrespect ( sociale exclusie)  Persoonlijke verzorging  Handhygiëne  Mondhygiëne  Algemene hygiëne  Cosmetica  Voorbehoedsmiddelen

20 www.khk.be Persoonlijke verzorging en adequate gezondheidszorg  Achterliggende principes gezondheidszorg:  Budgetten voor “gezonde” personen  Gebruik van medische zorgen wordt bepaald door: -Behoefte -Neiging tot gebruik -Mogelijkheid tot gebruik  Geen harde criteria: externe validering (Domus Medica)  Gezondheidszorg:  Arts, geneesmiddelen (infectieziekten, traumata, psycho- sociaal welzijn, preventie)  Ziekenfondsbijdrage  Hospitalisatieverzekering  Zorgverzekering  reële medische kosten!

21

22

23 www.khk.be Adequate huisvesting  Criteria (geoperationaliseerd m.b.v data van de Woonsurvey 2005 door K. Heylen (HIVA)) :  Kwaliteitsvolle woning:  Veiligheid en bescherming bieden  Interne en externe bouwfysische kwaliteit  Sanitair moet dagelijkse hygiëne toelaten  Comfortniveau: badkamer (bad of douche), toilet  Voldoende ruim  Aantal slaapkamers: één voor ouders, één per twee kinderen van hetzelfde geslacht  Woonomgeving  Aanwezigheid van voorzieningen  Woonzekerheid  Een betaalbare prijs Adequate huisvesting

24 www.khk.be Adequate huisvesting  Huisvestingskosten: illustratief  Mediane huurprijs van kwaliteitsvolle woningen in Vlaanderen  Private huisvestingsmarkt (sociale huisvestingsmarkt)  Mediane verbruikerskosten in kwaliteitsvolle woningen  Overige huisvestingskosten  Onderhoud (poetsen, verven, behangen,…)  Herstel  Hulpverlening: vertrekken van reële huisvestingskosten! Adequate huisvesting

25

26

27  Veiligheid  Basisbankdienst  Brandverzekering  Familiale verzekering  Preventie brandveiligheid Veiligheid:veilig wonen

28

29 Rust en ontspanning  Uitgangspunten:  Gezondheid  Recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing (art. 23 Belgische grondwet)  Participatiedecreet  Steunpunt vakantieparticipatie  Rust en ontspanning:  Bed en beddengoed  Binnenlandse vakantie  Deelname aan georganiseerde (verenigingsleven) en niet- georganiseerde vrijetijdsaanbod  Tv, dvd, radio-cd

30

31

32

33 Veilige kindertijd  Criteria :  Opgroeien in liefde en veiligheid  Nieuwe ervaringen opdoen  Lof, erkenning en positieve feedback  Graduele uitbreiding verantwoordelijkheden  Concreet gemaakt o.b.v.  Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind  Vlaams Jeugdbeleidsplan  Deskundigen jeugdbeleid en –zorg (Delphi)

34 Veilige kindertijd  Concrete uitgaven:  Gezinsuitstap  GSM tieners  Verjaardagsfeestje voor klasgenootjes  Bibliotheekabonnement  Deelname aan georganiseerde (verenigingsleven) en niet- georganiseerde vrijetijdsaanbod  Speelgoed  Cultuurparticipatie  Directe onderwijskosten  Uit eten/afhaalmaaltijd  Zakgeld

35

36

37 Onderhouden van relaties  Mensen zijn sociale wezens:  Fundamentele behoefte aan verbondenheid: identiteitsontwikkeling  Wederkerige afhankelijkheid  Onderhouden van relaties  Vrienden- en familiebezoek  GSM, computer, internetaansluiting en fototoestel  Feesten  Uit eten, afhaalmaaltijd  Huisdieren  Gezelligheid thuis  Burgerverplichtingen

38

39

40 Mobiliteit  Uitgangspunten:  Mobiliteit noodzakelijk om verschillende maatschappelijke rollen adequaat te kunnen vervullen  Decreet basismobiliteit: 90% woonzones een gegarandeerd aanbod openbaar vervoer  Mobiliteit:  Fiets  Busabonnement  Rail Pass

41

42 TOTAAL BUDGET 2151 1905 978 1403 1274 1874 1295 1554 1683

43 TOTAAL BUDGET met sociale voordelen en sociale huisvesting 1715 1457 1076 950 704 1482 1052 1210 1336

44 Kostprijs kind Eenoudergezin Tweeoudergezin

45 Budgetstandaard (=100) en minimuminkomens Bron: Cantillon, 2009

46 Noodzakelijk leefgeld en uitgekeerd leefgeld in het kader van schuldbemiddeling

47 www.khk.be Besluit  Bugetstandaard: richtnorm voor beoordelen van individuele leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid  Adequate armoedelijn?  Ja, menswaardig participeren niet mogelijk met gezinsinkomen < budgetstandaard  Neen, in realiteit hebben gezinnen vaak meer nodig (hier: typegezinnen en normatieve budgetten)

48 www.khk.be Besluit  Adequate hulpverlening:  Menswaardig inkomen  Minimuminkomens zijn vandaag de dag ontoereikend  Aandacht voor individuele en maatschappelijke condities  Competenties: motiveren en leren budgetteren  Toegankelijke sociale instituties

49 www.khk.be Voor wie meer wil lezen: •Storms, Van den Bosch, 2009, Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven:Acco •www.menswaardiginkomen.bewww.menswaardiginkomen.be

50 www.khk.be Wordt vervolgd: •Uitbreiding budgetstandaard naar: –Wallonië en Brussel –Meer typegezinnen: •Ouderen •Gezinnen met gezondheidsproblemen •Werkende gezinsleden •Nieuw samengestelde gezinnen •Gezinnen met kinderen in het hoger onderwijs •Eigenaars


Download ppt "Www.khk.be Wat heeft een gezin nodig om menswaardig te participeren aan onze maatschappij? Een budgetstandaard voor Vlaanderen Bérénice Storms 25-01-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google