De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Employer branding Praktische toepassing in een woonzorgcentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Employer branding Praktische toepassing in een woonzorgcentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Employer branding Praktische toepassing in een woonzorgcentrum

2

3 “Employer Branding is het promoten, binnen én buiten de onderneming, van een duidelijk beeld over wat de onderneming verschillend maakt als werkgever”. FPPW - Ugent

4 Wat is employer branding ? •Employer brand = werkgeversmerk •Iedere organisatie heeft een employer brand •Werken aan employer branding is het werkgeversmerk zó sturen dat men de juiste mensen aantrekt én behoudt •Lange termijn effect: nu starten met employer branding => pas na 2-3 jaar effect •Arbeidsmarktcommunicatie en - marketing

5 Methodiek employer branding 1. DOELGROEP BEPALEN •Wie zou moeten solliciteren? •Wie zou moeten blijven werken in het wzc? 2. DIMENSIES BEPALEN •Welke instrumentele en symbolische dimensies zijn relevant? •Doelgroepen bevragen via focusgroepen

6 Methodiek employer branding 3. ENQUÊTE •Enquête opmaken voor bevraging interne en externe doelgroep 4. ANALYSE •Analyse => bepaling van die elementen die de aantrekkelijkheid als organisatie bepalen => weerhouden van de krachtigste elementen

7 Methodiek employer branding 5. BENCHMARK •Via benchmark met concurrenten op de elementen die in de analyse naar voor kwamen •Opmaak van onderscheidende elementen identificeren •=> Onderscheid op de arbeidsmarkt van het “employer brand”

8 Methodiek employer branding 6. STERK WERKGEVERSMERK •Value proposition •Interne en externe communicatie

9 Beperkingen •Budget •Gespecialiseerd personeel (communicatiedeskundige, HR-medewerker..) •Minder sterke kennis van arbeidsmarkt •Tijd •…

10 Mogelijkheden •Samenwerking met andere openbare wzc, gemeente •Website •Stagiair personeelswerk of stagiair communicatie •Goede praktijken van anderen gebruiken als uitgangspunt (warm water..) •Verdeling van taken – eigen medewerkers •Vrijwilligers •…

11 1. Doelgroep bepalen •Wie willen we aantrekken (welk profiel?) •Wie willen we houden? –Pas afgestudeerd, jong, wat ouder en meer ervaren –Gespecialiseerd – algemene kennis –Flexibele medewerker (vb pool) –Leergierige of minder ambitieus –Deeltijdse medewerkers –Mensen die nu in ziekenhuis, thuiszorg werken..  Strategische personeelsplanning

12 Oefening 1 •Welke doelgroepen wilt u aantrekken? ………………………………………………………… •Welke medewerkers wilt u zeker behouden? …………………………………………………………

13 2. Dimensies bepalen

14 •Instrumentele elementen: •Lonen en extra-legale voordelen •Verlofregeling •Uurregeling •Carrièremogelijkheden •Opportuniteiten •…. => Kosten-baten analyse =>In kaart brengen beperkingen en verschillen met andere voorzieningen (ziekenhuis, thuiszorg..) benoemen =>Meenemen in employer branding

15

16 2. Dimensies bepalen •Symbolische elementen = “cultuur” •Hoe ervaren mensen deze organisatie en hoe plaatsen ze de organisatie tegenover andere? •Op basis van geleverde diensten, werknemers, concurrentiepositie, klanten, sociale info… worden volgende kenmerken toegeëigend: »Oprechtheid »Innovativiteit »Creativiteit »Bekwaamheid »Robuustheid

17 2. Dimensies bepalen = Waarom bij deze organisatie ? •Functionele elementen (kosten-baten) + symbolische elementen (de “klik”) •Pas afgestudeerden: weinig kennis van functionele elementen, voor hen is de vraag: “past deze organisatie bij mijn persoonlijkheid?” belangrijker  Belang van de symbolische kenmerken  Kans voor employer branding

18 Oefening 2 en 3: bedrijfscultuur •In volgende filmpjes wordt een bedrijfscultuur in een woonzorgcentrum en een thuiszorgdienst in kaart gebracht –Oefening 1 –Probeer aan de hand van de beelden te achterhalen welke bedrijfscultuur men wil uitdragen –Zet dit af tegen de perceptie die u heeft van uw eigen bedrijfscultuur –Oefening 2: –Vat uw bedrijfscultuur samen in 10 woorden

19 Compostela Familiehulp

20 3. Enquête •Vraagstelling opbouwen rond instrumentele en symbolische dimensie •Focusgroep samenstellen voor opbouw vragenlijst en validatie (draagvlak, verschillende stakeholders bij betrekken, management, middenkader, werkvloer) •Doelgroepen bevragen –Eigen medewerkers –Sollicitanten –Stagiairs, jobstudenten –Werkzoekenden

21 4. Analyse •Aflijnen welke elementen (instrumentele en symbolische) de aantrekkelijkheid van het woonzorgcentrum bepalen) •Krachtigste naar boven brengen => deze uitwerken Vb. wij werken samen Vb. wij hebben flexibele uurroosters

22 5. Benchmark •Vergelijking met ‘concurrentie’ •Hoe zich onderscheiden van organisaties die eigenlijk hetzelfde aanbieden? •Voorbeeld van automobielsector: wagens gelijken op elkaar, maar men zet kleine verschillen extra in de verf

23 Audi bouwt verfijnde, aantrekkelijke, gesofisticeerde en technisch perfecte wagens Minder verbruik, minder CO2? Op de Volvo modellen kunt u rekenen

24 6. Employer branding invoeren •Value proposition bepalen => sterk werkgeversmerk •Interne en externe communicatie verzorgen •Evalueren •Bijsturen

25 6. Employer branding invoeren •Sterk werkgeversmerk = ‘value proposition’ : alle krachtige elementen kernachtig en begrijpbaar samenvatten •Een, twee of drie woorden •“dit is wat ons anders maakt” •Vb: “ samen zorgen we voor u”

26 Oefening 4 •Bedenk een slogan van maximaal 5 woorden die een woonzorgcentrum beschrijft: …………………………………………………………… (in wat onderscheidt de cultuur in uw woonzorgcentrum zich in dat van een ziekenhuis, van een vzw woonzorgvoorziening, van een thuiszorgdienst?)

27 6. Employer branding invoeren •Interne en externe communicatie –Inrichting gebouw en kantoor –Reclameboodschappen –Getuigenissen van medewerkers –Website –Bedrijfskrant –Advertenties –Facebook – Linkedin

28 6. Employer branding invoeren •Interne communicatie: –Werkoverleg –Personeelsbijeenkomst (toespraken) –Personeelsblad –Mededelingen van het management –Nieuwsbrieven (per dienst / per thema) –Memo & informatienota –Mededelingenbord –Informatie op de loonbrief

29

30 •Interne communicatie: –Personeelsgids –Jaarverslag –Posters en affiches –Interne folders –Interne infolijn –Mobiele telefoons / SMS –Intranet –E-mail –E-zine ……….

31 • Externe communicatie: ₋ Briefwisseling ₋ Website ₋ Opendeurdagen ₋ Mond aan mondreclame ₋ Bill-board / spandoek ₋ Personeelsadvertenties ₋ Nieuwsbrief ₋ Scholen ₋ Publicaties in kranten en tijdschriften ₋ TV, radio …..….

32 Oefening 5 •Lijst op welke interne en externe communicatiemiddelen u kan gebruiken •Maak een prioriteitenlijst op voor: –Interne communicatie –Externe communicatie

33 6. Employer branding invoeren •Evalueren en bijsturen: –Nagaan of het werkgeversmerk nog voldoende sterk is –Strategisch wapen in een evoluerende maatschappij –Moderne communicatiemiddelen evolueren, trend mee opvolgen –Intern onderzoek voor blijvende aansluiting cultuur en merk

34 Je ex-collega’s missen je… Een klein, regionaal ziekenhuis op zoek naar 49 extra verpleegkundigen. Wat een ‘mission impossible’ leek, kreeg het Regionaal ziekenhuis Sint Maria Halle uiteindelijk vlot voor elkaar. Hoe? Door eerst een goed imago te zaaien, en dan werknemers te oogsten. Een inspirerend relaas voor elke werkgever op zoek naar zijn witte raven… Hoe? Lees meer op: http://vdab.be/magezine/nov11/ex.shtml Wees creatief!

35

36 Bronnen •“Employer branding, hoe begint u ermee?” HR Square, 2012 •Van Hoye, G., & Lievens, F. (2011) Rekrutering en employer branding. In F. Lievens, Human Resource Management Back to Basics (pp.102-141).Tielt, LannooCampus. •www.vdab.bewww.vdab.be •Competenties in competitie, doe- en denkboek competenties invoeren in KMO, Unizo HRM-coach, 2009


Download ppt "Employer branding Praktische toepassing in een woonzorgcentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google