De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO Gezamenlijk protest tegen voorgenomen bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie in Almelo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO Gezamenlijk protest tegen voorgenomen bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie in Almelo."— Transcript van de presentatie:

1 IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO Gezamenlijk protest tegen voorgenomen bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie in Almelo

2 Nu: Synergie!

3 Acute bedreigingen NME in Almelo zoekrichting onwenselijk! • Opheffen beroepskracht NME-medewerker  coördinatie tussen gemeente, scholen en IVN- vrijwilligers valt weg.  onvoldoende capaciteit en kennis beschikbaar om het alleen met vrijwilligers draaiende te houden • Gevolg op termijn: sluiting NME-centrum Deldensestraat + maatschappelijke taak gemeente wordt moeilijk tot niet meer uitvoerbaar.

4 Huidige NME-werk in Almelo zeer verdeeld over vele locaties: inefficiënt/duur + wordt niet gezien niet doelmatig + niet doeltreffend • NMEcentrum aan de deldensestraat: 1fte + IVN-activiteiten • Koetshuis in beeklustpark: IVN activiteiten • De Schouw (huur): KMTP + lezingen (diverse verenigingen) • Trefpunt (huur): lezingen + cursussen (diverse verenigingen) • Krikkenhaar, smetanastraat: NIVON • Schelfhorst: kruidentuin • ‘t Veerenhuis: bijenvereniging • Diverse privé-onderkomens: vergaderingen, groene winkel. • Grote manifestaties: Bibliotheek huren

5 zoekrichting wenselijk! HETVERSCHILMAKEN met het Concept Natuurhus Almelo  nu: behouden NMEcentrum Deldensestraat  door: behouden 1 fte NME-coördinatie  Toekomst: Natuurhus:  1 beroepskracht die coördineert  vrijwilligers ter ondersteuning en uitvoering activiteiten  Bundeling kracht en kennis  participatie door:  gemeente (meerjarencontract gerelateerd aan gemeentelijke taak)  AOC/ROC (nog benaderen; werkt goed in andere steden)  overige Almelose Natuur- en Milieuverenigingen (accoord)  Praktijkervaringsprojecten, stages, combi met zorg, enz.

6

7 Steunbetuigingen Hieronder geschreven tekst is geplaatst onder Reacties op de website van TCTubantia.nl/Almelo artikel Plan voor Natuurhus 1.kosten ambtelijke ondersteuning vervalt = bezuining op ambtelijke kosten 2.van exploitatiekosten 3 gebouwen naar kosten 1 gebouw = bezuiniging op subsidie 3.bij 1 nieuw gebouw fors minder energiekosten (Koetshuis en N&M centrum zijn slecht geisoleerd en hebben daardoor een hoge energierekening) = bezuiniging op energiekosten 4.samenwerking vergroot het bereik = verbetering kwantiteit 5.samenwerking vergroot het bewustzijn voor duurzaamheid = verbetering kwaliteit 6.samenwerking versterkt nog verder de prima kwaliteit van de natuureducatie = verbetering kwaliteit 7.Natuurhus-concept gaat voor meer functies zorgen dan alle betrokken organisaties individueel kunnen leveren aan de Almelose gemeenschap = win-win situatie

8 De Koppel, Hardenberg

9 Earthship, Zwolle

10 Waarom NME = gemeentelijke kerntaak uit programmabegroting 2011: • Natuur- en milieueducatie = duurzaamheidseducatie • Openbare ruimte-taken: die vragen om structurele en effectieve voorlichting – Voorzieningen voor jongeren en ouderen – Verbetering kwaliteit water en groen in de leefomgeving – Vergroting aantal m2 groen per inwoner – Schoon en ecologisch produceren door bedrijven – Cradle to Cradle gedrag initiëren • Samen met externe partners bepalen en werken aan gemeenschappelijke doelen voor de toekomst van Almelo  strategische allianties • Groen: indicator: Tevredenheid burger over groenvoorziening: vraagt om communicatie • Groen: aanbieden speelruimte voor kinderen: ontwikkeling doelgroepen: jeugd omgevingsbewust maken vraagt om attitude aansturing door informatie en participatie • Openbare ruimte: perceptie verloedering: idem vraagt dit ook om communicatie naar buurten om de bewoners omgevingsbewust te maken en om betrokkenheid met leefomgeving te vergroten. Verder: o.a. • Het verdrag van Arhus (1998): gemeente Arhusproof maken (plicht om pro-actief milieu-informatie te verstrekken)

11 videophylia • Westerling brengt steeds minder tijd door in de natuur Westerling brengt steeds minder tijd door in de natuur • Een langlopend onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences, laat zien dat de kentering halverwege de jaren tachtig begon. In de 50 jaar daarvoor werd jaarlijks juist steeds meer tijd in de natuur doorgebracht. Inmiddels neemt dat met wel 1 tot 3 procent per jaar af. De onderzoekers turfden het aantal bezoekers van natuurparken, afgegeven jachtvergunningen en opgegeven kampeervakanties in de VS, Japan en Spanje. In de meeste gevallen werd een daling zichtbaar. Zij wijten de trend aan ‘videophilia’, de liefde voor het computer- of tv-scherm. De trend kan dramatische gevolgen hebben voor het belang dat men toekent aan natuurbehoud en biodiversiteit.

12 Natuurbewustzijn leer je niet achter de computer “Onbekend maakt onbemind”

13 incidenteelstructureel / jaarlijks 1 fte + overhead, beleidsmedewerker NME pm NME-centrum, boekwaarde pm werkbudget NME € 22.000,00 onderhoud + exploitatie NME-Centrum € 6.000,00 verenigingssubsidie IVN € 359,00 vrijwilligersbijdrage IVN € 2.732,00 bijdrage tentoonstellingen c.a. IVN € 1.750,00 subsidie Nivon € 1.979,00 subsidie KNNV pm subsidie NAT pm onderhoud Koetshuis pm totaal€ pm € 34.820,00 Inventarisatie middelen natuur- en milieu Aangereikt door gemeente

14 • doorgegeven door gemeente: 34.820 Aanvulling/aanname groene verenigingen: •1 fte NME coördinator ruim 50.000 • Gemeentelijke overhead ca 25.000 • Kapitaalslasten pand Koetshuis stel € 50.000,- x 4 % per jaar ca 2.000 • Onderhoud Koetshuis en tegemoetkoming energiekosten ca 4.000 • Kapitaalslasten pand Deldensestr stel € 250.000 x 4 % per jaar ca 10.000 Totale lasten per jaar € 125.820 Inventarisatie middelen natuur- en milieu

15 Succes-bronnen t.b.v. renovatie/herinrichting/nieuwbouw Natuurhus Almelo: Inventarisatie middelen natuur- en milieu Verkoop Koetshuis (boekwaarde?) Verkoop Huidige NMEpand Deldensestraat (geen boekwaarde)  Opbrengst inzetten als startbedrag voor een nieuw gemeenschappelijk Natuurhus.  Daarnaast fondsenwerving, subsidies en participanten zoeken.  Samenwerking met AOC/ROC  Combi met zorgtaken Almelo?

16 Samenvatting Red NME in Almelo! Natuur en MilieuEducatief centrum in Almelo Alleen mogelijk als krachten worden gebundeld; daarvoor noodzakelijk: • Voor de korte termijn: – Behoud NME-centrum aan de Deldensestraat, incl. de gemeentelijk coördinerende beroepskracht (1 fte) – Bevestiging door de raad van het belang van de ondersteuning door vrijwilligers bij alle uitvoering van NME-activiteiten • Voor de lange termijn: HET VERSCHIL MAKEN! – streven naar een NATUURHUS-concept:  integraal/multifunctioneel NME-centrum: alle clubs onder één dak!  doelmatige en efficiënte besteding van de beschikbare financiële middelen  bundeling van kracht en kennis groene verenigingen


Download ppt "IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE AFDELING ALMELO Gezamenlijk protest tegen voorgenomen bezuinigingen op Natuur- en Milieueducatie in Almelo."

Verwante presentaties


Ads door Google