De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chris Morel Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chris Morel Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept."— Transcript van de presentatie:

1 Chris Morel Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept

2 Club 3® en Seniopolis® Behoedt door Club 3® International vzw Nieuwe Welzijnsbeweging Specifiek Voor Medioren en Senioren

3 Welzijnsbedreigende factoren voor medioren en senioren •Eenzaamheid en tijd invullingprobleem •Waardigheidsverlies •Onaangepast wonen •Koopkrachtvermindering •Non-veiligheidsgevoel •Mobiliteitsvermindering •Toenemende nood aan zorg •Toenemende ziektegevoeligheid

4 Bestaande organisaties maar niet specifiek voor senioren •Overheid : federaal, regionaal, locaal •OCMW : diensten, uitkeringen, service flats •Sociale woningen : betaalbaar wonen •Zorginstanties : RIZIV,huisartsenkring, thuisverpleging,RVT, Kliniek,…. •Activiteitenclubs : Neos, Okra, Bridgeclubs, seniorengolf,……. Wel Specifiek voor senioren Seniorenraad : hoe werkzaam is dit platform ?

5 Toevoegbare waarden •1. Doelgroep extra organiseren Club 3® private club voor medioren en senioren •2. Bestaande Organisaties Bundelen Seniopolis® samenwerkingsmodel voor senioren •3. Privaat initiatief voor aangepast wonen Immo Club 3® vastgoed voor en door Club3 senioren

6 Welzijnsbeweging voor 3 e leeftijd Club 3® vzw Private club Voor Actief Leven DoorActieve 55+ers Voor Senioren Immo Club 3® cvba Vastgoedvennootschap Voor Aangepast Wonen Voor Club 3 leden Door Club 3 leden BINNEN het samenwerkingsconcept Seniopolis®

7 Club 3® Filosofie uit reflectie Vrijheid hoogste goed “ “ alles mag en niets moet ” geen getto’s, open gemeenschap Vriendschap soort zoekt soort elkaar helpen samen amuseren Respect anderen mogen ook ongestoord Vrijheid vrije keuze uit breed aanbod activiteiten, wonen, zorg,diensten woonfilosofie : integratie in alle lagen escalatie mogelijk velig verbonden Vriendschap vrijwilligerswerk CL en CO ‘s beloningsysteem senio’s naast euro’s clubleven als tweede thuis met maten Respect alle potentiele partners welkom Studio Bornem voor iedereen Ons samenwerkingsconcept is Seniopolis®

8 Het Club3® concept •Hulp bij Levensreorganisatie binnen private Club bij activiteiten organisatie : club med 3 weken, club 3 30 jaar verlof bij ontmoetingsmogelijkheden : eenzaam, familiale cluster-seniorencluster bij veilig en aangepast wonen : thuis liefst mits aanpassingen bij zorg- en dienstenaanbod : coordinatie en uitbouw •Stem in het seniorenbeleid : doelgroep botom up •Aanmoedigen vrijwilligerswerk : via beloningsysteem senio’s waardigheid, koopkracht,continuiteit •Basisfilosofie : ”Alles mag en niets moet” Vrijheid, mits respect voor anderen en leefomgeving

9 Club 3® Praktisch •Clublokalen : aanbod en bemanning •ICT platform : aanbod en bemanning netwerk •Activiteitensysteem: organisators, kringsysteem •Activiteiten : sport,hobby,cultuur,vakantie,job •Betaalsysteem : euros en senios •Vrijwilliger systeem : mogen maar niet moeten : belonen •Hulpsystemen : aanbod seniowatch, seniostep, seniopad,…..

10 Leven met Club 3® in de derde levensfase •Eten en drinken •Bezig blijven •Gezelschap •Kort bij huis •Gewaardeerd •Niet te duur •Alle soorten •Soort zoekt soort leven

11 Wonen met Immo Club 3® aangepast aan de derde levensfase •Veilig •Comfortabel •Geintegreerd •Betaalbaar •Escaleerbaar •Thuis •Kangoeroe •Seviceflat •Seniorie •RVT wonen

12 Diensten en Zorg HET MINDERT STILAAN •Zelfredzaamheid •Gezondheid •Mobiliteit •Financiele draagkracht zorg dienst Meerdert stilaan

13 Seniopolis Concept voor Krachtenbundeling rond seniorenwelzijn Levensorganisatie Club 3 Dienstenorganisatie OCMW Woonorganisatie Immo Club 3 Zorgorganisatie Privaat SENIOPOLIS Overheid ICT netwerk

14 Het Seniopolis® concept per gemeente te organiseren •Organisatie SPECIFIEK voor senioren en medioren •Met Respect voor wat bestaat : seniorenraad, OKRA, dansclub, golfclub….. •Met Ruimte voor innoverend initiatief •Bindmiddel voor alles wat senioren aanbelangt : krachten bundelen ! –Wonen –Leven –Zorg en diensten •Samenwerkingsplatform voor ICT netwerk voor –Informatie –Communicatie –Ontspanning - Domotica in alle woonvormen •ICT Netwerk gebruik toelaten voor alle inwoners, ook niet senioren

15 Samenwerkingsmodel “ SENIOPOLI S “ Seniopolis® “ De Oplossing” Club 3 leven Immo Club 3 wonen PARTNERS diensten zorg overheid Nieuwe THUIS Seniopolis netwerk platform

16 Seniopolis Concept voor Krachtenbundeling rond seniorenwelzijn gemeente Overheid Vlaamse gemsch Federale overh ocmw Soc woningen kliniek RVT Gemeente Cult centrum huisartsenkr neos okra Club 3 Immo club3 thuisverpleg leven wonen dienst zorg Tijdig samen rond de tafel Seniopolis stuurgroep

17 Seniopolis® Praktisch •Overleg en afspraken via stuurgroep ? –ICT platform : basisinvestering voor alle organisaties Infrastructuur voor TV, Internet, Drukwerk * Informatie * Communicatie, ontspanning, veiligheid –Permanentie bemannen : centrale controlepost voor alle senioren •Partners en taakverdeling via stuurgroep ? –Gemeente en overheid : subsidies,regelgeving,coördinatie –Cultureel centrum : infrastructuur en organisatie –OCMW : aanbod en coördinatie diensten en flats –Sociale woningen : aanbod woningen –Privaatorganisaties : aanbod activiteiten, woningen –Seniorenraad : ondersteunend

18 Seniopolis “ WOONZORGCENTRUM “ •Woonvormen : –Thuis : zo lang mogelijk, aangepast, veiligheid, communicatie met clublocalen –Seniorie comfort, luxe : rond clublocalen –Kangoeroe woning rond clublocalen –Serviceflats rond clublocalen –RVT tehuis rond clublocalen •Seniopolis Partners taakverdeling en samenwerking –Gemeente en overheid –OCMW –Sociale woningen –Immo Club 3 –RVT en andere privaatinitiatiefnemers in woonvoorziening •Seniopolis ICT netwerk voor allen : hart van woonzorgcentrum –Veiligheid, Informatie, communicatie, ontspanning

19 Het Immo Club 3® concept •Aangepast wonen voor en door medioren en senioren Thuiswoning aanpassen Aangepast Bouwen mede in functie van clublocalen Kopen,verkopen,ruilen, Huren, verhuren, •Lokalen ter beschikking stellen voor Club 3 •Lange termijnzorg : creatie 2 e thuis = woonst + club Successieplanning voor clubleden inbouwbaar Winst in euro’s maar vooral in levenskwaliteit nastreven

20 Club 3® woonfilosofie •Aangepast wonen Duurzaam Veilig Opschuifbaar Comfortabel •Geintegreerd wonen via clubleven in de maatschappij leven • Betaalbaar wonen naar ieders budget en smaak alle aangepaste vormen van eigendom en huren over naar familie : successieplanning

21 ALLEGRIA Succes ! •Uitbreiden naar Klein Brabant Vaartland ?? •Sjabloon voor Klein brabant Vaartland ?? ® vzw Club 3 ® Bornem


Download ppt "Chris Morel Liga voor Club 3 ® vzw Behoeder Seniopolis® concept."

Verwante presentaties


Ads door Google