De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEADER Meetjesland, Leie & Schelde 2007-2013. LEADER, Provincie Oost- Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEADER Meetjesland, Leie & Schelde 2007-2013. LEADER, Provincie Oost- Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 LEADER Meetjesland, Leie & Schelde 2007-2013

2 LEADER, Provincie Oost- Vlaanderen

3 Het LEADER gebied Meetjesland, Leie & Schelde • 131.316 inwoners • 648 km² • BD = 202 inw/km²

4 SITUERING •Kenmerken: –Landelijke regio met verstedelijkingsdruk –Verscheidenheid aan waardevolle cultuur- en natuurlandschappen –Landbouw sterk aanwezig (72%) –Aantrekkelijke woonomgeving –Sterk sociaal weefsel en verenigingsleven –Organisaties in de streek --- streekvisies •Problemen: –Druk op de open ruimte –Toeristisch zwak uitgebouwd –gebrek aan innovatiecapaciteit –Zwak regiogevoel –Mobiliteit –Het voorzieningenniveau in de regio is gemiddeld tot eerder beperkt.

5 VAN ANALYSE NAAR DOELSTELLINGEN

6 Doelstellingen Gebiedskenmerken uit de gebiedsanalyse die de maatregelenkeuze motiveren Maatregelen LEADER  Een landelijk economisch profiel met toerisme & recreatie als potentiële groeisector  Tekorten in aanbodzijde van toerisme  Een nog relatief zwak regiogevoel. 1. Verdere uitbouw van toerisme en recreatie als groeisectoren  Voorzieningenniveau beperkt, belangrijke concentratie in Eeklo en Deinze  Leefbaarheid van de kleine kernen onder druk. Wegtrekken van voorzieningen vooral problematisch voor de vervoersafhankelijke inwoners.  Mogelijkheden inzake openbaar vervoer beperkt. 2. Basisvoorzieningen voor de economie en de plattelandsbevolking  Een regio met een relatief sterk verenigingsleven en sociaal weefsel. Dit vormt vaak een aanknopingspunt voor het ontstaan van dynamische bewonersgroepen.  Kleine gemeenten, voordeel van kleine afstand tussen politici en bevolking: een noodzaak voor de realisatie van plannen die uit bewonersgroepen ontstaan.  Het regiogevoel en de identificatie met het eigen dorp dienen versterkt te worden. 3. Dorpskernvernieuwing en - ontwikkeling  Druk op de open ruimte.  Grote verscheidenheid aan cultuur- en natuurlandschappen.  Streek rijk aan erfgoed in al zijn vormen.  Regio met een sterk potentieel aan cultuur-toeristische activiteiten. 4. Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed  Beperkte innovatiecapaciteit in de regio.  Afname van de tewerkstelling in de landbouw.  Geringe bestuurskracht in verhouding tot de actuele uitdagingen voor lokale besturen. 5. Opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap

7 PLAATSELIJKE GROEP (PG)

8 Begeleidende instanties Organisaties die LEADER trekken en coachen vanuit een strategisch plan (Respectievelijk Buiten goed, goed buiten, Meetjesland 2020 en Streekpact) Provincie Oost-Vlaanderen Streekplatform+ Meetjesland RESOC Meetjesland, Leie & Schelde Alexander Vercamer (voorzitter), gedeputeerde Philippe De Coninck, Provincieraadslid Annemie De Gussem, Provinceraadslid Didier Huygens, Dienst Landbouw en Platteland Bart Van Herck, Streekplatform+ Meetjesland Frank Geyssens, RESOC Meetjesland, Leie & Schelde Publieke sectorVoorgedragen door Gemeenten MeetjeslandCommissie GemeentenAnnick Willems (ondervoorzitter), gemeente St-Laureins Fredy Tanghe, gemeente Knesselare OCMW’s MeetjeslandWelzijnsband MeetjeslandMarleen Van Den Bussche, OCMW Maldegem Gemeenten Meetjesland, Leie & Schelde OCMW’s Meetjesland, Leie & Schelde Leie & Schelde-gemeentenKarel Hubau, gemeente Gavere Ugo Den Tandt, OCMW gemeente Zulte VLMVLM Oost-VlaanderenKarsten Mainz, VLM Oost-Vlaanderen Private sector (minstens 50%)Voorgedragen door Maatregel 1. Toeristische activiteiten Toerisme, sport en recreatie Toerisme Oost-VlaanderenErik Hennes, Toerisme Meetjesland Maatregel 2. Basisvoorzieningen Maatregel 3. Dorpskernvernieuwing Welzijn en gezondheid Samenlevingsopbouw Oost-VlaanderenLuc Joos, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen Maatregel 4. Landelijk erfgoed Landschap, cultuur en erfgoed Regionaal Landschap Meetjesland Erfgoedcel Meetjesland Piet Quataert, Regionaal Landschap Meetjesland Sylvia Matthys, Erfgoedcel Meetjesland (o.v.) Maatregel 5. Ruraal ondernemerschap Economie en arbeidsmarkt Platteland Landbouw Vakbonden UNIZO Gent-Meetjesland RESOC/SERR Boerenbond Oost-Vlaanderen RESOC / SERR Wim Geirnaerdt, UNIZO Gent-Meetjesland Eddy Matthys, Landelijke Gilden Oost-Vlaanderen en Plattelandscentrum Meetjesland Dirk Maes, Boerenbond Oost-Vlaanderen Marc Buysse, ACV Gent-Eeklo Waarnemend LEADER coördinator 1/3 provinciale coördinator Aan te werven door de PG Katrien De Merlier Santina Driesen, Dienst Landbouw en Platteland Plaatselijke Groep (PG)

9 OPROEP •Eerste oproep: 16 Mei 2008 - STARTDAG •3 Oproepen (2008, 2010 & 2012)/jaarlijkse oproep? •LEADER krant, lokale kranten, gemeenten, website, regionale tv,… - GROTE MIX

10 Selectieprocedure 1.Oproep tot indiening (eerste oproep: 16 mei 2008) 2.Indienen na contact met de coördinator en ev. PG 3.Beoordeling mondeling toelichten kan 4.Goedkeuring:- per pakket - 1 ste technische vergadering - advies  aanpassingen - 2 de vergadering Verdeling van de fondsen per oproep

11 Selectiecriteria •Ontvankelijk - projectfiche in orde - binnen de 5 maatregelen •essentiële LEADER-kenmerken •Bijkomend - effectiviteit en impact - geschiktheid promotor - noodzaak LEADER-steun - …

12 STARTDAG •16 MEI 2008 om 14 uur, hotel Capitole Aalter

13 Contactgegevens •Website (alle documenten): www.leadermls.be •Voorzitter PG: Alexander Vercamer Gedeputeerde voor Landbouw en Platteland Alexander.Vercamer@oost-vlaanderen.be Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 09/267.82.33 •Coördinator: Maarten De Smet Maarten@leadermls.be Tel: 0487/60.77.90


Download ppt "LEADER Meetjesland, Leie & Schelde 2007-2013. LEADER, Provincie Oost- Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google