De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005 Presentatie 24 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005 Presentatie 24 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005 Presentatie 24 november 2005

3 3 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

4 4 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

5 5 Wat ging vooraf? discussie december 2004 Waarschijnlijk scenario  De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van de succesvolle TROS-programma’s Prognose financiering en kijktijdaandeel Kijktijd aandeel°Tekort 2006 bij ongewijzigd beleid29.5-85/-90 2008 bij ongewijzigd beleid26.0-109/-114 ° exclusief Champions League

6 6 Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord: Ja, want:  Legitimatie komt onder druk te staan  Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen  Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder  Financiering raakt in negatieve spiraal  Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen, exclusief toeleveringsbedrijven) En:  Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers  Publieke Omroep marginaliseert

7 7 Twee modellen In essentie waren twee modellen denkbaar  Verbeterd thuisnetmodel  Programmeringsmodel Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo Kijktijd aandeelTekort 2006 bij ongewijzigd beleid29.5-85/-90 2008 bij ongewijzigd beleid26.0-109/-114 2006 bij verbeterd thuisnetmodel31.0-77/-82 2008 bij programmeringsmodel33.5-45/-50 ° exclusief Champions League

8 8 Wat ging vooraf? januari 2005  Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd  Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP “H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen” (17 dec 2004) “De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept” (uit: Besluit RvT 14 januari 2005) “Mocht het ambitie- niveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen” (RvT 28 januari 2005)

9 9 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

10 10 Waar staan we nu? Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005 Financiën  Gecorrigeerde STER-prognose 2006: -51 mln i.p.v. -26 mln  Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd Kijktijdaandeel  2004/2005° 36.5%  2005/2006° 31.8% -4.7% ° Eerste 11 weken winterseizoen (tijdvak 18-24 uur) Vooruitzichten 2007-2008  Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008

11 11 cijfers excl. grote sportevenementen ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod. Deze versie is geopenbaard door DutchMedia, http://www.dutchmedia.nl en http://www.dutchmedia.nl/weblog/www.dutchmedia.nl Aandeel 6+ daalt verder ° Waarom daalt het aandeel verder?  Extra bezuinigingen al in 2006  Prognose over 2006 incl. zomermaanden

12 12 cijfers excl. grote sportevenementen ° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid °

13 13 Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster ° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

14 14 Spiraalmechanisme is ingetreden Daling kijk- & luistercijfers Daling Reclame- inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Daling daling reclame-inkomsten Minder budget Verzwakking aanbod Daling kijk- & luistercijfers Situatie 2004: TV: Radio: Verzwakt Aanbod Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld: •Start Talpa •Nieuwe bezuinigingen 2008: aanvang kabinetsbeleid Situatie 2005: TV: Radio: Prognose 2006: TV: Radio: Prognose 2007: TV: Radio:  Doelstelling aandeel: 33.0 procent  Aandeel najaar 2005: 31.8 procent  Prognose 2006 (KLO/Ster) :30.5 procent  Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

15 15 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

16 16 Radio / internet Aanpak overige media  Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan  Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO Taakstellende bezuiniging Radio€ 13 miljoen Internet€ 5 miljoen

17 17 Derden geldstroom marktanalyse Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd Beoordeeld op:  Juridische beperkingen  Beperkingen door specifieke publieke waarden Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn:  Opbouw rechtenbibliotheken  Exploitatie van rechten  Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren programma’s  Opbouw commerciële expertise

18 18 Derden geldstroom marktanalyse Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden Beïnvloedbaar marktpotentieel  2007: € 3 miljoen*  2008: € 4 miljoen* * Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten. Verdere aanpak  Marktanalyse meer volledig presenteren  Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom  Als basis voor nieuw beleid

19 19 Bezuiniging op tekorten no go areas Overige uitgaven OCW, waaronder:  Wereldomroep  MCO  Beeld en Geluid

20 20 Tekorten Financiële problematiek 200720082007 + 2008 Tekort - € 102 miljoen- € 125 miljoen- € 227 miljoen  Potentiële derden geldstroom+ € 3 miljoen+ € 4 miljoen+ € 7 miljoen  Kabelvergoedingen °+ € 3 miljoen + € 6 miljoen Extra inkomsten totaal+ € 6 miljoen+ € 7 miljoen+ € 13 miljoen  Bezuiniging PO Bestuur+ € 3 miljoen + € 6 miljoen  Bezuiniging BVN+ € 1.5 miljoen + € 3 miljoen  Bezuiniging 39 E / F (TV)+ € 0.5 miljoen + € 1.0 miljoen  Bezuiniging NOS RTV (TV)+ € 3.5 miljoen + € 7 miljoen Bezuinigingen totaal+ € 8.5 miljoen + € 17 miljoen Nieuw tekort - € 87.5 miljoen- € 109.5 miljoen- € 197 miljoen  Taakstelling radio - € 13 miljoen - € 26 miljoen  Taakstelling internet - € 5 miljoen - € 10 miljoen Resterend financieel probleem A-omroepen / NPS - € 69.5 miljoen- € 91.5 miljoen- € 161 miljoen Resterend financieel probleem TV: A-omroepen / NPS - € 69.5 miljoen- € 91.5 miljoen-€ 161 miljoen ° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

21 21 Tekorten Financiële problematiek Na verrekening van  Extra inkomsten  Bezuinigingen  Taakstelling radio / internet Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van € 161 miljoen over 2007 en 2008 Model 1 Initieel tekort - € 161 miljoen Extra verlies Ster- € 20 miljoen Uiteindelijk tekort- € 181 miljoen Model 2 Initieel tekort - € 161 miljoen Extra Sterinkomsten+ € 44 miljoen Uiteindelijk tekort- € 117 miljoen verschil € 64 miljoen (circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

22 22 Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven Twee brieven:  Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van inkomsten (brief van 5 oktober)  Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten en efficiency productieproces (brief van 7 november) Uitkomsten  Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet op televisie  Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen  Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten

23 23 > Kwaliteitskaart  Kwaliteit  Betrouwbaarheid  Vernieuwing en innovatie  Pluriformiteit  Maatschappelijk impact > Genremix > Aandeel en bereik  Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders > Financiële effecten > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan Beide modellen te beoordelen op aantal criteria

24 24 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

25 25 Model 1 uitgangspunten  Huidige netindeling handhaven  Budgetten voor de 3 netten op basis van  zendtijd verdeling op netten  gelijkwaardigheid tussen omroepen  Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP  Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage  Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008

26 26 Nederland 1Nederland 2Nederland 3 zingevendfamiliaalcultureel progressief ProfielVerdiepend, mensgericht en vertrouwd Verbindend, onafhankelijk en jong Grensverkennend, maatschappijgericht en vernieuwend Kernwaarden  Hartelijk  Respectvol  Participerend  Sociaal  Betrokken  Zingevend  Toegankelijk  Verbindend  Enthousiast  Verfrissend  Dynamisch  Stimulerend  Verrassend  Kritisch en alert  Eigenzinnig  Maatsch. betrokken  Humor Primaire doelgroep  Standv. gelovigen  Part. burgers  Gem. burgers  Maats. teleurgest.  Zorgz. opvoeders  Zorg. spanningsz.  Tolerantie wereldb.  Participer. burgers  Zorg. spanningsz. Secundair  Zorgz. Opvoeders  Amb. pleziermakers Model 1 uitgangspunt: huidige profielen

27 27 Model 1 effecten 2007 Aandeel (incl. CL)Doelstelling CBP Prognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen omroep Prognose Bij ingreep in programmering Nederland 111.5 11.0 Nederland 214.012.011.5 Nederland 38.57.0 Publieke Omroep34.030.529.5

28 28 Doelstelling CBP  Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders Aandeel (incl. CL)HuidigPrognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen omroep Prognose Bij ingreep in programmering Nederland 17.36.5 Nederland 211.79.5 Nederland 35.46.05.5 Publieke Omroep24.422.021.5 Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar

29 29 Model 1 inhoudelijk perspectief 2008 Effect AandeelDreiging onder de 30% Aandeel jongerenVerlies aan jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlakOnder druk KwaliteitskaartHuidige knelpunten blijven bestaan Overige doelstellingen CBP Zoveel mogelijk intact ProfielProfielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag) VermolmingVerergert SterExtra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen  extra korting op budget omroepen SpiraalZet door  vertrekpositie 2008 wordt slechter

30 30 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

31 31 Model 2 uitgangspunten  Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper  Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling  Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering  Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP  Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage  Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008

32 32 Model 2 profielen en uitgangspunten Nederland A  samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen  Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie Nederland B  meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend  recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping, educatie, cultuur en zingeving Nederland C  dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong  bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar)  programmatische vernieuwing als speerpunt

33 33 Model 2 profielen en kernwaarden Nederland ANederland BNederland C ProfielSociale cohesie, breed publiek, mensen verzamelen, gemeenschappelijke ervaringen bieden Meerwaarde en individuele verrijking Jong en innovatief Kernwaarden° ° zelfde waarden; anders geclusterd  Toegankelijk  Verbindend  Respectvol  Enthousiast  Hartelijk  Participerend  Sociaal en maats. betrokken  Verrijkend  Zingevend  Verdiepend  Stimulerend  Verrassend  Eigenzinnig  Dynamisch  Humor  Nieuwsgierig Primaire doelgroep  Gem. burgers  Maats. teleurgest.  Zorgz. opvoeders  Part. burgers  Standv. gelovigen  Tolerantie wereldb.  Zorg. spanningsz.  Amb. pleziermakers

34 34 Model 2 effecten 2007 Aandeel (incl. CL)Doelstelling CBP Prognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Prognose Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A11.517.517.0 Nederland B14.08.0 Nederland C8.58.0 Publieke Omroep34.033.533.0

35 35 Model 2 effecten 2007, 20-49 jaar Doelstelling CBP  Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders Aandeel (incl. CL)HuidigPrognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Prognose Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A7.316.015.0 Nederland B11.75.5 Nederland C5.48.5 Publieke Omroep24.430.029.0

36 36 Model 2 inhoudelijk perspectief 2008 Effect AandeelDoelstelling CBP binnen bereik Aandeel jongerenAanwinst jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlakMinder risico voor discussie KwaliteitskaartBetere performance op aandeel, bereik en innovatie Overige doelstellingen CBP Zoveel mogelijk intact ProfielOptimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen VermolmingWordt tegengegaan SterExtra Sterinkomsten van € 44 miljoen  ruimte voor herinvesteringen SpiraalOmgebogen  vertrekpositie 2008 is beter

37 37 Inhoud presentatie Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

38 38 Overwegingen Vergelijking modellen Verantwoordingspositie Hilversum

39 39 Overwegingen Vergelijking modellen in 2007  Model 1  spiraal zet door (verdere bezuinigingen)  Model 2  spiraal vindt weg omhoog (herinvesteren) Effecten op vermolming veel groter Verschil in Sterinkomsten € 32 mln 2.5% 6.5% M1-Model 1 met ingreep in programmering M1Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen M2 Model 2 met ingreep in programmering M2+Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen

40 40 Overwegingen Inhoudelijke overwegingen Effect model 1Effect model 2 AandeelDreiging onder de 30%Doelstelling CBP binnen bereik Aandeel jongerenVerlies aan jonge(re) kijkersAanwinst jonge(re) kijkers Legitimatie / draagvlakOnder drukMinder risico voor discussie KwaliteitskaartHuidige knelpunten blijven bestaanBetere performance op aandeel, bereik en innovatie Overige CBP doelenZoveel mogelijk intact ProfielProfielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag) Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen ZendersetPublieke Omroep verdwijnt verder uit zenderset Betere vertegenwoordiging, 1 net doet mee voor positie meest bekeken VermolmingVerergertWordt tegengegaan SterExtra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen  extra korting op budget omroepen Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen  ruimte voor herinvesteringen SpiraalZet door  vertrekpositie 2008 wordt slechter Omgebogen  vertrekpositie 2008 is beter SamenwerkingPer netOver de netten heen

41 41 Overwegingen Financiële overwegingen Model 1 Indien geen compensatie Rijksbijdrage:  Verdere daling aandeel in 2008  lagere Sterinkomsten (- € 20 mln)  Verdergaande bezuinigingen in 2008  verdere korting op budget Model 2 Indien geen compensatie Rijksbijdrage:  Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar  Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid)  Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2  Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)

42 42 Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum

43 43 Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van  College van Omroepen  Raad van Toezicht  Raad van Bestuur én de kennis van nu kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum

44 44

45 45 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

46 46 Financiële problematiek overzicht tekorten 2005200620072008 Inkomsten OCW-budget671601593573 Eigen bijdragen omroepen33282527 Eigen bijdrage PO Bestuur10777 FOR omroepen99-- FOR PO Bestuur3--- Totaal inkomsten726645625607 Uitgaven: Omroepen660650632636 PO Bestuur91818283 Totaal uitgaven751731714719 Tekort-25-86-89-112 Inzet reserves omroepen2536-- Inzet reserves PO Bestuur-35-- Tekort0-15-89-112 - Telescoopfilm / calamiteitenfonds / Satelliet / ondertiteling / verantwoording -5 - Bijdrage omroepen aan centrale themakanalen-2 - Bijdrage omroepen aan decentrale themakanalen-6 Tekort0-15-102-125

47 47 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

48 48 Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar 1e2e3e1e2e3e 1Gemakzoekende burgersNL 2RTL 4SBS6RTL 4NL 2SBS6 2Standvastige gelovigenNL 1NL 2RTL 4NL 1RTL 4NL 2 3Participerende burgersNL 1NL 2NL 3NL 1RTL 4NL 2 4Zorgel. spanningzoekersNL 2RTL 4SBS6NL 2RTL 4SBS6 5Zorgzame opvoedersRTL 4NL 2SBS6RTL 4NL 2SBS6 6Maatsch. teleurgesteldenRTL 4NL 2SBS6RTL 4NL 2SBS6 7Tolerante wereldburgersNL 2NL 3RTL 4 NL 2NL 1 8Ambitieuze pleziermakersRTL 4NL 2SBS6RTL 4SBS6NL 2 Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets. Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken

49 49 PrognoseTekort 2006 bij ongewijzigd beleidScenariowerkgroep (dd. eind 2004) -85/-90 2008 bij ongewijzigd beleidScenariowerkgroep (dd. eind 2004) -109/-114 2007 verbeterd thuisnetmodel Berekening F&C (dd. najaar 2005) -102 waarvan € 77 miljoen landt op TV Ergo: spiraal is ondertussen (versneld) ingetreden PrognoseKijktijd aandeel 2006 bij ongewijzigd beleidScenariowerkgroep (dd. eind 2004) 30.5 (incl. CL) 29.5 (excl. CL) 2006 verbeterd thuisnetmodelKLO/Ster (dd. najaar 2005) 30.5 (incl. CL) Ergo: spiraal is ondertussen ingetreden Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

50 50 Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004 Bron: EBU 2004 ° tijdvak 00-24 uur °

51 51 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

52 52 Model 1 bezuinigingsopties Besparingsmogelijkheden€ x 1.000  Man bijt hond herhalen, slot om 22u30/23u00 valt vrij  Goedemorgen Nederland schrappen  Overige dagtv NL1 schrappen  Dagprogrammering NL3 (zaterdag/zondag) halveren  Per net 1 gratis herhaling op een ander net  Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen  Journaal 20u00 doortrekken op NL2 (20u00 slot op NL2 valt vrij)  Actualiteiten uit 1 hand met drie edities (efficiency)  Nieuwe, eigen non-fictie 25’ vervangen door aankoop non-fictie  Op elk net 1 evenement schrappen  Z@pp NL1 NL3 NL1 - 3 NL1/ NL3 NL2 NL1 - 3 Z@pp 3.800 2.000 708 3.500 3.600 2.000 4.800 15.000 3.600 1.000 5.700

53 53 Model 1 bezuinigingsopties Besparingsmogelijkheden€ x 1.000  Generieke bezuiniging 39f van 5%  Generieke bezuiniging Educom van 5%  Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken)  NOS-rtv: schrappen laatste avondjournaal  NOS-rtv: dagjournaals schrappen  NOS-rtv: generieke bezuiniging  Showreels in de nacht uitzenden (rechten)  Promoproductie centraal (410: herinvesteren) NL1 - 3 NL2 1.100 11.200 490 1.500 1.110 1.000 0 Totaal63.208 Tekort was-70.000 Nog op te lossen-6.792

54 54 madiwodovrzazo 0700GMNL middag 1600Educatie Kunst & cult.AankoopKunst & cult.Levensbesch. 1700Levensbesch. NatuurEducatie Max & Cather HhNatuur 1800 T t question Nld zingtLevensbesch. 1900ManbijtHond Levensbesch.HH NL 2 / 3 Medisch Blauw bloed 2000Journaal 20u Netwerk Debat op 1Netwerk 2100Spls/Mmries10vT/kennisDetectiveV Feld/TK&KPrmkrs/amuTV Top/amusAnVeren/R.R Nld comedy 2200K&dB/F.dinerElfde uurAankoop nfWedding pl/DetectiveTaxi/Appeltj ManbijtHond 2300DocumentVeranderingProfielHackKruispunt MetterdaadDocu 39FDDDAankoop 2400 Nederland 1 consequenties bezuinigingen Verder  1 evenement schrappen  Zomerprogrammering 4 weken langer

55 55 madiwodovrzazo 0700Dag Journaal middag 1600Sport 1700ONM Natuur 1800Journaal 18u 2 Vandaag Top ot pops 1900Lingo Fam. Amuse.Spoed ONM 2000Journaal 20u RadarOpsp. Verz.MuziekfeestSpangenOberon/amuStudio Sport 2100BNN dra/amOpgelichtDWHN/Lama Ik vertrekSp verdw/hhVermi/TV Sh/Koefnoen 2200BNN hum intInbrekerAankoopStudio SportDWHN/Lama Sprtjournaal HH NL 1 / 3 2300BNN infotainAankoopOpgelicht hhAankoop Studio Vtbl Late Journaal 2400 Verder  1 evenement schrappen  Zomerprogrammering 4 weken langer Nederland 2 consequenties bezuinigingen

56 56 madiwodovrzazo 0700Z@pp(elin) middagBudget 1600Z@pp(elin) halveren 1700Z@pp(elin) 1800 1900Wrld dr door KassaHh Kind g bezw 2000Brussels kerClub van 100aankoopMr KahoonaMYANajib/d LeeuRaymann hh HH NL 1 / 2PSW/MoTTerug o werkMilieuridders 2100ZemblaAndere tijdenUur vd wolf2 voor 12Mike&thomasZwarte sch/Tegenlicht Keur. van waDocu hh 2200Journaal 22u NOVA/DHV Woestijnruit 2300Najib/PdL hhDokwerkSopranosPaul’s parenRaymannR.A.M. 2400 Nederland 3 consequenties bezuinigingen Verder  1 evenement schrappen  Zomerprogrammering 4 weken langer

57 57 GenresNed. 1Ned. 2Ned. 3PO Nieuws & Actualiteiten19%20%17%19% Non-fictie51%15%35%33% Sport24%8% Fictie Nederlands2%10%9%7% Fictie buitenlands17%11%17%15% Amusement10%15%21%15% Muziek & Dans1%5%2%3%  Nederland 2: meer nieuws & actualiteiten/minder non-fictie i.v.m. doortrekken Journaal 20u00  Voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in de mix omdat bezuiniging vooral binnen genres zijn aangebracht door een verschuiving van eigen product naar aankoop/herhaling = wijziging t.o.v. huidige genremix Model 1 gering effect programmamix

58 58 Doelstelling Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar • Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands) • Vaste geprofileerde slots op alle netten • Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen • Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms • Jaarlijkse productie van 6 Telefilms    x     x  Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s  KunstDe PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering (minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging) x Model 1 overige doelstellingen CBP

59 59 Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit (wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, 100 nieuwe doc haalbaar)  Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s • Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)     Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten • Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)     Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s • De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nieuw) • De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)       Aandeel• 34% (incl. CL)x Model 1 overige doelstellingen CBP

60 60 Model 1 zenderset in 2007 1e2e3e 1. Gemakzoekende burgersRTL 4SBS6Nederland 2 2. Standvastige gelovigenNederland 1RTL 4Nederland 2 3. Participerende burgersNederland 1RTL 4Nederland 2 4. Zorgeloze spanningzoekersRTL 4Nederland 2SBS6 5. Zorgzame opvoedersRTL 4SBS6Talpa / NL 2 6. Maatschappelijk teleurgesteldRTL 4SBS6Talpa / NL 2 7. Tolerante wereldburgersRTL 4Nederland 1Net 5 / NL 2 8. Ambitieuze pleziermakersRTL 4SBS6Talpa / RTL5 De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee ° zendersets op basis van kijkgedrag

61 61 Effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd? Onderzoeksgegevens  Ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen  Trend aandelen per net en programma  Prognoses timeslots per half uur o.b.v. programmatitels  Publieksopbouw en programmeringscontext van netten  Ervaring t.a.v. concurrentie (bijv. eventuele stijging Nederland 3 vooral ten koste Nederland 1 en 2; Nederland 2 concurreert meer met RTL of SBS)

62 62 Effecten waar is berekening op gebaseerd? aandelen 18-24 uur, jaren 2000-2005 per kwartaal

63 63 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

64 64 Model 2 besparingen In model verwerkte besparingen  Budget Ned. C: aanzienlijk lager netbudget: aanvang 19u30 en veel meer aankoop fictie  Goedemorgen Nederland schrappen  Overige dagprogrammering: zeer beperkt budget (oormerken: cultuur/minderheden)  Gratis herhaling van een ander net  Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen  Minder nieuwe, eigen non-fictie 25’  Op elk net 1 evenement schrappen  Z@pp aangepast budget (- 5mln)  Generieke bezuiniging 39f van 5%  Generieke bezuiniging Educom van 5%  Generieke bezuiniging NOS-RTV van 5%  Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken)  Meer aankoop op Nederland C  Showreels in de nacht uitzenden (rechten)

65 65 Model 2 kenmerken per net Nederland ANederland BNederland C Ankerpunten  Journaal 18 u en 20 u  Brede avonden meteen na Journaal 20 u  Late Journaal en sport  Superevenementen Ankerpunten  Horizontale vooravond  dagelijkse talkshow  Dagelijks 2 timeslots voor opinie/debat en actualiteiten  Journaal 22 u Ankerpunten  Z@pp tot 19u30  ONM  Late night show  Drama op zondag  Champions League / UEFA Voorbeeldtitels  Ma: Radar / Spoorloos  Vr: Praatjesmakers / Vermist  Za: Kassa / Mooi! Weer de Leeuw Voorbeeldtitels  Elke dag een documentaire  Kunst en cultuur  Detectives, Auteursdrama, Tegenlicht, Elfde uur Voorbeeldtitels  Top of the pops, Shouf shouf habibi, The Practice, Absolutely fabulous  Programmering minderheden Netredactie  KRO/TROS/VARA/NOS AVRO/NCRV Netredactie  Avro/EO/NCRV/NPS/VPRO/MAX KRO/VARA/Educom/39f Netredactie  BNN/LLiNK NPS/VARA/VPRO/NOS Blijvende ruimte voor  Thema-avonden / Zomergasten / Culturele evenementen / etc.

66 66 Nederland A breed, vlaggenschip, sociale cohesie madiwodovrzazo middag 1600lifestylesport 1700 regio 1800Journaal actualiteiten 1900Manbijthond KassaSpoed/serie Lingo Ned. Comedy 2000Journaal RadarBlik od weg2v12/TvTaalB zkt vrouw/PraatjesmkrsPdL/amusemTVTop/cabar 2100Spls/MmriesO. VerzochtKenniskwisDe Reünie/ Ik vertrek/Wie id molMuziekfeest OpgelichtDetectiveSchatjes/h.i.TVShw/VermDWHN/Lama 2200K&dB/SpangER/NL dramaKoefn/satireSport Spls verdwnR RechterIngang Oostaankoopserie 2300Jnl+sport Studio Vtb 2400 onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen VOORBEELD

67 67 Nederland B aanvullend, informatie, meerwaarde madiwodovrzazo middag 1600educatie natuurlevensbesch. 1700levensbesch. kunst/cltrkunst/cultr oudrn. mgz 1800natuureducatie T t question Nld zingt 1900Nl. cdy hh Levensbesch.kunst/cultur dgl talkshow Blauw bloed 2000medischC, huisarts p.medischVinger ad plsmedischhuman intrst opinie/debat Fdiner/FeldeZbla/Tegenl. 2100Nl. Dramadetect/krimiElfde uurRosenmöllerAndere tijden/ Ku & KitschAuteurdrama levensbesch./Rondom 10MoTl/PSWRieu/1Voce 2200Journaal actualiteiten Kruispunt 2300DokumentUur vd wolfdocumentairDDDDokwerkaankoop fict.Close up 2400 onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen VOORBEELD

68 68 Nederland C jong + vernieuwend (en kinderen) madiwodovrzazo middag 1600kinder tot 19u30 1700 1800(CL) (UEFA) 1900Jeugdjnl ONM aank dramaTop ot pops 2000Reality/humrreality/humr Lama's wildLLiNKfilmlifestyleShouf sh /comedy akA. fabulous 2100fact. entert.MilieuridderfilmPractice BNN amus.aank dramaKgsdienst//Lw&Order 2200Try before /consumentWithout a.. Am. Comedypopquizaank dramaBNN at workJiskefet/sati/Sopranos 2300kort Jnl/ l night show satire hh 2400experiment film onderstaande schema's zijn denkrichtingen; de schema's zijn geenszins definitieve versies, maar uitgangspunten in verdere berekeningen VOORBEELD

69 69 Model 2 programmamix Genres°Ned. ANed. BNed. CA t/m C Nieuws & Actualiteiten 29%21%5%20% Non-fictie25%54%16%33% Sport13%0%7% Fictie Nederlands6%10% 8% Fictie buitenlands9%5%31%13% Amusement17%7%29%16% Muziek & Dans1%3% 2%  Publiek karakter van 3 netten gehandhaafd ° eerste berekening, wijzigt bij meer definitieve titels

70 70 Doelstelling Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar • Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands) • Vaste geprofileerde slots op alle netten • Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen (met name op Ned. C: veel aanbod voor jongeren/Nw.Ned) • Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms • Jaarlijkse productie van 6 Telefilms             Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s (herkenbaar op Ned. B)  KunstDe PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering (Ned. B: Uur vd. W. Close-Up, zondermiddag cultuur- programmering, zondagavond, etc.) (minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging) x Model 2 overige doelstellingen CBP

71 71 Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit (Dagelijks – ma t/m vr – latenight een documentaireslot op Ned. B) (wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, maar 100 nwe doc haalbaar)  Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s (in mindere mate op Ned. C, behalve aandeel in Zapp) • Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)     Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten • Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)     Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s (met name op Ned. A en C) • De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nw) (met name op Ned. A en C) • De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)       Aandeel• 34% (incl. CL)x Model 2 overige doelstellingen CBP

72 72 1e2e3e 1. Gemakzoekende burgersNederland ARTL 4SBS6 2. Standvastige gelovigenNederland ANederland BRTL 4 3. Participerende burgersNederland BNederland ARTL 4 4. Zorgeloze spanningzoekersRTL 4Nederland ANL C / SBS6 5. Zorgzame opvoedersRTL 4Nederland ASBS6 6. Maatschappelijk teleurgesteldRTL 4Nederland ASBS6 7. Tolerante wereldburgersNederland CRTL 4Nederland A 8. Ambitieuze pleziermakersRTL 4SBS6Nederland C Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap. Model 2 zenderset in 2007 ° zendersets op basis van kijkgedrag

73 73 Model 2 effecten 2007 Aandeel (incl. CL)Doelstelling CBP Prognose Bij compensatie rijksbijdrage / inzet eigen middelen Prognose Bij ingreep in programmering (programma budget) Nederland A11.517.517.0 Nederland B14.08.0 Nederland C8.58.0 Publieke Omroep34.033.533.0

74 74 Effecten waar is berekening op gebaseerd? Profielen  Programmaschema’s per net Onderzoeksgegevens  Prognose per timeslot op basis van  bestaande / nieuwe titels  ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen  trend aandelen per net en programma  publieksopbouw / doelgroepen  programmeringscontext van netten  Ervaring t.a.v. / benchmark met andere netten En verder  Contra expertise door VRT

75 75 Bijlage Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Vergelijking modellen

76 76 Vergelijking modellen zenderset vergeleken 1e2e3e1e2e3e 1Gemakzoekende burgersRTL 4SBS6NL 2NL ARTL 4SBS6 2Standvastige gelovigenNL 1RTL 4NL 2NL ANL BRTL 4 3Participerende burgersNL 1RTL 4NL 2NL BNL ARTL 4 4Zorgel. spanningzoekersRTL 4NL 2SBS6RTL 4NL ANC / S6 5Zorgzame opvoedersRTL 4SBS6Ta / N2RTL 4NL ASBS6 6Maatsch. teleurgesteldenRTL 4SBS6Ta / N2RTL 4NL ASBS6 7Tolerante wereldburgersRTL 4NL 1N5 / N2NL CRTL 4NL A 8Ambitieuze pleziermakersRTL 4SBS6Ta / R5RTL 4SBS6NL C Model 1: De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee Model 2: Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap

77 77 Vergelijking modellen inhoudelijk en financieel 2007 Model 1Model 2 Aandeel 6+29.5 - 30.5%33.0% Aandeel 20-49 jaar21.5 - 22.5%29.0% Bereik80 - 81%84% Sterinkomsten t.o.v. ‘06- € 10 / - € 16 miljoen+ € 22 miljoen PerspectiefVerdere daling Sterinkomsten Ruimte voor herinvesteringen SpiraalKomt niet tot stilstandOmgebogen

78 78


Download ppt "1. t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005 Presentatie 24 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google