De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met de krant in de hand … Johan Deprez Dag van de Wiskunde – Kortrijk, 14/11/09 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met de krant in de hand … Johan Deprez Dag van de Wiskunde – Kortrijk, 14/11/09 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez."— Transcript van de presentatie:

1 Met de krant in de hand … Johan Deprez Dag van de Wiskunde – Kortrijk, 14/11/09 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez

2 1 Kennismaking economisch hoger onderwijs van 2 cycli, wiskunde in de Bachelor Handelswetenschappen lerarenopleiding wiskunde redactielid tijdschrift Uitwiskeling lid stuurgroep T 3

3 2 Deze sessie •inhoud:  materiaal uitgewerkt met anderen voor Uitwiskeling (Hilde Eggermont, Els Van Emelen)  eigen materiaal (niet verschenen) •vorm  slides: korte, kleine voorbeelden  werkmoment: keuze uit vier werkteksten rond een langer artikel •syllabus  loep uit Uitwiskeling 23/4  artikel uit Uitwiskeling 19/3  enkele werkteksten •zie website Uitwiskeling voor begeleidend materiaal  werkteksten in leerlingenversie  (deel van de) krantenartikels

4 3 Bedenkingen? •59% van ?? •verdubbeling? •grafiek:  horizontale as: gelijke afstanden i.t.t. ongelijke tijdsintervallen  verticale as: nulpunt  (Wat is uitgezet op horizontale en verticale as?) Syllabus: werktekst voor leerlingen  concrete(re) vraagjes dan hier  herschrijf de advertentie  hermaak de grafiek

5 4 Om in te kaderen: hermaak grafiek Excel, lijndiagram horizontale as niet goed! Excel, spreidingsdiagram horizontale as wel goed!

6 Vorig jaar op Radio 1 Paul Dhoore: •Aandeel van KBC zakte aanvankelijk met 18%. •Nadien herstelde het aandeel en het sloot af met 4% winst. •Wie het aandeel op zijn laagste peil kocht, won 22%. Reacties? •Geen 22%! •1.04/0.82=1.2682…, dus +26.8% •(Jammer dat ik geen geluidsfragment heb…)

7 6 12 10 Uit: De Standaard 27/06/08

8 7 Maar soms is het ook heel mooi gedaan! uit: De Standaard, 14/01/09

9 8 Ruimtelijk: mooier… maar niet altijd beter! uit: Test Aankoop 429 (februari 2000)

10 9 uit: Knack Bedenkingen? •ongelijke leeftijdsklassen:  18-20: [18, 21[  21-39: [21, 40[ …… dus: percentages niet zomaar te vergelijken! •ruimtelijke effecten, bv. gesuggereerde grootte tweede proefbuis = 1000 × eerste proefbuis Syllabus: werktekst voor leerlingen

11 10 Opdracht •Lees de twee artikels op de volgende slides. •Ze verschillen op een essentieel punt.  Eén artikel doet het goed.  Het andere gaat in de fout.  Welk punt?

12 11

13 12

14 13 Causaliteit versus samenhang

15 14 Causaliteit versus samenhang

16 15 Causaliteit versus samenhang uit: De Standaard, 18/06/09

17 16 Causaliteit versus samenhang

18 17 uit: De Standaard 30/01/04

19 18 (On)afhankelijkheid •(1/8500) 2  1/73 000 000 •Dit mag alleen bij onafhankelijke gebeurtenissen! •Hier zijn er veel redenen om te twijfelen aan de onafhankelijkheid:  genetische oorzaak?  zelfde omstandigheden? •Klaservaring  eerste deel artikel  klasgesprek (niet evident voor leerlingen)  rest artikel als samenvatting

20 19 uit: De Standaard 16/12/08 een gekende misvatting m.b.t. kansen: gambler’s fallacy

21 20 Telproblemen…: Hoe opwindend kan het leven van Helga zijn?

22 (Bijna) Aan het werk! Keuze uit vier onderwerpen

23 22 Snelheidsovertreders •Krantenartikels uit 2003 over een onderzoek van de Kortrijkse politie i.v.m. snelheidsovertredingen •Openingszin:  “Bent u een man,  tussen de 25 en 40 jaar,  en rijdt u met een terreinwagen?  Dan bent u hoogstwaarschijnlijk een snelheidsduivel.” •Werktekst  confronteren van de krantenartikels met de tekst van het onderzoek  gebruik versie zonder antwoorden achteraan in je syllabus  antwoorden in tekst Uitwiskeling

24 23 Paasei Werktekst •Hoe dik is chocolade? •Gegeven:  8,32 bij 6,39 m  1950 kilo chocolade  soortelijk gewicht chocolade: 1.1 à 1.3 kg per liter NIET IN WERKTEKST

25 24 hiv-test •Krantenartikel n.a.v. een doe-het-zelf hiv-test die besteld kan worden op het internet  99% betrouwbaar  vóór- en tegenstanders komen aan het woord •Werktekst  kennismaken met het fenomeen van valse positieven  argumenten leren kennen  cijfers narekenen

26 25 Kans op Huntington •ziekte van Huntington:  tast de hersenen aan  dominant overervend  breekt uit rond veertigste levensjaar  geen therapie •kinderen van patiënten  laten zich zelf niet testen  laten bij zwangerschap wel test uitvoeren bij het embryo Kans dat zij de ziekte zullen krijgen  (als het embryo ziek blijkt?)  als hun kinderen gezond blijken? •Werktekst:  narekenen en ook een beetje corrigeren  kansbomen, regel van Bayes

27 (En nu echt) Aan het werk! werkteksten: achteraan in de syllabus antwoorden: in de hoofdteksten

28 27 Waarom de krant er bij betrekken? •Waarom wiskunde leren? ……  om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven: bv. wiskunde en statistiek kennen is een meerwaarde om goed te begrijpen wat in de krant staat en er kritisch mee om te gaan …… •Hoe leerlingen motiveren voor wiskunde? ……  laten zien dat wiskunde en statistiek nuttig zijn  door al eens onverwacht uit de hoek te komen ……

29 28 Hoe? •Geen piekinspanning maar een werk van lange adem…  ‘elke dag’ alert zijn  gedisciplineerd bijhouden en klasseren wat je vindt •Soms een kleinigheid die zonder veel moeite in te lassen is •Soms is het nodig om het grondiger aan te pakken •Met mate gebruiken! •Beperkingen aan wat ik laat zien  overwicht van ‘kwaliteitskranten’  behoren kranten tot de leefwereld van leerlingen uit bso- en tso-richtingen met weinig uren wiskunde?

30 29 Een gedurfde extrapolatie (cfr. syllabus) uit: De Morgen, 01/10/04

31 30 Een gedurfde extrapolatie (cfr. syllabus)

32 31 Exponentiële groei versus lineaire groei uit: De Standaard, 02/06/05 Bedenkingen? • exponentiële groei! • echte verdubbelingstijd is ln2/ln1.14 5.29 jaar

33 32 Met de tv bij de hand… •Een stukje uit het VRT-nieuws over Laundry Day 2009 (Techno-evenement) http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/program mas/journaal/2.6987/2.6988/1.592741 •Uit het fragment:  nu: 65 000 deelnemers  12 jaar geleden: 500 deelnemers  Nina De Man: “Het succes is gewoon heel organisch, exponentieel gegroeid. De eerste 500 mensen hebben hun 500 beste vrienden meegebracht.”

34 33 Met de tv bij de hand… •Uit het fragment:  nu: 65 000 deelnemers  12 jaar geleden: 500 deelnemers  Nina De Man: “Het succes is gewoon heel organisch, exponentieel gegroeid. De eerste 500 mensen hebben hun 500 beste vrienden meegebracht.” •Vragen:  Wat is de groeifactor volgens Nina De Man? A: 2  Hoeveel deelnemers na 12 jaar met deze groeifactor? A: >2 000 000  werkelijke groeifactor? A: 1.50

35 34 Met de tv bij de hand… •Vragen: ……  ‘exponentieel’ in de omgangstaal versus in de wiskunde omgangstaal≠wiskunde •omgangstaal: exponentiële groei = buitengewoon krachtige groei •wiskunde:  exponentieel stijgen kan ook traag beginnen (bv. spaargeld)  exponentieel dalen is zeker niet altijd snel dalen  12 jaar geleden? neen! •website: eerste keer in 1998 •dus: 12-de keer, 11 jaar geleden •groeifactor 1.56

36 35 Volgend jaar op de Dag van de Wiskunde? Met een filmpje bij de hand… Maak zelf een filmpje (of een scenario voor een filmpje) om in een wiskundeles te gebruiken en stuur het vóór eind december in voor de filmpjeswedstrijd van Uitwiskeling (zie website)

37 36 Logaritmen uit: De Standaard, 05/06/08

38 37 Zie syllabus voor kleine werktekst hierrond

39 38 Met de krant in de hand… loopt het soms uit de hand… voor de verklaring van dit ene zinnetje: zie Uitwiskeling 25/3

40 39 Nog zo’n uit de hand gelopen onderwerp: nomogram voor BMI Voor de verklaring van dit diagram: zie Uitwiskeling 24/2 uit: De Standaard Magazine, 10/01/04

41 40 Tweede afgeleide uit: De Standaard, 15/04/09

42 41 Meetkunde Wat is mis?

43 42 Meetkunde Wat is mis? Perspectief klopt niet (tenzij de ‘lichtbrug’ omhoog zou lopen)

44 43 Via de krant ook warm maken voor beroep van wiskundeleraar? uit: De Standaard, 19/05/08

45 44 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09

46 45 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09 Wiskunde met boeken in de hand…?

47 46 uit: De Standaard der Letteren, 06/11/09

48 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Met de krant in de hand … Johan Deprez Dag van de Wiskunde – Kortrijk, 14/11/09 slides: www.ua.ac.be/johan.deprez."

Verwante presentaties


Ads door Google