De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reglementatie in België: Voorstelling van de nieuwe NBN S 23-002 (STS 38) 2007 Technical Advisory Service.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reglementatie in België: Voorstelling van de nieuwe NBN S 23-002 (STS 38) 2007 Technical Advisory Service."— Transcript van de presentatie:

1 Reglementatie in België: Voorstelling van de nieuwe NBN S 23-002 (STS 38) 2007 Technical Advisory Service

2 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

3 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)  In België, worden de voorschriften betreffende beglazing weergegeven in de NBN S 23-002 (STS 38)  De basis van dit document is 26 jaar oud  Dit document was niet meer aangepast aan: - de moderne glasproducten - de nieuwe Europese normen NBN EN

4 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

5 De europese normen bevatten:  omschrijvingen van de glasproducten  testmethodes  berekeningsmethodes MAAR geven geen indicatie betreffende de keuze en het gebruik van de verschillende glasproducten Voorbeeld: De europese normen (EN 12600, 356, 1063, 13541) geven een classificatie van de veiligheidsbeglazingen, maar zeggen niet in welke situatie welk product gebruikt dient te worden Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

6 Noodzakelijke herziening van de STS en omvorming tot een toepassingsdocument van de Europese normen  Publicatie van een nieuwe uitgave NBN S23 002:2007 STS 38:2007 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

7

8 De nieuwe technische specificaties annuleren en vervangen de volgende specificaties:  de STS 38 ed. 1980  de STS 38 Addendum 1: 1988  de NBN S 23-002 : 1989  de NBN S 23-002/A1 :1992 Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

9 Het nieuwe document heeft het dubbel statuut van NBN en STS:  De structuur van de STS biedt de mogelijkheid om de te verduidelijken punten duidelijk te bepalen opdat de geleverde producten zouden overeenstemmen met de wettelijke eisen en die van de klant.  Het statuut van norm geeft er een groter gewicht aan ten overstaan van de regulering van de markt en de eerlijke concurrentie Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

10 Nieuwe structuur:  Inleiding en toepassingsgebieden  Terminologie  Herrinering van essentiële eisen  prestaties en Keuze van de klassen  Plaatsingsvoorschriften  Naast elkaar plaatsen van de CE- en vrijwillige markering Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

11 Het nieuwe document geeft prestaties weer volgens 2 types:  Wettelijk niveau: veiligheid, thermische isolatie, akoestiek, milieu  Vrijwillig niveau: esthetiek, comfort, bescherming van goederen Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

12  Bepaalde prestaties zijn weergegeven in de NBN S 23-002 zelf (veiligheid van personen, …)  Bepaalde prestaties bestaan op andere niveaus (KB, Thermische reglementaties voor de verschillende regios, …) in dit geval verwijst de NBN S23-002 ernaar Introductie – De nieuwe NBN S 23-002 (STS 38)

13 Prestaties Type Evaluatie Brandveiligheid -Brandreactie -Brandweerstand Wettelijk (KB) Klassen in functie van het gebouwtype CE-markering van die prestatie wordt verplicht in België Hygiëne, gezondheid en milieu Wettelijk (KB) Gereglementeerde stoffen CE-markering van die prestatie wordt verplicht in België

14 Prestaties Type Evaluatie Gebruiksveiligheid -Mechanische sterkte en stabiliteit -Berekening Normatief onder de vorm van specificaties (NBN S 23-002) -Bepaling van de werkingen en combinaties van werkingen, bepaling van de grenstoestanden -Bepaling van de ontwerp- waarde van de materialen -Keuze van de producten en beveiliging van personen -Bescherming / verwonding & uit venster vallen -Bescherming tegen verwonding door contact / wegvliegende voorwerpen -Aanvullende voorschriften voor gelijmde buitenbeglazing Normatief onder de vorm van specificaties (NBN S 23-002) - Thermische schok - heat soak Normatief onder de vorm van specificaties - -Bescherming tegen botsing – Zichtbaar maken van ruiten Normatief onder de vorm van specificaties op openbare plaatsen (NBN S 23-002) Bouwtechnische schikkingen -Bestandheid tegen inbraak Normatief onder de vorm van aanbevelingen Klassen -Bestandheid tegen ontploffing Normatief onder de vorm van aanbevelingen Klassen -Bestandheid tegen vuurwapens Normatief onder de vorm van aanbevelingen Klassen

15 Prestaties TypeEvaluatie Geluidsbescherming (luchtgeluidsisolatie) Normatief onder de vorm van specificaties (NBN S 01-400) Klassen Energiebesparing en thermische isolatie -Thermische isolatie Wettelijk (Thermische reglementen van de Gewesten) Max. Waarden te respecteren CE-markering van deze prestatie wordt verplicht in België -Beoordeling van het condensatierisico Normatief onder de vorm van aanbevelingen Detailberekening of keuze van de temperatuurfactor -Zonnefactor en lichttransmissie Normatief onder de vorm van aanbevelingen Simulatie van de globale balans van het binnenklimaat

16 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

17 Thermische isolatie - Algemeen  De thermische reglementatie in België is geregionaliseerd  Er zijn limieten gedefinieerd voor elk type wand(U) alsook voor het totale energetische gebruik van het gebouw (K, Be, …)  Deze beperkingen tot de ramen en niet enkel het glas.

18 Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde U-waarde van een venster: Schrijnwerk: U f A f Afstnadhouder: l g  Beglazing: U g A g

19 Algemene formule – EN ISO 10077-1 U g * A g + U f * A f +  g * l g U raam = -------------------------------------- A g + A f Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde

20 Vereenvoudigde formule – NBN B 62-002/A2 Thermische isolatie – Berekening van de U-waarde Indien U g  U f U w,T = 0,7.U g + 0,3.U f + 3.  g W/(m².K) Indien U g > U f U w,T = 0,8.U g + 0,2.U f + 3.  g W/(m².K)

21 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië  Woongebouwen  Kantoorgebouwen  Schoolgebouwen  Eisen van toepassing op gebouwen waarvoor een bouwvergunning nodig is (nieuw of renovatie) Betrokken gebouwen

22 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië  Woning: K55 of Bemax  Scholen en kantoren: K65 Globale eisen

23 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië Eisen voor wanden Type wand Umax buitenwanden0,6 W/(m².K) daken0,4 W/(m².K) beglaasde deuren3,5 W/(m².K) vensters3,5 W/(m².K) …

24

25 Thermische isolatie – Reglementatie in Wallonië

26 Thermische isolatie – Reglementatie in Vlaanderen  Woongebouwen, kantoorgebouwen en schoolgebouwen: K45 + eisen betreffende het energiegebruik  Industriele gebouwen: K55  U venster : max 2,5 W/(m².K)  U gordijngevel : max 2,9 W/(m².K)  U beglazing : max 1,6 W/(m².K) Nieuwe reglementatie – Sinds 1/1/2006

27

28 Thermische isolatie – Reglementatie in Vlaanderen

29 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel  Woongebouwen (inbegrepen hopsitalen, hotel, …)  Kantoorgebouwen  Schoolgebouwen  Eisen van toepassing op gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is (nieuw of renovatie) Betrokken gebouwen

30 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel  Woning: K55  Scholen en kantoren: K65 Globale eisen (nieuwbouw)

31 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel Eisen voor wanden Type wand Umax buitenwanden0,6 W/(m².K) daken0,4 W/(m².K) beglaasde deuren2,5 W/(m².K) vensters2,5 W/(m².K) …  Hoogrendement dubbel glas is verplicht in Brussel

32

33 Thermische isolatie – Reglementatie in Brussel

34 Voor vensters Thermische isolatie – Samengevat

35 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

36 Zonnecontrole Geen reglementatie

37 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

38 Akoestische isolatie Akoestische beglazing wordt omschreven door een eengetalsaanduiding (NBN EN ISO 717): Rw (C, C tr ) De projectnorm NBN S 01-400 drukt de vereisten ten aanzien van deze getalsaanduiding uit, en is klaar om in 2007 gepubliceert te worden.

39 Akoestische isolatie Wijzigingen ten opzichte van de oude versie:  de isolatie-criteria voor verhoogd comfort zijn strenger  de norm stelt geen vereisten ten aanzien van de onderdelen (ttz. de beglazing, het chassis, de muur…), maar wel ten aanzien van de totale wand, dus de gevel. Het is de architect die de globale prestatie van de gevel moet berekenen op basis van de onderdelen, en de goede materiaalkeuze moet maken om de gewenste isolatieniveau’s te bereiken.

40 Akoestische isolatie Wijzigingen ten opzichte van de oude versie :  de vereisten zijn uitgedrukt in « verkeersgeluid », ttz. in Rw + Ctr waardes en niet in Rw waardes  dit onderscheid is fundamenteel, aagezien een zelfde produkt of beglazing een Rw + Ctr waarde van ongeveer 3 à 8 dB lager de de Rw waarde heeft, afhankelijk van de samenstelling.

41 Akoestische isolatie  Eisen voor de gevels

42 Akoestische isolatie  Hoe de isolatie van een gevel te berekenen waarin Si (m²) de oppervlakte van onderdeel i is Stot (m²) de totale oppervlakte van de gevel is Ri (dB) de geluidverzwakkingsindex van onderdeel i is

43 Akoestische isolatie  Voorbeeld 1 Beglazing4 m²35 dB Deur2 m²25 dB Muur14 m²55 dB Totale isolatie34,2 dB

44 Akoestische isolatie  Voorbeeld 1 Beglazing4 m²45 dB Deur2 m²25 dB Muur14 m²55 dB Totale isolatie34,9 dB Beglazing4 m²35 dB Deur2 m²25 dB Muur14 m²55 dB Totale isolatie34,2 dB Beglazing4 m²35 dB Deur2 m²30 dB Muur14 m²55 dB Totale isolatie37,8 dB Conclusie: het is altijd het zwakste element van de wand dat de globale isolatie bepaalt

45 Akoestische isolatie  Voorbeeld 2: Welke beglazing moet men gebruiken voor een gevel van 15 m² metselwerk (50 dB), en 5 m² beglazing, in functie van de gewenste isolatie van de gevel? Gewenste isolatie gevel Minimum beglazing 30 dB24 dB 34 dB28 dB 38 dB34 dB 42 dB37 dB

46 Reglementatie in België  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

47 Veiligheid  Gedrag bij impact (doorval en verwondingen)  Bescherming tegen inbraak  Bescherming tegen vuurwapens  Bescherming tegen ontploffingen

48 Veiligheid – Gedrag bij impact 2 aaneengekoppelde banden 50 Kg Staalgrootte: 876 x 1938 Druk: 0,35 Mpa Classificatie van glas - EN 12600

49 Veiligheid – Gedrag bij impact  Valhoogte – klasse 1: 1200 mm – klasse 2: 450 mm – klasse 3: 190 mm  Fragmentatie – type A: uitgegloeid glas – type B: gelaagd glas, gewapend glas – type C: gehard glas Classificatie van glas - EN 12600

50 Veiligheid – Gedrag bij impact De proef is geslaagd indien:  Intact  Gebroken a/Veel barsten Geen scheur (kring van 76 mm diameter) Gewicht van grootste scherf < gewicht van 4 400 mm² Totaal losgekomen gewicht < 10 000 mm² b/Versplintering Gewicht van de grootste 10 stukken < dan 6 500 mm² Classificatie van glas - EN 12600

51 Veiligheid – Gedrag bij impact Classificatie van glas - EN 12600 Classificatie  ()  Hoogte * niet gebroken * gebroken volgens eisen a/ of b/ ()Soort fragmentatie Hoogte * niet gebroken * gebroken volgens eis a/

52

53 Veiligheid – Gedrag bij impact Classificatie van glas - EN 12600 – Voorbeelden  1B1 = gelaagd glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van1,20 m  1C1 = gehard glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van 1,20 m zonder breuk  1C2 = gehard glas dat weerstand biedt aan een valhoogte van0,45 m zonder breuk en veilig brekend bij een valhoogte van 1,2 m

54 Veiligheid – Gedrag bij impact Classificatie van glas - EN 12600

55 Veiligheid – Gedrag bij impact Classificatie van glas - EN 12600

56 Veiligheid – Gedrag bij impact Classificatie van glas - EN 12600 Thermisch gehard glas 4 mm1C3 5 mm1C3 6 mm1C2 8 mm1C2 10 mm1C1 12 mm1C1 15 mm1C1 19 mm1C1 Artlite/ColorbelNPD

57 Veiligheid – Gedrag bij impact  Veiligheidsglas: -Enkel beglazing die voldoet aan testklasse B (gelaagd) of C (gehard) worden beschouwd als veiligheidsbeglazing -Glas van het type A (float) wordt NOOIT beschouwd als veiligheidsglas zelfs wanneer deze een test doorstaat zonder te breken Keuze van veiligheidsglas - Algemeen

58 Veiligheid – Gedrag bij impact  Isolerende beglazing: -In het geval van dubbele beglazing, dient veiligheidsglas voorzien te worden aan de zijde(n) waar een eventuele schok zich kan voordoen -Wanneer één van de zijden van de dubbele beglazing uit gehard glas bestaat, dient de andere zijde van de dubbele beglazing eveneens uit veiligheidsglas te bestaan. Keuze van veiligheidsglas - Algemeen

59 Veiligheid – Gedrag bij impact  Glaswerken: -In de meeste gevallen wordt glas gebruikt als vulelement (in een raam, balustrade, …) -Bijkomende eisen betreffende de werken worden soms vermeld in andere documenten: • STS 52: Schrijnwerk • NBN B 02-004: Borstweringen-Balustrades • … Keuze van veiligheidsglas - Algemeen

60 Veiligheid – Gedrag bij impact  Ramen: Het gebruik van veiligheidsbeglazing heeft enkel zin als het chassis het zelfde prestatienievau heeft als het glas Keuze van veiligheidsglas - Algemeen

61 Veiligheid – Gedrag bij impact  Glasdiktes te gebruiken in de praktijk: In alle gevallen is een dikteberekening vereist, rekening houdend met de afmetingen, belastingen en bevestigingsmiddelen  De dikte overeenstemmend met de norm (bijvoorbeeld 1B1 ‘=’ 44.2) is dus enkel een te respecteren minimum en aan te passen geval per geval Keuze van veiligheidsglas - Algemeen

62 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN  De norm behelst verschillende toepassingen van glas (gevels, wanden, daken, …)  De norm voorziet in verschillende types gebouwen (privé, bureaus, publiek, …)  Een tabel vat het te gebruiken type veiligheidsbeglazing samen in functie van het type toepassing en het type gebouw

63 Veiligheid – Gedrag bij impact Gev 1 Gev 2 Gev 3 Gev 4 Gev 5 Gev 6 Gev 7 Gev 8 Verticale wanden Deuren Catégories hc <1,5 h<0,9 hc >1,5 h<0,9 h>0,9m Verticales en/of hellende iwanden met borstwering > 1,40 andere Daken Plafond Wand- bekleding A 1C- 1B1 - A,B,C 1B1 1C1C- 2B2 1C- 2B2 1C- B - 1B1 - A,B,C 1B1 1C1C- 2B2 1C- 2B2 1C- C - 1B1 1C- 1B1 A,B,C 1B1 1C1C- 2B2 1C- 2B2 1C- D - 1B1 - A,B,C 1B1 1C1C- 2B2 1C- 2B2 1C- E - 1B1 - A,B,C 1B1 1C1C- 2B2 1C- 2B2 1C- 8 mogelijke glastoepassingen 5 gebouwcategoriëen Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN 2B2

64 Veiligheid – Gedrag bij impact  Gebouwcategoriëen (volgens Eurocodes): - A: Residentiële gebouwen - B: Bureaus - C: Zones waar personen verzamelen • C1: Met tafels (scholen, restauranten, …) • C2: Met vaste zetels (kerken, schouwburgen, …) • C3: Zonder obstakels (musea’s, hall d'accès, …) • C4: Met fysieke activiteiten (dans, gymnastiek) • C5: Met mogelijke overbevolking (stadiume, concertzaal) - D: winkelruimtes - E: Oppervlakten met mogelijk stapeling van goederen Keuze van veiligheidsbeglazing – Eisen van de NBN

65 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden  Hoogte van de borstwering kleiner dan 0,9 m: h < 0,9 m  Geen valrisico: h c ≤ 1,50 m ≤ 1,5m < 0,9 m

66 Veiligheid – Gedrag bij impact Geval 1 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 1B1 B - Bureaus 1C- 1B1 C – Publieke plaatsen 1C- 1B1 D – Commerciële ruimtes 1C- 1B1 E - Opslagplaatsen 1C- 1B1 Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden

67 Veiligheid – Gedrag bij impact Gehard glas 1C- of gelaagd 1B1 Voorbeeld: Vitrines / show- rooms Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden

68 Veiligheid – Gedrag bij impact Dubbel glas bestaande uit twee zijden veiligheidsglas (gehard 1C- en/of gelaagd 1B1) Voorbeeld: Vitrine in dubbel glas toegankelijk aan beide zijden Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden

69 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: binnenwand in enkel glas Gehard glas 1C- of gelaagd 1B1 > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 1: Wanden

70 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels  Hoogte van de borstwering kleiner dan 90 cm: h < 90 cm  Met valrisico: h c > 1,50 m > 1,5m < 0,9 m

71 Veiligheid – Gedrag bij impact Geval 2 A – Huiselijke en residentiële activiteiten1B1 B - Bureaus1B1 C - Publieke plaatsen1B1 D - Commerciële ruimtes1B1 E - Opslagplaatsen 1B1 Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels

72 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Raam op verdieping < 90cm >150cm > 90cm Het binnenblad moet veiligheidsglas gelaagd 1B1 zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels

73 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Raam op verdieping >150cm Het binnenblad moet veiligheidsglas gelaagd 1B1 zijn > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels

74 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Raam op verdieping >150cm Specifiek geval: een dubbele beglazing met float glas kan gebruikt worden indien een borstwering conform aan de NBN B 02-004 aan de binnenzijde geplaatst wordt > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels

75 Veiligheid – Gedrag bij impact >150cm Specifiek geval: balustrade met doorvalrisico Gelaagd glas 1B1 > 90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 2: Gevels

76 Veiligheid – Gedrag bij impact  Hoogte van de borstwering groter dan 0,9 cm: h ≥ 0,9 m  Met of zonder valrisico ≥ 0,9 m Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels

77 Veiligheid – Gedrag bij impact Geval 3 A – Huiselijke en residentiële activiteiten- B - Bureaus- C - Publieke plaatsen 1B1 1C- D - Commerciële ruimtes- E - Opslagplaatsen - Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels

78 Veiligheid – Gedrag bij impact h >90cm Voorbeeld: Privé gebouw of bureaus met borstwering groter dan 90 cm Geen eisen voor het glas Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels

79 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Publiek gebouw met borstwering groter dan 90 cm en toegankelijk langs de binnenzijde (vb: sportzaal, station, …) h >90cm Het binnenblad van de dubbele beglazing dient gelaagd 1B1 te zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels

80 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Sportzaal met cafetaria op het verdiep De twee bladen van de DB dienen gelaagd 1B1 te zijn Of 1 blad dient gehard 1C- (zijde sportzaal) en 1 blad dient gelaagd 1B1 (zijde cafétaria) te zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 3: Gevels

81 Veiligheid – Gedrag bij impact  Gevelbeglazing hangend boven een zone waar veel circulatie / veel mensen zijn  Het buitenblad van de DB mag geen snijdende stukken glas laten vrijkomen (in geval van een schok op het binnenblad) Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels

82 Veiligheid – Gedrag bij impact Geval 4 A – Huiselijke en residentiële activiteitenA, B, C B - BureausA, B, C C - Publieke plaatsenA, B, C D - Commerciële ruimtesA, B, C E - Opslagplaatsen A, B, C (A*): floatglas mag gebruikt worden voor het buitenblad van de DB als via een test wordt aangetoond dat het buitenblad van de DB niet breekt in geval van een schok op het binnenblad Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels

83 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Beglazing op het verdiep en concentratie van personen mogelijk aan de voet van het gebouw Het buitenblad dient gehard of gelaagd te zijn, of een test dient aan te tonen dat het buitenblad niet breekt bij een schok op het binnenblad h >90cm Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 4: Gevels

84 Veiligheid – Gedrag bij impact  Beglaasde delen in deuren  Met of zonder valrisico > 1m < 1m Geval open deur hbhb Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren

85 Veiligheid – Gedrag bij impact Portaaldeur h b < 1,4m Andere h b < 1,4m A – Huiselijke en residentiële activiteiten1B1 1C- 2B2 B - Bureaus1B1 1C- 2B2 C - Publieke plaatsen1B1 1C- 2B2 D - Commerciële ruimtes1B1 1C- 2B2 E - Opslagplaatsen 1B1 1C- 2B2 1C- enkel aanvaardbaar wanneer er geen valrisico bestaat Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren

86 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Beglaasde deur van een particuliere woning De beglaasde delen die zich onder 1,40 m bevinden moeten gelaagd 1B1 of gehard 1C- zijn Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren

87 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Beglaasde deur in een publiek gebouw (ziekenhuis, station, …) De beglaasde delen dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C- te zijn, ongeacht de hoogte van het glas Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 5: Deuren

88 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken

89 Veiligheid – Gedrag bij impact Cas 6 A – Huiselijke en residentiële activiteiten1B1 B - Bureaus1B1 C - Publieke plaatsen1B1 D - Commerciële ruimtes1B1 E - Opslagplaatsen 1B1 Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken

90 Veiligheid – Gedrag bij impact h >90cm  Gelaagd glas 1B1 is verplicht voor dakbeglazing (behalve voor serres niet toegankelijk voor het publiek)  In geval van dubbele beglazing, is het het binnenblad dat gelaagd is Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken

91 Veiligheid – Gedrag bij impact  Wanneer de beglazing beloopbaar moet zijn voor onderhoud, dient het glas gedimensionneerd worden volgens de Eurocodes (puntlast van 100 kg en verdeelde last van 40 kg/m²) Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 6: Daken

92 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing– Geval 7: Plafonds Opgelet : Een glasdikteberekening is altijd nodig, rekening houdend met de gekozen bevestingingsmiddelen

93 Veiligheid – Gedrag bij impact Cas 7 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 2B2 B - Bureaus 1C- 2B2 C - Publieke plaatsen 1C- 2B2 D - Commerciële ruimtes 1C- 2B2 E - Opslagplaatsen 1C- 2B2 Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 7: Plafonds

94 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding  Oppervlakte van de elementen > 1 m²  Basis van de beglazing onder 1,8 m boven vloerniveau

95 Veiligheid – Gedrag bij impact Cas 8 A – Huiselijke en residentiële activiteiten 1C- 2B2 B - Bureaus 1C- 2B2 C - Publieke plaatsen 1C- 2B2 D - Commerciële ruimtes 1C- 2B2 E - Opslagplaatsen 1C- 2B2 Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding

96 Veiligheid – Gedrag bij impact  Voor de glasproducten gebruikt als wandbekleding, de veiligheidsbeglazing kan vervangen worden door een veilige verkleving op de ondergrond,ttz. : -of een verlijming over de hele oppervlakte van de beglazing -of een gedeeltelijke verlijming met verlijmingsband van minimum 10 mm (of tape) breed over de hele hoogte van het glasproduct. De afstand tussen de verlijmingsbanden mag maximum 15cm bedragen Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 8: Wandbekleding

97 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen h < 90 h > 90 In de stad : bushokjes, telefooncellen, … 1B1 1C1 2B2 1C2 Wanden en deuren van douches 1B1 1C1 1B1 1C1 Scheidingswanden tussen balkons (zonder niveauverschil) 1C2 Steunberen voor vitrines 1B1 1C1 1B1 1C1

98 NBN S 23-002 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Bushokjes De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen

99 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Telefooncellen De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen

100 NBN S 23-002 Veiligheid – Gedrag bij impact Voorbeeld: Douchewanden De wanden dienen gelaagd 1B1 of gehard 1C1 te zijn Keuze van veiligheidsbeglazing – Geval 9: Andere toepassingen

101 NBN S 23-002 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie  In geval van vitrines of wanden toegankelijk langs 2 zijden  Basis van de beglazing op minder dan 60 cm van vloerniveau  Breedte van de beglazing minstens 55cm

102 NBN S 23-002 Veiligheid – Gedrag bij impact Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie

103 NBN S 23-002 Veiligheid – Gedrag bij impact  Voor deuren: -A : of via een handvat met een opp. van minstens 400 cm² -B : of via een zichtbaar motief van minstens 100 cm² gesitueerd op ongeveer 1,50m van het afgewerkte vloerniveau  Voor andere beglazing: -C : of via een band met een opp. Van minstens 400 cm² per horizontaal lopende meter op ongeveer 1 m van het afgewerkte vloerniveau -D : of via een zichtbaar motief van minstens 100 cm², per fractie van 1,50 m horizontale afmeting van de beglazing op ongeveer 1,50 m van het afgewerkte vloerniveau Keuze van veiligheidsbeglazing – Visualisatie

104 Veiligheid  Gedrag bij impact (doorval en verwondingen)  Bescherming tegen inbraak  Bescherming tegen vuurwapens  Bescherming tegen ontploffingen

105 90 cm 4,1 kg 110 cm h 13 cm Veiligheid – Bescherming tegen inbraak Classificatie volgens - EN 356 Kogelvaltest

106 900 mm 1100 mm Veiligheid – Bescherming tegen inbraak Hakbijltest Classificatie volgens - EN 356

107 Keuze van inbraakwerende beglazing  De norm legt geen klasse op  Het glas dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving  Bepaalde verzekeringsmaatschappijen leggen klasses op in functie van de risico’s (type winkel, plaats, …) Veiligheid – Bescherming tegen inbraak

108 Glaskeuze – Voorbeeld voor particuliere woning Oplossing : 44.4 tot … Veiligheid – Bescherming tegen inbraak

109 Veiligheid  Gedrag bij impact (doorval en verwondingen)  Bescherming tegen inbraak  Bescherming tegen vuurwapens  Bescherming tegen ontploffingen

110 120 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens EN 1063 – Weerstand tegen vuurwapens Soorten wapens: -handwapens -geweer  oorlogswapen  sport- of jachtgeweer -Kalashnikov (buiten de klasse EN 1063)

111 Classe Type d'arme CalibreType Masse (g) Conditions d'essais Distance de tir (m) Vitesse (m/s) Nombre impacts impact (mm) BR1carabine0,22 LRL/RN 2,6  0,1 10,00  0,5 360  10 3 120  10 BR2pistolet 9 mm luger FJ 1 /RN/SC 8,0  0,15,00  0,5400  10 3 120  10 BR3pistolet 0,357 magnum FJ 1 /CB/SC 10,2  0,1 5,00  0,5430  10 3 120  10 BR4pistolet 0,44 Rem. Mag. FJ 1 /RN/SC 15,6  0,1 5,00  0,5 440  10 3 120  10 BR5carabine 5,56 x 4 5* FJ 2 /FN/SC 4,0  0,1 10,00  0,5 950  10 3 120  10 BR6carabine7,62 x 51FJ 2 /PB/SCP1 9,5  0,1 10,00  0,5 830  10 3 120  10 BR7carabine 7,62 x 51 ** FJ 2 /PB/HC1 9,8  0,1 10,00  0,5 820  10 3 120  10 SG1 fusil de chasse Cal 12/70 Plomb massif 3 31,0  0,5 10,00  0,5 420  20 1 SG2 fusil de chasse Cal 12/70 Plomb massif 3 31,0  0,5 10,00  0,5 420  20 3 120  10

112  naast de klasse, wordt er een onderscheid gemaakt tussen –S (met splinters) –NS (zonder splinters) Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens Classificatie volgens - EN 1063

113 Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens Classificatie volgens - EN 1063

114 Glaskeuze kogelwerende beglazing  De norm legt geen klasse op  De beglazing dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving Veiligheid – Bescherming tegen vuurwapens

115 Veiligheid  Gedrag bij impact (doorval en verwondingen)  Bescherming tegen inbraak  Bescherming tegen vuurwapens  Bescherming tegen ontploffingen

116 Veiligheid – Bescherming tegen ontploffingen Classificatie volgens - EN 13541

117 Keuze van explosiewerende beglazing  De norm legt geen klasse op  De beglazing dient gekozen te worden in functie van het project en de omgeving Veiligheid – Bescherming tegen ontploffingen

118 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

119 Brandbeveiliging  Binnenwanden- Compartimentering: De verplichtingen mbt. het gebruik van glas dat reageert en of weerstand biedt aan brand zijn hernomen in het KB van 19/12/1997  Gevels: Een KB is in voorbereiding

120 Reglementatie in België  Inleiding  Thermische isolatie  Zonnecontrole  Akoestische isolatie  Veiligheid  Brandbeveiliging  Glasdiktes

121

122 Glasdikte - Wind

123  Parameters onafhankelijk van het gebouw –Ligging (kust, stad,...) –Nabijheid van een hoog gebouw –Hellend terrein  Parameters afhankelijk van het gebouw  Afmetingen van de beglazing  Aantal steunzijden van de beglazing  Positie van de beglazing in de gevel  Hoogte van de beglazing in de gevel  Hoogte en afmetingen van het gebouw  Compartimentering of niet van het gebouw Glasdikte - Parameters

124  Hoe de glasdikte te berekenen ? –«manueel» –met tabellen –met een programma Glasdikte

125 «manueel» Glasdikte

126 met tabellen Glasdikte TV 176

127 met een programma (zie www.YourGlass.com ) Glasdikte

128 Glasdikte - Gevels  De enige belasting die men dient te beschouwen is de windlast

129 Glasdikte - Gevels Beglazing op 4 m hoog op 4 steunzijden – centrum van de gevel 2 m x 4 m 12 mm 2 x 10 mm 10 mm 2 x 8 mm Kust 1 m x 1,5 m6 mm 2 x 5 mm Stad 5 mm 2 x 4 mm

130 Glasdikte – Uitstalramen

131 4 steunzijden 12 mm gelaagd: 8 + 8 mm Voorbeel: Vitrine van 2 m x 4 m – Kust 2 steunzijden - gelaagd: 19 + 19 mm

132 Glasdikte – VEC

133 Glasdikte – VEA

134

135 Glasdikte – Daken  Belastingen te beschouwen: –Wind –Eigen gewicht –Sneeuw  Bijkomende parameters : -Hoogteligging van het gebouw -Helling van de beglazing

136 Glasdikte – Vloeren

137  TV “Bijzondere glaswerken" in voorbereiding Limiter le tableau à 1,20 m x 1,60 m ??  Te beschouwen belastingen voor vloeren:  Verdeelde last: minimum 200 kg/m²  Puntlast: minimum 200 kg  Voorbeeld dikte (op 4 continue steunzijden, privé gebouw)  0,5 m x 0,5 m  2 x 10 mm  1,0 m x 1,0 m  2 x 12 mm


Download ppt "Reglementatie in België: Voorstelling van de nieuwe NBN S 23-002 (STS 38) 2007 Technical Advisory Service."

Verwante presentaties


Ads door Google