De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd voor senioren, hebben senioren tijd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd voor senioren, hebben senioren tijd?"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd voor senioren, hebben senioren tijd?
Paul Schnabel Sociaal en Cultureel Planbureau en Universiteit Utrecht

2 Ouderen in de Nederlandse bevolking (2008), 16,5 miljoen
,7 “ 10 % , “ % , “ % , “ 1,5% , “ 0,5% , “ 0,1% ,0015 “ 0,01%

3 2000 2,2 milj. 1,0 milj. 0,23 milj. (16 milj.) 2020 3,2 milj. 1,3 milj. 0,32 milj. (17/18 milj.)

4 Levensverwachting M V 1860/1865 36 jr. 38 jr. 1900/1905 50 52
1900/ 1936/ 1950/ 1970/

5 Huishoudens 65+ (2004) 2,3 miljoen personen
0,6 miljoen 2-persoonshuishoudens miljoen 1-persoonshuishoudens (>70% vrouw) 1,6 miljoen woningen (23%) 0,16 miljoen institutioneel (verpleeg/verzorgingsh.) 0,50 miljoen ouderenwoningen

6 Huishoudensvorm naar leeftijd (%)

7 Inkomen 65+ AOW (+ bijstand) 25 miljard euro
Aanvullend pensioen “ “ Vermogen/arbeid >5 “ “ (plm. 10% BNP) HH. Inkomen 65+ € Laag inkomen, alleenstaand 11% Laag inkomen, echtpaar 3% > euro aanvullend 13%

8 AOW (1957) Levensverw. (65 jr.) Euro (single)
1957 – 7% ,2/81, 1982 – 2007 – 14% ,5/86, 2038 – 27% Veel meer mensen worden oud Meer mensen worden ouder

9 De vitale ouderen (geen beperkingen)
55-74 jaar: 10% recreatieverblijf 28% wekelijks vereniging 72% ieder jaar vakantie(s) 2,6 uur sport per week 64% auto, 17% twee auto’s (65 – 74 jr. – 73%)

10 De minder vitale oudere (matige of ernstige beperkingen)
75+ 25% (tamelijk) bang voor beroving 3% recreatieverblijf 29% met vakantie 0,7 uur sport per week (vitalen jaar: 2,3 uur) 23 uur tv per week (jonge vitalen 14 uur) 64% geen auto

11 Ouderen zorgen voor jongeren
30% klusjes in huis 20% helpt in huishouden 22% steunt financieel 48% past op kleinkinderen 60/69 jr.  > 60% vrijwilligerswerk en voor de heel ouderen

12 Koop en huur Koopwoning (2002) Vrij vermogen 55-64 jr. 60% 40.000 Euro
Ruim de helft woont ‘duur’ ( meer dan Euro). ‘Duur’ huren (480 Euro) doet 20% van de huurders. 1/3 huurders heeft huursubsidie ( Euro).

13 Het activiteitenprofiel van mannen naar leeftijd, 2005 (in procenten)
Bron: CBS (EBB’05); SCP-bewerking

14 Het activiteitenprofiel van vrouwen naar leeftijd, 2005 (in procenten)
Bron: CBS (EBB ’05); SCP-bewerking

15 Arbeidsdeelname paren (M/V), 15-65 jr. 1995-2005
Eenverdieners 34% 27% Alleen man ,5 Tweeverdieners 53,5% 63,5% Anderhalf ,5 M. vol, vrouw deelt * Half of half ,5 Dubbel Geenverdieners 12,5% 10% (CBS/SCP)

16 Aandeel deeltijd, werkende mannen en vrouwen, 2006
V M Nederland 75% 25% Zwitserland B/BRD/VK % 10% N/Den/Zw/Oost Fr Esp/VS/Finland

17 Percentage deeltijdwerk, functieniveau, 2006
Elementair 86% Lager 82 Middelbaar 71 Hoger 63 Wetensch. 57 Totaal 73%

18 Arbeidsparticipatie ouderen
Mannen 55-59 jr. 58% 77% 60-64 jr 65-69 jr ,5 Vrouwen 55-59 jr. 22% 47% 60-64 jr 65-69 jr ,5

19 Ouderen en werk jr. (2007) aan het werk (50% wil meer, 50% minder) prepensioen/VUT ziek/arbeidsongeschikt werkloos Gemiddeld 34 uur per week Na 65 jr. – aan het werk zelfstandig (9000 boeren)

20 Bruto arbeidsparticipatie ouderen 55-65 jr., 2008 (2001), M.
55-56 jr. 71% 58% 57-58 jr 59-60 jr 61-62 jr 63-64 jr Streefcijfer 58% (CBS 2008)

21 Arbeidsparticipatie mannen 55-64 jr.
Nederland 42% 59% Duitsland Frankrijk VK VS Zweden 70 76

22 Zelfstandigen zonder personeel
13% werkzame beroepsbevolking zelfstandig ( ) 9% zonder personeel 65% man 20% jaar 40% hoger opgeleid 70% 35 uur of meer (gemiddeld 42 uur)

23 Slechte gezondheid, opleiding (2004-2006)
Fysiek (20-50) 50-64 65-79 M V LO (22,5) 15,5 20,0 14,5 20,5 LBO (14) 9 10,5 8,5 MAVO/VW03 (13,5) 11,0 5,0 12,0 HAVO/VWO/MBO (9) 8 11,5 7,5 HBO/WO (6,5) 4,5 6,0 3,5 7,0

24 Slechte gezondheid, opleiding (2004-2006)
Psychisch (20-50) 50-64 65-79 M V LO (17) 16% 12,5% 13,0% 15,5% LBO (11) 9,5 6,0 7,0 MAVO/VWO3 (14,5) 11,5 5,0 13,5 HAVO/VWO/MBO (9,5) 10,0 8,0 HBO/WO (8,0) 8,5 6,5 (CBS 2008)

25 Toekomstverwachtingen voor 2020, ook wenselijk?
Meer autonomie in het werk 19% (51%) Minder autonomie 41% (12) Meer banen met ontplooiings- mogelijkh % (44%) Minder banen met “ 13% ( 2 ) Meer banen met tijdelijk dienstverband 72% (16%) Minder banen met tijdelijk dienstverband 5% (48)

26 Toekomstverwachtingen voor 2020, ook wenselijk?
Meer uren per week werken 43% Minder uren per week werken 18% Meer mensen werken in een goede werksfeer % Meer mensen werken in een slechte werksfeer % Meer mensen tevreden met loon 6% Minder mensen tevreden 47% Meer mensen ontevreden over de leiding % Minder mensen ontevreden 6%

27 Toekomstverwachtingen voor 2020, ook wenselijk?
Gemakkelijker ontslag krijgen 61% (6%) Moeilijker ontslag 7% (73) Gemakkelijker combineren werk-zorg 69% (57%) Moeilijker (11) Tijdelijk stoppen/zorg ziek familielid % Zullen minder mensen doen 17


Download ppt "Tijd voor senioren, hebben senioren tijd?"

Verwante presentaties


Ads door Google