De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp."— Transcript van de presentatie:

1 Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp

2 http://youtu.be/B7r99019BGc

3

4 De zorgvrager van morgen ?

5

6

7 Trends • Vergrijzing en ontgroening • Individualisatie en emancipatie • “Technology push” Consequenties • Toegenomen vraag naar zorg • Meer chronische ziekten • Minder werkenden in de zorg • Individuele zorgvraag wordt sterker gesteld • Toegenomen bereidheid tot betaling voor eigen zorg • Leiden effectievere genezing en preventie tot een toenemende vraag? • Zorg kan thuis worden verleend

8 1. Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst eruit? Graag in steekwoorden op de gele stickers 2. Welke ondersteuning vanuit de formele en informele zorg is dan wenselijk? Graag in steekwoorden op de groene stickers 3. Welke technologische toepassingen kunnen daarin ondersteunend zijn? Graag in steekwoorden op de roze stickers

9 Het ontwikkelen en implementeren van de opleiding “Helpende Zorg, Welzijn en Technologie” (ROC van Twente)

10  Het beroepscompetentiepofiel (BCP) is de basis van het kwalificatiedossier  Het BCP Helpende is te lang niet meer aangepast: 2007  Regionaal project Helpende Zorg, Welzijn en Technologie  (inmiddels wordt ook gewerkt aan landelijke keuzedeel zorg en techniek)

11  Helpenden opleiden voor de zorgvraag van morgen.  Dit gaan we doen door:  (a) te investeren in een brede, vernieuwende en voor de (met name allochtone en mannelijke) jeugd aantrekkelijke opleiding op het snijvlak van zorg, welzijn en technologie  (b) tegelijkertijd de deelnemer werkervaring op te laten doen bij participerende instellingen

12  Gemeenten  Instellingen uit de zorg en welzijn  Technische bedrijven  Kenniscentrum Enkele voordelen:  Bredere inzetbaarheid  Meerdere doelgroepen naar zorg  Aanzuigende werking op jongeren (jongens)

13  Projectmatige aanpak (PDCA):  Analyse: wat wil het werkveld in Twente?  Ontwerp: hoe zie de opleiding eruit?  Realisatie / constructie (curriculum, lessen, materialen, ondersteuning docent en praktijkbegeleider)  Test / evaluatie / revisie

14  Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst eruit?  Wat is het beroepscompetentieprofiel van een Helpende (niveau 2)?  De Helpende is voor de klant het aanspreekpunt  Ondersteuning van de cliënt bij de inzet van hulpmiddelen (sociale innovatie)  Begeleiding bij de bediening van apparatuur (bijvoorbeeld T.V. zenders instellen, personenalarmering)

15  Elektronisch Klanten Dossier, computervaardigheid  Zorg op afstand en domotica  Tablet toepassen (assisteren bij …)  Beeldschermzorg (assisteren bij de toepassing)  Virtuele assistent / gaming  Geef de student mee welke innovaties er zijn / wat zou anders kunnen?  Preventie van materiele schade  Denken en handelen vanuit de positie van de klant  Bejegening, beleving en respect Serious Gaming

16  Verdere verbreding  Facilitaire taken, hospitality, koken, gezonde voeding, maaltijdbeleving, anti-pestbeleid ouderen, “active aging”: bewegen, til- en transfer  Participeren bij de ontwikkeling: ja

17  En nu verder: ontwerpen en construeren

18  Formulering techniekaspecten binnen de kerntaken Helpende (kennis, vaardigheden en houding)  Dit toetsen in de praktijk bij de instellingen  Instructiedoelen

19

20

21

22  Van Instructiedoelen naar instructieontwerp  Instructie strategieën passend bij de doelgroep  Curriculum en lesplanontwikkeling / Leermiddelen  Ondersteuning docent  Ondersteuning praktijkopleider / werkbegeleider  Focus op vakmanschap  Actualisatie

23  De pilot is een test van de opleiding  Evaluatie formatief, gedurende de pilot  Evaluatie summatief, achteraf  Participeren? Neem contact op !

24 Studieroute Gezondheid & Technologie: Voor wie is deze studieroute geschikt? ‘Met technologie méér zorg voor mensen’ Studieroute Gezondheid & Technologie Voor wie is deze studieroute geschikt?

25 Verpleegkunde Zorg ‘Gezondheidszorg en Toegepaste Technologie’ Binnen bestaande Wet BIG-erkenning (verpleegkundige) Binnen bestaande Wet BIG-erkenning (verpleegkundige) Huidige hbo-V Zorg & Technologie sterk geïntegreerd Zorg & Technologie zwak geïntegreerd Geen WetBIG- erkenning Technologie in de zorg vanuit de technische sector ‘Zorg en Toegepaste Technologie’ Vanuit nieuwe Wet BIG-erkenning 34 12

26 40 %

27  Projectmatige aanpak (PDCA):  Analyse (context- en behoefteanalyse)  Ontwerp (taakanalyse en instructieontwerp)  Realisatie / constructie (curriculum, lessen, materialen, ondersteuning docent en praktijkbegeleider)  Test / evaluatie / revisie

28

29 • 4 beroepscompetenties: 1.Zorgverlener 2.Innovator 3.Coach 4.Coördinator • 4 ondersteunende rollen • Professionele vaardigheden

30

31

32

33

34 Lwp 1 Lwp 5 bi/bu Lwp 8 Lwp 2Lwp 3 Lwp 4 bi/bu Lwp 6 bi/bu Lwp 7 Minor bi/bu Bacheloropdracht 4 3 2 1

35 Lwp 1 Lwp 5 bi/bu Lwp 8 Afsluiting/ voorbereiding Lwp 2Lwp 3 Lwp 4 bi/bu Lwp 6 bi/bu Lwp 7 4 3 2 1 Minor bi/bu Bacheloropdracht

36 Leerjaar 3 en 4 •Uitstroomrichting •Passende minor •Leerjaar 1 •Leerjaar 2 Hoofdfase Bachelor of Nursing  Werken  Vervolgopleiding  Professionele master  Universitaire master

37 pre-master en master universiteit professionele master vervolg- opleidingen (post-HBO) vervolg- opleidingen (functiegericht) universiteit hbo-g&t

38 Bedankt voor de aandacht Meer informatie / participeren? www.saxion.nl/gt b.a.holkers@saxion.nl 06-14977510 ckooijman@rocvantwente.nl 06-51408899


Download ppt "Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp."

Verwante presentaties


Ads door Google