De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teamonderwijs Op Maat een ontwerpproces voor verandering en vernieuwing MHR Bodegraven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teamonderwijs Op Maat een ontwerpproces voor verandering en vernieuwing MHR Bodegraven."— Transcript van de presentatie:

1 Teamonderwijs Op Maat een ontwerpproces voor verandering en vernieuwing MHR Bodegraven

2 Kinderen groeien op met meer dan dertig tv-kanalen, een videorecorder die je moet kunnen bedienen als je twee jaar bent (want je ouders willen in het weekend uitslapen), MTV of TMF, waardoor je leert in één seconde vijf verschillende scenes te zien en nog te begrijpen ook, en apparaten als Gameboy, Playstation en PC’s. MSN-en en SMS-en is de gewoonste zaak van de wereld. Deze kinderen worden dus, zonder dat we het misschien wel beseffen, opgeleid als interactieve multimediale generatie. ‘ en dan gaan ze naar school en zien ze hoe het vroeger was’

3 TOM waarom eigenlijk? •Recht doen aan verschillen •Maatschappelijke veranderingen •Visie op leren: leren is meer dan luisteren en kopiëren en komt uit boeken •Tekort aan HBO-geschoold personeel •25 leerlingen 1 leraar 4 muren en een deur heeft zijn langste tijd gehad •De lerende organisatie: de 5 disciplines

4 Onderwijs verandert De inhoud van het lesprogramma De rol van de leraar De inrichting van het gebouw De indeling in groepen Vaste groepen verdwijnen, de indeling in klaslokalen wordt verlaten, de leraar wordt meer begeleider en het lesprogramma is aangepast aan individuele leerlingen. Dit alles vraagt een flexibele schoolorganisatie en flexibele mensen

5 TOM de 3 pijlers en een schil leeromgeving Verandering op Maat Organisatie Inzet personee l

6 Team Onderwijs op Maat instructeur  begeleider, coach,mentor weinig functies  meerdere functies autonome leraar  teamwerk alleen verantwoordelijk  gedeelde verantwoordelijkheid mijn klas  onze kinderen alleskunner  teamteaching eerst de PABO  leren op de werkplek eens leraar altijd leraar  functiehuis personeel

7 Team Onderwijs op Maat Onderwijs organisatie klassikaal  klassendoorbrekend jaargroep  kern- of basisgroep kennisoverdracht  betekenisvol actief leren leraar gestuurd  gedeelde sturing door leraar en leerling vaste leergroep  wisselende leergroepen leerling volgsysteem  portfolio

8 Team Onderwijs op Maat Krachtige leer omgeving de computer om te  computer als leerbron en oefenen communicatiemiddel allemaal luisteren  meervoudige intelligentie leerstijlen Human Dynamics weinig variatie in  ontdekkend en samen- leervormen werkend leren alleen uit methode  betekenisvol leren klaslokalen  leer- en werkplekken statisch gebouw  flexibel gebouw

9 Team Onderwijs op Maat De schil om de 3 pijlers •Verandering op maat •Leiderschap •Communicatie •Cultuur •Gebouw •Geld

10 Teamonderwijs Op Maat: opbrengsten •24 scholen experimenteren met TOM •Publiceren alles op een website http://www.teamonderwijs.nl •Een palet aan producten: films draaiboeken leertrajecten kijkwijzers taak- en functiebeschrijvingen procesbeschrijvingen brochures.................. •IVA rapportages

11 Wat heeft TOM tot nu toe gedaan? •Start van het project in 2001 als maatregel personeelstekorten: ‘1000 onderwijsassistenten’ •Al doende leert men…. •Kern: tegemoetkomen aan behoeftes van kinderen •Herformulering van het doel van het project op basis van de drie pijlers: organisatie - personeel - krachtige leeromgeving

12 Waar staat TOM nu? •Alle projectscholen cultuuromslag: realisatie van hun eigen onderwijsvernieuwing •Ontwikkeling die niet stopt na juni 2004 •TOM is een krachtig merk •Einde financiering OCW •Oplevering producten •PR-traject

13 Waar wil TOM naartoe? Een situatie waarin alle scholen op basis van hun eigen onderwijskundige visie en context een bewuste keuze maken voor de inrichting van hun onderwijs, met een organisatie die optimaal aansluit bij die visie en het daartoe noodzakelijke personeelsbeleid.

14 Verbreding Scholen: •alle scholen informeren over TOM •1400 scholen (20% van totaal PO) via MHR rechtstreeks in contact met TOM, door bezoek aan ‘Open TOM-school’ of conferentie •350 scholen (5% van totaal PO) zelf aan de slag

15 Open TOM-school •Regionale spreiding •Profilering op één of meerdere pijlers •Ambassadeursfunctie: enthousiasmeren van andere scholen –Basisvergoeding € 5.000 –Daarnaast vergoeding per bezoek –Selectie via MHR –Begeleiding bij PR functie –Hulp bij schrijven voor de website

16 Bezoekregeling •TOMkijkwijzer invullen •profiel opstellen: ontwikkelpunten •Kijkpunten •Open TOMschool zoeken via de website •Aanmelden •Waardecheque •Reflectiegesprek •Actiepunten •Begeleidingswensen

17 Verbreding op PABO’s en SBD-en •Alle PABO’s informeren over TOM •25% van de PABO’s (10) heeft ‘onderwijs anders organiseren’ integraal in hun programma opgenomen. Verbredingschoolbegeleidingsdiensten •Alle SBD-en informeren over TOM •25% van de SBD-en kan scholen begeleiden bij de ontwikkeling en invoering van TOM- achtige concepten.

18 Verbreding via ‘algemene PR’ Samenwerking met MHR, stuurgroep WSNS+, Edventure, PABO platform, SBO, Regionale Platforms, schoolleidersorganisaties (AVS) Middelen •Website •Beurzen / congressen •Film •Nieuwe brochure •…..

19 Verdieping •Compleet pakket van producten en procesbeschrijvingen voor basisonderwijs en SBAO •Verdiepingsscholen (BAO en SBAO) gaan aan de slag met nieuwe ontwikkelingen •TOMnibus: TOM op locatie

20 Teamonderwijs Op Maat een ontwerpproces voor verandering en vernieuwing VRAGEN?


Download ppt "Teamonderwijs Op Maat een ontwerpproces voor verandering en vernieuwing MHR Bodegraven."

Verwante presentaties


Ads door Google