De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3de graad TSO/BSO Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3de graad TSO/BSO Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties."— Transcript van de presentatie:

1 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3de graad TSO/BSO Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties

2 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties • Waarom nieuwe leerplannen? • Leerinhouden en leerplandoelstellingen actualiseren en aan passen aan de moderne technologie • Vertrekkend vanuit de beroepscompetentieprofielen • Conform Europese normering 19-6-20142

3 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3 graad TSO Elektrische installatietechnieken VVKSO– BRUSSEL D/2011/7841/011 (vervangt D/2004/0279/052 met ingang van 1 september 2011) 3de graad BSO Elektrische installaties VVKSO– BRUSSEL D/2011/7841/036 (vervangt D/2004/0279/051 met ingang van 1 september 2011) • Aansluiting op de tweede graad • Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen 19-6-20143

4 4 Aansluiting op de tweede graad Instroom • De studierichting Elektrotechnieken tweede graad TSO heeft de dubbele doelstelling:  Voldoende kennis, inzichten en attitudes verwerven om de vervolgopleidingen 3de graad Elektrische installatietechnieken, Elektronische installatietechnieken, Industriële ict, te volgen;  Een moderne huishoudelijke elektrische installatie te ontwerpen, de installatie ervan voor te bereiden, uit te voeren en desgevallend te coördineren.

5 19-6-20145 Aansluiting op de tweede graad Instroom • In de studierichting “Elektrische installaties” van de tweede graad BSO : verwerven de leerlingen het grootste deel van de competenties om, als beginnend “Residentieel elektrotechnisch installateur”, de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren.  De vorming legt ook de basis om, in de studierichting “Elektrische installaties” van de derde graad BSO, competenties na te streven in verband met het installeren en renoveren van:  Meer complexe residentiële installaties, bijvoorbeeld domotica.  Industriële installaties in gebouwen waar de industriële productie centraal staat.  Gemengde (deels residentieel, deels industrieel) installaties in utilitaire gebouwen zoals appartementen, winkelpanden, kantoren, openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen …  Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

6 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Beroepsprofielen • De beroepsprofielen die aan de basis liggen van de studierichtingsprofielen derde graad TSO - BSO zijn: • Residentieel elektrotechnisch installateur; • Industrieel elektrotechnisch installateur; • Tertiair elektrotechnisch installateur. Einddoel BSO • De startkwalificatie te verwerven om het beroep van monteur elektrische installaties te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en onder begeleiding – na een korte inservicetraining in een bedrijf – elektrische installaties kan uitvoeren. • Zich te kunnen vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten zoals een derde leerjaar van de derde graad BSO onder de vorm van een specialisatiejaar en/of (bedrijfs-)vervolgopleidingen waarbij elektrische en specifieke milieucertificaten kunnen worden behaald. 19-6-20146

7 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Beroepsprofielen • De beroepsprofielen die aan de basis liggen van de studierichtingsprofielen derde graad TSO - BSO zijn: • Residentieel elektrotechnisch installateur; • Industrieel elektrotechnisch installateur; • Tertiair elektrotechnisch installateur. Einddoel TSO • Elektrische installatietechnieken tso is een studierichting die op de eerste plaats gericht is op tewerkstelling. • Door de aard van de aangeboden leerdoelen biedt deze ook kansen aan de leerlingen om nadien verder te studeren (Se-n-Se) • De studierichting heeft dan ook een dubbele doelstelling: Door het behalen van het diploma secundair onderwijs in de studierichting tso elektrische installatietechnieken verwerven leerlingen voldoende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om: –na een korte inservicetraining in een bedrijf, elektrotechnische installaties te kunnen starten, uitvoeren en begeleiden; –vervolgstudies aan te vatten die aansluiten op de studierichting Elektrische installatietechnieken tso namelijk dein ontwikkeling zijnde Se-n-Se opleidingen. • 19-6-20147

8 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Omschrijving van het beroep • De tertiair elektrotechnisch installateur installeert of herstelt een elektrische installatie in een tertiair gebouw zodat de installatie ingericht is volgens de wensen van de klant en de geldende regelgeving • De industrieel elektrotechnisch installateur installeert of herstelt een elektrische installatie in een industrieel gebouw zodat de installatie ingericht is volgens de wensen van de klant en de geldende regelgeving 19-6-20148

9 Tertiaire installaties Sectoren • Residentieel: woningbouw, villa’s, particulieren. • Tertiair: gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (scholen, kantoren, ziekenhuizen, sporthallen, bioscoopcomplexen,…) (betreft constructies die een hoogspanningscabine kunnen vereisen) • Industrieel: werkhuizen, productieruimten, opslagplaatsen, machines en automatisering. 19-6-20149

10 Ondersteuning door beroepscompetentieprofielen Bijvoorbeeld: Industrieel elektrotechnisch installateur • Definitie: Het installeren, aansluiten, herstellen en onderhouden van elektrotechnische industriële toestellen, machines of toebehoren. • Veiligheid en milieu: Het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden volgens de geldende regels en de normen die van toepassing zijn. • Toepassingsgebied(en): Industrieel Andere benamingen: Industrieel Elektrotechnieker ; Industriële Elektricien • Kernactiviteiten  Voorbereiden en analyseren van de werkzaamheden  Bevestigen en installeren van de elektrische componenten  Installeren van automatisatiesystemen  Herstellen van installaties  Testen van de goede werking van de installaties  Verrichten van algemene onderhoudswerkzaamheden  Instaan voor de orde en netheid na uitvoering van de werkzaamheden  Vervult de nodige administratieve formaliteiten 19-6-201410

11 Tertiaire installaties Geldende regels en normen • AREI: Algemeen reglement op elektrische installaties, van toepassing in de elektrische ( residentiële ) sector • EN 61204-1: De Europese machinerichtlijn en dus bijgevolg voor al van toepassing in de industriële sector. • EN 60439-1: De Europese norm voor schakel- en verdeelinrichtingen. Deze is zowel van toepassing in de industriële als in de tertiaire gebouwen. 19-6-201411

12 Elektrische installatietechnieken • Lessentabel • 3de graad TSO Elektrische installatietechnieken Vorige lessentabel ( D/2004/0279/052 ): Automatisering 3 3 TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Elektriciteit en lab 4-6 4-6 TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Installatiemethoden 3-5 3-5 TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Realisaties elektriciteit 8 8 PV + Stage Elektriciteit Nieuwe lessentabel D/2011/7841/011 Realisaties elektrische installatietechnieken 18-22 18-22 PV+TV+Stage Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica 19-6-201412

13 Elektrische installaties • Lessentabel • 3de graad BSO Elektrische installaties Vorige lessentabel ( D/2004/0279/051 ): Elektriciteit en lab 3-4 3-4 TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Realisaties elektriciteit 14-16 14-16 PV + Stage Elektriciteit UItvoeringsmethoden 5-8 5-8 TV Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica Nieuwe lessentabel D/2011/7841/036 Realisaties elektrische installaties 22-28 22-28 PV + TV + Stage Elektriciteit/Elektromechanica/Elektronica 19-6-201413

14 Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties • Grootste uitdaging: geschikte deelprojecten • Projecten dienen om de leerplandoelstellingen te realiseren • Vermijd opdrachten waar enkel de “vaardigheid op zich” centraal staat • Elk project schenkt aandacht aan het technologisch proces • Elk project vertrekt steeds vanuit een voorbereiding en planning • De moeilijkheidsgraad neemt geleidelijk toe • Elk nieuw project: – refereert naar kennis en vaardigheden uit de vorige projecten – biedt ook telkens iets nieuws aan • Beperk de projecten in de tijd • Pas de juiste normen toe 19-6-201414

15 Adviserend document • Toelichting adviserend document 19-6-201415 De pedagogische begeleidingsdiensten •Bisdom Antwerpen •Bisdom Brugge •Bisdom Gent •Bisdom Hasselt •Aartsbisdom Mechelen-Brussel •Congregatie van de Salesianen van Don Bosco •Congregatie Broeders van Liefde

16 Elektrische installaties • Structuur en filosofie leerplancommissie BSO Het dossier van een Industriële (KMO) of tertiaire elektrische installatie loopt als een rode draad doorheen dit leerplan.  We vertrekken vanuit de productie en distributie van elektriciteit.  Via de klantenhoogspanningscabine betreden we de eigenlijke KMO of tertiair gebouw.  De energieverdeling binnen het bedrijf gebeurt in het algemeen laagspanningsbord.  Van hieruit vertrekken diverse voedingskabels naar secundaire borden en of machines.  De voeding van de machine komt toe in de stuurkast.  Vanuit de stuurkast vertrekken kabels naar de motor(en), bedieningen en veiligheidsfuncties van de machine.  In een secundair bord vinden we de sturingen voor verlichting en verwarming met de eventuele domotica- sturing.  In een tertiair gebouw komt hier ook de volledige communicatiebekabeling bij kijken. 19-6-201416

17 Tertiaire installaties • Verschil in vormgeving: • Industriëel ↔  Diversiteit aan componenten  Diversiteit aan installaties  Opleidingsniveau van de werknemers die toegang hebben tot deze borden. 19-6-201417 • Tertiair  Meer uniformiteit aan componenten  Standaardvorm van de installaties  Opleidingsniveau van de werknemers die toegang hebben tot deze borden.

18 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Alle leerdoelen - inhouden zowel bekijken in functie van een industriële als tertiaire installatie indien mogelijk. • Gemeenschappelijke doelstellingen.  De geclusterde doelstellingen rond preventie, milieu, organisatie, planning, kostprijs en kwaliteitsbeheersing komen geïntegreerd aan bod binnen de projecten.  Mag geen aanleiding geven tot de creatie van afzonderlijke vak(ken). • Opwekken, transport en verdelen van elektrische energie. 19-6-201418

19 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Laagspanningsenergieverdeling: Industrieel en tertiair Hou rekening met de 8 “Gouden regels” ! ( De vitale vijf ) Voor werkzaamheden aan elektrische installaties waaronder: werkzaamheden buiten spanning ( Ref: AREI,art 266) • 1.Werkvoorbereiding • 2.Het vrijschakelen • 3.Vergrendelen • 4.Meten • 5.Aarden en kortsluiten • 6.Afbakenen van de werkzone • 7.De vrijgave • … • 8. Het terug onder Spanning brengen: Na akkoord van de Installatieverantw. 19-6-201419

20 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Motor en motorsturingen • Bij het uitwerken steeds vertrekken vanuit een bestaande machine rekening houdend met de machinerichtlijn. • De risicoanalyse is (IEC 13849) is gemaakt ( door een studiebureau) rekening houdend met de gekozen Architectural Designated Categorie (B-1-2-3-4). –Onderscheid: motor, besturingsfuncties, veiligheidsfuncties • Volgende schakelingen kunnen aan bod komen.  Start stop  Omkeer  Ster-driehoek  Softstarter  Frequentieregelaar: basisinstellingen  Koppeling met klemmen PLC 19-6-201420

21 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Elektropneumatica • Vertrekkend vanuit een bestaand uitvoeringsschema van een machine, een realistische elektropneumatische schakelingen opbouwen.  Bijvoorbeeld: didactische opstellingen GIP of projecten vanuit het verleden.  Geen schakelingen als doel op zich maken. • Verlichting: Industrieel en tertiair • Aan de hand van een bouwplan van de eigen werplaats, KMO, tertiair gebouw via eenvoudige simulatiesoftware zoals Relux Expres of Dialux light de verlichtingsbegrippen aanbrengen.  Bijvoorbeeld:  Lengte, breedte en hoogte van het lokaal laten variëren  Diverse lampsoorten  Diverse lampvermogen  Diverse reflectiefactoren van de wanden  …. 19-6-201421

22 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Communicatie en domotica oplossingen: tertiair • De bekabeling van een klein datanetwerk met de nodige toebehoren plaatsen en aansluiten en de functionaliteit van de verbindingen testen met een aangepast meettoestel. Praktische benadering: Patchkast- datakabel- connectoren.  Stand- alone bussystemen met volgende componenten:  Verlichtingsactoren  Rolluikactoren  Afstanddimmers  Schemerschakeling  Automatische zonnewering  Schakelklokken  Signalisatie  Hekken en poortbediening  ……. 19-6-201422

23 Filosofie en structuur leerplan Elektrische installaties • Elektrische verwarming: Industrieel en tertiair  De inwendige opbouw van een toestel verklaren aan de hand van een doorsnedetekening. • Elektriciteit  Het magnetisme  Het elektromagnetisme  Beweegbare stroomvoerende geleiders geplaatst in magnetische velden  Inductieverschijnselen  Enkelvoudige wisselstroomketens  Samengestelde wisselstroomketens  Driefasennetten  Eenfasige transformator  Driefasentransfo  Driefasenbelasting  Draaistroommotoren 19-6-201423

24 Onderscheid residentieel – tertiair - industrieel • Het is mogelijk om de realisatie van een elektrische installatie als volgt in te delen:  Montage van leidingen  Installatie van niet-bordcomponenten  Installatie van bord en bordcomponenten  In bedrijf stellen. • BSO richt zich specifiek op installatie • TSO legt de nadruk op technieken 19-6-201424

25 Adviserend document • Toelichting TSO : Elektrische installatietechnieken 19-6-201425


Download ppt "Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties 3de graad TSO/BSO Elektrische installatietechnieken Elektrische installaties."

Verwante presentaties


Ads door Google