De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Machtig is de naam van de Heer’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Machtig is de naam van de Heer’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Machtig is de naam van de Heer’
Preek: ‘Machtig is de naam van de Heer’

2 3e gebod Misbruik de naam van de Here uw God niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

3 Artikel 147 wetboek van strafrecht
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: 1 hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat; 2 hij die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming van zijn bediening bespot; … … … In 2009 is een motie aangenomen om dit artikel uit het wetboek van strafrecht te schrappen

4 3e gebod de na(a)men van de Here wat is ‘misbruik van Gods naam’ ?
het heiligen van Gods naam

5 De namen van God El(ohim) > God
Jahwe > HEER of HERE (Hij die er is – korte versie van ‘Ik ben die Ik ben’) Adonai > Here El Eljoon > de allerhoogste God Jahwe Tsebaoot > De Here van de hemelse machten (‘der heerscharen’) El Sjaddai > God de almachtige Jezus Christus > Gezalfde Verlosser

6 Misbruik de naam van de Here uw God niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.
Gods naam is niet los van hemzelf beschikbaar

7 Wat is misbruik van Gods naam?
Gods naam gebruiken op een manier die niet bij Hem past (‘ijdel gebruiken’) -valse profetie

8 Voorbeeld ‘De profeten pleisterden alles met hun witkalk dicht, hun visioenen waren bedrieglijk en hun voorspellingen vals, ze zeiden: ‘Dit zegt God, de HEER ...’ – terwijl de HEER niet had gesproken.’ (Ezechiël 22)

9 Wat is misbruik van Gods naam?
Gods naam gebruiken op een manier die niet bij Hem past (‘ijdel gebruiken’) -valse profetie -iemand vervloeken in naam van God

10 Voorbeeld ‘Zodra David bij Bachurim was aangekomen, kwam er iemand aanlopen uit de familie van Saul, een zekere Simi, de zoon van Gera. Vloekend en tierend kwam hij aanlopen, en hoewel David door zijn lijfwacht van heldhaftige soldaten was omringd, bekogelde hij de koning en zijn gevolg met stenen. Hij vloekte en schreeuwde: ‘Maak dat je wegkomt, moordenaar! Stuk ongeluk! Je hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de HEER het bloed van Saul en zijn familie aan jou’ (2 Samuël 16)

11 Wat is misbruik van Gods naam?
Gods naam gebruiken op een manier die niet bij Hem past (‘ijdel gebruiken’) -valse profetie -iemand vervloeken in naam van God -als gelovige zo leven dat Gods naam schade lijdt

12 Voorbeeld ‘Bij de volken waar de Israëlieten kwamen werd mijn heilige naam ontwijd doordat men van hen zei: “Dit is nu het volk van de HEER, uit zijn land is het verbannen.”Het deed mij verdriet dat mijn heilige naam zo door het volk van Israël ontwijd werd, bij alle volken waar het kwam.’ (Ezechiël 36)

13 Wat is misbruik van Gods naam?
Gods naam gebruiken op een manier die niet bij Hem past (‘ijdel gebruiken’) -valse profetie -iemand vervloeken in naam van God -als gelovige leven zo leven dat Gods naam schade lijdt -vals zweren (‘Zo waar de Here leeft …’) -Gods naam als krachtterm, stopwoord -onterecht beroep op God in discussies, om eigen gelijk te onderbouwen

14 Het heiligen van Gods naam
in elk geval niet vloeken, ook niet door een paar klinkers om te wisselen … … zo leven dat Gods naam niet wordt gelasterd (Hij zegt wel dat ie in God gelooft, maar … … ) opkomen voor Gods naam

15 Heidelbergse Catechismus
Vraag 100: Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo’n grote zonde, dat God ook toornt tegen hen die het vloeken en zweren niet zoveel mogelijk helpen tegengaan en verbieden? Antwoord: Ja zeker, want geen zonde is groter en wekt Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft Hij op deze zonde de doodstraf gesteld.

16 Leviticus 5:1 ‘Wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid’ (NBG-51) ‘Wie zondigt doordat hij geen gehoor geeft aan een met een vervloeking bekrachtigde oproep om te getuigen, terwijl hij het misdrijf wel heeft gezien of ervan weet, maakt zich strafbaar.’ (NBV)

17 Het heiligen van Gods naam
in elk geval niet vloeken, ook niet door een paar klinkers om te wisselen … … zo leven dat Gods naam niet wordt gelasterd (Hij zegt wel dat ie in God gelooft, maar … … ) opkomen voor Gods naam durf de TV uit te zetten … …

18 Gemiddeld waren er in 2004 op de TV per uur 1,3 uitingen van grove taal te horen, tegenover 1,2 in Ver boven het gemiddelde scoren de omroepen BNN (5,1 grove woorden per uur), VARA (4,1) en Veronica (2,5). … … In uitzendingen van de EO en de NOS werd nauwelijks grove taal gebruikt (0,3 grove woorden per uur). (bron: Bond tegen het Vloeken)

19 Het heiligen van Gods naam
in elk geval niet vloeken, ook niet door een paar klinkers om te wisselen … … zo leven dat Gods naam niet wordt gelasterd (Hij zegt wel dat ie in God gelooft, maar … … ) opkomen voor Gods naam durf de TV uit te zetten … … zijn naam niet gebruiken om je eigen gelijk te krijgen

20

21 Het heiligen van Gods naam
in elk geval niet vloeken, ook niet door een paar klinkers om te wisselen … … zo leven dat Gods naam niet wordt gelasterd (Hij zegt wel dat ie in God gelooft, maar … … ) opkomen voor Gods naam durf de TV uit te zetten … … zijn naam niet gebruiken om je eigen gelijk te krijgen

22 Andre Rouvoet: ‘Ik ben tegen vloeken. Niet omdat ik er niet van gediend ben of omdat ik het vervelend vind, maar omdat het raakt aan mijn relatie met God … Ik hou van God en wil niet dat zijn naam gebruikt wordt in een context die niet relavant is.’


Download ppt "‘Machtig is de naam van de Heer’"

Verwante presentaties


Ads door Google