De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Media bekeken door vrouwenogen Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Media bekeken door vrouwenogen Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Media bekeken door vrouwenogen Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek

2 Mediabelevingsonderzoek •Onderzoek dat mediaconsumptiemomenten in kaart heeft gebracht •Multi client onderzoek, in 2003/2004 uitgevoerd door TNS NIPO/Veldkamp •Vervolg op eerste meting (1997/1998, Platform ´95: VEA, BVA, DMSA) •Definitie Mediabeleving: emotionele, gevoelsmatige ervaring (subjectieve beleving) die mensen tijdens het gebruik van een mediumtype ondergaan •Onderzocht zijn: televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, huis-aan-huis-bladen, bioscoop, internet en post •Resultaten leveren bijdrage aan kwalitatieve mediaplanning

3 Methode en steekproef •Hybride opzet: –80% online –20% face to face •CASI-methode (computer assisted self interviewing) •n = 1.012 Nederlanders 13+, •Bijna 5.000 mediabelevingsmomenten in kaart gebracht •In deze presentatie worden de resultaten onder vrouwen van 16 jaar en ouder toegelicht

4 8 dimensies van media...* Praktische bruikbaarheid Tijdverdrijf Geraaktheid Sociale factor Identificatie Informatie Transformatie Stimulans *Deze dimensies vormen een valide instrument voor mediabeleving en zijn gebaseerd op o.a. literatuurstudie en multivariate analyse.

5 1.Informatiefactor (o.a. iets nieuws bieden, mening vormen) 2.Transformatiefactor (vermaak, amusement, vlucht uit werkelijkheid) 3.Geraaktheidsfactor (negatieve emoties opwekken) 4.Tijdverdrijffactor (een leeg moment vullen) 5.Stimulansfactor (o.a. opwindend, nieuwsgierig, enthousiast, fascinerend) 6.Identificatiefactor (zelfherkenning, betrokken, meeleven, omgaan met problemen ) 7.Sociale factor (levert gespreksstof met familie, collega’s of vrienden) 8.Praktische bruikbaarheidsfactor (o.a. bruikbare adviezen) MEDIAbeleving Toelichting dimensies

6 MEDIAbeleving Ranking mediumtypen op de verschillende dimensies* •Informatie6/76/712/32/3485 •Transformatie 42 635718 •Geraaktheid2/35/617/87/845/62/3 •Tijdverdrijf45326187 •Stimulans 46/852/32/36/816/8 •Identificatie26/8314/56/84/56/8 •Sociale factor4/5816/76/74/523 •Praktische bruikbaarheid6/76/7531284 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Bioscopen Post *Tabel moet worden gelezen in horizontale richting

7 Mediabeleving vrouwen algemeen •In het algemeen speelt informatievergaring uit media voor vrouwen een minder grote rol dan voor de gehele bevolking. •Tijdverdrijf is daarentegen een bovengemiddeld belangrijke functie bij het mediagebruik van vrouwen.

8 Beleving tijdschriften door vrouwen •Tijdschriften scoren net als tijdens eerdere meting hoog op groot aantal belevingsfactoren •Van alle mediumtypen hoogste score op de identificatiefactor •Ook horen informatiefunctie, tijdverdrijf, stimulans en transformatie vooral bij het lezen van tijdschriften door vrouwen •Transformatiefunctie speelt bij vrouwen sterker dan bij de bevolking in het algemeen –Bijna de helft van de vrouwen krijgt bijvoorbeeld een gezellig gevoel bij het lezen van een tijdschrift

9 Beleving tijdschriften door vrouwen - vervolg Afzonderlijke items waar tijdschriften hoog op scoren: •Heeft me laten zien hoe je problemen zou kunnen aanpakken •Heeft me bruikbare tips, ideeën, adviezen opgeleverd •Vulde ik een leeg moment mee •Stelde me in staat kennis te nemen van de mening van anderen

10 Beleving andere media door vrouwen Televisie Met name Identificatie en geraaktheid Radio Met name Transformatie Dagbladen Met name Informatie, sociale factor en geraaktheid Internet Met name Praktisch bruikbaar, informatie, en stimulans H-a-h- bladen Met name Tijdverdrijf en praktisch bruikbaar Bioscoop Met name Transformatie, stimulans en sociale factor Post Met name Geraaktheid en sociale factor

11 Scorepatroon mediumtypen in verschillende leeftijdscategorieën *Mediumtype bioscoop gaf te weinig waarnemingen om over subsegmenten te rapporteren

12 MEDIAbeleving Scores belevingsfactoren* •Informatie10163420213018 •Transformatie 4052 958221118 •Geraaktheid22131254 •Tijdverdrijf1725591612123 •Stimulans 2019141215107 •Identificatie155927961 •Sociale factor25194113312534 •Praktische bruikbaarheid77816151719 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Post Mediabeleving vrouwen 16-24 jaar * Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64 schaalscores). Om vergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een 100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten op een schaal lopend van 0 tot 100. = specifiek voor leeftijdssegment Groen is hoge score van medium

13 Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 16-24 jaar •De transformatiefactor van tijdschriften is in dit segment zeer hoog. Relatief veel jonge vrouwen geven aan dat het lezen van een tijdschrift ze ‘vrolijk maakte’, ‘een tevreden gevoel gaf’ en ‘deed genieten’. Ook ‘deed me even alles vergeten’ en ‘paste bij een moment voor mezelf’ worden bovengemiddeld vaak genoemd. Het lezen van een tijdschrift lijkt voor jonge vrouwen dan ook vooral een ontspanningsmoment. •Dagbladen worden door de jonge vrouwen minder voor het verkrijgen van informatie gelezen, maar meer vanuit tijdverdrijf. Televisie en radio stimuleren deze groep en roepen identificatie op. •Internet behaalt binnen het jongste segment slechts in beperkte mate hogere scores dan in andere leeftijdsgroepen. Opvallend is dat internet onder vrouwen van 16-24 jaar relatief veel gespreksstof oplevert, maar dat de praktische bruikbaarheid vrij laag is. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het gebruik van internet als communicatiemiddel, via chatten en -mailprogramma’s.

14 MEDIAbeleving Scores belevingsfactoren* •Informatie1483717231913 •Transformatie 2641 124917168 •Geraaktheid32712511 •Tijdverdrijf32263145153112 •Stimulans 1048815610 •Identificatie62514643 •Sociale factor1844414142220 •Praktische bruikbaarheid10914222114 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Post Mediabeleving vrouwen 25-34 jaar * Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64 schaalscores). Om vergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een 100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten op een schaal lopend van 0 tot 100. = specifiek voor leeftijdssegment Groen is hoge score van medium

15 Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 25-34 jaar •De 25-34 jarige vrouwen consumeren media bovengemiddeld veel vanuit de tijdverdrijffunctie vergeleken met vrouwen in het algemeen. De geconsumeerde media leveren onder 25-34 jarige vrouwen relatief weinig gespreksstof (lage scores op de sociale factor) en informatie. •Zeker televisie en tijdschriften worden veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen. Daarnaast scoort televisie bij het segment van vrouwen van 25-34 jaar hoog op de stimulans en de identificatiefactor, maar relatief laag op transformatie. •Tijdschriften worden door 25-34 jarige vrouwen vaak gelezen voor tijdverdrijf en vanuit de transformatiefunctie: voor deze groep leveren tijdschriften bovengemiddeld veel ontspanning en vermaak. Daartegenover staat dat voor de 25-34 jarige vrouwen tijdschriften relatief minder informatie en stimulans bieden.

16 MEDIAbeleving Scores belevingsfactoren* •Informatie11104122251516 •Transformatie 2655 2037241512 •Geraaktheid83113248 •Tijdverdrijf1811184011445 •Stimulans 12611172276 •Identificatie12499938 •Sociale factor24114123151925 •Praktische bruikbaarheid211217311916 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Post Mediabeleving vrouwen 35-49 jaar * Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64 schaalscores). Om vergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een 100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten op een schaal lopend van 0 tot 100. = specifiek voor leeftijdssegment Groen is hoge score van medium

17 Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 35-49 jaar •Dit segment vertoont niet veel afwijkingen van de totale groep vrouwen van 16+. Media worden in deze groep over het algemeen wat minder gebruikt om een leeg moment mee te vullen (tijdverdrijf). Uitzondering hierop zijn tijdschriften, die onder deze groep een bovengemiddelde score realiseren op de tijdverdrijffactor. De identificatiefunctie van tijdschriften blijft onder de 35-49 jarige vrouwen wat achter op het gemiddelde. •Radio wordt door vrouwen van 35-49 jaar veelal gebruikt voor vermaak en ontspanning (transformatie). •Verder leveren websites op internet 35-49 jarige vrouwen relatief veel praktische bruikbaarheid, maar wat minder gespreksstof met familie, collega’s of vrienden.

18 MEDIAbeleving •Informatie20194533312116 •Transformatie 3444 2141261919 •Geraaktheid102152247 •Tijdverdrijf14222437204210 •Stimulans 18111524201112 •Identificatie179162014810 •Sociale factor26165528272225 •Praktische bruikbaarheid341325243216 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Post Mediabeleving vrouwen 50-64 jaar Scores belevingsfactoren* * Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64 schaalscores). Om vergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een 100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten op een schaal lopend van 0 tot 100. = specifiek voor leeftijdssegment Groen is hoge score van medium

19 Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 50-64 jaar •Media scoren onder 50-64 jarige vrouwen hoog op tal van belevingsfactoren. Zo halen 50-64 jarige vrouwen bovengemiddeld veel informatie, identificatie, gespreksstof en praktische tips en adviezen uit media. •Tijdschriften realiseren onder deze groep relatief hoge scores op informatie, stimulans, de sociale factor en de praktische bruikbaarheid. •Dagbladen leveren onder 50-64 jarige vrouwen relatief veel gespreksstof. Dagbladen en televisie worden door deze groep minder gebruikt vanuit tijdverdrijf. Internet scoort daarentegen wat hoger op tijdverdrijf.

20 MEDIAbeleving Scores belevingsfactoren* •Informatie22205130273621 •Transformatie 3842 2338162824 •Geraaktheid117163346 •Tijdverdrijf4029373266124 •Stimulans 24912219912 •Identificatie1813171781313 •Sociale factor24153421303735 •Praktische bruikbaarheid231721201114 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Post Mediabeleving vrouwen 65+ * Per mediumtype is per factor een schaalscore gemaakt (8 mediumtypen x 8 factoren = 64 schaalscores). Om vergelijking te vergemakkelijken zijn alle scores getransformeerd tot een 100-puntsschaal. De weergegeven getallen zijn dus geen percentages, maar punten op een schaal lopend van 0 tot 100. = specifiek voor leeftijdssegment Groen is hoge score van medium

21 Specifieke mediabelevingskenmerken vrouwen 65+ •De informatie- en tijdverdrijffunctie van media is erg van belang voor vrouwen van 65 jaar en ouder. •Net als het geval is voor dagbladen en huis-aan-huis bladen, wordt uit tijdschriften veel informatie gehaald. Tijdschriften scoren qua ranking bij vrouwen van 65 plus op veel factoren lager dan bij de totale groep vrouwen. Alleen voor praktische bruikbaarheid behalen ze een hogere positie. •TV wordt door deze groep bovengemiddeld veel gebruikt om een leeg moment mee te vullen. •Huis-aan-huis bladen realiseren bovengemiddelde scores op beleving onder de vrouwen van 65 jaar en ouder, waaronder op de informatiefactor, tijdverdrijffactor en sociale factor. •Internet behaalt onder de 65 plus vrouwen relatief lage scores op tijdverdrijf en stimulans.

22 Reclamebeleving door vrouwen

23 Reclamebeleving is gemeten op drie niveaus 1.Algemene attitude ten opzichte van reclame in een bepaald medium 2.Beleving reclame in/rond programma, titel, etc. 3.Recognition, likeability per spot/advertentie •Hierna wordt de beleving van reclame in media in het algemeen besproken (1)

24 MEDIAbeleving Ranking reclametypen op alle belevingsaspecten* •Iets nieuws8721 45/695/63 •Nuttige informatie 98 1/23/53/51/2673/5 •Geloofwaardige informatie8651/231/2974 •Vrolijk4/79234/74/7814/7 •Ergerde me niet 983461725 •Duidelijk853/4613/4297 •Enthousiast782154963 •Origineel en uniek647/837/85129 •Voelde me erbij betrokken7/87/8351/21/2964 •Bracht me ertoe iets te doen7/97/925417/963 Tv Radio Dagbladen Tijdschriften Internet H-a-n-bladen Bioscopen Buitenreclame Post *Om alle belevingsaspecten vergelijkbaar te maken, is de rangorde bij de negatief geformuleerde aspecten (ergerde me en onduidelijk) omgedraaid Reclame op/in…

25 Algemene conclusies reclamebeleving vrouwen •Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen wat enthousiaster en actiematiger omgaan met reclame dan in het algemeen geldt voor de Nederlandse bevolking. Daar tegenover staat dat vrouwen minder informatie uit reclame halen en dat ze zich vaker hieraan ergeren. •Tijdschriftreclame zet vrouwen meer aan tot actie dan geldt voor de gemiddelde Nederlander. Bovendien maakt het hen bovengemiddeld enthousiast. •Jongere vrouwen (tot 35 jaar) zijn vaker dan oudere vrouwen enthousiast over tijdschriftreclame. •De wat oudere vrouwen (35 plus) halen daarentegen meer informatie uit reclame in het algemeen en uit tijdschriftreclame.


Download ppt "Media bekeken door vrouwenogen Een analyse van vrouwen in het mediabelevingsonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google