De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGF Groot IJselland 20101 KINDEREN MET OVERGEWICHT Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid Hendrik Kok kinderfysiotherapeut Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGF Groot IJselland 20101 KINDEREN MET OVERGEWICHT Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid Hendrik Kok kinderfysiotherapeut Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 RGF Groot IJselland 20101 KINDEREN MET OVERGEWICHT Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid Hendrik Kok kinderfysiotherapeut Amsterdam Leefstijlprogramma

2 RGF Groot IJselland 20102 ONDERDELEN Deel I inleiding •gegevens over dikke kinderen •mogelijke oorzaken •schets probleem en toekomstverwachtingen •probleemeigenaar en gedragsverandering •taken en mogelijkheden ft / integrale hulp •voorbeeld: VettePret A'dam •EB aanbevelingen Deel II opdrachten in groepen Deel III terugkoppeling

3 RGF Groot IJselland 20103 MONDIAAL PROBLEEM •WERELDWIJD 10% kinderen 5-17 jaar overgewicht, 2-3% obesitas •Nrd en Zd Amerika30% overgewicht •Europa 20% overgewicht •Nederland 0-21aar: circa 13%, 1,5% obesitas •Verschil ontwikkelingslanden en rijke landen qua relatie ses en overgewicht

4 RGF Groot IJselland 20104 NOORD-OOST NEDERLAND •Regionale verschillen in bevolking •Z-O Drenthe 53% overgewicht, 13% obesitas •Emmen 55%, AA en Hunze, Borger-Odoorn en Hoogeveen •Kinderen 14% overgewicht, 3% obesitas •Friesland, Twente en Groningen idem •Lage ses 2,5 x zo vaak obesitas als hoge ses

5 RGF Groot IJselland 20105 MOGELIJKE OORZAKEN •Gezondheidskennis en – begrip •”Cultuur” •Fysieke omgeving •Zoete dranken, energierijk eten •Tv kijken/ computeren •Niet ontbijten en andere eetgewoonten •Weinig bewegen •Onvoldoende voorbeeldgedrag en opvoeding

6 RGF Groot IJselland 20106 2-4 JARIGEN (534 ouders) •15% 2-4 jarigen overgewicht, incl. 3,7% obesitas •1 op de 7 gezinnen: geen ontbijt •43% gezoete melkdranken=melk •39% van de kinderen hadden altijd frisdrank •20% ouders geen tijd om naar buiten te gaan •1 op de 10 2-4 jarigen had tv op de eigen kamer •22% mocht zelf zeggen of en hoe lang tv kijken Risicogroepen: lage ses, allochtoon, uitkering Kinderopvang of peuterspeelzaal op enkele punten positief Boere et al. 2008

7 RGF Groot IJselland 20107 SCHETS PROBLEEM EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN •Overgewicht 20-34 jaar enorme toename •Kind overgewicht/obesitas  grote kans later ook •Verhoogd risico op ziekten en mortaliteit: DM2, hart&vaat, soorten kanker, galstenen, bewegingssysteem, psychosociaal •Kosten gezondheidszorg •Arbeid en uitkeringen •Toekomstige generaties

8 RGF Groot IJselland 20108

9 9 PROBLEEMEIGENAAR EN GEDRAGSVERANDERING •Ongeacht ses alle kinderen in NL dikker •Probleemeigenaar? kind zelf, ouders, omgeving, gemeente en GGD, zorgverzekeraar, regering •Gedragsverandering, bij wie en hoe?

10 RGF Groot IJselland 201010 GEZONDER LEVEN: GEDRAGSVERANDERING

11 RGF Groot IJselland 201011 KENNIS, AANDACHT, BELIEFS 1.weinig alg. kennis gezondheidsproblemen (mogelijke oorzaak, mogelijke consequenties overgewicht, dm, astma, chron.pijn) 2. onbekend met eigen situatie (overgewicht, stress, leefstijl) 3. weinig aandacht risico’s van leefstijl (andere problemen) 4. opvattingen over wat te doen, door wie (extern) 5. erkennen & aanvaarden eigen verantwoordelijkheid (??) 6. mening over self efficacy (kunnen) (belemmeringen)

12 RGF Groot IJselland 201012 UITDAGINGEN •‘op maat’ incl. inbedden in sociaal-culturele leven leeftijd, sekse, ses, religieus-culturele achtergrond •problemen, zorgvraag, opvattingen helder krijgen •verwachtingen tav gedrag kind en omgeving uitspreken •motiverende gespreksvoering •omgevingsfactoren belangrijk •multisectorale samenwerking nodig

13 RGF Groot IJselland 201013 VOORBEELD: VETTEPRET A'DAM •Programma en meetinstrumenten •Samenwerking en integrale aanpak •Programma ‘op maat’ •Steeds vernieuwing •NB allochtone afkomst en speciaal onderwijs

14 RGF Groot IJselland 201014

15 RGF Groot IJselland 201015 Programma en meetinstrumenten Auteurs-team: H.Kok, M.Perquin-de Koning, M.Schoenmakers, M.Perquin, R.IJkelenstam • Kinderen met overgewicht (leeftijdsgerelateerde BMI tabellen), score op een fitheidstest van maximaal -2 s.d. : gemodificeerde Shuttle walk test en/of een loopbandtest • lessen in groepen: 5-8 jaar, 9-11, 12-16 jaar. • kind en ouders zijn gemotiveerd voor deelname •voldoende Nederlandse taal voor communicatie •Programma 26 weken ft, 2 x per week les, tussendoor zelf meer bewegen/opdrachten •4 uur diëtetiek •Informatie /coaching / effecten besproken met ouders

16 RGF Groot IJselland 201016 Beschrijving Programma VettePret •Korte geschiedenis •Doelgroep •Doelstellingen en effecten •Begin- en eindsituatie •Werkwijze •In te zetten middelen •Termijnen •Samenwerking met andere disciplines •Specifieke deskundigheid •Evaluatie en Rapportage •Kosten •Netwerk •Literatuur www.vettepret.nl Extra producten: Speciaal beweeg- en eetdagboekje met evaluatie-verslag Rapport: Aanbevolen meetinstrumenten Rapport: Evidence-based aanbevelingen

17 RGF Groot IJselland 201017 Bijlagen programma VettePret •Intakeformulier fysio •Sportkeuzetest •Intakebrief voor de ouders •Intake formulier diëtiste •Portiegrootte naar leeftijd •Fitheidstest / Metingen •Eindevaluatie formulier + Follow up •Bewegingsactiviteiten, testen, metingen, normen •Lichaamssamenstellingen •Beloningssysteem •Planning fysiotherapie en diëtetiek etc. •Huiswerkopdrachten •Certificaat deelname leefstijlprotocol •Rapportage naar verwijzers •Vergoedingen en organisaties; Scholierenvergoeding, Sportjeugdfonds, Jump-in

18 RGF Groot IJselland 201018 NOTA BENE •Kinderen hebben geen idee van wat ‘bewegen’ is •Leer hen letten op lichaamssignalen •Bespreekvoorbeelden van bewegen •Zeggen/goed antwoord is niet: weten en erkennen •Voedingsgedrag opmerkelijk •Allochtone en lage ses ouders kunnen hun kinderen vaak niet adequaat helpen bij kennisverwerving of uitvoeren van opdrachten

19 RGF Groot IJselland 201019 EB AANBEVELINGEN •veilige en effectieve training •bewustmaking van het beweeggedrag- bevordering gezonde leefstijlverandering vergroten dagelijkse activiteiten - effectmetingen •bevordering van therapietrouw •langdurige 'nazorg' •betrekken van de ouders / opvoedingsondersteuning •activiteiten in de wijk incl verkenning en samenwerking •aanbevelingen in breder verband: gemeente, provincie, rijk

20 RGF Groot IJselland 201020 VRAGEN ?

21 RGF Groot IJselland 201021 DEEL II WORKSHOP Inventariseer: •probleem in eigen praktijk: % kinderen/ouders •omgeving: sociaal-cultureel en fysiek/ groen •samenwerkingspartners: diëtisten, GGD, huisartsen, school/bso/creches, zorgverzekeraars, gemeente •maak kort plan van aanpak, incl. eigen doelstellingen •behoefte aan extra scholing: op welk gebied? •behoefte aan netwerk, vraagbaak, overlegstructuur? •vragen aan Hendrik of Dorine?

22 RGF Groot IJselland 201022 DEEL III KORTSLUITEN Nog vragen of opmerkingen? •Dorine van Ravensberg: vanRavensberg@paramedisch.org •Hendrik Kok: hendrik.j.kok@hetnet.nl


Download ppt "RGF Groot IJselland 20101 KINDEREN MET OVERGEWICHT Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid Hendrik Kok kinderfysiotherapeut Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google