De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling/Présentation Regulations Belgische Volleyliga vzw/Volleyligue Belge asbl Salons Waerboom 05.05.2011 Presentatie/Présentation: Erwin Van den.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling/Présentation Regulations Belgische Volleyliga vzw/Volleyligue Belge asbl Salons Waerboom 05.05.2011 Presentatie/Présentation: Erwin Van den."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling/Présentation Regulations Belgische Volleyliga vzw/Volleyligue Belge asbl Salons Waerboom 05.05.2011 Presentatie/Présentation: Erwin Van den Sande Organisatie/Organisation: Belgische Volleyliga/Volleyligue Belge & P.A.C.-Walther Kippers

2 Welkom Erwin van den Sande • Alle genodigden en pers • Dhr. Frank Smets (voorzitter Liga) • Dhr. Philip Berben (voorzitter KBVBV) • Leden van de Belgische Volleyliga

3 Overzicht en waarom Frank Smets • Invoering kwaliteitslabels Liga A & Liga B • Domeinen en basisprincipes • Huishoudelijk reglement • Financieel • Logistieke en Sportieve voorwaarden • Marketing regulations • Press regulations

4 Doel Frank Smets • Verhogen sportieve niveau Liga A en algemeen Belgisch competitieniveau • Belgisch Europese teams komen Europees beter aan bod. Belgische normen positief laten evolueren • Nationale ploeg • Clubs uit Liga B die kunnen promoveren naar Liga A zijn tijdig geïnformeerd.

5 Basisprincipes Frank Smets • Elke club dient te voldoen aan verschillende domeinen (opgelegde of kwaliteitseisen) • Op deze manier genieten de clubs van een bescherming • Hiërarchie in de criteria

6 Huishoudelijk reglement Frank Smets • Bedoeling: aan de bestaande reglementering van de KBVBV enkele zaken toevoegen en afwijkingen inlassen die alleen bestemd zijn voor Liga A. • Zelfstandigheid verwerven onder controle van de Liga en van het KBVBV • Verduidelijken en meer transparant maken van het huidige competitiereglement • Het huidige competitiereglement omvat: -Spelen in Liga A is een recht en geen plicht -Wie in Liga A wenst aan te treden moet voldoen aan de financiële en logistieke voorwaarden opgenomen in het “Huishoudelijk Reglement van de Liga” • We bouwen verder op deze bepaling, verduidelijken ze en voegen zaken toe die betrekking hebben op Liga A

7 Basisvoorwaarden Luc Declercq • Clubs dienen als rechtspersoon te fungeren (vzw, NV, BVBA, CVBA …). Rechtspersoon sluit contracten af. • BTW-plichtig of gemengd BTW-plichtig • Attesten waaruit geen achterstallige schulden blijken (RSZ, BTW, Belastingen enz…) • Respecteren bepaling CAO 10 nov 2009

8 Basisvoorwaarden Luc Declerq • Bewijs van afsluiten van arbeidsongevallenverzekering • Bewijs van Sociaal Secretariaat • Bewijs correcte betaling lonen en vergoedingen zoals in CAO afgesproken. • Indien rechtspersoon in de loop van het seizoen in vereffening, ontbinding of faling gaat verliest club recht om in de Liga A aan te treden. Seizoen start op 15 mei en eindigt op 14 mei het jaar nadien.

9 Ligalabels: Logistiek en Sportief Jan Remon • Zaaleisen • Materialen • Statistieken • Assistenten • Trainer & trainingsuren • Spelersgroep en contracten • Aantal jeugdspelers in kern van 12 • Jeugdwerking • Weging van verschillende items vastleggen • Timing opmaken voor invoering kwaliteitslabels

10 Opdeling kwaliteitslabels Jan Remon • Werken naar een maximaal te verkrijgen score van 20 kwaliteitspunten waar afhankelijk van de behaalde score een label zal toegewezen worden.

11 Behoud, stijgen en dalen Jan Remon • Om in Liga A uit te komen is minimaal een Label-C vereist • Clubs die in 2011-2012 nog geen C-label halen, krijgen 1 jaar dispensatie, vanaf 2012-2013 vervalt de dispensatie. • Een club uit Liga B met een C-label kan alleen stijgen, als een club uit Liga A met een C-label daalt. • Een club uit Liga B met een B-label kan stijgen als een club uit Liga A met label B of C daalt • De Liga A zal maximaal uit 12 ploegen bestaan • De liga A zal minimaal uit 10 ploegen bestaan • Play-off wedstrijden en de wedstrijden “best of five” dienen gespeeld te worden in een zaal die voldoet aan de Challenge Cup vereisten. Er wordt dispensatie voorzien voor 3 jaar vanaf de invoering van het kwaliteitslabel. • …/…

12 Scorecard/labels Jan Remon • Zaaleisen:5 • Materialen:2 • Assistenten: 1 • Statistieken:1 • Trainer & trainingsuren:5 • Spelerskern & contracten:3 • Aantal jeugdspelers in kern van 12:2 • Jeugdwerking:1 • A = X punten B = Y punten C = Z-punten

13 Marketing regulations Diederiek Degryse • Thuisploeg is verantwoordelijk voor programmabrochure (kleur of zwart/wit) • Vermelding 2 teams (ploegopstelling) – Team-fiche + foto van minstens 300 DPI voor aanvang seizoen overmaken aan alle andere teams – Ploegpresentatie – Backdrop – Marketing- en sponsordoelstellingen

14 Sponsoring en publiciteit Diederiek Degryse • Inventarisatie sponsoring en publi • Marketingplan • Sponsorplan • Boarding/vloerstickers • Overheersende reclame • Kleding officials • Redactioneel: pers, website, TV

15 Press regulations Walther Kippers • Pers/pr-verantwoordelijke/woordvoerder • Accreditatieformulier + Persbestand samenstellen • Persbadge aanmaken/parkingkaart • Persopvang (perscentrum/perstribune/dranken) • Persinfo (match preview/match report) voor en na wedstrijd • Draadloos internet is noodzakelijk • Pressclipping

16 Vraagbaak • Door genodigden en pers

17 Dank • Voor jullie aanwezigheid. • Uitnodiging voor wandelbuffet in zaal hiernaast.


Download ppt "Voorstelling/Présentation Regulations Belgische Volleyliga vzw/Volleyligue Belge asbl Salons Waerboom 05.05.2011 Presentatie/Présentation: Erwin Van den."

Verwante presentaties


Ads door Google