De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitdagingen voor het federale armoedebeleid na 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Willy LAHAYE Armoede in België

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitdagingen voor het federale armoedebeleid na 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Willy LAHAYE Armoede in België"— Transcript van de presentatie:

1 Uitdagingen voor het federale armoedebeleid na 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Willy LAHAYE Armoede in België 9 november 2010

2 Het Belgische EU-voorzitterschap: armoede op de Europese agenda zetten Drie prioriteiten: -Huisvesting, dak- en thuisloosheid -Leefloon en sociale bescherming -De vicieuze armoedecirkel Een tweeledige transversale benadering: -Empowerment en dialoog -Uitwisseling van goede praktijken

3 Uitdagingen na 2010 voor het federale armoedebeleid De vicieuze armoedecirkel Aandachtspunten bij de uitbouw van het Europa 2020-platform inzake armoedebestrijding: -Concrete verbintenissen van de lidstaten met het oog op armoedebestrijding -Verbintenissen m.b.t. het terugdringen van kinderarmoede Generatiearmoede en kinderarmoede (EU: hoger armoederisico t.o.v. de volledige bevolking: 19% versus 16%; B: 16,9% versus 14,7)

4 Impact van de gezinsomgeving op de ontwikkeling van het kind (op 5 jaar) en op de schoolprestaties (op 7 jaar). 1988 Schooltraject van jongeren (20 jaar) 1993 Socio-professionele inschakeling van jongeren (25 jaar) 2003 Onderzoek naar overdracht tussen generaties (herneming van het experiment van 1973) 1973 (120 gezinnen)

5 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 - Ontwikkeling van het kind (5 jaar) - Schoolprestaties van het kind (7 jaar) Generatie 1 Generatie 2

6 Kinderarmoede: een belangrijke uitdaging Een van de voornaamste uitdagingen na 2010 voor het federale armoedebeleid De vicieuze armoedecirkel De vier armoededimensies (Vranken, 2010): tijd, hoogte, breedte, diepte De dimensies die een structurele impact hebben op armoede: Tijd (continuïteit van de ene generatie op de andere) Diepte (maatschappelijke breuklijn)

7 KIND « Het beleid voor de terugdringing van kinderarmoede moet rekening houden met de bijzondere driehoeksrelatie tussen kinderen, ouders en de overheid » (Vranken, 2010, p.182) Kinderarmoede: impactsectoren

8 GEZIN Is een virtueuze cirkel mogelijk? SCHOOL MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) Zijn links tussen sectoren mogelijk? Is een school voor iedereen mogelijk?

9 Het gezin De vicieuze armoedecirkel Is een virtueuze cirkel mogelijk? Dit vereist een GEZINSbeleid dat steunt op de BETROKKENHEID VAN OUDERS zonder NORMALISATIE Kinderarmoederisico Eenoudergezinnen (36%) Gezinnen met meer dan drie kinderen (37%)

10 Het gezin Het begrip 'gezin' is rekbaar -Traditioneel gezin -Eenoudergezin -Nieuw samengesteld gezin -Adoptiegezin -Gezin met holebi-ouders -… Is er een virtueus model?

11 Het gezin Weinig informatie over de verschillende mogelijke gezinsvormen en hun impact op kinderarmoede (bijv.: nieuw samengestelde gezinnen) Weinig longitudinale en kwalitatieve studies over de mobiliteit van gezinnen en de impact daarvan op kinderarmoede Bijv.: overgang of naast elkaar bestaan van eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen Weinig kwalitatieve informatie over kinderen en hun gezin in armoede (stress, coping, paradoxale overaanpassing, vormen van weerstand en weerstandsvermogen,…) Gezinsobservatorium

12 Het gezin Variabele opvoeding Welbevinden, geestelijke gezondheid Is er een virtueus opvoedingsmodel? Mishandeling, verwaarlozing Gevaar? Impact van opvoeding op de ontwikkeling van het kind en zijn sociaal en schooltraject (Nimal, Pourtois en Lahaye, 2000; Lahaye, Pourtois en Desmet, 2007) Begeleiding/ondersteuning van ouders (ONE, K&G, maison de la parentalité, opvoedingswinkel,… onderneming…)

13 De school Dit vereist een SCHOOLbeleid dat steunt op PARTICIPATIE (België scoort hier minder goed: Bogdanowicz, 1994; OESO) zonder NORMALISATIE Welke participatie? Participatieraad? Participatief beheer? Sociale discriminatie op school Is een school voor iedereen mogelijk? Participatie aan het onderwijssysteem

14 De school « Een groot deel van de gezinnen die Jeugdzorg onder zijn hoede neemt, leeft in armoede » (verslag 2008-2009, p.197) Draagt in belangrijke mate bij aan de vicieuze cirkel van generatiearmoede -Schooluitval (13% in het middelbaar) -Uitsluiting tijdens het schooljaar -Relegatie -Gedifferentieerde klassen -Dienst voor schoolherinschakeling -Dienst voor Jeugdzorg Vaak haken kinderen al in het basisonderwijs af

15 EXPLICIETE KENNIS LERAAR LEERLING IMPLICIETE KENNIS OUDER KIND leert aan leert leert aan Co-educatie

16 Leraar en ouder doen aan co-educatie wanneer ze beiden de noden van het kind in aanmerking nemen, met behoud van hun respectieve (impliciete of expliciete) kennis en opvoedingsdomeinen (gezin of school) De school Co-educatie Co-educatie: uitwisseling van goede praktijken in de Franse of Vlaamse Gemeenschap « Schoolcontract »: project relatie school- gezin (bijv.: « Eduquons ensemble » (samen opvoeden) - Charleroi/Peruwelz/Etterbeek)

17 DE MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) De mogelijkheid bieden om toekomstgericht te denken Zijn links tussen sectoren mogelijk? Armoede = versnipperd levenstraject: - gezondheidsinstellingen - jeugdzorg - justitie - plaatsingsmogelijkheden Gedwongen steunAanvaarde steun Dit vereist een INSTITUTIONEEL beleid dat steunt op EMPOWERMENT zonder NORMALISATIE

18 DE MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) Weinig kwalitatieve informatie over versnipperde levenstrajecten in armoede (Delens-Ravier, 2000; Jamoulle 2002, 2008) Weinig onderzoek toegespitst op levenstrajecten via verschillende hulpmaatregelen Empowerment mogelijk over versnippering heen? Welke mogelijkheden om toekomstgericht te denken?

19 DE MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) De andere de mogelijkheid geven om toekomstgericht te denken vereist de uitbouw van links tussen sectoren Al operationeel (ONE – K&G, jeugdzorgsector, …) maar uit te breiden Bijv.: ontmoetingsruimten (ontmoetingsmomenten tussen minderjarigen en ouders bij wie ze niet inwonen) Uitoefening van het recht van het kind Uitoefening van het recht van de ouder

20 DE MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) Uitvoering van een project Uitoefening van een recht Ontmoetingsruimten: Bestaansonzekerheid Justitie / Jeugdzorg / Gezondheidsdiensten / Sociale diensten Gesegmenteerde links Projectlinks Instrumenteel en strategisch verband Empowerend verband sectorlinks

21 Synthese: Kinderarmoede: een belangrijke uitdaging GEZIN Uitdaging: BETROKKENHEID SCHOOL MAATSCHAPPIJ (de andere sociale en juridische diensten) Uitdaging: EMPOWERMENT Uitdaging: PARTICIPATIE


Download ppt "Uitdagingen voor het federale armoedebeleid na 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Willy LAHAYE Armoede in België"

Verwante presentaties


Ads door Google