De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 6 Basis pneumatiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 6 Basis pneumatiek"— Transcript van de presentatie:

1 Module 6 Basis pneumatiek 04-03-2013
Mechatronica N3

2 Componenten pneumatiek
Luchtverzorgingseenheid Filter met condensaat opvang Reduceerventiel Symbool luchtverzorgingseenheid Manometer 3/2 ventiel met druk-trekknop met vergrendeling Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

3 Componenten pneumatiek
Luchtverzorgingseenheid Luchtverzorgingseenheid Luchtverzorgingseenheid, vereenvoudigde tekenwijze Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

4 Componenten pneumatiek
Drukreduceerventiel met manometer Component Symbool Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

5 Componenten pneumatiek
Verdeelblok Component Symbool Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

6 Componenten pneumatiek
Enkelwerkende cilinder Component Symbool Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

7 Componenten pneumatiek
Dubbelwerkende cilinder Component Zuiger in Zuiger uit Symbool Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

8 Componenten pneumatiek
Dubbelwerkende cilinder Animatie Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

9 Componenten pneumatiek
Enkelwerkende cilinder één luchtaansluiting alleen de uitgaande slag wordt gemaakt door perslucht de kracht van de teruggaande slag wordt bepaald door de veerkracht één 3/2 ventiel nodig voor de bediening Dubbelwerkende cilinder twee luchtaansluitingen zowel de in- als de uitgaande slag worden gemaakt door perslucht de kracht van de teruggaande slag wordt bepaald door de luchtdruk en het zuigeroppervlak twee 3/2 ventielen nodig voor de bediening Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

10 Componenten pneumatiek
Opbouw cilinder 1. Cilinderbuis 2. Bodemplaat 3. Dekselplaat 4. Zuigerstang 5. Lagerbus 6. Schraapring 7. Lippenring 8. Geleidingsband 9. Zuiger Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

11 Componenten pneumatiek
Kracht van een zuiger Voorbeeld: p = Pa (6 bar) A = 12 cm2 = 0,0012 m2 Kracht is druk maal oppervlakte F = p x A F = p x A F = x 0,0012 = 720 N Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

12 Componenten pneumatiek
Kracht van een zuiger Gegeven: p = 6,5 bar A = 10 cm2 Gevraagd: Bereken de kracht F Oplossing: F = p x A F = x 0,001 = 650 N Tijd: 2 min. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

13 Componenten pneumatiek
Kracht van een zuiger Gegeven: F = 0,15 kN p = 7,5 bar Gevraagd: Bereken de oppervlakte van de zuiger in cm2. Bereken de diameter van de zuiger in cm. Oplossing: F = p x A A = F : p A = 150 : = 0,0002 m2 = 2 cm2 A = 1/4π x d2 d2 = A : 1/4π d = Ѵ0,0002 : 0,785 = 0,016 = 1,6 cm Tijd: 5 min. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

14 Componenten pneumatiek
Kracht van een zuiger Hoeveel malen wordt de kracht groter als de diameter 2 x zo groot wordt? 1. Oplossing: Stel p = 1; d1 = 1 dus d2 = 2 A1= 1/4π x d2 = 0,25 . 3, = 0,785 F1 = p x A = 1 x 0,785 = 0,785 A2= 1/4π x d2 = 0,25 . 3, = 3,14 F2 = p x A = 1 x 3,14 = 3,14 3,14 : 0,785 = 4 De kracht wordt 4x zo groot 2. Tijd: 5 min. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

15 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel Een 3/2 ventiel heeft 3 aanluitpoorten en 2 schakelstanden. Poorten: Persluchtaansluiting Arbeidspoort Ontluchtingspoort 1 3 2 3 : 3 aansluitingen 2 : 2 schakelstanden Animatie 3/2 ventiel, normaal gesloten Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

16 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel, lucht bediend, veerretour N.C. Normaal gesloten N.O. Normaal open Animatie N.C. en N.O. 3/2 ventiel Een N.C. 3/2 ventiel, normaal gesloten ventiel, laat in rusttoestand, onbediende toestand geen lucht door van poort 1 (persluchtaansluiting) naar poort 2 (arbeidspoort). Een N.C. 3/2 ventiel, normaal gesloten ventiel, laat in rusttoestand, onbediende toestand wel lucht door van poort 1 (persluchtaansluiting) naar poort 2 (arbeidspoort). Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

17 Componenten pneumatiek
Enkelwerkende cilinder bediend door een drukknop bediend 3/2 ventiel Vragen: Is de getekende cilinder een enkelwerkende- of een dubbelwerkende cilinder? Een enkelwerkende cilinder. Is het getekende 3/2 ventiel een N.O. of een N.C. ventiel? Een N.C. ventiel Animatie Waardoor maakt de zuiger een ingaande slag? Door de veer in de cilinder. Waardoor keert het 3/2 ventiel terug in zijn ruststand? Door de veer in het 3/2 ventiel. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

18 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel N.C. , handbediend, veerretour Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

19 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel N.O. , handbediend, veerretour Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

20 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel N.O. , handbediend met vergrendeling, veerretour Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

21 Componenten pneumatiek
3/2 stuurventiel N.O en N.C. ,luchtbediend, veerretour N.C. N.O. Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

22 Componenten pneumatiek
3/2 ventiel, N.C. , rolbediend, veerretour Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

23 Basis pneumatiek Volgorde 3/2 ventiel, N.C. , veerretour Symbool
Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

24 Basis pneumatiek Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel
Symbool Component Persluchttoevoer ( 1 ) Arbeidspoorten ( 2 ) en ( 4 ) Ontluchting ( 3 ) en ( 5 ) Stuurpoort ( 14 ) en ( 12 ) Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

25 Basis pneumatiek Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel
Symbool Component Als de stuuringang 14 lucht krijgt dan wordt poort 1 en 4 doorverbonden. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

26 Basis pneumatiek Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel
Symbool Component Als de stuuringang 12 lucht krijgt dan wordt poort 1 en 2 doorverbonden. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

27 Basis pneumatiek Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel Symbool
Animatie werking 5/2 ventiel Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

28 Basis pneumatiek Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel Vragen:
Waar staat de 5 voor bij een 5/2 ventiel? Voor 5 poorten. Waar staat de 2 voor bij een 5/2 ventiel? Voor 2 schakelstanden. Hoe ziet een 5/3 ventiel eruit en wat is de functie van een 5/3 ventiel? Een 5/3 ventiel heeft een middenstand waarbij beide arbeidspoorten ontlucht worden. 5/3 ventiel Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

29 Componenten pneumatiek
Lucht bediend, bistabiel, 5/2 ventiel Vragen: Waarom hebben de stuurpoorten de codering 14 en 12? Als er lucht staat op stuurpoort 14 dan is persluchtpoort 1 verbonden met arbeidspoort 4. Als er lucht staat op stuurpoort 12 dan is persluchtpoort 1 verbonden met arbeidspoort 2. Bij een 5/2 ventiel spreken we over een ventiel met een geheugen. Wat wordt hiermee bedoeld? Het ventiel blijft staan in de laatst aangestuurde stand. Ook als de lucht op de stuurpoort niet meer aanwezig is. Wat gebeurt er als tegelijk op stuurpoort 14 en 12 lucht wordt gezet? Het ventiel blijft staan in de huidige stand. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

30 Basis pneumatiek Lucht bediend, monostabiel, 5/2 ventiel, veerretour
Persluchttoevoer ( 1 ) Arbeidspoorten ( 2 ) en ( 4 ) Ontluchting ( 3 ) en ( 5 ) Stuurpoort ( 14 ) Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

31 Componenten pneumatiek
Tweedrukventiel Symbool Component Als op beide ingangen 1 en 1/3 lucht staat dan staat ook lucht op uitgang 2. Als er op beide ingangen geen lucht staat of als er slechts op één ingang lucht staat dan staat er geen lucht op uitgang 2. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

32 Basis pneumatiek Wisselventiel
Component Symbool Als op één van beide ingangen 1 en 1/3 lucht staat dan staat ook lucht op uitgang 2. Als er op beide ingangen lucht staat er ook lucht op uitgang 2. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

33 Basis pneumatiek Smoorventiel
Component Symbool Een smoorventiel kan men vergelijken met een kraan die meer of minder geopend wordt. De regeling gebeurt meestal door middel van een naald (1). Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

34 Basis pneumatiek Terugslagklep
Component Symbool terugslagklep Wanneer perslucht op de aansluiting 1 wordt aangesloten, wordt de terugslagklep geopend waardoor de lucht vrij kan doorstromen. In tegengestelde richting drukt de perslucht de terugslagklep dicht zodat de doorstroming afgesloten wordt. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

35 Basis pneumatiek Veergestuurde terugslagklep
Symbool Bij terugslagkleppen met veer zorgt een veer ervoor dat de klep in ruststand mechanisch afgesloten wordt. Wanneer perslucht in de richting van de pijl door de klep stroomt, duwt ze de terugslagklep open waardoor de lucht vrij kan doorstromen. In tegengestelde richting drukken de veer en de perslucht de terugslagklep dicht zodat de doorstroming afgesloten wordt. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

36 Basis pneumatiek Pneumatisch bediende terugslagklep
Symbool Toepassing Bij gestuurde terugslagkleppen kan de lucht, net als bij gewone terugslagkleppen, ongehinderd van 1 naar 2 stromen. In tegengestelde richting drukken de veer en de perslucht de terugslagklep toe zodat de doorstroming afgesloten wordt. Door druk te zetten op de sturing 21, wordt de klep mechanisch van zijn zitting gelicht waardoor de lucht ook van 2 naar 1 kan stromen (vandaar sturing 21). Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

37 Basis pneumatiek Snelheidsregelventiel
Component Symbool Een snelheidsregelventiel is een smoorventiel waarbij het debiet slechts in één richting wordt beperkt, in de andere richting is de doorgang vrij. Dit wordt verkomen door de smoring (1) te overbruggen door een terugslagklep (2) Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

38 Componenten pneumatiek
Snelontluchtingsventiel Component Symbool Indien men de cilindersnelheid wil opdrijven moet men ervoor zorgen dat de lucht die de cilinder verlaat zo kort mogelijk bij de cilinder kan ontluchten. Dit kan door gebruik te maken van een snelontluchtingsventiel Ontluchtpoort 3 heeft een doorlaat met grote diameter, hierdoor kan de zuigersnelheid tot het drievoudige van de snelheid bij "gewone" ontluchting worden. Het is aan te raden het snelontluchtingsventiel direct in de cilinderpoort te monteren. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

39 Componenten pneumatiek
Pneumatische benaderingsventiel Component Symbool Een pneumatisch benaderingsventiel wordt op een cilinder geplaatst en wordt bediend door de zuiger in de cilinder. Het ventiel kan als eindstandmelder worden gebruikt. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

40 Componenten pneumatiek
Opkom tijdvertraging Symbool Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

41 Componenten pneumatiek
Principe opkomvertraging Op poort 1 is perslucht aangesloten. Afhankelijk van de instelling van het snelheidsregelventiel vloeit er snel of langzamer lucht in het luchtreservoir. Als er voldoende druk is opgebouwd in het reservoir schakelt het 3/2 ventiel en laat het ventiel de lucht door naar poort 2. Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3

42 Componenten pneumatiek
Volgorde ventiel Symbool Als de druk op poort 12 de ingestelde druk bereikt schakelt het 3/2 ventiel zodat er lucht op poort 2 komt te staan. Component Module 6 Basis pneumatiek Mechatronica N3


Download ppt "Module 6 Basis pneumatiek"

Verwante presentaties


Ads door Google