De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heer is waarlijk opgestaan

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heer is waarlijk opgestaan"— Transcript van de presentatie:

1

2 De Heer is waarlijk opgestaan
Pasen 2017 De Heer is waarlijk opgestaan

3 Hoop doet leven

4 Historische achtergrond
Romeinse rijk Historische achtergrond 1 Petrus

5 De grote brand van Rome July 18, 64 AD
Midden in de nacht breekt er brand uit. Aangewakkerd door de wind grijpt het vuur razendsnel om zich heen. Grote paniek. Kinderen, bejaarden en gehandicapten kunnen niet snel vluchten en worden door de vlammen gegrepen. July 18, 64 AD

6 Christenen voor de leeuwen
Velen dakloos geworden en alles kwijt. Om de ellende van mensen te verzachten: spelen organiseren. Christenen: genaaid in dierenhuiden in arena - hongerige wilde honden en leeuwen. Of: verplicht vechten tegen gladiatoren, zwaardvechters. Teleurstelling van menigte als christenen niet vechten, maar bidden en genadeslag afwachten.

7 Levend verbrand Maar Nero's waanzin gaat nog verder. Om zijn feesten op te luisteren worden christenen bij wijze van feestverlichting in zijn tuinen met pek overgoten en vervolgens aan kruisen levend verbrand om zo zijn bacchanale feesten te verlichten.

8 “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

9 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” (1 Petrus 1:1–9)

10 Joden of heidenen -> met name heidenen
In Jeruzalem woonden Joden afkomstig uit deze gebieden – waren daar blijkbaar na ballingschap terechtgekomen. Hand. 2:8–11 — “8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.”

11 Onze Positie, Perspectief, Proces

12 “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.

13 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” (1 Petrus 1:1–9)

14 Een geloof, van groter waarde dan beproefd goud
Het eindproduct, maar voordat het zover is moet er heel wat gebeuren.

15 ‘Juist door het lijden heen hebben we God nodig’
“Maar Hij kent de weg die ik ga. Laat Hij mij beproeven – ik zal er als goud uitkomen.” (Job 23:10) Een beproefd geloof is een echt geloof. Een echt geloof is een beproefd geloof. ‘Juist door het lijden heen hebben we God nodig’

16 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” (1 Petrus 1:1–9)

17 Positie, Perspectief, Proces

18 Hoop doet leven

19 “if by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes he condemned them to extinction, making them an example of what is going to happen to the ungodly;” (2 Peter 2:6, ESV) God sent brimstone and fire from heaven


Download ppt "De Heer is waarlijk opgestaan"

Verwante presentaties


Ads door Google