De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet BIG ?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet BIG ?."— Transcript van de presentatie:

1 Wet BIG ?

2 WET BIG Kwaliteit is kernbegrip in de gezondheids-
zorg. Drie recente wetten, met elk verschillende invalshoeken: WGBO: Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst Kwaliteitswet Zorginstellingen : Wet op kwaliteit van zorginstellingen Wet BIG: Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg

3 WET BIG Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Doel: De kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren

4 WET BIG Wet heeft betrekking op individuele gezondheidszorg.
Onder deze zorg wordt verstaan: Beoordelen Bevorderen Bewaken Beschermen Herstellen van iemands gezondheid

5 WET BIG Om het doel te bereiken, verbeteren en of te waarborgen:
Titelbescherming Registratie in het BIG register Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Tuchtrecht

6 WET BIG Voorbehouden handelingen: Handelingen, die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de patiënt met zich meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd.

7 WET BIG Voorbehouden handelingen: Heelkundige handelingen
Verloskundige handelingen Endoscopieën Katheteriseren Injecteren en puncties narcose Kunstmatige fertilisatie Stegenvergruizing Gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling Cardioversie Defibrilleren Elektronconvulsie

8 Wet BIG Zelfstandig bevoegd: Arts Tandartsen Verloskundigen
Op eigen gezag is opdrachtgever, stelt indicatie en beslist om de behandeling zelfstandig uit te voeren. Niet zelfstandig bevoegd: Verpleegkundigen Doktersassistenten Bejaardenverzorgende Helpende Niet nodig dat het beroep o.b.v. de WET BIG geregeld is , het zijn opdrachtnemers. Handelen altijd in opdracht van , mag nooit op eigen initiatief, stellen zelf geen diagnose.

9 WET BIG Voorwaarde: bekwaamheid van de opdrachtnemer Deskundig Bekwaam
In opdracht van en volgens aanwijzingen van zelfstandig bevoegde Mogelijk tussenkomst van de arts ONBEKWAAM MAAKT ONBEVOEGD & STRAFBAAR!

10 WET BIG Wet BIG stelt de volgende voorwaarden, aan
niet zelfstandig bevoegden: Degene handelt in opdracht van een zelfst. bevoegde Degene handelt overeenkomstig de aanwijzingen van de zelfst. bevoegde Degene mag een voorbehouden handeling alleen uitvoeren, indien zowel hijzelf als de opdrachtgever , redelijkerwijs mag aannemen, dat hij beschikt over de bekwaamheid om de opdracht naar behoren uit te voeren

11 WET BIG Niet voorbehouden handelingen: Handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, geneeskundig of niet geneeskundig, die niet op de in de wet genoemde lijst van voorbehouden handelingen voorkomt.

12 WET BIG Verantwoordelijkheid: Wie in de gezondheidszorg werkt, is zelf
verantwoordelijk voor eigen handelen. Ondersteuning: Protocollen bekwaamheidsverklaringen

13 WET BIG Aansprakelijkheid: Voor de doktersassistente via het civielrecht, deze geeft de mogelijkheid op schadevergoeding. Het strafrecht speelt een rol, wanneer de d.a. in functie een fout heeft gemaakt, waarbij de patient schade heeft ondervonden.


Download ppt "Wet BIG ?."

Verwante presentaties


Ads door Google