De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhalatietechniek Herhalingscursus 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhalatietechniek Herhalingscursus 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Inhalatietechniek Herhalingscursus 2016
Christine van Baak Kinderlongverpleegkundige BKZ UMCG

2 Indeling workshop Anatomie luchtwegen
Receptoren en depositie medicatie Technische achtergrond Verschillende devices Voor en nadelen per device Veel gemaakte fouten Keuze maken per patiënt -> inhalatie protocollen Belang kennis en goede instructie Samenwerking, vertrouwen, therapietrouw

3 Anatomie luchtwegen Hogere luchtwegen: generatie 0-11
Centrale luchtwegen: generatie 12-16 Perifere luchtwegen: generatie 17-23 -> 95% van het totale luchtwegoppervlak

4 Receptoren

5 Receptoren

6 Toedieningsweg medicatie
Inhalatie van medicatie via “ lange, kronkelige weg” : via ruim 20 vertakkingen (bronchiën en bronchiolen) naar de miljoenen alveoli snelheid van de luchtstroom neemt snel af deeltjes van de medicatie op de juiste plek afgegeven

7 Depositie medicatie Depositie van aerosoldeeltjes (zowel poeder/dpi als gas/pMDI) afhankelijk van: Inertiële impactie = botsing met de luchtwegwand Sedimentatie = uitzakken tgv zwaartekracht Diffusie = rondcirkelen ->Brownse bewegingen MMAD= massamediane aerodynamische diameter -> per device grote spreiding MMAD = spreiding van de deeltjesgrootte, dus altijd kijken naar welk deel van de dosis en onder welke omstandigheden -> snelheid van de luchtstroom Daarom altijd gewerkt met goed stromende geneesmiddelenformulering!

8 Longdepositie inhalatiemedicatie
Medicatie deeltjes liefst tussen micro m afhankelijk van snelheid Grote daling snelheid in de perifere luchtwegen Uit ‘Inhalatietechnologie en Instructie’ -Hagedoorn en Klemmeier – Boekhout

9 Weerstand device Weerstand van het device + drukverschil longen - buitenlucht bepalen de snelheid waarmee de lucht met medicatiedeeltjes de luchtwegen in komen. Hogere weerstand device: -> minder snelheid -> minder inertiële impactie -> minder depositie hoog in de luchtwegen -> minder bijwerkingen van de medicatie -> meer depositie lager in de luchtwegen

10 Weerstand inhalatoren
Hoog < 50l/min bij 4kPa: Handihaler en Easyhaler Middelhoog l/min: Twincer, Turbuhaler, Spiromax en Nexthaler Middel l/min: Genuair, Novolizer, Elpenhaler, Diskus, Elipta, Forspiro Laag > 90l/min: Breezhaler, Cyclohaler, Aerolizer, Redihaler, Respimat, Dosisaerosolen ERS/ISAM task force report

11 Verschil techniek Device met hoge weerstand -> krachtige inademing
Device met lage weerstand -> gelijkmatige inademing Da met VZK-> rustig in- en uitademen

12

13 Dosisaerosolen pMDi’s met voorzetkamer! ivm snelheid van de pluim -> geen coördinatieproblemen -> minder neerslag medicatie in de mond/keel -> minder candidiasis en heesheid -> meer medicatie in de longen Breath-actuated dosisaerosolen (Redihaler/ Autohaler) goed alternatief voor da direct aan de mond Pressurized metered dose inhalers

14 Oplossing/suspensie Oplossing Suspensie (schudden) Foster Flixotide
Qvar Ventolin Atrovent Salbutamol Budesonide Pulmicort Alvesco Seretide Foradil Airomir Beclomethason

15 Dip en dry + luchtvochtigheid
Coating tegen de elektrostatische aantrekking van de VZK wand -> afwassen met zeep en laten opdrogen! (of primen met min 10 doses medicatie) Vóór het eerste gebruik en daarna 1x/week Gebruik een VZK het liefst in een vochtige ruimte, Vooral in de winter droger -> meer verlies van medicatie in de VZK Onderzoek van P. Hagedoorn en B. Rottier

16 Fluitje VZK Bij sommige VZK’ers fluitje hoorbaar
afhankelijke van type da, ligt aan interne weerstand van het type aerosol, dus niet altijd verkeerd indien de patiënt te hard inhaleert -> medicatie slaat neer en de keel holte Verpleegkundige kan goed inschatten of het fluiten correctie behoeft of niet.

17 Bijhouden da Weinig tellers beschikbaar op de da!
Gevolgen voor de patiënt: Gebruikt lege da Toename klachten Maar ook: Veel da worden te vroeg weggegooid Veel verspilling Dus: Uitrekenen bij onderhoudsmedicatie Turven bij zonodig medicatie

18 Correcte techniek da + VZK
Verwijder beschermdop Schudt de da en plaats in de VZK Ga rechtop staan met kin omhoog Adem volledig uit (indien mogelijk) Plaats mondstuk tussen de tanden, lippen omsloten Vuur de doses 1 x af 5-10 x rustig in en uitademen Indien 1 teug methode: inhaleer zo diep mogelijk in 1 x gelijkmatig in en houd de adem dan 10 sec in. Afspraak ERS/ISAM: debiet (snelheid waarmee de medicatiedeeltjes uit de inhalator komen) > 90l/min = lage weerstand. Debiet l/min is gemiddelde weerstand en debiet van

19 Fouten da + VZK Niet schudden Dopje niet verwijderd
Lichaams- / hoofdpositie Tanden voor het mondstuk Mondstuk niet goed omsloten Te krachtig inhaleren Te oppervlakkig inhaleren Meerdere pufjes tegelijk DA zonder VZK DA niet bijgehouden / lege aerosol Meetellen / praten / speen in de mond

20 Droogpoederinhalatoren
DPI’s meestal multidoses, farmacondeeltjes en dragerdeeltjes (lactosekristallen) Tijdens de inhalatie laten de dragerdeeltjes los van het medicijn Compact, draagbaar en makkelijk in het gebruik -> minder fouten dan bij da en VZK Veel verschillende soorten

21 Correcte inhalatietechniek dpi
Verwijder beschermdop van het mondstuk Maak een dosering klaar voor gebruik Ga rechtop staan met de kin omhoog Adem zoveel mogelijk uit , maar niet in het device Plaats het mondstuk tussen de tanden met de lippen omsloten Inhaleer zo diep mogelijk in -> krachtig óf rustig en gelijkmatig Houd de adem minimaal 10 sec vast

22 Fouten DPI’s / BAI’s Lichaams- / hoofdpositie Tanden voor het mondstuk
Mondstuk niet goed omsloten Te krachtig inhaleren Te oppervlakkig inhaleren /onvoldoende insp. flow Inademing door de neus Geen max uitademing van tevoren Adem te kort vasthouden Coördinatie: klik en inhalatie tegelijk lukt niet

23 Keuze inhalatiesystheem
Welk (type) geneesmiddel wil de arts voorschrijven? Afstemmen op de patiënt Inschatten resultaat: kan de patiënt volledig uitademen, heeft de patiënt genoeg inademingskracht, kan de patiënt de adem vasthouden? Voorkeur van de patiënt Leeftijd Afwegen voor- en nadelen Zie stroomdiagrammen

24 Goede inhalatie- instructie
Goede inhalatie-instructie is essentieel: Betere inname -> meer depositie medicatie -> minder klachten Passend device geeft tevredenheid patiënt Tevredenheid patiënt -> meer therapietrouw Meer therapietrouw -> betere kwaliteit van leven -> betere kwaliteit van zorg Betere kwaliteit van zorg -> minder verspilling -> minder verzuim “Satisfaction is linked to patient compliance” ERS filmpje

25 Goede instructie Nodig voor een goede instructie:
Kennis van de werking van het device Kennis van het medicament Kennis van de juiste inhalatietechniek Juiste inschatting kunnen maken van een passend device Kennis van alternatieven en de voor- en nadelen van elk device Juiste inschatting kunnen maken van de haalbaarheid voor de patiënt

26 Patiëntenkaarten IMIS/LAN evidence based

27 Nieuw Dosisaerosolen met teller:
Flutiform -> Fluticason en Formoterol Symbicort ->Budesonide en Formoterol DPI’S: Nexthaler: Foster = Beclometason en Formoterol Novolizer: Budesonide, Salbutamol en Formoterol (2 doseringen) geen combi Elipta: Fluticason en Vilanterol (LABA) Elpenhaler: Fluticason en Salmeterol Spiromax: BA dpi! Budesonide en Formoterol

28 Site’s

29 Verpleegkundig consulenten KIL
Yvonne Weesepoel Woe t/m vrij Ltx / astma 55634 Annemarie Tiesinga Cystic Fibrosis Di t/m dond 55402 Christine van Baak Ma & dond 55005 Astma

30 Samenwerking Verpleegkundige Arts Investeer in je kennis
Doe ervaring op Bespreek /overleg met de arts Neem de tijd voor opbouwen vertrouwensrelatie patiënt Neem verantwoordelijkheid voor de verpleegkundige rol inzake inhalatietechniek Vraag respect/vertrouwen voor je bijdrage aan de therapietrouw en gezondheidswinst van jullie patiënt Geef de verpleegkundige gelegenheid om zich te scholen Geef de verpleegkundige gelegenheid om ervaring op te doen -> zet een gezamenlijk spreekuur op Bespreek de patiënten en overleg met elkaar Geef de verpleegkundige respect voor haar/zijn kennis en rol inzake de implementatie en therapietrouw van de behandeling

31 Hartelijk dank en veel succes!


Download ppt "Inhalatietechniek Herhalingscursus 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google