De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proeftuin SG Sint Nicolaas sessie 6 18 april 2017

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proeftuin SG Sint Nicolaas sessie 6 18 april 2017"— Transcript van de presentatie:

1 Proeftuin SG Sint Nicolaas sessie 6 18 april 2017
Kristien Coppens Tiny D’hollander

2 Welkom en bezilling Bijpassende tekst zie bijlage

3 Doelen van deze sessie Verder uitwerken van ZILLige BC’s en hoekenfiches (kleuteronderwijs) Toepassen van het ZILL-concept op een lesactiviteit (per leeftijdsgroep) Kennismaken met ervaringskansen binnen ZILL (lager onderwijs)

4 Media Opstart media Toegang internet Gebruikersnaam: gast
Wachtwoord: Surfen naar en klik op de link Yves

5 Opsplitsen KS – LS De kleuterleidsters gaan naar de mediaklas o.l.v. Tiny De lagere school zet de pc klaar op de zill tool :

6 Even opfrissen …

7 HARMONISCHE ONTWIKKELING
proeftuinsessie 12 mei 2016 HARMONISCHE ONTWIKKELING Kristien : Ik ZILL meer als ik motiveer, inspireer, betekenisvol leer, combineer, … Voorstellen van de cultuurgebonden ontwikkelvelden Curriculum en Vorming

8 Structuur Tiny 4 + 6 46 216

9 Werken vanuit focus Kristien

10 Leidraad bij werken vanuit een focus
1 Over welke leerling of leerlingengroep gaat het? Wat boeit hem/haar/hen? Welke is zijn/haar/hun zone van naaste ontwikkeling? 2 Welke context dient zich aan: actualiteit, tijd van het jaar, een onderwerp, een voorval, de omgeving …? 3 Welke ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, generieke doelen … kwamen reeds eerder aan bod? Welke niet? Hoe harmonieus werk ik? F Welke focus bepaal ik? Welk(e) ontwikkelveld(en) > ontwikkelthema(‘s) > generiek(e) doel(en) > ontwikkelstap(pen) selecteer ik? (= leerinhouden) Kopie voor alle leerkrachten op A4 voor de map Tekst in bijlage Hoe? Welk didactisch arrangement zet ik op om de vooropgestelde ontwikkeling te realiseren? evaluatie In welke mate realiseer ik de in de focus vooropgestelde ontwikkeling bij de leerling(en)? Wat betekent dit voor de verdere opvolging?

11 Een goede focus

12 Leerlijnen in Tiny

13 Gezichten van de leerlijn
Cyclische leerlijn WDrv1 MEmw2 Geschakelde leerlijn MUge1 TOmn3 Gemengde leerlijn IVds1 OWna6 OWte8 2,5 - 12 4 - 12 8 - 12 2,5 - 5 5 - 7 7 - 10 2,5 - 12 2,5 - 6 6 - 9 9 - 12

14 Verwijscluster

15 https://zill-selector. katholiekonderwijs.vlaanderen/#/
Tiny

16 Titel samenkomst 5 oktober 2017 Maak een ZILL-fiche van een lesactiviteit tot op het niveau van de leerlijnen 1ste leerjaar : Aanbrengen van een letter 2de leerjaar : Aanleren van een maaltafel 3de leerjaar : Thema ‘wat een familie !’ 4de leerjaar : Thema ‘Moederdag !’ 5de leerjaar : Thema ‘Wel in je vel ?!’ 6de leerjaar : Leren leren : Welke ontwikkelthema’s en generieke doelen dragen bij tot leren leren ? Naam van de spreker of dienst

17 Welke ontwikkelvelden staan in de focus?
proeftuinsessie 12 mei 2016 Onderwerp: Welke ontwikkelvelden staan in de focus? Wat ligt er in jouw mandje? Generiek doelen ? Leerlijnen ? Maak een digitale fiche aan. Marijke of bij tijdsgebrek als huistaak meegeven tegen de volgende sessie Curriculum en Vorming

18

19 Ervaringskansen in de lagere school
Vormgeven van didactische en pedagogische arrangementen door: Inrichting van de leeromgeving De opdracht of de taak De begeleidingsstijl De wijze waarop we onderwijs vorm geven en organiseren door inrichting van de speel en leeromgeving, door de opdracht of taken die we geven en de begeleidingsstijl die we daarbij hanteren, is daarbij bepalend. Ze weerspiegelt de opvattingen die we hebben over leren en ontwikkelen. Vanuit Zin in leren! Zin in leven! promoten we een aanpak waarbij leerlingen kansen krijgen om, aansluitend bij de noden van ieder van hen, veelvuldige en verscheiden ervaringen op te doen.

20 stellen zich present en tonen wie ze zijn en wat hen boeit
krijgen de hoofdrol voor het grootste deel van het verloop en de invulling van hun activiteit stellen zich present en tonen wie ze zijn en wat hen boeit nodigt uit om speels, onbevangen en creatief om te gaan met de wereld appelleert de verantwoordelijkheidszin zet hen aan om eigen leren en leerproces explicieter in handen te nemen eigen keuzes maken en plannen vooropstellen veelzijdig verkennen, ontdekken en onderzoeken van de echte werkelijkheid. actief in contact komen met iets uit hun vertrouwde of onbekende leefwereld leraren sporen leerlingen aan tot directe ervaringen en nieuwe ontdekkingen ze brengen ordening en structuur aan in opgedane kennis en ervaringen, maar laten hierbij voldoende ruimte voor initiatief en inbreng van de leerlingen actief beleven van het samenzijn groeien in verbondenheid een sfeer van samenhorigheid biedt volop kansen tot perspectiefwisseling leerlingen worden uitgedaagd op de drie ontwikkelniveaus binnen de persoonsgebonden ontwikkeling ik-jij-wij de leraar staat aan het roer bepaalt grotendeels de koers en de specifieke focus van het aanbod of de activiteit sluit niet uit dat leerlingen ook zelfstandig kunnen bezig zijn en ruimte tot initiatief krijgen 1.Kennismaken met de ervaringskansen

21 1.Kennismaken met de ervaringskansen
2.Situeren van de ervaringskansen in de eigen school, klas, … (waar zie ik dit nu al, waar krijgt dit nu al kansen) 3.Situeren van de ervaringskans in de eigen les. Vanuit de voortaak en vanuit de eerste opdracht? Welke ervaringskans speelt hier …

22 Opdracht Voortaak taalopdracht erbij nemen.
Titel samenkomst 5 oktober 2017 Opdracht Voortaak taalopdracht erbij nemen. Welke rol nam jij op als leerkracht ? Welke ervaringskansen komen er in jouw activiteit aan bod ? Je kan dit ook eens doen voor de lesactiviteit die jullie daarnet samen opmaakten. Naam van de spreker of dienst

23 22 mei 2017 = evaluatiesessie proeftuinproject ZILL
Titel samenkomst 5 oktober 2017 22 mei 2017 = evaluatiesessie proeftuinproject ZILL Denk alvast eens na over volgende vragen : - Hoe ervaar jij deze onderwijsverandering ? - Wat heeft het voor jou betekend op deel uit te maken van deze proeftuin ? TOT DAN ! Naam van de spreker of dienst


Download ppt "Proeftuin SG Sint Nicolaas sessie 6 18 april 2017"

Verwante presentaties


Ads door Google