De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE (titre provisoire) DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT (werktitel) Brussel, 11/02/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE (titre provisoire) DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT (werktitel) Brussel, 11/02/2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE (titre provisoire) DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT (werktitel) Brussel, 11/02/2011

2 2 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

3 3 1 Section title Section comment 14-DAAGSE 1. Objectifs de la Quinzaine

4 4 1. OBJECTIFS La Quinzaine vise à : Augmenter la visibilité de la politique EC et diversité; Sensibiliser les Bruxellois-es à lEC et à la diversité; Informer et impliquer le grand public aux activités des associations; Stimuler les réseaux et léchange dexpériences entre les associations. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

5 5 1 Section title Section comment 14-DAAGSE 2. Déroulement de la Quinzaine

6 6 2. DEROULEMENT Quinzaine du 10 au 25 novembre 2011 2 dates clés: 9/11/11: lancement officiel par un colloque 25/11/11: clôture par un événement socio-culturel pour un plus large public Entre le 10 et le 25: Activités organisées par les associations subsidiées dans le cadre de cet appel à projets. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

7 7 1 Section title Section comment 14-DAAGSE 3. Public cible

8 8 3. PUBLIC CIBLE Publics cibles prioritaires: Les Bruxellois et Bruxelloises La société civile/les professionnel-le-s Publics cibles non prioritaire: Les décideurs politiques Les acteurs internationaux 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

9 9 1 Section title Section comment 14-DAAGSE 4. Thème et objectifs stratégiques

10 10 4. THEME ET OBJECTIFS Objectifs : 4.1. Identification, reconnaissance et développement des compétences des jeunes; 4.2. Stimuler les rencontres et les échanges en termes de diversité ethnoculturelle, dâge et de situation socio-économique; 4.3. Favoriser la consultation et la participation à la prise de décision et à la vie en société; 4.4. Renforcer lidentité des jeunes en vue de favoriser leur appartenance à la société; 4.5. Renforcer une image positive des jeunes. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité Thème: La force de la jeunesse et la diversité Focus sur les jeunes de 14 à 25 ans Thème: La force de la jeunesse et la diversité Focus sur les jeunes de 14 à 25 ans

11 11 4.1. Identification, reconnaissance et développement des compétences des jeunes La Quinzaine souhaite: aider les jeunes à définir un projet professionnel/de formation; aider les jeunes à devenir acteurs de leur projet professionnel; aider les jeunes à retisser des liens sociaux grâce à la formation; lutter contre le décrochage scolaire; adopter une approche originale de développement des compétences des jeunes (genre); développer les compétences sociales des jeunes; développer les compétences de leadership des jeunes de sorte quils puissent sengager à un niveau social et jouer un rôle moteur dans leur quartier et leur communauté. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

12 12 4.2. Stimuleren van ontmoetingen en uitwisselingen in termen van etnisch-culturele diversiteit, leeftijd, en sociaal-economische achtergrond De Veertiendaagse wil: ruimte voor dialoog en ontmoeting creëren tussen verschillende generaties, gemeenschappen en sociale groepen; op innovatieve wijze jongeren van verschillende Brusselse gemeenschappen met elkaar verbinden (gemeenschaps- vormende projecten) en die de wederzijdse uitwisseling en kennis tussen jongeren onderling beogen; vooroordelen en stereotypen van allerlei aard doorbreken. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

13 13 4.3. Bevorderen van consultatie en participatie van jongeren aan de besluitvorming en aan het maatschappelijk leven in het algemeen De Veertiendaagse wil: op een kwaliteitsvolle manier de participatie van jongeren binnen het sociaal-culturele en politieke leven bevorderen op lokaal en regionaal niveau met als doel een betere belangenbehartiging te garanderen; bijdragen tot een actieve en passieve participatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het cultuur- en sportaanbod en die de leefwereld van jongeren verruimen en verrijken; 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

14 14 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité bijdragen tot het bevorderen van de deelname van nieuwkomers aan het verenigingsleven en vrijetijdsaanbod in Brussel; bijdragen tot een toegankelijk en gediversifieerd aanbod van vrijetijdsbesteding voor jongeren met een handicap alsook een toegankelijk informatieaanbod; bijdragen tot de empowerment van jongeren uit kansarme milieus met als doel de individuele vrije keuze en zelfstandigheid te bevorderen; maatschappelijk kwetsbare jongeren tot vrijwilligerswerk aanzetten om op deze wijze nieuwe competenties en ervaringen op te doen (het Europees Jaar Vrijwilligerswerk 2011).

15 15 4.4. Versterking van de identiteit van jongeren met het oog op hun verbondenheid met de samenleving De Veertiendaagse wil : een antwoord bieden op problemen van kwetsbare jongeren, die kunnen leiden tot problematisch gedrag, door te werken aan de versterking van de verbondenheid van deze jongeren, met anderen, met de materiële omgeving, de samenleving en het grote levensgeheel; de kwetsbaarheid van jongeren de plaats geven die het verdient in onze samenleving; op een positieve manier omgaan met de kwetsbaarheid van jongeren en hun verbondenheid verhogen. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

16 16 4.5. Versterken van een positieve beeldvorming van jongeren binnen de Brusselse samenleving De Veertiendaagse wil : de erkenning van de plaats van jongeren binnen de maatschappij bevorderen, hun imago opwaarderen naar de publieke opinie toe en zo bijdragen tot een samenleving waarbinnen iedereen zich thuis voelt; projecten en realisaties van en door jongeren aanmoedigen die op positieve wijze de verschillende aspecten van de jongerencultuur zichtbaar maken. 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

17 17 1 Section title Section comment 5. Algemene kader van het regionale gelijkekansenbeleid

18 18 5. ALGEMENE KADER Focus op vijf themas: Gelijkheid vrouwen/mannen (gender) Etnisch-culturele diversiteit Seksuele oriëntatie en genderidentiteit Maximale toegankelijkheid ongeacht de gezondheidstoestand Partner- en intrafamiliaal geweld (gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld en genitale verminking). 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

19 19 5. ALGEMENE KADER Gericht op: Versterken van de emancipatie Gelijke behandeling Wegwerken van discriminatie Troeven: Genderdimensie Toegankelijkheid Duurzame benadering 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

20 20 1 Section title Section comment 6. Projectoproep: richtlijnen

21 21 6. Projectoproep: richtlijnen ALGEMEEN: Verenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen deelnemen: ondersteuning door PROJECTSUBSIDIES Mogelijke activiteiten: (niet exhaustief) osocioculturele, kunst-, sport- en folkloristische activiteiten oEvenementen die verschillende doelgroepen in contact brengen oBewustmakings-, informatie-, opleidingsactiviteiten 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

22 22 6. Projectoproep: richtlijnen ALGEMEEN: Totale budget van deze projectoproep: 300.000 Per project én per organisatie: minimaal 2.500 en maximaal 20.000 Bij een gemeenschappelijk project van verschillende verenigingen: maximaal 50.000

23 23 6.1 Toegepaste criteria 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

24 24 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria WIE KAN DEELNEMEN? Privé-instellingen Alle verenigingen met een rechtspersoonlijkheid VOORWAARDEN VOOR DEELNAME? Gevestigd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Actief binnen het domein van Gelijke Kansen en Diversiteit Organiseren van een evenement binnen het thema van deze Veertiendaagse en dit tussen 10 en 25 november 2011 Indienen van een projectaanvraag uiterlijk op 14 maart 2011 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

25 25 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria SELECTIECRITERIA: 1.Relevantie van het project én de beoogde doelstellingen 2.Kwaliteit van de organisatie van het project 3.Haalbaarheid van het project 4.Betrokkenheid van de vereniging 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

26 26 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria 1.Relevantie van het project én de beoogde doelstellingen Motivering wat betreft het thema van de Veertiendaagse Relevantie tot het algemene gelijkekansenbeleid Impact op de doelgroepen van het gelijkekansenbeleid Relevantie van de beoogde resultaten 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

27 27 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria 2. Kwaliteit van de organisatie van het project Plan van aanpak: samenhang tussen activiteiten en resultaten Keuze van de meest aangewezen activiteiten Activiteiten: heldere én logische opdeling Begroting: doelmatige en efficiënte aanwending van middelen Kwaliteit van het implementatieplan: wat gebeurt er met de resultaten Communicatieplan: creativiteit van de voorgestelde initiatieven 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

28 28 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria 3.Haalbaarheid van het project Inzake: Plan van aanpak, implementatie- en communicatieplan Resultaten Timing Personeelsinzet Begroting: realistische financiële weergave van de activiteiten Voldoende inkomsten en/of andere cofinanciering 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

29 29 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria 4.Betrokkenheid van de vereniging Aanwezige expertise en ervaring Kennis van de doelgroep 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

30 30 6. Projectoproep: richtlijnen 6.1 Toegepaste criteria Bijkomende troeven: aandacht voor 1.Toegankelijkheid (omgeving / informatie) 2.Gender 3.Innoverend karakter 4.Originaliteit 5.Duurzame ontwikkeling van evenementen 6.Samenwerking organisaties 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

31 31 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

32 32 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure QUELLES DEPENSES SONT ADMISSIBLES? REGLE GENERALE: -> Chaque dépense doit pouvoir être DIRECTEMENT attribuable à la mise en œuvre du projet -> Les frais de fonctionnement généraux de lorganisation ne sont donc PAS pris en considération pour la subvention ! 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

33 33 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure DIFFERENTES CATEGORIES DE DEPENSES : Loyer et frais de location (salle, matériel, …) Frais de promotion et de publication (dépenses dimpression…) Frais administratifs (directement attribuables au projet) Frais de déplacement Rémunérations de tiers, sous-traitants, honoraires ( bénévoles, orateurs, traiteur…) Frais de personnel 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

34 34 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure DIFFERENTES CATEGORIES DE DEPENSES (suite): Les dépenses dans le cadre de la promotion de laccessibilité (lieux – information) Investissements et amortissements: uniquement la valeur damortissement en rapport avec la durée du projet (pas la totalité du prix dachat du bien dinvestissement) 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

35 35 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure REMARQUE: Nentrent PAS en considération: les demandes qui uniquement trait aux: Travaux dinfrastructure Achat de biens dinvestissement 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

36 36 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE: Pour un montant de subvention accordé inférieur ou égal à 3.100 : 1. Rédaction de larrêté de subvention 2. Signature du Secrétaire dEtat 3. Engagement du montant de la subvention par le Contrôleur des engagements 4. Le bénéficiaire reçoit la décision

37 37 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE: Pour un montant de subvention de 3.100 à 6.200 : Lavis de linspecteur des finances est également exigé

38 38 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE: Montant de la subvention de 6.200 à 12.500 : Lavis de lInspection des Finances est requis Laccord du Ministre du Budget est obligatoire

39 39 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE ADMINISTRATIVE A SUIVRE: Montant de la subvention supérieur 12.500 : rédaction arrêté gouvernemental et convention lavis de lInspection des Finances est requis laccord du Ministre du Budget est obligatoire approbation par le Gouvernement de la RBC

40 40 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE DE LIQUIDATION: Pour un montant de subvention accordé inférieur ou égal à 3.100 : A la fin du projet: liquidation en une seule tranche

41 41 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE DE LIQUIDATION: Conditions: paiement après réception de: 1. Rapport dactivités 2. Décompte final des recettes et dépenses 3. Pièces justificatives (dépenses effectuées) 4. Preuves de paiement 5. Exemplaires de support promotionnel, publication, etc.

42 42 6. Appel à projets: directives 6.2 Soutien financier: procédure 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité PROCEDURE DE LIQUIDATION: Pour un montant de subvention supérieur à 3.100 : paiement en 2 tranches: 1.Première tranche de 40% (après réception dune déclaration de créance) 2. Deuxième tranche de 60% (après clôture du projet et sous les mêmes conditions – Voir Liquidation en une tranche)

43 43 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité 6.3 Procédure de sélection

44 44 6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité GENERAL Sélection par un jury composé dau moins 5 personnes Jury soumettra un avis pour des dossiers recevables Secrétaire dEtat: décision finale Remarque: En cas de non-sélection dun projet: aucune possibilité de recours

45 45 6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité CRITERES DE RECEVABILITE: Concernant le DELAI: demande de projet: envoyée au plus tard le 14 mars 2011 manifestation publique: entre le 10 et le 25 novembre 2011 subvention: accordée pour un maximum dune année

46 46 6. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité CRITERES DE RECEVABILITE: COMPLETUDE DU DOSSIER: formulaire officiel de demande de subvention motivation détaillée concernant légalité des chances Budget complet du projet statuts de lassociation Un bilan comptable et comptes de résultats récents Rapport dactivité 2010

47 47 2. Appel à projets: directives 6.3 Procédure de sélection 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité AUTRES CRITERES DE SELECTION: Sélection de manière à atteindre le meilleur équilibre possible du point de vue de: 1.De la diversité des catégories dactivités 2.Des 5 objectifs stratégiques concernant les jeunes 3.La répartition équilibrée sur lensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale Remarque: Une même association ne pourra être financée que pour un seul projet.

48 48 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité 6.4 Praktisch

49 49 6.Projectoproep: richtlijnen 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité VERMELDING VAN DE LOGOS: Binnen de promotie, publicaties, etc.: Iris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Logo Cel gelijke kansen en diversiteit 6.4 Praktisch

50 50 6. Projectoproep: richtlijnen 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité VERMELDING VAN DE LOGOS: Op uw website: vermelden van een link naar de website Gelijke Kansen Brussel: www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be www.egalitedeschances.irisnet.be 6.4 Praktisch

51 51 6. Projectoproep: richtlijnen 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité INDIENING PROJECTAANVRAAG Uiterlijk tot 14 MAART 2011 BESLISSING M.B.T. UW PROJECTAAANVRAAG: Per brief: uiterlijk tegen 9 MEI 2011 6.4 Praktisch

52 52 6. Projectoproep: richtlijnen 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité DE FORMULIEREN VAN DEZE PROJECTOPROEP: Te downloaden via onze website: www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be www.egalitedeschancesbruxelles.irisnet.be 6.4 Praktisch

53 53 6. Projectoproep: richtlijnen 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité ADRES VOOR VERZENDING VAN UW PROJECTAANVRAAG: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie Human Resources en Gelijke Kansen Cel Gelijke Kansen en Diversiteit Kruidtuinlaan 20, 1035 BRUSSEL INLICHTINGEN: Secretariaat: 02 800 36 75 - Fax: 02 800 38 08 dgille@mbhg.irisnet.bedgille@mbhg.irisnet.be (02 800 36 65) 6.4 Praktisch

54 54 ? ? 14-DAAGSE van de Gelijke Kansen en de Diversiteit QUINZAINE de lEgalité des Chances et de la Diversité

55 55 BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "1 QUINZAINE / VEERTIENDAAGSE 2011 LA FORCE DES JEUNES ET LA DIVERSITE (titre provisoire) DE KRACHT VAN JONGEREN EN DIVERSITEIT (werktitel) Brussel, 11/02/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google