De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting tekst Homoseksualiteit bij jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting tekst Homoseksualiteit bij jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting tekst Homoseksualiteit bij jongeren

2 Inhoud Inleiding Homoseksuele en lesbische voorkeur Psychosociale aspecten Homoseksuele en lesbische identiteitsontwikkeling Factoren die een rol spelen bij het ontwikkelingsproces Diagnostiek van psychische problemen bij homoseksualiteit Hulpverlening Prognose preventie

3 Inleiding Tekst: Jeanet,17 jaar,is verliefd op een vrouw (voorbeeld van een jongere die kampt met problemen bij het acceptatie- en waarderingsproces)

4 Homoseksuele en lesbische voorkeur Ontdekken van erotische aantrekkingskracht tot seksegenoten Ontdekken seksuele voorkeur (m=15-16j,j= 12-14j) = acceptatie- en waarderingsproces Gaat gepaard met een schok Gevolg van negatieve reacties in de omgeving ˚ verhoogd risico op suïcide ˚ verhoogd risico op ontstaan psychische en sociale problematiek ˚ bang dat je nooit gelukkig zult worden en dat je omgeving u niet zal aanvaarden

5 Psychosociale aspecten Acceptatie homoseksualiteit bij autochtone Nederlanders en Vlamingen is groot Allochtonen : grote kennis in objectieve informatie + afwijking op cultureel en religieus vlak Iedere cultuur heeft een specifieke beeldvorming over homoseksualiteit (positief of negatief)

6 Psychosociale aspecten Ouders Tijd nodig voor acceptatie homoseksualteit van kind Zoeken naar woorden en manieren om seksuele voorkeur van het kind te benoemen binnen eigen sociale omgeving Directe omgeving Moet ook kunnen omgaan met het nieuws Reageren positiever dan verwacht en tonen bezorgdheid Bij negatieve reacties kan jongere kiezen voor open of gesloten homoseksualiteit Verborgen homoseksualiteit = vooral op school en ten aanzien van leeftijdsgenoten

7 Homoseksuele en lesbische identiteitsontwikkeling Fase 1: Een vaag gevoel van anders zijn Fase 2: de zelfbenoeming Fase 3: de coming out Fase 4: experimenteren/coming in Fase 5: het vinden van een nieuw evenwicht

8 Factoren die een rol spelen bij het ontwikkelingsproces Algemene zelfwaardering Sociale relaties en vaardigheden Gezinsachtergrond en persoonlijkheidsstructuur Religieuze achtergrond Etnisch-culturele achtergrond

9 Diagnostiek van psychische problemen bij homoseksualiteit VOOR het kiezen van therapievorm Andersoortige problematiek Onderscheid maken tussen acceptatie- en waarderingsproblemen Inschatting maken van de gecompliceerdheid van het acceptatieproces : onderscheid maken tussen 3 soorten: Ongecompliceerde acceptatie- en waarderingsproces gecompliceerde acceptatie- en waarderingsproces Secundaire acceptatie- en waarderingsproces

10 Hulpverlening Ongecompliceerde processen Meestal geen beroep op hulpverlener Anders volstaat basisinfo Na coming out kunnen ondersteunende gesprekken volgen Gecompliceerde processen ˚Verwijzing naar tweede lijn noodzakelijk:inzichtgenvende therapie Fase 1: bevorderen therapeutische werkrelatie Fase 2: conflictoplossing en cognitieve herstructurering Fase 3: consolidatie van de homoseksuele identiteit en de vergroting van het vermogen tot intimiteit Fase 4: persoonlijke zingeving en doelgerichtheid centraal

11 Hulpverlening ˚Vorming van een homoseksueel sociaal netwerk ˚Groep voor mannen en vrouwen met acceptatieproblemen Secundaire problematiek Gebrekkige acceptatie homoseksualiteit + sprake van verslaving aan alcohol of drugs Eerst aandacht voor verslavingsproblematiek gericht werken

12 Prognose Over het algemeen een gunstige prognose Homoseksuele acceptatie- en waarderingsproces dwingt jongeren om zich bezig te houden met fundamentele vragen over hun eigen identiteit,seksualiteit en sociale positie (leidt tot zelfbewustzijn en innerlijke kracht ) Stagnatie van homoseksuele acceptatie- en waarderingsproces kan leiden tot grote problemen in het latere leven (problemen met zelfwaardering en problemen op vlak van intimiteitsbeleving en seksualiteit

13 Preventie = voorkomen dat homoseksuele jongeren in de problemen raken Goede voorlichting jongeren Dialoog over homoseksualiteit (vooral op school) + zero- tolerance beleid als het gaat om anti-homoseksuele uitingen en gebrek aan respect In elke regio voorzieningen voor ontmoeting tussen homoseksuele jongeren,lotgenotencontacten en gespecialiseerde psychosociale hulp


Download ppt "Samenvatting tekst Homoseksualiteit bij jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google