De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BB - Theorie Donderdag 27-oktober. Vandaa g A en A Terugblik vorige week: Toets cijfers Lesstof hoofdstuk Kwaliteit van leven Kwetsbaarheid in de zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BB - Theorie Donderdag 27-oktober. Vandaa g A en A Terugblik vorige week: Toets cijfers Lesstof hoofdstuk Kwaliteit van leven Kwetsbaarheid in de zorg."— Transcript van de presentatie:

1 BB - Theorie Donderdag 27-oktober

2 Vandaa g A en A Terugblik vorige week: Toets cijfers Lesstof hoofdstuk Kwaliteit van leven Kwetsbaarheid in de zorg Nieuw hoofdstuk Sturen versus loslaten Afsluiting

3 Toets 6-oktober Verschil niveau 3 en 4: Totaal 43 punten te behalen Niveau 4 : 25 punten 5,5 Niveau 3 : 16 punten 5,5

4 Kwaliteit van levenVS Welbevinden Iets wat we belangrijk vinden in het leven en hoe tevreden we daarover zijn. Zegt iets over het functioneren van mensen op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied. + Persoonlijke beleving. Verwachtingen en doelen kunnen realiseren, bepalen hoe je je in het leven voelt staan. Bepaalt je kwaliteit van leven. Terugblik vorige keer

5 Factoren die van invloed zijn 1 Persoonlijke relaties 2 Sociale steun of zorgzame omgeving 3 Emotioneel welzijn 4 Zelfbeschikking 5 Burgerschap 6 Persoonlijke ontwikkeling 7 Fysieke/lichamelijke gezondheid 8 Zingeving en zelfverzorging 9 Handelingscontrole of autonomie 10 Materiele situatie 11 Professionele hulp 12 Rechten

6 Verwaarlozing en mishandeling Cliënten niet de aandacht of zorg geven die zij nodig hebben Handelen of nalaten van handelen waardoor cliënten lijden: de cliënt onjuist behandelen Lichamelijk Psychisch Materieel/financieel Schending van rechten

7 Sturen versus loslatenvanaf blz. 108 Bewust worden van je keuzes in beïnvloeden. keuzes in begeleiden. Factoren die een rol spelen bij je keuzen van begeleidingsvorm: -Je eigenmogelijkheden en vaardigheden -De persoon of personen de je begeleid -Omstandigheden waarin jij en de cliënt zich bevinden -Soort van activiteit -De sfeer -Het doel

8 Begeleidingsstijl en Globaal zijn er drie vormen van begeleiden te onderscheiden. AutoritairDemocratischLaisser faire (sturend)(in overleg + zelfbepalen)(vrij) Opdracht in groepen Geen boek/ geen telefoon. Verbind de zinnen met een van de begeleidingsstijlen. Bespreek waarom de zinnen bij deze stijl past. Bespreek wat het effect is op cliënten wanneer je deze stijl toepast.

9 Opdracht Nabespreken Autoritaire vorm: bijvoorbeeld “zo doe je het niet goed, het moet zo!” roept een gevoel van veiligheid en bescherming op. Begeleidingsstijl kan als bazig worden ervaren en als te controlerend. Cliënten kunnen het gevoel krijgen dat zij geen ruimte hebben voor eigen inbreng. Democratische vorm: “het lijkt me eter de hamer zo vast te pakken, je hebt dan meer kracht om te slaan”. voor de cliënt is deze vorm van begeleiden ondersteunend en motiverend. Omdat je ook je waardering uitspreekt, voelen cliënten zich gewaardeerd en serieus genomen. Hun eigen kwaliteiten komen uit de verf en daardoor bevordert deze vorm van begeleiden het gevoel van eigenwaarde.

10 Laisser faire vorm: Je spreekt geen oordeel uit over de prestatie en je geeft je mening niet. Tenzij erom gevraagd wordt. Een gevoel van vrijheid. Er wordt een beroep gedaan op hun zelfstandigheid/verantwoordelijkheid. Cliënten kunnen zichzelf zijn. Als cliënten dit niet aan kunnen, kunnen ze het gevoel hebben dat ze zwemmen (stuurloos).

11 Groepsregels en vraaggericht werken Inspelen op de behoeften van cliënten. (ook kleinere dingen en speciale wensen). Individueel Het groepsleven wordt beheerst door groepsregels Afspraken tussen cliënten in een groep of tussen bewoners in een wooneenheid. Voorbeeld: hoe laat avondeten is. Kunnen het elkaar lastig maken. Regels zijn belangrijk, maar er kan best eens afgeweken worden.

12 Omgaan met machtspositie Mensen die hulp nodig hebben Afhankelijke relatie met de hulpverlener Ook al streef je naar gelijkwaardigheid in de relatie met de cliënt, de posities van jou als begeleider zijn niet gelijk. Het gevaar van overwicht en macht Jij als begeleider beïnvloed mensen, bewust of onbewust. Bijvoorbeeld wat voor activiteit: Wandelen of een spel. Wat doe je als iemand geen zin heeft om te gaan wandelen, en een ander geen zin heeft om een spel mee te doen?

13 Macht en gezag Deze twee begrippen staan met elkaar in verband, maar zijn toch verschillend. Het verschil zit in de druk die je als begeleider uitoefent om de ander te beïnvloeden.

14 Opdracht Gezag: Wanneer spreek je van gezag? Welke verwachtingen hebben cliënten van jou op het gebied van gezag? Kenmerken van gezag Hoe ontstaat gezag Op welke manier voer je druk uit? Macht: Waarom klinkt “macht” negatief? Wanneer speelt macht een rol? Welke verschillende vormen? En wat houden die in? Wat is het gevaar wanneer je vanuit machtspositie werkt?

15 Afsluiting Deze les: Hoofdstuk sturen vs loslaten. Opdracht macht/gezag Volgende les: Laatste 2 hoofdstukken voor deze periode


Download ppt "BB - Theorie Donderdag 27-oktober. Vandaa g A en A Terugblik vorige week: Toets cijfers Lesstof hoofdstuk Kwaliteit van leven Kwetsbaarheid in de zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google