De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 de specialisatiejaar kinderzorg Toelichting bij AD5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 de specialisatiejaar kinderzorg Toelichting bij AD5."— Transcript van de presentatie:

1 7 de specialisatiejaar kinderzorg Toelichting bij AD5

2 Situering vanuit leerplan Competentie = ‘Als kinderbegeleider kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie’ In de toelichting bij elke AD wordt de nadruk gelegd op het afstemmen op het individuele kind of een groep kinderen en zijn/hun situatie. In het zorg verlenen zit zorg dragen (AD4) – (ped)agogisch handelen (AD5) en indirecte zorgverlening (AD6)

3 Een geïntegreerde aanpak: UITGANGSPUNT Dit schema omvat alle AD’s en hun samenhang

4 Naar een AFSTEMMEN van het (ped)agogisch handelen op het individuele kind of op een groep kinderen (zie AD5.10) en zijn/hun situatie (AD5)

5 ACTOREN in de pedagogische relatie in kaart brengen en hun betekenis verduidelijken en toelichten (5.1) Begeleider Opvang Organisatie (zie ook AD1) Cultuur Samenleving (zie ook AD7) Sociaal netwerk (zie ook 5.15 – 5.16)

6 FACTOREN die de actoren en partners in de zorgrelatie beïnvloeden (5.1) * Persoonlijke factoren (geslacht, leeftijd, levensstijl, levensloop, gezondheid,…) Volgens ZIKO ‘kind- factoren’ * Externe factoren (klimaat, sociale omgeving, fysiek milieu / leefomgeving) Volgens ZIKO ‘bijzondere omstandigheden’ * Persoonlijke factoren = interne factoren (zie 2 e graad)

7 Pedagogisch handelen Gedrag situeren en interpreteren in een kader (vb. cuvelier) Elementen in de pedagogische relatie aanwenden (3 e graad) pedagogisch handelen sturen Samenwerken / participeren steunen Stimuleren

8 In het 7 de jaar wordt het pedagogisch handelen concretiseren naar de beïnvloedende factoren in de pedagogische context (5.2); volgens ZIKO principes. Welbevinden en betrokkenheid Rijk aanbod (zie ook 6.3) Positieve sfeer en groepsklimaat Ruimte voor initiatief Doeltreffende organisatie (zie ook 5.11) Inlevende begeleidingsstijl

9 Nog uitbreiding met … Omgaan met dagelijkse opvoedingsvragen in de opvang van – Baby’s en peuters (5.8) – Kleuters en lagere schoolkinderen (5.9)

10 ONTWIKKELINGSSTIMULEREND HANDELEN overheen de jaren 2 de graad 5.4 Exploreren van verschillende levensfasen binnen de levensloop van de mens 3 de graad 5.7 Mijlpalen in de ontwikkeling van het kind verduidelijken en toelichten (fysieke ontwikkeling, psychische ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling) 7 de jaar 5.3 tot 5.7 begrip ontwikkeling + verduidelijken, toelichten en stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden

11 Pedagogisch handelen vanuit de ervaringsgebieden vanuit een totaalvisie (zie concordantie in vademecum kinderzorg)

12 5.4 tot 5.7 begrepen vanuit het pedagogisch raamwerk. Beheersingsniveau zie onderliggende doelen + vanuit totaalvisie Ik en de ander (5.7 sociaal- emotionele ontwikkeling) Communicatie en expressie (5.6 Taalontwikkeling) Lichaam en beweging (5.4 Fysieke ontwikkeling) Verkennen van de wereld (5.5 cognitieve ontwikkeling)

13 Begrip ACTIVITEITEN in leerplan (5.12 tot 5.14)

14 Bij activiteiten telkens rekening houden met… (zie methodisch handelen AD1) ervaringen, interesses en mogelijkheden van het kind / de groep kinderen observaties; de visie en de mogelijkheden van de voorziening en de tijdsordening; het groepsklimaat; de eigenheid van de buurt; diversiteit.


Download ppt "7 de specialisatiejaar kinderzorg Toelichting bij AD5."

Verwante presentaties


Ads door Google