De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteit van de Juridische Infrastructuur en concurrentiekracht: Het belang van internationale vergelijkingen Korte presentatie voor de Centrale Eenheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteit van de Juridische Infrastructuur en concurrentiekracht: Het belang van internationale vergelijkingen Korte presentatie voor de Centrale Eenheid."— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteit van de Juridische Infrastructuur en concurrentiekracht: Het belang van internationale vergelijkingen Korte presentatie voor de Centrale Eenheid Strategie, ministerie van Veiligheid en Justitie, 30 augustus 2016 Jaap de Waard https://www.researchgate.net/profile/Jaap_De_Waard/contributions j.de.waard@minvenj.nl 30 augustus 2016

2 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Persoonlijke introductie en achtergrond  Informatie analist bij het Wetenschappelijk – Onderzoek en Documentatiecentrum  Hoofd afdeling Informatie, Directie Criminaliteitspreventie  Beleidsadviseur Directie Algemene Justitiële Strategie  Hoofd Secretariaat van European Crime Prevention Network (EUCPN), Europese Commissie, Brussel  Beleidsadviseur Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving  Research fellow bij International Victimology Institute (INTERVICT), Universiteit Tilburg  Kennisactivist met persoonlijke ambitie om het gebruik van (bestaande) kennis te stimuleren in het grillige beleidsproces en de grillige praktijk 2

3 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 The Global Competitiveness Report  World Economic Forum  Graadmeter van concurentievermogen 140 landen  benchmark  Sinds 2005 Nederland in top tien meest concurrerende economieën  De kwaliteit van de Juridische Infrastructuur is belangrijke factor bij beoordeling concurrentievermogen 3

4 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Hoe vindt de ranschikking plaats?  Rangschikking volgens Global Competitiveness Index  110 variabelen: 2/3 opinie en 1/3 kwantitatieve bronnen  15.000 respondenten, invloedrijke leiders bedrijfsleven 4

5 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Belang van een goed functionerende juridische infrastructuur voor het concurrentievermogen  Hoge score bij: onafhankelijkheid; effeciëntie; uitdragen van regelgeving; doelmatigheid geschiloplossing, en bescherming eigendomsrechten, vertrouwen in politie en rechtspraak, lage score corruptie, goede rechtszekerheid  Er is een duidelijk verband tussen een goed functionerende Juridische Infrastructuur en welvaart van een land  Kwaliteit Nederlandse rechtspraak genereert jaarlijks 0,8 procent extra economische groei  4,8 miljard Euro 5

6 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Het belang van internationaal vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse Juridische Infrastructuur (Benchmark)  Enigszins geobjectiveerde en inzichtelijke beoordeling van de eigen prestaties van afzonderlijke V&J onderdelen  Juridische infrastructuur beïnvloed economische concurrentiepositie -> inzicht in relatieve positie van belang  Door verdergaande internationalisering is het onderkennen van eigen (V&J) positie steeds meer van belang 6

7 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Doelstelling van de internationale vergelijking  Vanwege internationale harmonisatie en convergentie steeds meer vraag hoe Nederland zich verhoudt tot andere landen  Bijvoorbeeld de prestaties van de publieke sector (V&J) ter bestrijding van criminaliteit  Terreinen waarop binnen V&J verbetering nodig is  Bedreigingen  Kansrijke mogelijkheden voor verbetering 7

8 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Een voorstel voor de Centrale Eenheid Strategie: investeer in internationale vergelijkingen of benchmarks  Binnen V&J geen echte traditie om dergelijke analyses te vervaardigen  V&J doet het vanuit internationaal perspectief goed -> vaak beste leerling van de klas  V&J maakt daar geen gebruik van  Meer aandacht voor positieve postie -> imagoverbetering  Uitkomsten benchmarks gebruiken bij onderhandelingen  Dus: kans voor de CES 8

9 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 9

10 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 10 Total general government expenditure on public order and safety, 2014 (% of GDP and % of total expenditure) - Source: Eurostat

11 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 11

12 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 12

13 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 13

14 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 14

15 De juridische infrastructuur en concurrentiekracht | 30 augustus 2016 Voorbeelden van internationale ‘’V&J benchmarks’’ 15


Download ppt "De kwaliteit van de Juridische Infrastructuur en concurrentiekracht: Het belang van internationale vergelijkingen Korte presentatie voor de Centrale Eenheid."

Verwante presentaties


Ads door Google