De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Strategisch beleidsplan Twence 2012-2015 Informatieve raadsvergadering Gemeenteraad Dinkelland 13 maart 2012 ‘Uitkijken naar morgen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Strategisch beleidsplan Twence 2012-2015 Informatieve raadsvergadering Gemeenteraad Dinkelland 13 maart 2012 ‘Uitkijken naar morgen’"— Transcript van de presentatie:

1 1 Strategisch beleidsplan Twence 2012-2015 Informatieve raadsvergadering Gemeenteraad Dinkelland 13 maart 2012 ‘Uitkijken naar morgen’

2 2 Doel Strategisch beleidsplan Twence Besluitvorming aandeelhouders over strategische beleidsrichtingen Twence Richtinggevend kader directie bij realisatie doelstellingen

3 3 Governance/Zeggenschapsdomein Aandeelhouders: Vaststellen Strategisch beleidsplan Tarieven & dividendbeleid Zeer grote investeringen Raad van Commissarissen Toezicht op directie: gevraagd en ongevraagd adviseren Vaststellen begroting / grote investeringen Directie Ondernemen binnen vastgestelde kaders

4 4 Oorsprong

5 5 Visie Kernpunten: actieve bijdrage aan duurzaamheid, met name van aandeelhouders afval als bron voor grondstoffen en duurzame energie meerwaarde voor aandeelhouders, samenwerkingspartners en omgeving toekomstgericht in een veranderende wereld

6 6 Gemeentelijke omgevingsfactoren Aspecten waarmee met (nieuwe) ontwikkelingen rekening wordt gehouden: 1.Brief Staatssecretaris Atsma: ‘Meerwaarde uit afval’ 2.Ontwikkeling regionale economie en werkgelegenheid 3.Optimale inzet beschikbare kennis in Twente 4.Duurzaamheidsambities gemeenten 5.Agenda van Twente / Twentse Duurzaamheidsagenda

7 Van stortbedrijf naar producent van grondstoffen en energie 1984: Stort 1994: Compostering 1997: avi (afvalverbrandingsinstallatie) 2002: TAS (afscheidingsinstallatie) 2007: BEC (bio-energiecentrale) 2009: 3 e lijn (afvalenergiecentrale) 2010: Stoom- en warmtelevering 2010: Productie duurzame grondstof uit bodemas: FORZ 2011: Vergister  In korte tijd veel gerealiseerd en in steeds hoger tempo  Continuïteit als strategisch speerpunt 7

8 8 Beleidsdoelstellingen Bijdragen aan duurzaamheid(sbeleid aandeelhouders) Continuïteit onderneming in een snel veranderende omgeving Evenwichtig dividend- & tarievenbeleid en bijdragen Agenda van Twente

9 9 1. Continueren en versterken duurzame verwerking van afval Verwerking afval tot grondstoffen en energie Ondersteuning aandeelhouders bij afval- en duurzaamheidsbeleid 2. Operational excellence Efficiënte bedrijfsvoering en permanente verbetering: ‘Best in class’ Beleidsmaatregelen

10 10 3. Samenwerken met partners in grondstoffen-, energie- en afvalketen Sluiten en optimaliseren van ketens 4. Innoveren in grondstoffen, energie en afvalverwerking Innoveren op technisch, organisatorisch en maatschappelijk vlak Beleidsmaatregelen

11 11 Mijande/Dinkelborgh: duurzame energievoorziening Cogas: Biogasnetwerk Twente LTO-Noord/Innovatienetwerk Agro/ForFarmers: Mestverwerkingsketen, nutriënten uit mest Twente Milieu: Sluiten grondstofketen, rijden op biobrandstoffen AkzoNobel (extra stoomlevering, stabilisatie cavernes) Energievisies bij gemeenten: inventarisatie energievraag en mogelijkheden voor energieproductie UT/Saxion: Bio-energiepark, kennisdeling, ontwikkeling nieuwe technieken + toekomst..? Selectie initiatieven met partners

12 12 ‘Afvalloze samenleving 2030’ Dividend- en tarievenbeleid Rendementscriteria decentrale projecten Overige vragen/aandachtspunten? Aandachtspunten voor overleg

13 13 Bedankt voor uw komst en uw bijdrage!

14 14


Download ppt "1 Strategisch beleidsplan Twence 2012-2015 Informatieve raadsvergadering Gemeenteraad Dinkelland 13 maart 2012 ‘Uitkijken naar morgen’"

Verwante presentaties


Ads door Google