De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke raad 11 juni 2016 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke raad 11 juni 2016 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke raad 11 juni 2016 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda

2 Agenda 1.Meningsvormend deel 2. Besluitvormend deel: - Voorstel voor Reglement voor overige commissies van de landelijke raad - Evaluatie programma Groepsontwikkeling - Rapportage activiteitenplannen 2015 - Jaarverslag Scouting Nederland 2015 - Evaluatie meerjarenbeleid 2011-2015 - Uitwerking toekomstvisie #Scouting2025 in meerjarenbeleid 2017-2019

3 Meningsvormend deel Tijdens het meningsvormend deel staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de vereniging. Alle (plv.) leden van de landelijke raad en andere leden van de vereniging die aanwezig zijn, worden van harte uitgenodigd een bijdrage aan de discussie te leveren. Thema: Hoe geven we (samen) vorm aan de verenigingsdemocratie?

4 Voorstel Reglement overige commissies In het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland staat een aantal vaste landelijke commissies genoemd. Daarnaast kan de landelijke raad zelf ook tijdelijke en permanente commissies vormen. De Introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad heeft een reglement opgesteld om het oprichten en opheffen van deze commissies goed te regelen. De landelijke raad wordt gevraagd met dit reglement in te stemmen.

5 Evaluatie programma Groepsontwikkeling De evaluatie wordt ter informatie aangeboden aan de landelijke raad van Scouting Nederland. De evaluatie geeft een overzicht van opdracht tot afsluiten van het programma Groepsontwikkeling, de resultaten en neveneffecten. Was Groepsontwikkeling een succes en was het al die investeringen waard? Ja! GO heeft zeer zeker haar doel bereikt in vitalisering en (leden)groei. Deelnemende groepen hebben een toekomstbeeld kunnen ontwikkelen op alle elementen die bij een gezonde Scoutinggroep aan de orde zijn. Vanaf eind 2013 is de neergaande lijn in ledenontwikkeling omgebogen naar stijging van leden bij Scouting Nederland.

6 In de activiteitenplannen stonden 3 thema’s centraal: 1.Versterking kwaliteit groepen: 5 succesfactoren, Spel, Vrijwilligers, Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie en Financiën. 2.Vergroten marktaandeel jeugdleden: gebiedsgerichte werving. 3.Branding: positief beïnvloeden kennis, houding en gedrag. Daarnaast ook aandacht voor ‘reguliere’ ondersteuning. Rapportage activiteitenplannen 2015

7 Jaarverslag Scouting Nederland 2015 De groei van Scouting zet door. De dalende ledenaantallen van het afgelopen decennium zijn omgezet in een kleine maandelijkse stijging van het aantal leden. Het in 2010 ingezette programma Groepsontwikkeling is succesvol afgerond en belangrijke onderdelen worden ingebed in de landelijke organisatie. In 2015 is Scoutinglandgoed BV opgericht en de Scout-In heeft als eerste grote evenement op het landgoed plaatsgevonden. In 2015 is een start gemaakt met de ontwikkeling toekomstvisie #Scouting2025. Financiële commissie: er is een positief resultaat onder de streep en alle criteria van de financiële kaders voldoen aan de norm. De financiële commissie adviseert de jaarrekening 2015 goed te keuren.

8 Evaluatie meerjarenbeleid 2011-2015 Speerpunten waren groep, vrijwilliger en spel. Focus op uitrollen vernieuwingen op gebied van Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling. In 2012 zijn uitgangspunten dienstverlening ontwikkeld. In 2013 is groeiambitie uitgewerkt in groeistrategie. In 2015 start gemaakt met nieuwe toekomstvisie, op basis van samenwerking met en betrokkenheid van leden van de vereniging.

9 Evaluatie meerjarenbeleid 2011 - 2015 Conclusies: In afgelopen 5 jaar zijn belangrijke stappen gezet zijn in het verder uitrollen van de vernieuwingen uit 2010. De ledendaling is omgezet in een voorzichtige groei. Er is blijvend aandacht nodig om groepen vitaal te krijgen en te houden. Behouden wat goed gaat en blijven streven naar verbetering.

10

11

12

13

14

15 Van toekomstvisie naar praktijk

16

17

18

19


Download ppt "Landelijke raad 11 juni 2016 Toelichting op de belangrijkste onderwerpen van de agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google