De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig Thuis en de wijkteams Workshop “Veilig Thuis” in de serie regiobijeenkomsten van het VNG Programma RegioAanpak Veilig Thuis mei-juni 2016 Wicher.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig Thuis en de wijkteams Workshop “Veilig Thuis” in de serie regiobijeenkomsten van het VNG Programma RegioAanpak Veilig Thuis mei-juni 2016 Wicher."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig Thuis en de wijkteams Workshop “Veilig Thuis” in de serie regiobijeenkomsten van het VNG Programma RegioAanpak Veilig Thuis mei-juni 2016 Wicher Pattje programmaleider Doorontwikkeling Veilig Thuis VNG

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veilig Thuis  Geeft advies over hoe bij huiselijk geweld of kindermishandeling het best kan worden gehandeld  Verleent daarbij desgewenst ondersteuning  Is HET meldpunt voor gevallen of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling  Beoordeelt welke vervolgstappen nodig zijn en onderzoekt de melding zo nodig nader  Leidt door naar passende professionele hulp

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijzondere positie Veilig Thuis WMO 2015: Veilig Thuis mag:  bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling  persoonsgegevens van en informatie over mogelijke betrokken personen (gezinsleden)  registreren, verrijken en delen  (desnoods) zonder betrokkenen daarover te informeren en dus ook zonder hun toestemming

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Positie wijkteam  Wijkteam is niet in een wet geregeld  Levert dus per definitie alleen professionele vrijwillige hulpverlening  Professionals in het wijkteam hebben een beroepsgeheim  Zij hebben dus toestemming nodig van betrokkenen voor het delen van informatie  Wijkteam kan in principe geen informatie delen als de toestemming wordt geweigerd

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toestemming vragen  Te algemene toestemming is ongeldig  (toestemmingsformulier bij intake is niet adequaat)  Toestemming kan schriftelijk of mondeling worden gevraagd en gegeven (en ingetrokken)  professional legt uit waarom het nodig is  vraagt daarop een reactie  gaat rustig in op eventuele bezwaren  stelt expliciet vast dat de toestemming is verleend  Handtekening is niet vereist  Toestemming vragen is een methodisch instrument  cliënt begrijpt noodzaak en werkt expliciet mee

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Processtappen Veilig Thuis Melding in ontvangst nemen Melding verrijken Triage Overdracht aan wijkteam overdracht aan spec. MD-team nader onderzoek Overleg met de Raad overleg met Politie Zoveel mogelijk informatie over de melding noteren Veilig Thuis GBA Politie VIR RvdK De melder (Wijkteam) Spoed? Hoe gevaarlijk? Hoe complex? Welke expertise is nodig? Naar wie wordt overgedragen? Optioneel

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Overdracht aan wijkteam Twee voorwaarden:  Betrokkenen accepteren hulpverlening uit vrije wil  Wijkteam beschikt over de gewenste/vereiste expertise

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Werkwijze wijkteam  Wijkteam werkt (zeer) outreachend  er is in de meeste gevallen in de gezinnen veel ontkenning en bagatellisering en geen duidelijke hulpvraag  Wijkteam weet hoe het om moet gaan met zorg en hulpverlening in gezinnen waar geweld en/of mishandeling aan de orde is (was)

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Op veiligheid gerichte zorg

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat moet een wijkteam kunnen  Wijkteam kan (samen met betrokkenen en sociaal netwerk) een veiligheidsplan opstellen en handhaven  Wijkteam kan casusregie ter hand nemen  zorgcoördinatie ten behoeve van gezin  aanspreekpunt en (24/7) bereikbaarheid voor gezin  Wijkteam kan risicofactoren analyseren en en traject uitzetten om die te verkleinen  Wijkteam kan op herstel gerichte zorg indiceren en uitvoering coördineren

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ernstige en complexe casuïstiek MDA++  Overdracht naar een  intersectoraal (niet allen zorg, ook justitie) (1 e plus)  gespecialiseerd (2 e plus)  multidisciplinair team  Multidisciplinair team  Veilig Thuis  Politie, OM  Ggz  forensische psychiatrie  kindergeneeskunde  wijkteam  + tweede schil (verslavingszorg, zorg verstandelijk beperkten, huisvesting, school, werk, schulden, etc)

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Rol wijkteam in MDA  Uiteindelijke overdracht is altijd naar wijkteam  Vaak hebben gezinnen (langdurig) begeleiding nodig  Veiligheid in de gaten houden  Sociaal netwerk betrokken houden, motiveren, toerusten

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ?


Download ppt "Veilig Thuis en de wijkteams Workshop “Veilig Thuis” in de serie regiobijeenkomsten van het VNG Programma RegioAanpak Veilig Thuis mei-juni 2016 Wicher."

Verwante presentaties


Ads door Google