De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Dhr. Koolen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Dhr. Koolen:"— Transcript van de presentatie:

1 4 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM

2 Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Dhr. Koolen: werkweek Gesprek met de mentoren: Dhr. Talhaoui (v4a), Dhr. Boerboom (v4b), mevr. Seegers (v4c) Programma van de avond

3 Schoolorganisatie Mentoren: eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders van een mentorklas. Teamleider: verantwoordelijk voor leerlingen, klassen, docenten en mentoren binnen het team. Email: m.holwerda@hetnieuweeemland.nl Zorgcoördinator: mevr. Van Paridon Decaan: Dhr. Heerdink Verzuimcoördinator: Mevr. Receveur

4 4V/G Werkweek (26 – 30 september) Profiel is gekozen, lessen in clusterverband PTA = Programma voor Toetsing en Afsluiting Toetsen tijdens lessen = VerzamelCijfer Toetsen tijdens SE-week = Schoolexamencijfer Begin oktober wordt PTA gepubliceerd. ED = ExamenDossier = vanaf V/G 4 tellen cijfers mee voor totale schoolexamencijfer

5 SE 1: 7 nov – 10 nov Rapport 1: 2 december Docentenspreekavonden: 7/8 dec SE 2: 23 jan – 27 jan Rapport 2: 24 februari Docentenspreekavonden: 13/14 mrt SE 3: 30 mrt – 5 apr SE 4: 19 jun – 23 jun Rapport 3: eindrapport SE-weken

6 SE’S: Ziekte en te-laat komen Nooit verzuimen zonder voorafgaand overleg Ziekte bij schoolexamens: ouders melden dit op tijd bij Dhr. Tilman of Mevr. Holwerda Eenmaal gemaakt werk is nooit ongeldig Geoorloofd afwezig tijdens SE: recht op inhalen Telaat komen bij luistertoetsen mag niet. De deur blijft gesloten!

7 Herkansing - SE Recht op herkansing van 1 SE: Ingehaald werk kan niet herkanst worden Het hoogste cijfer telt In PTA staat vermeld welke toetsen herkanst mogen worden. Niet alle toetsen zijn herkansbaar. Totaal slechts 2 herkansingen voor 1 vak

8 Combinatiecijfer: De afgeronde cijfers van maatschappijleer (V/G4), GLF (V/G4+5) en het PWS (V/G6) vormen samen het combinatiecijfer. Dit cijfer telt mee als volwaardig cijfer op je examenlijst. VB: GLF: 6,7; ma 5,8; PWS 7,1  7;6;7  7 = 1 compensatiepunt. VB:GLF: 6,4; ma 6,4; PWS 7,4  6;6;7  6 = geen compensatiepunt.

9 Overgang naar 5 V/G? Op basis van de slaag/zak-regeling van het Centraal Examen! De rapportvergadering beslist. Mocht er twijfel zijn over het opleidingsniveau dan moet een overstap naar havo of een andere opleiding uiterlijk bij rapportvergadering 2, dus eind februari, al ter sprake zijn.

10 Ouderavond V4 Informatie over OSB (Orientatie op Studie en Beroep)

11 Profiel is gekozen: wat nu? OSB (oriëntatie op studie & beroep) Opbouw OSB v4 - v6 V4: oriëntatie/verkenning V5: oriëntatie/verdieping V6: verdere verdieping en keuze

12 Studielast totaal 80 uur voor osb waarvan 40 uur binnen de school: decaanlessen en profielkeuze: V3 oriëntatie via internet: V4 qompas: V5 gesprek & balansverslag: V5 opleidingenmarkt: V5 beroepenmarkt: V5 en V6 eindgesprek: V6

13 V4: oriëntatie bezoeken van algemene open dagen HBO en Universiteiten verlof aanvragen bij mevrouw Holwerda.

14 Toekomstdossier verslag maken van bezochte open dagen binnen 14 dagen inleveren bij mentor regel 4 slu per dagdeel totaal 40 slu’s in v4 - v6

15 Nieuwe regels! Loting levert niet de best “passende” studenten op. De minister wil inhoudelijke match tussen student en opleiding vergroten. Dit draagt bij aan een beter studiesucces. Vanaf studiejaar 2017-2018 verdwijnt de loting. 100 % decentrale selectie doet meer recht aan de verschillende eisen en verschillende opleidingen. Juiste vakkenpakket blijft natuurlijk als eis bestaan.

16 Decentrale selectie Decentrale selectie blijft bestaan. VWO-diploma met juiste vakkenpakket Voorbeeld aantal selectiecriteria: - bestuurlijke en/of organisatorische ervaring - buitengewone sportieve of muzikale ervaring - vrijwilligerswerk en/of buitenschoolse activiteiten oa geneeskunde en tandheelkunde

17 Aanmeldmogelijkheden 2 aanmeldingen mogelijk. Nieuw vergeleken met vroeger. Wat kan bijvoorbeeld: – Psychologie Twente en Fysiotherapie HAN – Tandheelkunde UVA en Farmacie UU – Geneeskunde RUG en Diergeneeskunde UU

18 Aanmeldmogelijkheden kandidaat 2 aanmeldingen mogelijk, maar er is een uitzondering bij: – Geneeskunde WO – Tandheelkunde WO – Mondzorgkunde HBO – Fysiotherapie HBO Voor elk van deze opleidingen geldt voor elk studiejaar: je mag je maar bij een onderwijsinstelling aanmelden – Geneeskunde RUG en Geneeskunde UU: mag niet – Geneeskunde VU en tandheelkunde VU: mag wel

19 Hoeveel keer mag je deelnemen? Aantal deelnames aan een selectie voor een opleiding is maximaal 3. Instelling kan dit beperken tot 1 of 2 keer bij desbetreffende opleiding aan die instelling. Mogelijkheid om kans/deelname te laten corrigeren indien je het diploma niet hebt gehaald. Verzoek moet je voor 12 september bij de instelling indienen.

20 Beroepsoriëntatie

21 Inschrijfformulier

22 Contact website: hetnieuweeemland.nl, decanaat vwo email h.heerdink@hetnieuweeemland.nlh.heerdink@hetnieuweeemland.nl tel. school: 033-4612984 tel prive: 0341-552495

23 Gesprek met de mentor: V4a lokaal 119: Dhr. Talhaoui V4blokaal 122: Dhr. Boerboom V4clokaal 123: Mevr. Seegers


Download ppt "4 VWO/GYMN OUDERAVOND 6 september 2016 WELKOM. Dhr. Tilman: conrector Mevr. Holwerda: teamleider vwo/gymn bb Dhr. Heerdink: decaan vwo/gymn Dhr. Koolen:"

Verwante presentaties


Ads door Google