De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van het ethisch comité van het ziekenhuis bij knelpunten rond medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap Tom Balthazar Hoofddocent gezondheidsrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van het ethisch comité van het ziekenhuis bij knelpunten rond medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap Tom Balthazar Hoofddocent gezondheidsrecht."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van het ethisch comité van het ziekenhuis bij knelpunten rond medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap Tom Balthazar Hoofddocent gezondheidsrecht

2 Op zoek naar duidelijkheid en houvast Medische èn sociologische realiteit lopen voorop op wetgeving Vacuüm werd ingevuld door - raadgevend comité voor bio-ethiek - nationale raad van de Orde der geneesheren - lokale ethische comités Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

3 Thema begin van het leven in adviespraktijk ECs 200513 % 20067 % 200714 % 200913 % 201015 % 2011? 201213 % Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

4 Bevoegdheid van de ethische comités Oorspronkelijke wettelijke opdracht (bij de oprichting (1994) en na integratie in ziekenhuiswet (1999)): - (1) begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van ziekenhuiszorg - (2) ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek - (3) adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

5 Na partiële vernietiging door het grondwettelijk Hof (31 oktober 2000): - (1) begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van ziekenhuiszorg - (2) ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek - (3) adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

6 Algemene adviesbevoegdheid -Op vraag van elke arts en elk personeelslid -Op eigen initiatief van EC? -Principieel niet bindend, maar -Dienst kan vrijwillig advies aanvaarden (en dit vooraf intern overeenkomen) -Interne instructies binnen ziekenhuis kunnen aan advies bijzondere waarde geven -Strijdig met professionele autonomie en therapeutische vrijheid? -Strijdig met patiëntenrechten? -Absolute of relatieve nietigheid van overeenkomsten die therapeutische vrijheid beperken? Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

7 Advies in individuele gevallen -Gebeurt duidelijk nog vaak in de praktijk (ook na vernietiging door Grondwettelijk Hof) -Bevoegdheidsoverschrijding of verenigingsvrijheid? Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

8 Adviespraktijk inzake draagmoederschap in UZ Gent -Sinds 2003 worden alle individuele vragen tot medische assistentie bij draagmoederschap vooraf voorgelegd aan EC dat er over beraadslaagt en (geheim) stemt Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

9 Gevraagde documenten (gecodeerd) -Gynaecologisch verslag over wensmoeder en draagmoeder -Internistische evaluatie van draagmoeder -Psychologisch en psychiatrisch verslag over beide wensouders, draagmoeder en partner -Nota over motivatie van wensouders en draagmoeder Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

10 Algemene beleidlijnen in de adviespraktijk -Draaagmoederschap kan enkel indien wensmoeder geen (functionerende) uterus heeft of zwangerschap gevaarlijk is -Wensouders moeten draagmoeder voorstellen -Enkel hulp via ‘hoogtechnologisch’ draagmoederschap Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

11 -Tweede kind in gezin van wensouders is bespreekbaar (sinds herziening standpunt in 2009) -Vraag voor ondersteuning van kinderwens bij koppel van (homo)-mannen is bespreekbaar (sinds 2011) Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

12 Voorwaarden voor wensouders en draagmoeder -Belgische nationaliteit en in België wonen -Juridisch advies inwinnen -Afspraken bekrachtigen in (niet afdwingbare) overeenkomst Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

13 Voorwaarden m.b.t. kandidaat-draagmoeder -Kinderwens vervuld -Niet ouder dan 45 -Gezond -Motivatie duidelijk en altruïstisch -Beslissing in volle vrijheid -Vergoeding beperkt tot kosten Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

14 -Partner akkoord -Volwaardig geïnformeerd over alle (medische, sociale, juridische, emotionele) gevolgen en risico’s Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

15 Voorwaarden m.b.t. wensouders -Beiden minstens 25 jaar -Moeder niet ouder dan 45 -Minstens drie jaar samen -Gemotiveerd en volwaardig geïnformeerd Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014

16 Draagmoederschap op vraag van koppel mannen als wensouders -Aanvragen bespreekbaar sinds 2011 -Bij voorkeur met eiceldonatie -Vooraf informatie meedelen over voorgenomen familierechtelijke regeling (erkenning of adoptie) Medisch begeleide voortplanting – Tom Balthazar – 27/02/2014


Download ppt "De rol van het ethisch comité van het ziekenhuis bij knelpunten rond medisch begeleide voortplanting en draagmoederschap Tom Balthazar Hoofddocent gezondheidsrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google