De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: LB 103C: 1, 2, 3, 4 We lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 De preek gaat over: Lucas 18:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: LB 103C: 1, 2, 3, 4 We lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 De preek gaat over: Lucas 18:"— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: LB 103C: 1, 2, 3, 4 We lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 De preek gaat over: Lucas 18: 7, 8 Geef het niet op! Voorlezer: Jan Dees Voorganger: ds. P.J. Trimp te Goes

2 ....

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LB 103C: 1, 2, 3, 4....

4 ... LB 103C: 1, 2, 3, 4

5 ...

6 ...

7 ...

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 103C: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 Zingen: Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15 Tekst:Lucas 18: 7, 8 Preek Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 103C: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 Zingen: Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15 Tekst:Lucas 18: 7, 8 Preek Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

10 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 103C: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 Zingen: Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15 Tekst:Lucas 18: 7, 8 Preek Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

11 Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15

12

13

14

15

16

17 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 103C: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 Zingen: Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15 Tekst:Lucas 18: 7, 8 Preek Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

18 .... Votum en Zegengroet Zingen:LB 103C: 1, 2, 3, 4 Gebed Lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 Zingen: Psalm 9: 5, 6, 7, 12, 14, 15 Tekst:Lucas 18: 7, 8 Preek Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

19 Uw Koninkrijk kome... hoort God het wel? is God er wel mee bezig? stoppen met bidden? nog steeds Adventstijd!

20 Onze HEER komt echt – op Gods tijd! 1.blijf er om bidden 2. blijf erin geloven

21 een kansloze weduwe en een onrechtvaardige rechter

22 Onze HEER komt echt – op Gods tijd! ‘Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen?’ (vers 7a) we leven in de dagen van Noach en Lot voordat de Mensenzoon komt (Lucas 17 : 20-37) de kerk is die weerloze weduwe die blijft bidden!

23 Onze HEER komt echt – op Gods tijd! ‘Of laat Hij hen wachten? (vers 7b) ‘Hoewel Hij hen (soms) lang laat wachten’ (HSV) ‘Hoewel Hij lankmoedig is over hen’ (SV) God zal zeker recht doen ‘ook al heeft Hij geduld met hen’

24 ‘Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen’ (vers 8a) spoedig(= met haast) en tegelijk geeft God in zijn geduld aan ons de tijd... blijf geduldig wachten op Gods tijd! ‘Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is ‘ (2 Petrus 3 : 15) de ‘langzame haast’ van onze Heer werkt in ons voordeel

25 onze HEER komt echt – op Gods tijd! 2. blijf er in geloven ‘Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’ (vers 8b) die vraag aan ons is Jezus’ zorg.... geloven in de dagen van Noach en Lot anno 2016.... geloven: leven met je Heer en Hem blijven verwachten!

26

27 .... Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 5, 6 Gebed Collecte Zingen:LB 416 : 1, 2, 3, 4 Zegen

28 ... LB 751: 1, 2, 3, 4, 5

29 ...

30 ...

31 ...

32 ...

33 .... Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 5, 6 Gebed Collecte Zingen:LB 416 : 1, 2, 3, 4 Zegen

34 ... Gezang 139: 5, 6

35 ...

36 .... Zingen:LB 751: 1, 2, 3, 4, 5 Belijdenis van geloof Zingen:Gezang 139: 5, 6 Gebed Collecte Zingen:LB 416 : 1, 2, 3, 4 Zegen

37 .... COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de diaconie En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: LB 416 : 1, 2, 3, 4

38 .... COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LB 416 : 1, 2, 3, 4

39 ... LB 416 : 1, 2, 3, 4

40 ...

41 ...

42 ...

43 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

44 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 10 januari om 9.30 uur. Van harte welkom.....

45


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: LB 103C: 1, 2, 3, 4 We lezen: Lucas 17: 20 - 18: 8 De preek gaat over: Lucas 18:"

Verwante presentaties


Ads door Google