De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

2 Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30voorganger: br. D. van Harten De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten. Diensten 09:30 voorganger: br. J. Blom 16:30voorganger: br. D. van Harten De collecte is bestemd voor de Stichting Kuria. Deze stichting is gericht op het geven van onderdak aan, en het verzorgen en begeleiden van terminale patiënten. Mededelingen kerkenraad

3 Attestatie is aangevraagd door fam. Flipse (Anjou en Anneke met hun kinderen) in verband met hun verhuizing naar Goes. Zij willen zich aansluiten bij de Chr. Geref. kerk te Goes. Mededelingen kerkenraad Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

4 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

5 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

6 175 C

7 ● Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

8 Gezang 171: 1, 2, 3 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

9 Gezang 171: 1, 2, 3 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

10 Gezang 171: 1, 2, 3 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem. Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

11 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

12 Eerste gebod De HEER vindt het fijn, als ik met mijn hele hart van Hem houd en niet bijgelovig ben of andere goden eer.

13 Tweede gebod De HEER wil graag, dat ik van Hem geen afbeelding maak om Hem door die afbeelding te vereren.

14 Derde gebod De HEER vindt het geweldig als ik voor Zijn grote naam opkom, en Zijn naam altijd heel eerbiedig gebruik. En als ik ook zelf niet vloek of onnodig zweer.

15 Vierde gebod De HEER gunt mij rust na zes dagen werken, zoals Hijzelf gerust heeft na Zijn scheppingswerk. Ik mag bij Hem tot rust komen op de zondag.

16 Vijfde gebod De HEER geniet ervan als ik respect toon voor mijn ouders en geduld heb met hun zwakke punten

17 Zesde gebod De HEER komt op voor mijn leven en voor dat van mijn naaste; zo mag ik ook het beste zoeken voor mijn naaste. Daar past geen moord, jaloezie, wraak en haat bij, maar vriendelijkheid, geduld en het zoeken naar vrede.

18 Zevende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn gedachten en mijn lichaam zuiver en rein bewaar. En als ik getrouwd ben: dat ik mijn man of vrouw trouw blijf.

19 Achtste gebod De HEER geniet er van als hij ziet, dat ik niet steel en daar ook geen plannen voor maak, dat ik niet hebberig ben maar juist goed omga met de gaven, die ik van Hem gekregen heb.

20 Negende gebod De HEER vindt dat ik op de goede weg ben, als ik over mijn naaste de waarheid spreek en in alle eerlijkheid opkom voor de goede naam van mijn naaste.

21 Tiende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn verlangens en begeertes onder controle houd. Dat is goed voor mij en voor iedereen. De HEER houdt van mij. Hij zoekt voor mij het goede. Ik mag van Hem houden. En zo kan ik ook van anderen houden en het goede voor hen zoeken.

22 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

23 Gezang171:1, 2, 3 ● Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

24 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 1 Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

25 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 2 Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen een te zijn, in aanbidding voor U.

26 Opwekking 462: 1, 2, 3 Refrein: Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 3 Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U. (3x)

27 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 ● Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

28 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 ● Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

29 Gezang 4, NG4: 1, 2, 5 1 Jozef zoekt zijn grote broers, alle tien zijn ze jaloers, op zijn jas en op zijn dromen, als ze Jozef aan zien komen, wordt zijn mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put.

30 Gezang 4, NG4: 1, 2, 5 2 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis.

31 Gezang 4, NG4: 1, 2, 5 5 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd, en het kwade valt in duigen en de broers ze moeten buigen: zo houdt God door Jozefs hand 't volk van Israel in stand.

32 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 ● Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

33 en zijn dromen Genesis 37

34 Gezin van Jacob

35 De mooie jas …..

36 De dromen van Jozef

37 Jacobs droom……

38 Jozef zoekt zijn broers

39 Jozef in de put

40 Als slaaf verkocht

41 Op reis naar een vreemd land

42 Jaren later …….

43 Jozef omhelst zijn broers

44 Jezus onze koning

45 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 ● Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

46 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 1 Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker nooit een steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één.

47 Gezang 39: 1, 2 Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. 2 Als je Mijn Vader iets wilt vragen Vraag in Mijn naam Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen.

48 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

49 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

50 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 ● Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

51 Opwekking 518: 1,2,3,4 1 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en u kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

52 Opwekking 518: 1,2,3,4 2 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

53 Opwekking 518: 1,2,3,4 3 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

54 Opwekking 518: 1,2,3,4 4 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag.

55 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 ● Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

56 182 C

57 Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie br. J. Blom preeklezen Collecte:Kuria, tehuis voor stervensbegeleiding in Amsterdam

58


Download ppt "Gezang171:1, 2, 3 Opwekking462:1, 2, 3 Genesis37:1 - 17, 18 - 36 Gezang4:1, 2, 5 Handelingen7:9 - 14 Gezang39:1, 2 Opwekking518:1 - 4 Gezang182C:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google