De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

75 jaar Routineconsultatie Dokter, is mijn bloeddruk niet te hoog? Want ik heb in de krant gelezen dat lager beter is…

Verwante presentaties


Presentatie over: "75 jaar Routineconsultatie Dokter, is mijn bloeddruk niet te hoog? Want ik heb in de krant gelezen dat lager beter is…"— Transcript van de presentatie:

1 75 jaar Routineconsultatie Dokter, is mijn bloeddruk niet te hoog? Want ik heb in de krant gelezen dat lager beter is…

2 Arteriële hypertensie Voorkamerfibrillatie Perifeer arterieel lijden aan de onderste ledematen Cataract 2009: fractuur linkerpols t.g.v. val

3 Metoprolol 100 mg 1-0-0 Apixaban 5 mg 1-0-1 Chlortalidone 25 mg 1-0-0 Aspirine 80 mg 1-0-0 Atorvastatine 10 mg 0-0-1

4 71 kg 163 cm 70', onregelmatig, geen geruisen 136/72 mmHg Verder geen bijzonderheden

5 Cholesterol totaal 174 mg/dl LDL 87 mg/dl HDL 65 mg/dl Creatinine 0,9 mg/dl Glycemie (nuchter) 98 mg/dl

6 Optie A : Therapie verderzetten Option B : Therapie aanpassen om lagere bloeddruk te bereiken

7 ESC guidelines, 2013

8 SPRINT Systolic blood PRessure INtervention Trial

9 Inclusiecriteria: - Systolisch bloeddruk 130-180 mmHg - Leeftijd > 50 ans - Verhoogd cardiovasculair risico > 1 van onderstaande: - atteinte cardiovasculaire - IRC: MDRD 20-60 ml/min./1,73m² - âge >75 ans - Framingham >15% Exclusiecriteria: - diabetes - CVA - verblijvend in residentiële zorg 9361 patients <140 mmHg <120 mmHg

10 Primary outcome Myocardinfarct Acuut coronair syndroom CVA Hartdecompensatie Overlijden door cardiovasculaire oorzaak

11

12

13

14

15

16 Besluit Bij patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico zonder diabetes is het risico op cardiovasculaire events en mortaliteit lager bij een systolische bloeddruk van < 120 mmHg, vergeleken met < 140, hoewel de incidentie van neveneffecten hoger is in de groep met intensieve therapie.

17 75 jaar Routineconsultatie Dokter, is mijn bloeddruk niet te hoog? Want ik heb in de krant gelezen dat lager beter is…


Download ppt "75 jaar Routineconsultatie Dokter, is mijn bloeddruk niet te hoog? Want ik heb in de krant gelezen dat lager beter is…"

Verwante presentaties


Ads door Google