De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas: Mentor:. Ouderavond klas 3  Even voorstellen  Mentoraat  Afspraken  Belang van het PTA  Valkuilen  Wat kunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas: Mentor:. Ouderavond klas 3  Even voorstellen  Mentoraat  Afspraken  Belang van het PTA  Valkuilen  Wat kunt."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas: Mentor:

2 Ouderavond klas 3  Even voorstellen  Mentoraat  Afspraken  Belang van het PTA  Valkuilen  Wat kunt u doen als ouder?  MAS  BOS  Sectorwerkstuk  Puber en media  SomToday  Betalen via Idealnet  Tot slot…

3  Wie zijn we?  Mentorlessen  Groepsvorming  Samenwerken / zelfstandigheid  Leerlingbegeleiding  Keuzebegeleiding Even voorstellen Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

4 Mentoraat  Eerste aanspreekpunt: de mentor  Veel aandacht voor begeleiding en de sfeer in de klas  Korte lijnen tussen ouders en school  Mentorgesprekken MentorSociaal Groep (mentorles) IndividueelAdministratief Brieven/ rapporten/ dossier

5 Afspraken Te laat 1 keer kan gebeuren. Daarna ‘s morgens te laat = dag erna om 7.45 uur melden. Gesprek en afspraken bij meerdere keren te laat. Uitgestuurd Na 2 keer eruit sturen worden de ouders op de hoogte gebracht. Er volgt een gesprek, een opdracht en/of inhaalafspraken. Spijbelen 1 xTijd dubbel inhalen, brief naar huis, melding leerplicht. 2 x Via de afdeling leerplicht volgt een gesprek. 1. Mentor in gesprek met de leerling om de oorzaak te achterhalen, 2. Daarna gesprek afdelingscoördinator en eventueel schoolleiding 5  Te laat 1 keer kan gebeuren. Daarna ‘s morgens te laat = dag erna om 7.45 uur melden. Gesprek en afspraken bij meerdere keren te laat.  Uitgestuurd Na 2 keer eruit sturen worden de ouders op de hoogte gebracht. Er volgt een gesprek, een opdracht en/of inhaalafspraken.  Spijbelen 1 xTijd dubbel inhalen, brief naar huis, melding leerplicht. 2 x Via de afdeling leerplicht volgt een gesprek. 1. Mentor in gesprek met de leerling om de oorzaak te achterhalen, 2. Daarna gesprek afdelingscoördinator en eventueel schoolleiding Afspraken

6  Volgen van uw kind  PTA te vinden op de schoolsite (eind september)  In geval van ziekte  ‘s Morgens naar school bellen om af te melden.  Op de eerstvolgende schooldag gaat de leerling naar de docent om een afspraak te maken voor eventueel gemist werk.  Meerdere dagen ziek?  Iedere dag opnieuw bellen om af te melden. Belang van het PTA (Programma van toetsing en afsluiting)

7 Toetsen  Toetsweken: 3x per jaar  Op tijd aanwezig zijn.  Tijdens de toetsen mag het lokaal niet worden verlaten.  Na elke toetsweek is er een mogelijkheid om een toets te herkansen van de afgelopen toetsweek.  Indien afwezig,  ziek melden en de leerling neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf dagen.  Cijfers tellen mee voor het schoolexamen.  Kijk- en luistertoetsen:  Niet op tijd = 1.  Niet herkansbaar.  Indien afwezig,  ziek melden en de leerling neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf dagen.  Cijfers tellen mee voor het schoolexamen.  SO’s doorlopende het schooljaar  Niet herkansbaar.  Indien afwezig  ziek melden en de leerling neemt zelf contact op met de vakdocent binnen vijf dagen.  Cijfers tellen mee voor het schoolexamen. Belang van het PTA (2)

8 Belang van het PTA (3) HO en PO  HO = handelingsopdracht  Gewaardeerd in voldoende / onvoldoende.  HO = inleveren bij vakdocent.  In geval van ziekte van de vakdocent  inleveren bij mevr. Kouwenhoven.  In geval van ziekte van de ll  zorgen dragen dat de HO bij de vakdocent komt.  PO = Praktische opdracht  Gewaardeerd in cijfers.  PO = inleveren bij vakdocent.  In geval van ziekte van de vakdocent  inleveren bij mevr. Kouwenhoven.  In geval van ziekte van de ll  zorgen dragen dat de opdracht vóór genoemde einddatum bij de vakdocent is ingeleverd.

9 Belang van het PTA (4) D-uren en taken  Tijdens de D-uren maken de leerlingen de Daltontaken en huiswerk.  Digitaal (SomToday) in de school beschikbaar.  Vermeld in de studiewijzer.  Aftekenen bij de vakdocent.  Zichtbaar in SomToday per periode.

10 Belang van het PTA (5) Bevorderingsregels (van 3 naar 4)

11 Hoe komt het uiteindelijke diplomacijfer tot stand?  Schoolexamen (SE) = alle cijfers voor klas 3 en 4  Centraal eindexamen (CSE) = landelijk examen Je bent geslaagd als  Stap 1: je voor lo en kunstvakken 'voldoende' of 'goed' hebt behaald. het sectorwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld. alle HO’s voldoende zijn afgerond. je hebt deelgenomen aan de rekentoets (voor schooljaar 2017-2018 is dit nog niet bekend).  Stap 2: gemiddelde van het CSE = 5,5.  Stap 3: voor Nederlands minimaal een 5 op je eindlijst.  Stap 4: geslaagd met één 5 op de eindlijst en de rest hoger. geslaagd met twee vijven en een zeven op de eindlijst en de rest een zes of hoger *. geslaagd met één vier en minimaal één zeven op de eindlijst en de rest een zes of hoger *.  (SE + CSE) : 2 = afgerond cijfer op diploma. * Compensatiepunt MA1 klas 3 Belang van het PTA (6)

12  Officiële examenreglement: zie PTA-boekje.  Leerlingen hebben na cijferontvangst een week de tijd om bezwaar aan te tekenen bij mevr. Kouwenhoven.  Bij vragen of onduidelijkheden: rkouwenhoven@lentiz.nl rkouwenhoven@lentiz.nl Belang van het PTA (7)

13 Valkuilen leerjaar 3  Onderschatten van de waarde van de cijfers  Inleveren HO’s en PO’s  Compensatie (ma1)  Samenwerken  Verantwoordelijkheid  Grote stap OB  BB

14  De data van inlevermomenten noteren in de agenda.  Uw zoon / dochter regelmatig wijzen op de te maken opdrachten.  Regelmatig op SomToday kijken om de resultaten van uw kind te volgen.  Vragen naar het huiswerk van uw kind.  Bij vragen mailen naar de mentor. Wat kunt u doen als ouder?

15 Maatschappelijke stage Dalton Mavo  Wat is MAS ?  Vrijwilligerswerk  Waarom vinden wij MAS belangrijk?  Overheid stelt MAS niet meer verplicht, wij wel.  Leerlingen leren zich in te zetten voor de maatschappij  Hoe is MAS binnen de Lentiz Dalton Mavo georganiseerd?  Onderbouw: 6 uur, binnen school georganiseerd. Afwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid mentor.  Leerjaar 3: 16 uur, via vitiswelzijn.nl, school etc. Gedeelde verantwoordelijkheid.  Leerjaar 4: 8 uur, via vitiswelzijn.nl, school etc. Gedeelde verantwoordelijkheid.

16  16 t/m 20 januari 2017  Zelf een adres zoeken  Uiterlijk 25 november stageadres vastgelegd Voorwaarden waar adres aan moet voldoen:  Voor de stagiair nieuwe omgeving  Begeleider is iemand die de stagiair niet (goed) kent  Stageplek is veilige werkplek  Minimaal 30 uur die week, te weinig uren = spijbelen  In principe stage-uren tussen 8:00 uur en 18:00 uur Beroepsoriënterende stage dzuidgeest01@lentiz.nl dzuidgeest01@lentiz.nl

17  Sectorwerkstuk is examenonderdeel en moet minimaal met een voldoende worden beoordeeld. Oordeel wordt bepaald op basis van het product, het proces en de presentatie.  Het onderwerp moet te maken hebben met de sector waarin examen wordt gedaan, vakoverstijgend zijn en een link naar internationalisering hebben.  Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van begeleidingsafspraken met de docent. Vanaf februari 2017 gaan de leerlingen aan de slag. Eind juni wordt het stuk afgerond door in de mondelingenweek een presentatie te verzorgen voor een beoordelende docent. Sectorwerkstuk

18 Puber en Media 18  Sociale media  -Pesten  -Naaktfoto’s  Thuis  -Weet wat ze doen!  -Maak het bespreekbaar!  Op school  -Bespreekbaar maken in mentorlessen

19 SomToday somtoday.nl (selecteer school 14YD)

20 Studiewijzer

21 Betalen via iDEALnet.nl rekencentrum  In een paar stappen uw schoolfactuur betalen.

22  Op de schoolwebsite www.lentiz.nl/dalton-mavo kunt u zich registeren nadat u op het kopje heeft geklikt.www.lentiz.nl/dalton-mavo  U geeft aan dat u voor de eerste keer iDEAL.net gebruikt.  Vul onderstaande gegevens in en (heel belangrijk) een werkend, regelmatig gebruikt, e-mailadres. Schoolcode: 14YD Leerlingnummer: Leerlingnummer Geboortedatum kind: dd-mm-jjjj e-mailadres: werkend @ mailadres Klik daarna op verzenden.  Van iDEALnet ontvangt u uw inloggegevens via het door u opgegeven e-mailadres. Daarna kunt u direct aan de slag.

23  Stap 2: Hier kunt u kiezen voor de betalingswijze  Stap 3: Hier kunt u de bestelling plaatsen

24  Stap 4: Hier kunt u uw betaling afronden

25 Wanneer u kiest voor automatische incasso dient u een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Dit formulier hoeft u maar éénmalig in te vullen. Indien u gebruik wilt maken van meerdere jaren automatische incasso, dan dient u dit ieder schooljaar in iDEALnet aan te geven bij de betaalopties.  Inloggegevens aanmaken  Inloggen  Schoolkosten aanvinken  Aangeven op welke wijze er betaald gaat worden  Betalen Voor meer informatie en vragen: https://www.idealnet.nl/h elpdesk/ https://www.idealnet.nl/h elpdesk/

26  Vragen? Mail de mentor Tot slot… Bedankt voor uw aandacht Wij hopen op een prettige samenwerking!


Download ppt "Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas: Mentor:. Ouderavond klas 3  Even voorstellen  Mentoraat  Afspraken  Belang van het PTA  Valkuilen  Wat kunt."

Verwante presentaties


Ads door Google