De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas 2 L. van Gilst 2A J. Schouten2B K. Donkersloot2C C. van Dijk2D E. van den Nouweland M. de Bruijn2E S. van der Heiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas 2 L. van Gilst 2A J. Schouten2B K. Donkersloot2C C. van Dijk2D E. van den Nouweland M. de Bruijn2E S. van der Heiden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas 2 L. van Gilst 2A J. Schouten2B K. Donkersloot2C C. van Dijk2D E. van den Nouweland M. de Bruijn2E S. van der Heiden V. van Oostwaard2F

2 Programma Welkom De klas / mentoraat Decanaat en Westland On Stage Afspraken Rapportage PTO MAS SOMToday /Studiewijzers TTO lessen Kamp einde van het jaar Pubers en media Overige activiteiten IDEALnet 2

3 Klas 2 Wordt meer gevraagd van de leerlingen Keuzejaar Invulling mentorlessen –Groepsvorming –Samenwerken / Zelfstandigheid –Leerlingbegeleiding –Oriënteren keuzebegeleiding 3 Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

4 Mentoraat Eerste aanspreekpunt: de mentor Veel aandacht voor begeleiding en de sfeer in de klas Korte lijnen tussen ouders en school Mentorgesprekken MentorSociaal Groep (mentorles) IndividueelAdministratief Brieven/ rapporten/ dossier

5 Decanaat leerjaar 2 Portfolio maken voor de te kiezen vakken Toekomst en interessetest maken Voorlichting havo keuze in een d-uur Voorlichting onbekende vakken tijdens d-uren Voorlichting HGL 6-jarig traject Mogelijkheid tot het kiezen van een extra zelfstandig te volgen vak. (7 gemiddeld op de eindlijst van de gekozen vakken) Al na TW2!!

6 Westland on stage Initiatief ISW en Lentiz Positief podium vmbo-ers Voorafgaand in december gastlessen in d-uren op school Beroepenfeest en Doedag in het teken van kennismaken met beroepsbeoefenaren: - wat houdt het beroep in? - wat moet je ervoor doen/kunnen? - hoe ziet een werkdag eruit? Als bedrijf deelnemen aan Westland on Stage kan altijd! Aanmelden kan op www.westlandonstage.nlwww.westlandonstage.nl

7 Data keuzemomenten Westland on Stage Beroepenfeest op 7 februari en Doedag op 16 februari Informatieavond over keuzebegeleiding: 1 november Keuze van het vakkenpakket voor examen 20 januari voorlopig / 24 februari definitief daarna zullen de nieuwe klassen 3 worden geformeerd (nieuwe samenstelling) Rol ouders bij studiekeuze groot! Veel informatie: www.mbostad.nl http://www.mbostad.nl/voor-ouderswww.mbostad.nlhttp://www.mbostad.nl/voor-ouders Overige informatie op lentiz.nl

8 Afspraken Te laat 1 keer kan gebeuren. Daarna ‘s morgens te laat = dag erna om 7.45 uur melden. Gesprek en afspraken bij meerdere keren te laat. Uitgestuurd Na 2 keer eruit sturen worden de ouders op de hoogte gebracht. Er volgt een gesprek, een opdracht en/of inhaalafspraken. Spijbelen 1 xTijd dubbel inhalen, brief naar huis, melding leerplicht. 2 x Via de afdeling leerplicht volgt een gesprek. 1. Mentor in gesprek met de leerling om de oorzaak te achterhalen, 2. Daarna gesprek afdelingscoördinator en eventueel schoolleiding 8

9 Om te weten… Pauze (incl.corvee) D-uren (5x 60 min) Gebruik agenda (plannen huiswerk) SOMtoday (studiewijzer, extra materiaal, inschrijven D-uur, rapportage ouders-leerlingen) Taken (in SOMtoday en aftekenen bij de docent) Terugkomweken (Na iedere vakantie is er een terugkomweek, waarin al het werk van voorgaande weken afgemaakt en afgetekend dient te worden) 9

10 Extra lessen begr.lzn en rekenen (voor leerlingen met D- of E-score -LVS groep 8-) Om deze leerlingen extra hulp te bieden bij zaakvakken/Nederlands (begrijpend lezen) en rekenen zijn er verplichte lessen in een D-uur voor leerlingen die op de basisschool zwak scoorden. Begrijpend lezen (taaltraining) –10 lessen (gedeelte van D-uur), –1x per week, device nodig Rekenen –1x per 2 weken –Extra oefeningen maken op 1F niveau (basisschoolniveau) –Extra hulp waar nodig 10

11 Rapportage periode 1 Do 10 t/m di 15 november > toetsweek 1 Ma 21 november cijfers zelf via SOMtoday bekijken na 17:00 uur Do 1 december > herkansing klas 2 Di 6 en/of do 8 dec spreekavond 11

12 PTO Programma van Toetsing Onderbouw Dinsdag 20 september op de website Overzicht van de onderdelen per vak Wanneer wordt wat becijferd? SO’s, en PO’s (voor cijfer) HO’s en DT (moeten voldoende zijn). 12

13 Voorbeeld PTO (deels) 13 T = Toetsweektoets, S = SO, H = Handelingsopdracht, DT = Dalton Taak Vak:Wiskunde Leerjaar:2 Leerweg:VMBO-tl Cursusjaar: 2016-2017 Nummer toets Omschrijving van de leerstof Kerndoelen Manier van toetsen Tijdsduur Tijdstip van afname Mogelijkheid tot herkansen WegingELOS T01 H1, H2 en H3. Kwadraten wortels en formules, procenten, vlakke figuren K19/K20//K 21/K22/K26 schriftelijk60 min. tw 1 week 45/46 ja16%nee S11 H1 Kwadraten, wortels en formules K19/K20/K2 2/K23K25 schriftelijk30 min. week 37 / 38 nee7%nee S12TTO H3 vlakke figuren K19/K20/K2 2/K26 schriftelijk30 min.week 40nee7%ja P21PO Zomervakantie K19/K20/K2 2/K23/K24/ K25/K26 PO120 min. periode 1 n.v.t.6%ja H31 Aftekenen van alle hoofdstukken en schriftgebruik K19/K20/K2 2 HO periode 1 n.v.t.g/v/onee DTDaltontaken periode 2 HO periode 2 n.v.t.g/v/oja

14 Maatschappelijke stage Dalton Mavo Wat is MAS ? –Vrijwilligerswerk Waarom vinden wij MAS belangrijk? –Overheid stelt MAS niet meer verplicht, wij wel. –Leerlingen leren zich in te zetten voor de maatschappij Hoe is MAS binnen de Lentiz Dalton Mavo georganiseerd? –Onderbouw: 6 uur, binnen school georganiseerd. Afwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid mentor. –Leerjaar 3: 16 uur, via vitiswelzijn.nl, school etc. Gedeelde verantwoordelijkheid. –Leerjaar 4: 8 uur, via vitiswelzijn.nl, school etc. Gedeelde verantwoordelijkheid.

15 SOM Today somtoday.nl (selecteer school 14YD) Portaal voor: Ouder Kind Docent

16 Studiewijzer

17 TTO lessen 17 Blokken van 2 of 4 weken Wk 40 (6) – 41 (7) Wk 48 (14) – 51 (17) Wk 10 (25) – 13 (28) Wk 20 (33) – 21 (34) Wk 25 (38) – 26 (39) Toetsing TTO (in het PTO staat dat er getoetst mag worden in het Engels; in de praktijk zijn dit alleen SO's-, maar dat er altijd in het Nederlands antwoord gegeven mag worden.) Europa dagen  extra aandacht voor TTO (workshops in Engels) Scholing team  Cambridge Engels + CLIL

18 Afsluiting van het jaar: Kamp

19 Woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni

20 Puber en Media 20 Sociale media -Pesten -Naaktfoto’s Thuis -Weet wat ze doen! -Maak het bespreekbaar! Op school -Bespreekbaar maken in mentorlessen

21 Overige activiteiten Disco (1 e keer is op donderdag 13 okt) Informatieavond ouders op di 1 november 19:30 uur Kerstmarkt op donderdag 15 december Europaweek (project, sport, cultuur) (3 dagen / eind juni) Kamp klas 2: 28 juni t/m 30 juni ALLE DATA > zie website en ouderbrieven via de mail 21

22 iDEALnet.nl rekencentrum In een paar stappen uw schoolfactuur betalen.

23  Op de schoolwebsite www.lentiz.nl/dalton kunt u zich registeren nadat u op het kopje heeft geklikt.www.lentiz.nl/dalton  U geeft aan dat u voor de eerste keer iDEAL.net gebruikt.  Vul onderstaande gegevens in en (heel belangrijk) een werkend, regelmatig gebruikt, e- mailadres. Schoolcode: 14YD Leerlingnummer: Leerlingnummer Geboortedatum kind: dd-mm-jjjj e-mailadres: werkend @ mailadres Klik daarna op verzenden.  Van iDEALnet ontvangt u uw inloggegevens via het door u opgegeven e-mailadres. Daarna kunt u direct aan de slag.

24 wat te doen na het inloggen?  U kunt na het inloggen aangeven welke kosten u gaat betalen.  Klik op: Nu Afrekenen  Stap 1: Hier kunt u de producten aanvinken die u wilt betalen. Klik daarna op Volgende Stap.

25  Stap 2: Hier kunt u kiezen voor de betalingswijze  Stap 3: Hier kunt u de bestelling plaatsen

26  Stap 4: Hier kunt u uw betaling afronden

27 Wanneer u kiest voor automatische incasso dient u een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te verzenden. Dit formulier hoeft u maar éénmalig in te vullen. Indien u gebruik wilt maken van meerdere jaren automatische incasso, dan dient u dit ieder schooljaar in iDEALnet aan te geven bij de betaalopties.  Inloggegevens aanmaken  Inloggen  Schoolkosten aanvinken  Aangeven op welke wijze er betaald gaat worden  Betalen Voor meer informatie en vragen: https://www.idealnet.nl/he lpdesk/ https://www.idealnet.nl/he lpdesk/

28 Vragen? 28 Dank voor uw aandacht! 2AL. van Gilstlvgilst@lentiz.nl 2BJ. Schoutenjschouten04@lentiz.nl 2CK. Donkerslootkdonkersloot@lentiz.nl 2DC. van Dijkcvdijk01@lentiz.nl 2E2EM. de Bruijnmdbruyn@lentiz.nl 2EE. van den Nouwelandevdnouweland@lentiz.nl 2FS. Van der Heidensvdheiden01@lentiz.nl 2FV. van Oostwaardvoostwaard@lentiz.nl


Download ppt "Welkom op de Lentiz | Dalton MAVO Klas 2 L. van Gilst 2A J. Schouten2B K. Donkersloot2C C. van Dijk2D E. van den Nouweland M. de Bruijn2E S. van der Heiden."

Verwante presentaties


Ads door Google