De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 2007-2013. Essentie WILG: sturingsfilosofie Het rijk stuurt op hoofdlijnen De provincies heeft de regierol: Provincie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 2007-2013. Essentie WILG: sturingsfilosofie Het rijk stuurt op hoofdlijnen De provincies heeft de regierol: Provincie."— Transcript van de presentatie:

1 Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 2007-2013

2 Essentie WILG: sturingsfilosofie Het rijk stuurt op hoofdlijnen De provincies heeft de regierol: Provincie geeft ambities (doelen) aan en deze worden samen met het gebied gerealiseerd Het gebied staat aan de lat om projecten tot uitvoering te brengen

3 Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) pMJP € 600 mln Rijksdoelen overige Provinciale doelen In het pMJP staat onze ambitie voor 2007-2013, hierin zijn álle doelen vastgelegd

4 Belangrijke thema’s Versterken communicatie, samenwerking en participatie stad-land Versterken kwaliteit landelijk gebied Versterken imago Zuid-Limburg Stad-land relatie

5 Toerisme en Recreatie Versterken investeringsdynamiek Versterken toeristisch profiel Versterken toeristisch imago Belangrijke thema’s

6 Landbouw Structurele versterking grondgebonden landbouw Intensieve veehouderij Kennis en Innovatie in de landbouw Verkaveling Aanpak fijnstof/ammoniak en geurreductie Duurzame energie Belangrijke thema’s

7 Wonen, werken, leefbaarheid Verbeteren woonklimaat rond de kernen Ontwikkelingen ondersteunen ten behoeve van behoud werkgelegenheid Versterken sociale cohesie Uitvoering DOP

8 Natuur en bos EHS Ecologische verbindingszones Faunavoorzieningen Particulier en agrarisch natuurbeheer Bosaanleg buiten de stad Soortenbescherming Belangrijke thema’s

9 Instandhouding, herstel en aanleg landschapselementen, archeologisch waardevolle objecten Behoud en herstel openheid plateaus Verbetering informatie Landschap en cultuurhistorie

10 Water Beekherstel Verdrogingsbestrijding Erosiebestrijding Belangrijke thema’s

11 Verdeelsleutel pMJP ≠ Subsidieverordening De nieuwe subsidieverordening is daarin richtinggevend! Relatie pMJP-subsidieverordening

12 Hoe investeren in integrale projecten Zoeken naar het gemeenschappelijke belang ILG-budget Integraal project


Download ppt "Provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) 2007-2013. Essentie WILG: sturingsfilosofie Het rijk stuurt op hoofdlijnen De provincies heeft de regierol: Provincie."

Verwante presentaties


Ads door Google