De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5. BEPAAL HET BEST PASSENDE SCENARIO MET HET SPELSIMULATIEMODEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5. BEPAAL HET BEST PASSENDE SCENARIO MET HET SPELSIMULATIEMODEL."— Transcript van de presentatie:

1 5. BEPAAL HET BEST PASSENDE SCENARIO MET HET SPELSIMULATIEMODEL

2 Aanknopingspunten voor verbetering van de uitleverlogistiek. Complex vanwege de omvang en de wijze van berekenen met afhankelijkheden. Van groot belang: ondersteuning door deskundigen die vertrouwd zijn met het model en kennis hebben van uitleverlogistiek. Model op aanvraag verkrijgbaar bij LEI Wageningen UR http://www.wageningenur.nl/nl/show/Boomkwekers- experimenteren-met-uitleverlogistiek-via-simulatiemodel.htm http://www.wageningenur.nl/nl/show/Boomkwekers- experimenteren-met-uitleverlogistiek-via-simulatiemodel.htm KENMERKEN SPELSIMULATIEMODEL

3 5.1 Zeven mogelijke orderuitleverscenario's

4 IEDER SCENARIO BESTAAT UIT EEN ANDERE COMBINATIE VAN LOGISTIEKE METHODEN VOOR HET UITLEVEREN VAN BESTELLINGEN

5 SCENARIO 1: 'BUFFERVARIANT' Centrale grijpvoorraad (buffer) Vanuit de buffer dagelijkse orders samenstellen Sterke verkorting van de verzameltijd Per afzonderlijke order producten verzamelen uit buffer Het uitsorteren gebeurt in eerste instantie op de tuin Uit te leveren producten in loods verzendklaar maken

6 SCENARIO 2: 'TRADITIONEEL 1’ - VANUIT DE TUIN Per binnengekomen order de tuin in In de tuin bepalen welke producten geschikt zijn voor uitlevering en welke niet (sortering) In de tuin gelijk ook alle werkzaamheden voor het verzendklaar maken

7 SCENARIO 3: 'TRADITIONEEL 2‘ – VANUIT DE LOODS Per binnengekomen order de tuin in In de tuin bepalen welke producten geschikt zijn (sortering) voor uitlevering De gesorteerde producten gaan naar de loods Daar worden de producten verder verzendklaar gemaakt

8 SCENARIO 4: 'TUIN SORTEREN, LOODS KLAARMAKEN' Binnengekomen orders eerst opsparen Selecteren per keer X-aantal gevraagde producten, te gebruiken voor meerdere orders Uit de gehele tuin verzamelen In de tuin sorteren op geschiktheid voor uitlevering Naar de loods brengen Uit de verschillende producten orders samenstellen Producten verder verzendklaar maken

9 SCENARIO 5: 'SORTEREN IN LOODS' Binnengekomen orders eerst opsparen. Op gezette tijden en/of na ontvangen van een minimum aantal orders op pad Selecteren per keer een x-aantal gevraagde producten, te gebruiken voor meerdere orders Uit de gehele tuin verzamelen Naar de loods brengen waar ze worden gesorteerd Uit de verschillende producten orders samenstellen Producten verder verzendklaar maken

10 SCENARIO 6: 'SORTEREN + BUFFER IN LOODS' Per binnengekomen order de tuin in Werkwijze voor één of meerdere specifieke producten uit productenpakket Producten worden loods binnengehaald zodat er een buffer ontstaat In de loods sorteren op geschiktheid voor de specifieke order(s) Verschil met scenario 1 is dat er geen sortering in de tuin plaatsvindt Producten verder verzendklaar maken

11 SCENARIO 7: 'ZONING' Binnengekomen orders eerst opsparen. Op gezette tijden en/of na ontvangen van een minimum aantal orders op pad Selecteren per keer een x-aantal gevraagde producten, te gebruiken voor meerdere orders Uit een specifiek deel van de tuin (nevenvestiging) verzameld In de tuin sorteren op geschiktheid voor uitlevering Naar de loods (hoofdvestiging) brengen Uit de verschillende producten de orders samenstellen Producten verder verzendklaar maken

12 SPELSIMULATIE Kennis opdoen over verschillende manieren van order uitleveren. De relatie tussen uitleveren en de kenmerken van het bedrijf. Het 'spelen' met de invoer, zien welke effecten daarvan te verwachten zijn en hiervan leren. Keuze afzonderlijke orderuitleverscenario's. Welke mismatch is er met de bestaande bedrijfskarakteristieken?

13 5.2 INPUT EN OUTPUT Vragen over de bedrijfssituatie. Keuze uit door te rekenen scenario's of best passende scenario berekenen. De invoergegevens worden gematcht met expertkennis. Match met onderdelen van 7 mogelijke uitleverscenario’s: van 'zeer goed' tot 'zeer slecht'. De output van het spelsimulatiemodel is de uitkomst van match of mismatch met de 7 uitleverscenario’s.

14 INPUT: 20 AFZONDERLIJKE VRAGEN

15 REKENHULP

16 Verschillende mogelijkheden om scenario's te laten berekenen

17 Ik zie niks?Ik ook niet! Wat betekent dat?!

18 COMBINATIE VAN LOGISTIEKE METHODEN VOOR HET UITLEVEREN VAN BESTELLINGEN

19 OUTPUT: HET BEST PASSEND SCENARIO BEST PASSEND UITLEVERSCENARIO

20 EXTRA SCHERM: GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER “PASSENDHEID”. De gebruiker kan in deze output voor elke input zien in welke mate deze bij het scenario past.

21 Extra scherm: 20 best en 20 slechts passende onderdelen

22 5.3 CASE Wat is het best passende scenario op basis van de kenmerken als orderpatroon, klanten, locaties, assortiment, uniformiteit, loopafstanden, arbeid, verwerkingsmogelijkheden, transport en bedrijfsgrootte?

23 Zie voor meer antwoorden Worddocument ‘Case Bremmer Boomkwekerijen’

24 Uitkomst Spelsimulatiemodel

25 Deze uitgave is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR, DLV Plant, Van Stokkum Training & Consultancy en het Ontwikkelcentrum en is mede gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken (Kennisdoorstroming, BO-20-011) en het Ontwikkelcentrum. Eindredactie: Marc van Stokkum Afbeeldingen: Marc van Stokkum, DLV Plant en Wageningen UR. Coverfoto: Vakblad voor de Bloemisterij. COLOFON

26 GEBASEERD OP http://edepot.wur.nl/166675


Download ppt "5. BEPAAL HET BEST PASSENDE SCENARIO MET HET SPELSIMULATIEMODEL."

Verwante presentaties


Ads door Google